Utbildning

Funderar du på att utbilda dig till inredningsarkitekt eller studerar du kanske redan till det? Här finner du information om nuläget och framtiden för dig som har ett intresse av utbildning inom inredningsarkitektur.

I dag finns cirka 600 yrkesverksamma inredningsarkitekter i Sverige. Hälften av dessa driver egen verksamhet och de flesta andra arbetar på arkitektkontor, inredningsarkitektkontor eller designbyråer. Endast ett fåtal arbetar inom offentlig sektor. Just nu råder det brist på utbildade inredningsarkitekter i Sverige och spås så göra även ett par år framåt. Arbetsmarknadsutsikterna för dig som vill utbilda dig till inredningsarkitekt är alltså goda.

Framtidsutsikter

SACO-förbundet publicerar löpande prognoser för konkurrens inom alla yrken, här kan du ta del av dem (inredningsarkitekt): https://www.saco.se/studieval/var-finns-jobben-i-framtiden/

Universitetsutbildning

Enligt SA, Sveriges Arkitekter, är utbildningen för att bli inredningsarkitekt fem år och finns på två skolor i Sverige; Konstfack i Stockholm och HDK i Göteborg. Till dessa ansöker du med hjälp av antagningsprov. SA erkänner även de europeiska utbildningar som är erkända av ECIA. Mer information om det hittar du här: https://ecia.net/education/schools.

Det finns dock många yrkesverksamma inredningsarkitekter i Sverige som har gått på andra skolor än de som SA erkänner. Men i regel krävs fem genomförda års utbildning vid universitet eller högskola med relevans till yrket för att kunna arbeta som inredningsarkitekt i Sverige.

Förberedande utbildning

Många av universitetsutbildningarna i arkitektur och design kan vara svåra att bli antagen till på grund av den höga konkurrensen om platserna. En förberedande utbildning i ryggen kan vara till stor hjälp för att göra ett bra antagningsprov. Det finns många förberedande utbildningar inom inredningsarkitektur, t.ex. Nyckelviksskolan, Hällefors, Vindelns folkhögskola, Capellagården, Stenebyskolan och KV Konstskola.

Universitetsutbildningar i Sverige

Konstfack

Konstfack i Stockholm erbjuder den femåriga utbildningen Inredningsarkitektur och möbeldesign som motsvarar 300 hp (kandidat och master). Till denna ansöker du med antagningsprov. Sammanlagt antas cirka 15 studenter varje år. De formella kraven är att du fyllt 18 år och genomgått gymnasieskola eller motsvarande.

HDK

HDK, Högskolan för design och konsthantverk, vid Göteborgs universitet erbjuder en generell grundutbildning i design där du kan välja att inrikta studierna mot rumsgestaltning och inredningsarkitektur. HDK har designutbildningar på kandidat- och masternivå (3 resp 2 år).

Beckmans

Beckmans erbjuder tre olika kandidatutbildningar där Form (180 hp) är den mest relevanta för att sedan studera en master mot inredningsarkitektur. Under kandidaten på Beckmans kan du själv välja att rikta in dig mot rumsliga projekt.

Malmstens

Via Linköpings universitet erbjuder Malmstens på Lidingö en treårig kandidat i möbeldesign som motsvarar 180 hp. Utbildningen är tydligt inriktad mot möbler, med särskilt fokus på materialet trä.

Textilhögskolan i Borås

Textilhögskolan i Borås erbjuder både en konstnärlig kandidat och master inom textildesign där du som student kan välja att inrikta dig mot rummet. Eftersom det finns textila utbildningar ända upp till forskarnivå på Textilhögskolan är den ett naturligt och nationellt nav för nya rön, utveckling och nyheter som rör textil. Skolan i Borås har också ett av landets mest välutrustade verkstads- och laboratorieparker avsedda för sina studenter.

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitets utbildning Design + Change fokuserar på design för hållbarhet och låter hållbarhetstänken genomsyra hela utbildningen. Dessutom får du som student hitta din egen inriktning inom design. Tack vare detta får du en examen inom ditt intresseområde, med en stark hållbarhetsstämpel. Skolan erbjuder en kandidat på tre år (180 hp) och en master på två år (120 hp).

Designhögskolan i Umeå

Umeå universitets Designhögskola erbjuder en treårig kandidat i industridesign (180 hp) och en tvåårig master i produktdesign (120 hp). Du får kontinuerligt arbeta med att utveckla din kreativa designprocess och träna din förmåga att samarbeta i innovativa och tvärvetenskapliga team. Mycket fokus ligger på användarvänlighet och normkritik. Under utbildningen arbetar du mycket i projekt, ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter.

Lunds Tekniska Högskola

I Lunds tekniska högskola har Ingvar Kamprad, under sin livstid, bidragit till att det nu finns en treårig konstnärlig kandidat i industridesign (180 hp) och en tvåårig master i industridesign (120 hp). De båda utbildningarna är numera välkända internationellt och studenterna uppmuntras under utbildningen att praktisera på intressanta arbetsplatser över hela världen. Som student på Industridesignskolan har du en egen arbetsplats och tillgång till datorsalar och verkstäder. Skolan samarbetar med stora och små företag, både i och utanför Sverige och har ofta internationella gästföreläsare.

Förberedande utbildningar

Många av universitetsutbildningarna i arkitektur och design kan vara svåra att bli antagen till på grund av den höga konkurrensen om platserna. En förberedande utbildning i ryggen kan vara till stor hjälp för att göra ett bra antagningsprov. Det finns många förberedande utbildningar inom inredningsarkitektur, här är några av dem.

Nyckelviksskolan

– Arkitektur och design
– Trä – form och design
– Färg, form och hantverk

Hällefors

– Inredningsarkitektur och Design

Vindelns folkhögskola

– Färg och form i inredning

Capellagården

– Möbel

Stenebyskolan

– Form och design

KV Konstskola

– BRUM – Bild och rumsgestaltning

Beckmans kvällsskola

– Form