Inspiration, fakta och verktyg för bättre interiörer

Här hittar du allt om inredningsarkitektur på ett och samma ställe. Syftet är att öka kunskapen och intresset för inredningsarkitektur både som ämne och som yrkesdiciplin. Den här plattformen är öppen för dig, oavsett om du är yrkesverksam inredningsarkitekt eller intresserad privatperson.

Inte vilket kontor som helst

Inte vilket kontor som helst

Effektfull elegans på Riddarholmen

Important Looking Pirates är Skandinaviens största animationsstudio för visuella effekter och digital animation. De jobbar med TV- och filmproduktioner såsom Westworld, Black Sails och Everest för kunder som Sony Pictures, HBO och Netflix. 

När studion skulle flytta in på en av Stockholms häftigaste adresser, mitt på Riddarholmen, satsade de på att matcha sitt hus och att skapa en dramatisk interiör. Kontoret har många små utrymmen, två presentationssalonger med biosittning, gamerum, mötesrum, kontorslandskap m.m. Varje rum genomsyras av effektfull elegans som speglar både huset och Important Looking Pirates varumärke. Arbetsplatsen var en av tre finalister i tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2017.

År: 2016
Inredningsarkitekt: HOW Arkitekter
Beställare: AFA Fastigheter
Omfattning: ca 1000kvm
Fotograf: Per Kristiansen

Läs mer om Important Looking Pirates här, eller om projektet här.

Relaterat

Marie Dreiman om Pallasmaa och Det osynliga

Marie Dreiman om Pallasmaa och Det osynliga

Det osynliga

◊ En krönika av Marie Dreiman

Jord, vatten, luft och eld – de fyra elementen. Är det begrepp som vi kan relatera till inom arkitektur? Äger de giltighet i vår tid?

Under rubriken Den tredje huden – inredningsarkitektur som ämne, arrangerade i våras Akademien för inredningsarkitektur en heldag på Konstakademien i Stockholm. Där föreläste bland andra den finske arkitekten och arkitekturteoretikern Juhani Pallasmaa under rubriken The Sensuality of Matter – Material Imagination, Hapticity and Time. Han har blanda annat skrivit The Eyes of the Skin*, en bok som blivit ikonisk bland många arkitekter.

Pallasmaa inleder med att referera till den franska filosofen Gaston Bachelard, som argumenterar för att våra upplevelser och associationer av material relaterar till de fyra elementen, till vilka vi har en existensiell relation. Bachelard gör också en distinktion mellan upplevelse av form och upplevelse av material, och menar att det senare har en förmåga att beröra oss djupare och mer genomgripande med minnen, associationer och känslor och han ger också beröringen, det haptiska, en viktigare roll än ögat i att uppleva miljöer.

Med exempel från modernismens pionjärer illustrerade sedan Pallasmaa hur just dessa kvalitéer bannlystes och egenskaper som immaterialitet, transparens och viktlöshet hyllades, och skapade ett ideal som överlevt in i vår tid. Som vitt. ”White is extremly moral” deklarerade Corbusier.” Och ”vitt och fräscht” som uppskattande synonymer hörs ofta som avgörande argument för att en miljö anses attraktiv i vår tid.

Det är inte svårt att hitta referenser och förväntningar på hur den nya moderna arkitekturen skulle fostra människorna. I synnerhet i Sverige med den sociala ingenjörskonsten där arkitekterna tilldelades en särskilt viktig roll. Lorten skulle bort och den sanitära aspekten var en viktig drivkraft för modernismen också som formideal. Rena linjer blev arkitekternas honnörsord, och det vill jag påstå fortfarande är giltigt för stora delar av arkitektkåren. Och gärna rakt.

Skönhet i väst: perfektion. Marmorkub av Philipp Mainzer

Skönhet i öst: imperfektion. Glaserade kärl av Georges Hoentschel 1898-1902

Men vad var det för kvalitéer som sanerades bort? Pallasmaa lyfte fram upplevelsen av tid som en dimension som raderades. Material som inte åldras idealiserades, som glas, metall och nya släta material. Dels för att man eftersträvade det underhållsfria, ett argument som fungerar även idag men framför allt för att det representerade det ålderslösa och åtråvärda eviga tillståndet. Den fullkomliga lösningen som kan ersätta det gamla och slitna.

Tidens tand. Hur ofta planerar vi in den i våra miljöer? Perfektion som norm har blivit normalt. Material som får märken är en styggelse som man som arkitekt kan bli skadeståndsskyldig för. Så det blir laminatbordsskivor i stället för trä. Och imitationerna av trä blir mer och mer verklighetstrogna så ”ingen kan se skillnad numera”. Se ja, men att känna, räknas inte det? Strukturen som inte finns där. Värmen, ljudet, vikten. Associationen till träd. Går det verkligen lika bra med plast?

Då, nu och sedan. Pallasmaa resonerade intressant kring människans behov av att bli besvarad av de miljöer vi möter och vistas i. Miljöer med ett förflutet, ett nu och förväntningar på en framtid. Evighet om man så vill, men med helt andra värden än de modernismen idealiserar. Material med egna egenskaper, som tål patina och omsorgsfullt utformade rum som kan åldras, talar till oss, tar emot oss och vi blir själva närvarande i rummet och inför oss själva.

Pallasmaa lyfte också det perifera seendet, till skillnad från det fokuserade seendet, en platt bild på näthinnan. Vi upplever atmosfärer genom att ta in helheter och genom vår förmåga att uppleva miljöer med alla våra sinnen omedelbart. Det är en del av vår existens.

Hapticitet och det perifera seendet menar Pallasmaa utgör essensen av levd erfarenhet. Minnen av beröring av olika material talar till oss när vi återser dessa material och förmedlar en stark känsla som väcker personliga associationer. Och känslan infinner sig långt innan vi blir medvetna om vad vi ser.

Glaset fick ett särskilt utrymme i föreläsningen. Det material som mer än något annat kan symbolisera modernismens och även vår tids ideal av transparens. Människan som inte har något att dölja. Inga hemligheter. Allt tål att exponeras. Det blir en symbol för moralisk dygd.

Jag kan inte låta bli att associera till dagens norm med öppna miljöer och glasväggar på kontor. Att alltid vara sedd och inte kunna välja bort att se. Kan dessa miljöer bidra till att vi ofta tänker på oss själva utifrån, hur vi framstår, i stället för att tillåta oss att uppleva världen inifrån oss själva?

”Om en revolt är på gång så kommer den från våra fem sinnen”, var ett citat som Pallasmaa använde för att påpeka hur vår digitala och genomteknologiserade värld undertrycker våra sinnen på ett ohållbart sätt. I en värld som inte framträder fysiskt, där försvinner också människan. Våra kroppar upphör att vara giltiga. Det är inte hållbart. Vi vill ha mer än så.

Vill vi till och med tillbaka till naturen? Li Edelkoort påstår det och hon brukar ha rätt. Hon är en erkänd trendanalytiker från Holland som på Formex i augusti 2019, en mässa för inredningsdetaljhandeln, har skapat en utställning om vad vi längtar efter. Temat är Animism, en tanketradition som går tillbaka till förhistorisk tid och ser naturen som besjälad. Underteman som Feather, Pebbles, Waves och Seedpod för tankarna till de fyra elementen.

Kanske är det tid att prata om jord, vatten, luft och eld igen? Några pratar om Neurodesign, och Biophilic Design har seglat upp som ett värdesystem särskilt för utformning av arbetsplatser med kriterier för WELL-certifiering, kvalitéer med naturen som referens. Man känner igen parametrarna från forskning inom miljöpsykologi från 1970-talet och framåt. Kanske dags att damma av och tillämpa? Vitt, rakt och fräscht i all ära men det är sällan miljöer man minns.

Kan vi omprogrammera oss? I västerlandet hyllar vi det perfekta, konstgjorda, geometriska och gärna symmetriska som det sköna, medan i öst är det unika kvalitéer hos det imperfekta, det som uppstår i människans samspel med naturens material och egenskaper som värderas högst. Sånt som handen kan ”se”.

”Hur ska det kännas?” En enkel fråga, men med komplexa svar, som jag brukar ställa i inredningsprojektens tidiga skeden. Ibland kan den nästan väcka anstöt, verka flummig, men svaren brukar veckla ut sig till ett känslomässigt förbund med beställare och andra medverkande som bär genom projektet. Och det osynliga kan bli något vi kan prata om till och med på byggmöten. Den mest hårdnackade projektledare kan få något vekt i mungipan. För är det något som kan få oss att mjukna så är det våra sinnesupplevelser.

Reclaim the space and the body!


Marie Dreiman är i
nredningsarkitekt SIR/MSA och textildesigner MFA. Foto Annareet Gillblad

Relaterat

15 minuter inredningsarkitektur på 2 dagar lång arkitekturgala

15 minuter inredningsarkitektur på 2 dagar lång arkitekturgala

Inredningsarkitekter trendspanar på arkitekturdagarna i Malmö

◊ 2019-09-04

Sveriges Arkitekter på Form och Design Center i Malmö arrangerar den två dagar långa galan Arkitekturdagarna. På det programmet återfinns endast en punkt som rör inredningsarkitektur – Åsa Haremst och Kristin Östbergs trendspaning.

Arkitekturdagarna på Form och Design Center i Malmö äger rum 4 och 5 september och innehåller föreläsningar, workshops, panelsamtal och mycket mer. En av programpunkterna är en 15 minuter lång trendspaning om inredningsarkitekturen i Sverige. Det är inredningsarkitekterna Kristin Östberg och Åsa Haremst som ska prata om vad de spår inom sin bransch i framtiden.

Trendspaningen äger rum kl. 12:00 den 5 september och livestreamas för den som inte är i Malmö men som ändå vill se och lyssna. Detta är den enda programpunkten, under denna tvådagarskonferens, som handlar om inredningsarkitektur.

Se hela programmet här.

Relaterat

Stolen som ger plats åt barn

Stolen som ger plats åt barn

Kali – inte bara ännu en stol

I byn Jua Kali i norra Tanzania ligger ett barnhem med en lite annorlunda bakgrund. Arkitekten Caroline Nicholas såg ett behov av att hjälpa föräldralösa barn i sitt lokalområde och startade år 2007 organisationen Econef. Fem år senare hade hon knutit många värdefulla kontakter inom den svenska arkitektur- och inredningsbranschen och bygget av Econefs barnhem började. För det svenska möbelföretaget Offecct, formger den brittiske stjärndesignern Jasper Morrison stolen Kali som ska bli en del av både inredningen och inkomsten för detta barnhem.

Jasper Morrison föddes i London 1959 och har studerat på Kingston Polytechnic och Royal College of Art i London, med ett utbytesår på Hochschule der Künste (HDK) i Berlin. 1986 startade Jasper Morrison ett designkontor i London och har för närvarande kontor i London, Paris och Tokyo. Det har skrivits mycket om hans arbete och Jasper Morrison har själv även skrivit många böcker om design. Hans arbete inom design och tankar kring ämnet kan inte underskattas och är en ständig källa till inspiration för generationer av formgivare. Morrisons arbete sträcker sig från spårvagnssystem i Hannover till objekt för det dukade bordet, elprodukter och möbler för klienter som Muji, Cappellini, Flos och Vitra.

I den lilla byn Jua Kali, vid Kilimanjaros fot ligger den första av många byggnader som när allt står klart kommer utgöra barnhem, skola, kontor och hem för barn och hjälparbetare i området. Allting började för tolv år sedan när arkitekten Caroline Nicholas såg behovet av en trygg och utvecklande plats för många av barnen i området. Det var då, år 2007 som hon grundade organisationen Econef och fem år senare hade hon knutit många viktiga kontakter med arkitekter och inredningsföretag i just Sverige.

Caroline Nicholas med några av barnen som bor på Econefs barncenter

Tillsammans med de olika svenska företagen drog byggprojektet igång år 2012. Planen var att skapa fastigheter som skulle vara enkla för lokalbefolkningen att underhålla i generationer framöver. Försörjning av el, vatten och avfallshantering skulle lösas på ett hållbart och pedagogiskt vis. Detsamma gällde möbler och inredning och det är här som det Tibrobaserade möbelföretaget Offecct kommer in i bilden. Deras uppdrag blev att bidra med en stol som skulle kunna möjliggöra undervisning, möten, måltider med mera men som också skulle kunna produceras lokalt i framtiden och på så vis skapa jobb och exportmöjligheter lokalt. Offecct involverade i detta skede stjärndesignern Jasper Morrison och tillsammans tog de fram stolen Kali som stod färdig och lanserades år 2015.

– Kali är formgiven med avsiktligt låg teknisk sammansättning, för att möjliggöra att stolen ska kunna produceras lokalt i framtiden. Stolens karaktär är något pedagogisk utan att vara allt för ordinär, hoppas jag, och formgiven för att ha ett långt liv, säger Jasper Morrison.

Stolen Kali av Jasper Morrison

I augusti år 2018 ägde den officiella öppningen av barncentret rum och en samling Kali-stolar levererades i samband med denna. Förutom att stolen utgör möblering i många rum i barnhemmet och har bidragit med en hållbar och specialanpassad designmetod har även stolen genererat pengar till bygget. Sedan lanseringen av stolen år 2015 har den sålts över hela världen och en del av vinsten för varje såld stol har gått oavkortat till Econef, en överenskommelse som fortlöper.

Econef är en oberoende organisation som är baserad i Sverige och Tanzania. Econef Tanzania drivs av arkitekten och barnhemsföreståndarinnan Caroline Nicholas ifrån Jua Kali, utanför staden Arusha.

Läs mer om Econefs gärning här.

Relaterat

”Det krävs en speciell förmåga och närvaro för att gestalta rum som stimulerar fantasin och samtidigt skänker trygghet och harmoni. När inredningsarkitekter inte medverkar, blir resultatet ofta allmänt och opersonligt. Den mänskliga skalan, det taktila och omtänksamma saknas. Nya Citytermi­nalen i Stockholm är ett exempel på att ingen inredningsarkitekt varit involverad.”

– Jonas Bohlin
Torkade blommor inne i Köpenhamn

Torkade blommor inne i Köpenhamn

Torkade blommor för instagram och planeten

◊ Trendspaning — 2019-06-26

Under årets 3 Days of Design i Köpenhamn öppnades många showroom upp och bjöd på det senaste inom sin bransch. I många av utställningarna syntes välkomponerade arrangemang av årets hetaste sommartrend – de torkade blommorna.

Köpenhamns designfest 3 Days of Design bjöd i år på många trender, varav en som stack ut lite extra. Under designfestivalen syntes torkade och ofta spraymålade växter i många utställningar i form av avancerade arrangemang mitt i rummen. I Stockholm syns de torkade blommorna i varje blomsterhandel, inredningsbutik och även i utvalda livsmedelsbutiker.

Bild från Gubis hemsida, foto taget i Fritz Hansens showroom i Köpenhamn, foto taget i Fredericias showroom i Köpenhamn och slutligen bild från Instagramkontot tillhörande Christoffers Blommor i Stockholm.

Länge har vi sett hur snittblommor tagit över i alla rum som är en del av att forma våra rådande trender. På livsstils- och inredningsbloggar har överdådiga buketter blivit en naturlig del i en bildkomposition och i vanliga klädbutiker har snittblomsföretag etablerat sina produkter som om de vore tuggummin i en kvartersbutik, något att plocka med i farten på väg till kassan.

Det är dessa platser som nu tagits över av en torkad motsvarighet till snittblommorna. Dessa platser har fyllts med svartmålade eukalyptuskvistar, rosamålade brudslöjor, solbollar och vetekvistar. Samtidigt har också ytor som aldrig täckts av snittblommor nu dekorerats med torkade växter. Stora receptionsdiskar har arrangemang av torkade blommor som väller ut över disken likt marktäckare i rabatten och kontorsväggar täcks av de torkade blommorna som om en växtvägg varit placerad där. Och dessa består.

Hade inte farmor torkade blommor hemma? Kan det vara en flirt med förr, så som så många andra trender är, som gått i cykler? Och ens farmor var ju också ofta mer resursmedveten än vad den unga generationen i dag behöver vara. De torkade blommorna vissnar eller ruttnar ju inte, så de behöver inte bytas ut förrän man tycker att de dammat för mycket. De behöver dessutom inget underhåll, trots att de är äkta. Kanske luktar de till och med fortfarande lite av sin ursprungliga doft.

Skulle det kunna vara så att de torkade blommorna är ett svar på världens krav på hållbarhet, men utan att de skriker ut sitt hållbarhetsbudskap? Deras fejkade discofärger kamouflerar den så bekanta hållbarhets-looken väl. Men de är ju, där bakom sin sprayfärg, riktiga miljöhjältar där de ersätter vattenkrävande och långt transporterade snittblommor. Så vi önskar de torkade blommorna leva hela år 2019 ut och gärna damma in fler år. 

Foto taget i Le Klints showroom i Köpenhamn och bild från Instagramkontot tillhörande Christoffers Blommor

Bilder från Instagramkontot tillhörande Christoffers Blommor

Bild från Instagramkontot tillhörande Elena Raminez

Relaterat

Brad Ascalon, design och Norden

Brad Ascalon, design och Norden

Brad Ascalon

Namn: Brad Ascalon
Yrke: Ett antal olika roller på ett antal olika företag. I min bredaste roll designar jag möbler och produkter utifrån möjligheterna som de kan ge kunderna på marknaden.
Favoritplats: Jag och min fru har en sommarstuga på den östra delen av Long Island i delstaten New York. Vi håller till i en region som kallas North Fork där man hittar bondgårdar och vingårdar och platsen har en hisnande utsikt över havet. Vi spenderar de flesta av våra helger här och dricker vin, arbetar i trädgården, lagar mat, läser och spelar gitarr. Med vår intensiva vardag i Manhattan så finns det inget bättre än att hoppa in i bilen på fredag eftermiddag och köra de två timmarna till stugan. Det är vår favoritdestination och vi njuter av allt det har att erbjuda. Utöver det är Köpenhamn och Island magiska ställen som jag kommer att återvända till många gånger.
Instrument: Jag spelar gitarr och piano sedan barnsben. De fungerar som min meditation.  

Hur skulle du beskriva din relation till design?

– Jag är en tredje generationens kreatör som har vuxit upp med största respekt för material, hantverk och kvalitet. Att växa upp i denna miljö lärde mig att ingenting är värt att göra utan yttersta noggrannhet. De två tidigare generationerna före mig var konstnärer, vilket skiljer sig mycket från att vara designer. Min produktion är verkligen mer rationell än mina förfäders. Och det måste vara så. Om tillverkarna i slutändan kommer att producera hundratals eller tusentals bitar över en tidsperiod är mitt ansvar mycket större för klienten, slutanvändaren, miljön osv. Denna distinktion från min far och farfar blir en drivande faktor i besluten som jag fattar, allt härstammar från min uppväxt. Ansvaret är mitt att säkerställa att min design kommer att klara tidens prövningar, både estetiskt och kvalitetsmässigt. Detta förhållande till design är mycket personligt, samtidigt som det är ekologiskt och globalt.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

– Det finns ingen typisk dag i min studio. Vi designar för väldigt olika företag, allt från kontorsmöbler till utemöbler, glas, belysning och dekorativa tillbehör. Vi arbetar också över hela världen, så varje projekt har en egen väg och mål. Vad som dock är återkommande är att vi försöker ha ett mycket objektivt synsätt på varje projekt vi får. Mitt designarbete handlar inte om mig, utan är en reaktion på eller en tolkning av mina kunders behov.

Kollektionen Hepburn formgiven år 2018 av Ascalon för Nude Glass. Kollektionen har redan hunnit vinna sex stycken desigutmärkelser däribland ”Elle Deco International Design Award 2019″ och ”IF Design Award 2019”

Hur skulle du beskriva ditt yrkesval och din väg dit? Vilka val har du gjort under vägen och hur ser du på dessa val idag?

– Min resa var lång. Jag arbetade först med reklam för underhållningsbranschen tills jag övergick till musikbranschen och jobbade för några större skivbolag i New York. Musik var och är min första passion. Men att arbeta inom musikindustrin var en helt annan upplevelse. Det var hemskt på alla sätt och jag gick ur branschen strax efter 9/11. Jag bestämde mig för att jag inte ville spendera mitt liv i en bransch som krossar själar. Det passade mig inte att arbeta för människor som inte bryr sig om konsten eller konstnärerna som de får betalt att marknadsföra. Jag bestämde mig för att leta efter något nytt och upptäckte min fascination för industridesign. Det fick mig att sätta mig i skolbänken igen och skaffa mig en magisterexamen i industriell design. Omedelbart efter examen, i januari 2006, startade jag min studio med fokus på möbler. I uppstarten såg jag aldrig tillbaka. Jag visste att de vägar jag valt och beslut jag tagit, de rätta men också de felaktiga, ledde till denna meningsfulla vardag.

Stolen Soft Top formgiven av Ascalon för Skandiform

Har du några drömuppdrag som du inte gjort än, eller har gjort? Eller både och?

– Jag har många drömuppdrag. Det första som poppar upp är att designa en bro som spänner över en stor flod nånstans i världen. Det skulle vara det ultimata drömuppdraget! Men för att skala ner det lite så skulle det vara roligt att designa nåt enklare och mer användbart som exempelvis kastruller och stekpannor, takfläktar eller papperskorgar. Men hittills har jag inte fått några sådana uppdrag fastän parametrarna inte skiljer sig så mycket från en möbeldesign – dvs högfunktionella, estetiskt spännande, kostnadseffektiva och säljbara. Här i USA blir produktdesigners lätt indelade i fack när det kommer till att designa inom speciella produktkategorier. De flesta ser mig endast som en möbeldesigner, så de blir förvånade när de får höra att jag även har designat förpackningar till kosmetika, glas, logos med mera. Industridesigners är tränade för att lösa problem genom funktion och estetik. Produkten i sig kan vara i princip vad som helst. Så min lista på drömprojekt är lång.

Vad gäller drömprojekt som jag redan fått möjligheten att arbeta med så sticker ett projekt ut. Det var när jag fick möjligheten att arbeta med ett danskt varumärke som jag länge beundrat; Carl Hansen & Son. År 2014 fick jag en förfrågan att designa deras allra första kollektion med offentliga möbler. Vi lanserade Preludio, en kollektion med sittmöbler och bord till Stockholm Furniture Fair 2018. Det är en ära att vara den enda amerikanska designstudion som detta 100 år gamla, historiska varumärke anlitat.

Har du någon förebild?

– Min kreativa förebild, och den som har haft störst inflytande på min design har alltid varit den amerikanska kompositören Philip Glass. Glass är känd för sin minimalistiska inställning till komposition. Hans musik förmedlar en känsla som nås genom skönhet, enkelhet och stramhet. I två decennier har Glass enkla och blygsamma känsla för logik appellerat till mig både som designer och musiker. Hans arbete har hjälpt mig att hitta mitt design-ID genom att minimera mina idéer till deras renaste form utan onödiga tillägg.

Den ljudabsorberande skrivtavlan Contour formgiven av Ascalon för Glimakra of Sweden

Läs mer om Brad och hans arbete här

Relaterat

Helena drömmer om stimulerande vårdmiljöer och spansk mat

Helenas många perspektiv  Namn: Helena GahnhedYrke: Möbeldesigner. Och är nu i full färd med att söka praktik som inredningsarkitekt till hösten.Drömresmål: San Sebastián i Spanien. Jag längtar efter att njuta av mat, vin och kultur därifrån.Favoritplats: Ett hemligt...

När utsida blir insida – Frank Lloyd Wright och huset Ennis

Utsidan har blivit insidaFörra året lanserade Offecct sin nya ljudabsorberande panel Soundwave® Ennis. Den blockbaserade akustikpanelen består av valfritt antal fyrkantiga imitationer av ett avancerat mönster hämtat från en speciell del av arkitekturhistorien....

Sommar året om hos Boulebar Liljeholmen

En inredningspärla i sommaren Familjen Boulebar växer och har nu slagit upp dörrarna till sin nya medlem i Liljeholmen i Stockholm. Denna lummiga inomhuspark i två våningar inrymmer tre barer, 14 boulebanor och en restaurang som serverar sydfransk mat. Inredningen är...

Inredningsarkitektstudenten Alice om Konstfack, HDK och framtiden

Om livet som student på Konstfack och framtiden som inredningsarkitekt Namn: Alice AnderssonYrke: StudentDrömresmål: Madrid, en dröm som snart faktiskt kommer gå i uppfyllelse genom studieresa med KonstfackFavoritplats: Mormor och morfars fiskestuga på...

”Är det rimligt att makt går före kunskap?”

”Är det rimligt att makt går före kunskap?” ◊ 2019-05-24 Inredningsarkitekturen definieras av byggnadsarkitekter. Det är ett stort problem – inte bara för oss inredningsarkitekter, skriver Torsten Hild. I vårt samhälle definierar den starke den svage, och dagligen...

Framtidens inredningsarkitekter examineras

Våren har kommit till Konstfack ◊ 2019-05-23 Konstfacks vårutställning är i full gång och examinerande studenter visar upp sina slutprojekt. Årets utställning är färgfylld, tredimensionell och består till stor del av rumsligt orienterade verk.När huset som tidigare...

Storslagen minimalism på Södermalm

Minimalism i Mono Mono är ett boendekoncept beläget i den södra delen av Stockholms centrum, stadsdelen Södermalm. Mono sticker ut, både där det står på Södermalm men även sett till hela Sverige. Boendekonceptet har en unik design och atmosfär, och även en unik...

Eva Larsson om sina 37 år som textildesigner

Drömjobbet på fabriken i Västergötland Namn: Eva LarssonYrke: TextildesignerDrömresmål: JapanFavoritplats: Rosendal (Halland)Favorittid på dygnet: MorgonHur har din resa till ditt nuvarande yrke sett ut?-Jag har, sedan min examen år 1982, arbetat i tre olika fabriker...

Alexander Lervik lanserar ny matta

Naturmaterial i fokus när Alexander Lervik designar för Ogeborg ◊ 2019-05-10Ogeborg introducerar ett nytt designsamarbete med Alexander Lervik och presenterar den handvävda serien Twine. Hårflätor har utgjort inspirationen bakom mönsterbilden, som skapats med hjälp av...

Ung design visar vägen i Milano

Ung design den mest intressanta ◊ Trendspaning — 2019-04-16 Lekfullhet och hållbarhet är tillsammans den röda tråden när svensk design intar Milano under designbranschens mest intensiva vecka. Trenderna får sitt skarpaste uttryck i verk designade av studenter och...

140 inredningsarkitekter samlade

Stor del av kåren samlad för att stärka svensk inredningsarkitektur ◊ 2019-04-26I går gick temadagen "Den Tredje Huden" av stapeln på Konstakademien i Stockholm. Cirka 140 yrkesverksamma inredningsarkitekter och studenter närvarade för att lära av varandra och stärka...

Ett kontor i fasad

Joyn Studio presenterar en filmisk arbetsplats Mittemot anrika Lilla bantorget i centrala Stockholm stoltserar ett hus med stora, välvda glaspartier i bottenplan. Genom fönstren skymtas en dramatisk, röd scenografi med inspiration från Bergmanfilmen Viskningar och...

Sverige levererar utåt

Ombytta roller på designscenen◊ 2019-04-15Ingrid Sommar skriver i senaste numret av Arkitektur om hur Stockholm Furniture and Light Fair år 2019 dominerades av manliga formgivare. När samma bransch två månader senare intar Milano är den manliga dominansen som...

Lysande 80-tal

Möbeldesignmuseum levererar en briljant nostalgitripp◊ 2019-03-29Möbeldesignmuseum i Frihamnen i Stockholm är värt ett besök vilken onsdag som helst under året, och den pågående utställningen om åttiotalets färgsprakande och revolutionerande design gör ett besök än...

Det personliga materialet i serieproduktionen

Att respektera träI Sverige älskar vi trämöbler. Det är ett material för en mer hållbar framtid, en framtid där formgivaren spelar en viktig roll. Vi bör respektera trä och tillvarata träspill, det visar Marie-Louise Hellgren i en möbel som formgivits med utgångspunkt...

Lisa Grape om att designa en bit av Sverige

Hur har det varit att skapa utställningen i Milano?◊ 2019-04-15 Namn: Lisa GrapeYrke: Inredningsarkitekt på Joyn StudioAktuell med: Nyligen hemkommen från Milano där hon med kolleger designat utställningen HEMMA Gone WildHur kommer det sig att Joyn Studio gör Hemma...

Hur jobbar möbelproducenterna med hållbarhet?

Hur grön är din inredning?Hur jobbar svenska inredningsföretag med hållbarhet? Om inredningsarkitekturen länge har saknat en samlad miljömärkning för sina projekt så vittnar möblerna som placeras i projekten om en annan tradition.Inredningsarkitektur.se har tidigare...

Studenterna driver på utvecklingen i hållbarhet på Konstfack

Han utbildar framtidens inredningsarkitekter  Namn: Sergio Montero Bravo Roll: Lärare på Konstfack och inredningsarkitekt Drömresmål: Alltid först och främst norra Chile där jag har mina rötter och dit jag ofta längtar. Därefter platser där jag träffar människor som...

Vad ställer framtidens inredningsarkitekter ut?

Inredningsarkitektstudenter i Greenhouse ◊ Trendspaning — 2019-02-06 Samma månad som tidskriften arkitektur skriver att svensk arkitektur och inredningsarkitektur behöver bli mer jämlik ställer studenterna från Sveriges inredningsarkitekturskolor ut verk som...

Lilla akustikskolan för arbetsplatsen

Lilla akustikskolanVi har sammanfattat information om ljudmiljön på arbetsplatsen och går här igenom de riktlinjer Arbetsmiljöverket arbetar efter. Akustik är ett komplicerat ämne och hur ljud påverkar människan varierar från situation till situation och från individ...

Vinnare Guldstolen 2018

Vinnare av Guldstolen 2018 ◊ 2019-03-20På arkitekturgalan i går kväll korades samtliga vinnare av årets stora arkitekturpriser. Kasper Sahlinpriset gick överraskande nog till en privatbostad och likaså Guldstolen tilldelades ett bostadsprojekt.Av tre nominerade...

Akademin för inredningsarkitektur i Göteborg

Fullspäckat schema när AIA sammanträder ◊ 2019-03-15Akademin för inredningsarkitektur har besökt nyöppnade Röhsska museet, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och träffat Sveriges nya riksarkitekt.Från vänster; Kristin Östberg, Helena Bjarnegård, Jonas...

Hur vill vi ha naturen?

Vilken natur föredrar du? Det är ju knappast någon nyhet att vi människor mår bra av att vistas i naturen. Flera publikationer, bland annat ”Naturen som kraftkälla” från Naturvårdsverket menar att naturen är den bästa platsen för återhämtning och rehabilitering. Vi...

inredningsarkitektur.se ett av tre tips

Annica Kvint väljer inredningsarkitektur.se En av Sveriges främsta arkitektur- och designskribenter, Annica Kvint tipsar i senaste utgåvan av tidskriften Arkitektur om en ny sajt: inredningsarkitektur.se. Annica är också verksam som arkitektur- och designkritiker i...

Ikonen Widemar

Widemars arv ◊ Text Amanda OstwaldÅret är 1942 och världen är mitt uppe i sitt största krig någonsin. Ett krig som får det planerade världsmästerskapet i fotboll att ställas in, en idag historisk lucka i Fifas resultattavla. Samma år föds Stephen Hawkins, den svenske...

Nominerade till Guldstolen 2018

Nominerade till Guldstolen 2018 Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad....

Tekla Evelina Severin

Tekla Evelina Severin Namn: Tekla Evelina SeverinYrke: Fotograf, set-designer, kolorist och inredningsarkitekt i eget företagDrömresmål: Många. Men bland annat JapanVilken är din yrkesroll?-Jag har inte en tydlig yrkesroll utan många. Jag är i botten...

Många samlade när inredningsarkitektur.se invigdes

Inredningsarkitektur.se firade och Jonas Bohlin överräckte stafettpinnen Nu är inredningsarkitektur.se officiellt lanserad. I Offeccts vackra lokaler, mitt i Stockholm skålade vi och knöt band. Jonas Bohlin höll tal och gav oss uppdraget att föra...

Trendspaning Stockholm Furniture Fair

Inspanat av inredningsarkitekterna ◊ Trendspaning — 2019-02-07 Vi bad några inredningsarkitekter rapportera om vad de upplevde vara årets trender på Stockholm Furniture and Light Fair i Älvsjö. Tre kategorier utkristalliserade sig och kunde ses även i modet under...

Neri&Hu om meningen med att skapa rum

Neri och Hu och besvikelse ◊ Text Amanda Ostwald  ◊ Foto Julia GrothVi möter Lyndon Neri och Rosanna Hu i en ljudisolerad glasmonter precis bredvid deras designinstallation ”The Unfoldning Village”. De blickar ut mot sitt stora, svarta och stiliserade hus och frågar...

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019 ◊ Trendspaning — 2019-01-29Så här års undrar vi alla vilka nyheterna kommer vara på Stockholms årliga möbelmässa i Älvsjö i februari. Inredningsarkitektur.se har fått span på några utvalda lanseringar och tycker sig se en...

Rosa – det nya paradigmet

Vart är rosa påväg? ◊ En krönika av Amanda OstwaldBara under förra århundradet genomgick rosa minst två stora förändringar. Färgen har dock aldrig stilla vilat. Den har alltid varit laddad och sällan sluppit ur att uppfattats som ställningstagande – för alla möjliga...

Ögonlocksakademin – en dröm att vila i

Uppsalas nya färgpudrade dröm  Ögonlocksakademin har länge funnits i Uppsala, men aldrig i denna skepnad. Indicum inredningsarkitekter heter studion som ligger bakom klinikens nya, sofistikerat rosa lokaler. Den delvis Uppsalabaserade studion arbetar alltid med ett...

Ny miljömärkning för inredningsprojekt

Hållbar interiör - en ny miljömärkning för inredningsprojekt Hållbar interiör är namnet på en ny holistisk miljömärkning. Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och miljöansvarig på Indicum inredningsarkitekter säger att det känns naturligt och på tiden att denna lucka...

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls I helgen hölls Sveriges Arkitekters stämma i Stockholm. Eva-Johanna Isestig, inredningsarkitekt och tidigare ordförande i Sveriges Arkitekter Västra Götaland, presenterade motionen ”Kommunicera...

Inredningsarkitekt om våra rums framtid

Säkerställ kvalitén på våra interiöra miljöer Hur står det till med inredningsarkitekturen? Vi har ett läge med minskade antal utbildningsplatser och stora pensionsavgångar och därmed en inredningsarkitektkår som systematiskt försvagas. Flera riktar in sej på...

Motion för att höja inredningsarkitektens röst

Motion för att höja inredningsarkitektens röst Efter att i decennier debatterat inredningsarkitektens roll i det svenska näringslivet anordnade tre inredningsarkitekter en dag ägnad just inredningsarkitektur. De åsikter och upplevelser som då framkom mynnade bland...

Mercado Mexico – en upptäcktsfärd i hjärtat av Göteborg

Välkommen till Mercado Mexicos förtrollade värld New Order arkitektur är studion som ligger bakom inredningen i en av Göteborg nya restaurangupplevelser. Mercado Mexico ligger i noden av Göteborgs natt - och krogliv och inrymmer drygt 170 gäster i alla sorters...

Bakom kulisserna hos anrik textilproducent

En brief - flera uttryck Till dig som undrar hur arbetet bakom den senaste textilprodukten på marknaden ser ut kan vi nu erbjuda en unik inblick. Det anrika textilföretaget Ludvig Svensson samlade fyra medarbetare som diskuterade hur de samarbetar när en produkt blir...

Kontor i förvandling – en effektiv förändring

Kontor i förvandling - en effektiv förändring Arbetsmiljön påverkar såväl välbefinnande och beteende som arbetskapacitet och kreativitet. Arbetsplatsens utformning är därför en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet. När du anlitar en inredningsarkitekt får du en...

Amanda Ostwald

Amanda Ostwald  Namn: Amanda Ostwald Yrke: Inredningsarkitekt MFA på Indicum Drömresmål: Oj, jättemånga. De blir ju bara fler ju mer jag reser. Men en megadröm är Zanzibar.När och hur kom du på att du ville bli inredningsarkitekt? – Så länge jag kan minnas har jag...

Marie Lindblad

Marie Lindblad  Namn: Marie LindbladYrke: Handläggande inredningsarkitekt SIR/MSA på IndicumDrömresmål: San Sebastián i SpanienHar du alltid velat bli inredningsarkitekt? – Jag var tio år när jag första gången sa till mina föräldrar att när jag fyller 18 år ska jag...

Stoppa bullret med ljud

Stoppa bullret med ljud Martin Ljungdahl Eriksson är industridoktorand inom informatik, med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan i Väst. Han forskar kring möjligheterna att använda ljud som funktionella designelement för det samtida kontoret. Han har även...

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing Sveriges bredaste designutmärkelse heter Design S, Swedish Design Awards. Utmärkelsen riktar sig till allt från professionella designers, formgivare och arkitekter till enskilda utövare, producenter och företag som...

Mönsterexpertens perspektiv

Mönstret som borde varit omöjligt ◊ En krönika av Amanda Ostwald Det var en onsdagskväll i april och jag och min kollega Anna hade hängt kvar på ett event i stan lite för länge. Vi behövde hitta någonstans att äta. Anna tog med mig till en galleria för att visa mig...

En ljusdesigners tankar om branschen

En ljusdesigners tankar om branschen   Namn: Emil Hammar Bor: Södermalm Emil har läst JTH:s utbildning Ljusdesign och arbetar sedan examen 2014 som just ljusdesigner. När han inte jobbar ägnar han sig åt bilar, att vara i Dalarna samt att springa runt Djurgården, för...