Inspiration, fakta och verktyg för bättre interiörer

Här hittar du allt om inredningsarkitektur på ett och samma ställe. Syftet är att öka kunskapen och intresset för inredningsarkitektur både som ämne och som yrkesdiciplin. Den här plattformen är öppen för dig, oavsett om du är yrkesverksam inredningsarkitekt eller intresserad privatperson.

Sommar året om hos Boulebar Liljeholmen

Sommar året om hos Boulebar Liljeholmen

En inredningspärla i sommaren

Familjen Boulebar växer och har nu slagit upp dörrarna till sin nya medlem i Liljeholmen i Stockholm. Denna lummiga inomhuspark i två våningar inrymmer tre barer, 14 boulebanor och en restaurang som serverar sydfransk mat. Inredningen är väl genomtänkt och avsiktligt ruff. Man känner sig knappast rädd för att smutsa ner något parkettgolv eller ha sönder ett ömtåligt ytskikt när man slänger sitt metallklot åt olika håll inne i lokalen. Det är nämligen precis den känslan som Boulebar vill åstadkomma. Platsen ska vara en avslappnad frizon där människor i alla åldrar och bakgrunder möts och har kul.

År: 2018
Inredningsarkitekt: Bornstein Lyckefors
Beställare: Boulebar
Fotograf: Adam Klingeteg 

Läs mer om Boulebar Liljeholmen här.

Relaterat

Arkitekten skriver om rekordlåga timarvoden för inredningsarkitekter

Arkitekten skriver om rekordlåga timarvoden för inredningsarkitekter

Arkitekten skriver om de rekordlåga timarvoden som drabbar inredningsarkitekter

Den nyliga upphandlingen från Folkhälsomyndigheten manifesterade en numera bekant trend. Inredningsarkitekter Sverige runt har länge upplevt hur deras timarvode blir allt lägre och konkurrensen i offentliga upphandlingar allt tuffare. Nu har Arkitekten och Nina Gunne sammanfattat de senaste reaktionerna i en artikel på arkitekten.se. 

Kristin Östberg, VD Indicum Inredningsarkitekter 

En av de många inredningsarkitekter som har reagerat på de låga timarvoden som lämnas i anbuden i offentliga upphandlingar är Kristin Östberg, VD för inredningsarkitektstudion Indicum. 

– Det här är lägre timarvoden än vi såg för elva år sedan när jag startade företag, säger Kristin. 

Läs hela Nina Gunnes artikel här

Relaterat

När utsida blir insida – Frank Lloyd Wright och huset Ennis

När utsida blir insida – Frank Lloyd Wright och huset Ennis

Utsidan har blivit insida

Förra året lanserade Offecct sin nya ljudabsorberande panel Soundwave® Ennis. Den blockbaserade akustikpanelen består av valfritt antal fyrkantiga imitationer av ett avancerat mönster hämtat från en speciell del av arkitekturhistorien. Mönsterrättigheterna ägs av stiftelsen Frank Lloyd Wright Foundation som förvaltar arvet från en av vår tids största arkitekter.

Frank Lloyd Wright (1867–1959) var en amerikansk arkitekt som bland annat skapade präriestilen som anses vara USA:s första inhemska arkitekturstil. Wright ansåg att alla, oavsett ekonomisk och social ställning, har rätt till ett liv i skönhet. Han var en föregångare på flera områden, bland annat inom utvecklandet av öppna planlösningar och nya byggtekniker samt införandet av naturliga och lokala material i arkitekturen. För Frank Lloyd Wright var en byggnads interiör lika viktig som dess exteriör och därför skapade han inredningar där allt, även möbler och mönster, var specialdesignade. Landmärken som Falling Water (1935) och Solomon R Guggenheim Museum, invigt 1959 har blivit obligatoriska besöksmål för generationer av arkitekter. Frank Lloyd Wright är allmänt erkänd som en av de främsta arkitekterna genom tiderna och hans banbrytande insatser i sökandet efter en organisk arkitektur fortsätter att utöva ett stort inflytande än idag. Kännetecknande för Frank Lloyd Wrights arkitektur är att den var ett uttryck för hans ambition att med de allra senaste teknologiska landvinningarna förbättra de miljöer där våra liv utspelas. Målsättningen framträder tydligt i projekt som Larkin Building i Buffalo (1904), där han öppnade upp den traditionellt slutna kontorsmiljön för naturligt ljus, och Solomon R Guggenheim Museum (1959) där en vägg skapar en oavbruten konstupplevelse för besökarna.

Ennis House

Under tidigt tjugotal var betong ett både nytt och ekonomiskt material, men det hade konstnärliga begränsningar och det var för att bryta sig loss från dessa som Frank Lloyd Wright utvecklade ett system för att bygga hus med fyrkantiga betongblock. På det sättet kunde han förena sin fascination för standardiseringens möjligheter med viljan att skapa okonventionell arkitektur. Betonghusen kom att kallas textilblockhus på grund av konstruktionstekniken där betongblocken sattes samman på rad med hjälp av järnrör. Fyra hus byggdes enligt metoden och för varje utvecklade Frank Lloyd Wright ett unikt mönster som dekoration av betongblocken. Inspirationen till mönstren kom från naturen men även från äldre mexikansk och centralamerikansk arkitektur vilket gav byggnaderna ett fullkomligt unikt och än idag fascinerande uttryck. Av de fyra experimentella textilblockhus som uppfördes är det bara Ennis House som ritades för paret Charles och Mabel Ennis, byggt 1924, som står kvar idag. Ennis House är idag i privat ägo och upptaget i The National Register of Historic Places.

Ennis House i Los Angeles

Ennismönstret på insidan

Genom ett svensk-amerikanskt samarbete med Frank Lloyd Wright Foundation har det historiska Ennismönstret blivit pånyttfött i en svenskproducerad akustikpanel. Hade Wright kunnat förutse hur intensiva dagens ljudmiljöer är hade han säkerligen ägnat denna kvalitetsaspekt av tillvaron stor möda och intresse. Frank Lloyd Wrights Ennis House har genom sitt intrikata mönster figurerat i futuristiska Hollywood-filmer och gjort ett avtryck i arkitekturhistorien. Nu har mönstret anpassats för Offeccts kollektion Soundwave®, en kollektion med akustikpaneler av återvunnen polyesterfiber.

– Akustikpanelen med Ennis-mönstret från Offecct, fångar dramat och skönheten i detta tidlösa verk. Ennis-mönstret är inte bara vackert, dess raffinerande geometri har också potentialen att absorbera ljud, säger Stuart Graff, VD på Frank Lloyd Wright Foundation.

Ljudabsorbenten Soundwave® Ennis från Offecct

Relaterat

”Är det rimligt att makt går före kunskap?”

”Är det rimligt att makt går före kunskap?”

”Är det rimligt att makt går före kunskap?”

◊ 2019-05-24

Inredningsarkitekturen definieras av byggnadsarkitekter. Det är ett stort problem – inte bara för oss inredningsarkitekter, skriver Torsten Hild.

I vårt samhälle definierar den starke den svage, och dagligen debatteras genus- och postkolonial problematik i media. Det kan yttra sig i att en betraktare i maktposition med generell kunskap tar sig rätten att definiera och skapa specifika normer, trots att det finns människor med ett inifrånperspektiv som har djupare erfarenhet och kunskap om samma sak. Makt går före kunskap och samhällsmål.

Samma princip är stark i vår interna arkitekturkultur. De flesta byggnadsarkitekter vill säkert motverka ojämlikhet och orättvisor, men när det kommer till de skilda arkitektkompetenserna råder en tydlig maktstruktur. Byggnadsarkitekter ser på inredningsarkitekturen utifrån:

“Det verkar vara kreativt, lukrativt, fritt, och enkelt. Det där fixar jag”, tycks de tänka.

I en undersökning 2018 utförd av Sveriges Arkitekter Västra Götaland i Göteborg svarar arkitektkontoren att de inte behöver inredningsarkitekter eftersom de kan utföra de tjänsterna själva. Att inredningsarkitekter har specifik kunskap och erfarenhet efter många års utbildning och praktiskt arbete bekymrar dem inte.

“Det är ju samma ämnen som vi studerar”, brukar det låta.

Eftersom byggbranschen och byggprocessen fungerar som den gör, kan byggnadsarkitekter göra anspråk på inredningsarkitekttjänster. Och det gör de. Allt fler offentliga interiörer idag ritas inte av inredningsarkitekter, och de som lär ut inredningsarkitektur på utbildningarna är till stor del byggnadsarkitekter. Det arkitekturpolitiska programmet ”Gestaltad livsmiljö” innehåller mycket som tydligt handlar om inredningsarkitektur. Men inredningsarkitekter nämns knappt, och efterfrågas inte heller på offentliga institutioner. Där sitter byggnadsarkitekter.

Komikern John Cleese har gjort en tänkvärd betraktelse: ”För att kunna inse att en är oduglig på något, saknas just den kunskap som krävs för att vara duglig.”

Jag tycker att det illustrerar problematiken: Självinsikten är grund.

Jag ser hur kvaliteten på våra offentliga interiörer blir just mer generell. Den tappar den detaljbearbetning och empatiska omsorg som varit kännetecknande för svensk inredningsarkitektur.

När det kommer till inredningsarkitektur är det byggnadsarkitekterna som är normen. De definierar ämnet och tillämpningen. Det görs från ett betraktarperspektiv med en generell kunskapsnivå om området. Vi som har specifik kunskap och erfarenhet tillfrågas sällan.

Jag ser hur kvaliteten på våra offentliga interiörer blir just mer generell. Den tappar den detaljbearbetning och empatiska omsorg som varit kännetecknande för svensk inredningsarkitektur. I slutänden är det allmänheten som blir förlorare, när de tvingas leva med sina specifika behov, i närmiljöer gestaltade utifrån generella kunskaper.

Och vad driver byggnadsarkitekter att ta inredningsarkitektuppdrag? Samhällets bästa? Det där reglerar marknaden, säger somliga. Men brukarna har svårt att bedöma produkten. De kvaliteter som inredningsarkitektur bidrar med upplevs till stor del på en omedveten nivå och är inte mätbara.

Jag tycker att de olika arkitektkompetenserna ska verka över gränserna men det bör göras med en sund självinsikt. Vi bör arbeta tillsammans utifrån ett jämlikt perspektiv, sida vid sida.

Vår roll är inte att definiera världen åt andra. Vår roll är att vara frågande och empatiska. Då kan vi bidra till en värld där alla får vara med.

Torsten Hild är arkitekt SIR/MSA och professor i möbeldesign vid Göteborgs Universitet. Foto Tilly Hild

Artikeln publicerades för och i arkitekten.se. Klicka här för att läsa artikeln i sitt ursprungliga format.

”Det krävs en speciell förmåga och närvaro för att gestalta rum som stimulerar fantasin och samtidigt skänker trygghet och harmoni. När inredningsarkitekter inte medverkar, blir resultatet ofta allmänt och opersonligt. Den mänskliga skalan, det taktila och omtänksamma saknas. Nya Citytermi­nalen i Stockholm är ett exempel på att ingen inredningsarkitekt varit involverad.”

– Jonas Bohlin
Ung design visar vägen i Milano

Ung design visar vägen i Milano

Ung design den mest intressanta

◊ Trendspaning — 2019-04-16

Lekfullhet och hållbarhet är tillsammans den röda tråden när svensk design intar Milano under designbranschens mest intensiva vecka. Trenderna får sitt skarpaste uttryck i verk designade av studenter och budskapen klingar samstämmigt i den svenska paviljongen. 

Efter en vecka av svensk designfrossa i Milano går det att skönja ett mönster i vad som ställdes ut. Studenter, alumner och etablerade designer och företag visade alla prov på en spännande kombination av lekfullhet och hållbarhet. Studio Mia Cullins stol Fay är ett av många exempel på hur naturliga, relativt obehandlade material används på ett lekfullt och smart vis. Stolens hårda skelett är gjort av varsamt slipat, massivt trä och dess sits av flätat läder. Klassiska material och färger som i sig själva inte är nyskapande, men sättet på vilket de är sammansatta är nytt. Mönstret som uppstår i flätningen av sitsen tilltalar både mönsterhackern, esteten och barnet inom en. Och den sirliga träramen är imponerande tunn och transparent i sin sammanfogning.

Fogias nya hylla Bond är gjord i princip enbart av massivt trä men med en sammansättning lika innovativ som enkel. Hyllan byggs ifrån taket istället för golvet och kan få ett rum att upplevas som om det vore fritt från gravitation. Dessutom är sammanfogningen av hyllplanen och dess vertikala element helt dolda för ögat. Electrolux har skapat en luftrenare som snarare ser ut som en ”hipstrig” högtalare med snabba läderdetaljer och Phloc visar en armatur som i uttrycket balanserar mellan en godis och en detalj ur modevärlden. 

Stol Fay av Studio Mia Cullin. Lampa Donna av Phloc. Hylla Bond av Fogia. Luftrenare Pure A9 av Electrolux

Och i vanlig ordning är de studentarbeten som är på plats strået vassare än sina marknadsstyrda motsvarigheter. Zeros armatur Curve, designad av Front har mycket gemensamt med HDK-studenten Anna Junebros armatur Hot Lamp, som båda ställdes ut i det svenska klustret Hemma Gone Wild i Milano. Av de två lamporna är det tydligt vilken som har utvecklats till en fullfjädrad serieproducerbar produkt och vilken som med några extra kurvaturer utgör konstverket.

Hot Lamp av Anna Junebro, student vid HDK. Foto Anna Junebro. Curve av Front Design Studio

Konstfack, Carl Malmstensskolan, HDK och Beckmans har alla bidragit med studentarbeten till utställningen Hemma Gone Wild i Milano. Den röda tråden av lekfullhet och hållbarhet fortsätter att löpa genom samtliga verk. Materialen är framträdande och formerna smarta och humoristiska. 

Pine Manifest av studenter vid Malmstensskolan, Linköpings universitet

Askar Down to Earth av Jennie Adén. Glasvaser Potato av Jessica Westerberg. Bänk Log av Jonatan Nilsson. Soffan Seats av Mira Bergh Edenborg och Josefin Zachrisson. Samtliga nämnda är studenter eller alumner vid Beckmans

Potato, en serie vaser gjorda av klarglas ger upphov till fniss både genom namn och form. Vaserna är vackra och smarta. Genom sina organiska former påminner de om en bergskedja eller ett kluster av såpbubblor när de står tillsammans i mitten av bordet. Produkten triggar många sinnen hos sin användare som ges många möjligheter till egen gestaltning av rummet med hjälp av produkten. 

Även HDK-studenten Milena Faés vaser gjorda av socker eller Ruth Elvira Gilmours asymmetriska kärl av porslin får användaren att fundera över hur dess former uppkommit. Deras historier, uppkomster och tillverkning är svåra att gissa sig till utan lite hjälp på traven. Men tydligt är fokuset på materialet och vilka förutsättningar det ger formen, funktionen och innovationen. 

Shaping ephemerality av Milena Faé. Sensing absence av Ruth Elvira Gilmour. Båda studenter vid HDK. Foto Anna Junebro

Att materialen som används i de svenskdesignade produkterna både är så kallade gröna och att de lyfts fram att betrakta kan tolkas som ett tecken på att vi lever i en klimatmedveten tid. Var humorn, lekfullheten och lättsamheten i produkterna kommer ifrån är svårare att identifiera. Klimataktivismen i sig är ju pessimistisk. Kan det vara vår nyliga högkonjunktur? Ekonomin som på 80-talet gav oss moon boots, pasteller och Rubiks kub och som nu ger oss rolig hjärnjympa. Kanske ger framtiden oss ett svar på detta. Men oavsett korrelation kan denna trend få hålla i sig lite längre. 

Relaterat

Inredningsarkitektstudenten Alice om Konstfack, HDK och framtiden

Inredningsarkitektstudenten Alice om Konstfack, HDK och framtiden

Om livet som student på Konstfack och framtiden som inredningsarkitekt

Namn: Alice Andersson
Yrke: Student
Drömresmål: Madrid, en dröm som snart faktiskt kommer gå i uppfyllelse genom studieresa med Konstfack
Favoritplats: Mormor och morfars fiskestuga på västkusten
Favorittid på dygnet: Morgonen. Jag blir mer och mer en morgonmänniska ju äldre jag blir konstigt nog 

Hur skulle du beskriva din relation till rumslighet? 

– Jag har ju väldigt dåligt lokalsinne haha. Nej, helt seriöst så fascineras jag av rumslighet för att den måste upplevas live. En rumslighet är för komplex för att till hundra procent kunna återges på något annat vis än just genom att vara i den. Det finns en närvaro i ett rum som inte går att uppleva på något annat sätt än genom ömsesidig närvaro. Likaså finns det så många parametrar i ett rum som påverkar upplevelsen. Att jag då ska formge dess rumsligheter innan de blir här och nu är en utmaning som triggar mig – hur ska jag kunna föreställa mig hur detta kommer bli innan det är?  

Varför valde du att läsa utbildningen Spatial Design på Konstfack, och hur har du upplevt utbildningen?

– Jag ville få en utmaning. Jag läste min kandidat på HDK i Göteborg och kände att om jag skulle välja samma skola för mastern skulle så mycket vara väldigt bekant redan. Jag hoppades på att Konstfack skulle bli en utmaning för mig och jag skulle säga att mina förhoppningar har infriats. Ironiskt nog är nog kandidaten på HDK och denna master på Konstfack nästan lika fria. På HDK upplevde jag att det var lätt att gå vilse i och med det stora antalet studenter i varje klass. Jag upplever att friheten här på Konstfack är lite mer underbyggd i och med att det är en masterutbildning. Vi är färre studenter med flera handledare som har tydliga visioner och genomtänkt pedagogik. Dessutom gör nog min egen mognad en stor skillnad. På kandidaten var jag inte redo för den typen av frihet. Nu har jag fått mer erfarenhet och är mer säker i mina intressen, litar mer på min egen förmåga och kan därför göra något bättre av att vara mig egen chef.

– Och för att besvara hela frågan; min pappa är byggnadsarkitekt och jag har egentligen alltid tänkt att jag inte ska bli det. Nu är det ju inte en teknisk arkitektutbildning jag läser, men absolut mer snarlik än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Jag började på HDK för att jag ville läsa en bred konstnärlig utbildning i design och inte låsa fast mig i ett fack. Under Kandidaten på HDK fick vi testa på en massa olika typer av design för att senare profilera oss mer åt en inriktning. Jag trodde att det enda jag visste var att jag ville arbeta med applicerbar konst. Men jag visste mer än så. Det kom en punkt under de tre utbildningsåren då HDK tvingade oss studenter att formulera vad vi ville jobba med i framtiden. Jag började skriva att jag var intresserad av ljus, rum, psykologi och att jag ville ha någon form av kontinuitet, förutsägbarhet och gemenskap i min arbetssituation. Tillslut återstod bara inredningsarkitekt på listan av potentiella yrken och det var först då jag insåg att det var det jag ville göra. Så därefter riktade jag in mig på projekt och jobb relaterade till inredningsarkitektur.

Vad skulle du vilja säga till någon som går i tankarna att utbilda sig till inredningsarkitekt?

– Jag skulle säga att man sitter ganska mycket vid datorn, och inte är så nära materialen och den fysiska gestaltningen som man kanske önskar. Sedan om man är superidealist och inte kan tänka sig att kompromissa alls ska man nog fundera på något annat av alla konstnärliga yrken som finns att välja på. För en inredningsarkitekt finns det ju alltid en beställare att förhålla sig till och här måste det finnas en ömsesidighet.

– Men om man ändå är sugen på yrket skulle jag säga att det kan vara till hjälp om man försöker lära sig alla datorprogram under studietiden. De är dina främsta verktyg som ny i arbetslivet och skolorna lär inte ut dessa i tillräcklig omfattning. Men främst ska man passa på att bygga modeller, vara i verkstäderna och experimentera med material och Idéer under utbildningen. Dessa möjligheter är unika för studietiden och inte något det finns tid till i arbetslivet i lika hög grad. Våga tro på dig själv och var nyfiken, våga ta kontakt med folk och fråga på.

Bilden visar materialexperiment där Alice och hennes klasskamrat Martina Brinck har inspirerats av traditionella byggsystem men istället jobbat med spillmaterial och tagit fram miljövänliga bindemedel

Bordet ovan designade och byggde Alice för en specialutställning hos möbelproducenten Fogia

Har du arbetat med någonting som är kopplat till inredningsarkitektur och möbeldesign? Om ja, hur väl upplever du att utbildningen förbereder en för framtiden och yrkeslivet? 

– Ja, det har jag. Efter min kandidat på HDK arbetade jag i ett år som designassistent på Studio Markus Bergström med inredningen av Nordic Light Hotel här i Stockholm. Det var lite av en koordinerande roll där vi valde ut designers för projektet, tog fram konstnärligt underlag som fungerade som riktlinjer för möbelformgivningen. Jag var även med i skisstadiet till de fasta möblerna i restaurangen. Den närmaste yrkesbeskrivningen på det jobbet skulle nog vara kurator, och den multidisciplinära hållningen på HDK gjorde att det kändes naturligt att arbeta med många andra discipliner och inriktningar inom design.

– Sedan praktiserade jag ett år som inredningsarkitekt på Wingårdhs i Göteborg. Jag skulle nog säga att jag kände mig bra förberedd för de konstnärliga uppgifterna och uppdraget att tänka konceptuellt. Både Konstfack och HDK har lärt mig att tänka ifrågasättande och att inte vara rädd för att experimentera. Däremot kände jag att jag hade mer att lära när det kom till att göra korrekta ritningar osv.

– Och nu på Konstfack upplever jag att skolan lär mig vikten av att ständigt lära och inse att jag aldrig kommer bli fullärd. Man är aldrig klar. Det tror jag är en viktig insikt som jag kommer ha nytta av i arbetslivet, hur jag än jobbar i framtiden. Vad jag inte har blivit förberedd för under någon av mina utbildningar är att t.ex. driva eget företag. Jag har inte (ännu) greppat min plats som inredningsarkitekt i Sveriges och världens ekonomi. 

Har du något drömuppdrag som du ännu inte fått göra, eller har du kanske gjort det? Eller både och?

– Jag skulle väldigt gärna göra ett bibliotek eller annan offentlig plats som inte kostar någonting för den besökande att uppleva och nyttja. Det byggs ju många platser för konsumtion, t.ex. köpcentrum eller platser för upplevelseturism. Arkitektur kan manipulera sina besökare i mer eller mindre grad, de bakomliggande syftena med en byggnad påverkar såklart sin besökare. Jag tror att platser för omsorg och utan krav på motprestation skapar ett bättre samhälle. Det skulle kännas betydelsefullt att skapa någonting dit alla är välkomna och dit alla kan komma. Jag önskar att det offentliga rummets platser för kravlösa möten vore fler. 

Relaterat

Framtidens inredningsarkitekter examineras

Våren har kommit till Konstfack ◊ 2019-05-23 Konstfacks vårutställning är i full gång och examinerande studenter visar upp sina slutprojekt. Årets utställning är färgfylld, tredimensionell och består till stor del av rumsligt orienterade verk.När huset som tidigare...

Storslagen minimalism på Södermalm

Minimalism i Mono Mono är ett boendekoncept beläget i den södra delen av Stockholms centrum, stadsdelen Södermalm. Mono sticker ut, både där det står på Södermalm men även sett till hela Sverige. Boendekonceptet har en unik design och atmosfär, och även en unik...

Eva Larsson om sina 37 år som textildesigner

Drömjobbet på fabriken i Västergötland Namn: Eva LarssonYrke: TextildesignerDrömresmål: JapanFavoritplats: Rosendal (Halland)Favorittid på dygnet: MorgonHur har din resa till ditt nuvarande yrke sett ut?-Jag har, sedan min examen år 1982, arbetat i tre olika fabriker...

Alexander Lervik lanserar ny matta

Naturmaterial i fokus när Alexander Lervik designar för Ogeborg ◊ 2019-05-10Ogeborg introducerar ett nytt designsamarbete med Alexander Lervik och presenterar den handvävda serien Twine. Hårflätor har utgjort inspirationen bakom mönsterbilden, som skapats med hjälp av...

140 inredningsarkitekter samlade

Stor del av kåren samlad för att stärka svensk inredningsarkitektur ◊ 2019-04-26I går gick temadagen "Den Tredje Huden" av stapeln på Konstakademien i Stockholm. Cirka 140 yrkesverksamma inredningsarkitekter och studenter närvarade för att lära av varandra och stärka...

Ett kontor i fasad

Joyn Studio presenterar en filmisk arbetsplats Mittemot anrika Lilla bantorget i centrala Stockholm stoltserar ett hus med stora, välvda glaspartier i bottenplan. Genom fönstren skymtas en dramatisk, röd scenografi med inspiration från Bergmanfilmen Viskningar och...

Sverige levererar utåt

Ombytta roller på designscenen◊ 2019-04-15Ingrid Sommar skriver i senaste numret av Arkitektur om hur Stockholm Furniture and Light Fair år 2019 dominerades av manliga formgivare. När samma bransch två månader senare intar Milano är den manliga dominansen som...

Lysande 80-tal

Möbeldesignmuseum levererar en briljant nostalgitripp◊ 2019-03-29Möbeldesignmuseum i Frihamnen i Stockholm är värt ett besök vilken onsdag som helst under året, och den pågående utställningen om åttiotalets färgsprakande och revolutionerande design gör ett besök än...

Akademin för inredningsarkitektur bjuder in

Seminariedag om inredningsarkitekturFoto Note Design Studio Akademin för inredningsarkitektur bjuder in till:DEN TREDJE HUDEN – inredningsarkitektur som ämneTorsdag den 25 april 2019 – Konstakademien, Stockholm Läs mer på Sveriges Arkitekters hemsida eller anmäl dig...

Det personliga materialet i serieproduktionen

Att respektera träI Sverige älskar vi trämöbler. Det är ett material för en mer hållbar framtid, en framtid där formgivaren spelar en viktig roll. Vi bör respektera trä och tillvarata träspill, det visar Marie-Louise Hellgren i en möbel som formgivits med utgångspunkt...

Lisa Grape om att designa en bit av Sverige

Hur har det varit att skapa utställningen i Milano?◊ 2019-04-15 Namn: Lisa GrapeYrke: Inredningsarkitekt på Joyn StudioAktuell med: Nyligen hemkommen från Milano där hon med kolleger designat utställningen HEMMA Gone WildHur kommer det sig att Joyn Studio gör Hemma...

Hur jobbar möbelproducenterna med hållbarhet?

Hur grön är din inredning?Hur jobbar svenska inredningsföretag med hållbarhet? Om inredningsarkitekturen länge har saknat en samlad miljömärkning för sina projekt så vittnar möblerna som placeras i projekten om en annan tradition.Inredningsarkitektur.se har tidigare...

Studenterna driver på utvecklingen i hållbarhet på Konstfack

Han utbildar framtidens inredningsarkitekter  Namn: Sergio Montero Bravo Roll: Lärare på Konstfack och inredningsarkitekt Drömresmål: Alltid först och främst norra Chile där jag har mina rötter och dit jag ofta längtar. Därefter platser där jag träffar människor som...

Vad ställer framtidens inredningsarkitekter ut?

Inredningsarkitektstudenter i Greenhouse ◊ Trendspaning — 2019-02-06 Samma månad som tidskriften arkitektur skriver att svensk arkitektur och inredningsarkitektur behöver bli mer jämlik ställer studenterna från Sveriges inredningsarkitekturskolor ut verk som...

Lilla akustikskolan för arbetsplatsen

Lilla akustikskolanVi har sammanfattat information om ljudmiljön på arbetsplatsen och går här igenom de riktlinjer Arbetsmiljöverket arbetar efter. Akustik är ett komplicerat ämne och hur ljud påverkar människan varierar från situation till situation och från individ...

Vinnare Guldstolen 2018

Vinnare av Guldstolen 2018 ◊ 2019-03-20På arkitekturgalan i går kväll korades samtliga vinnare av årets stora arkitekturpriser. Kasper Sahlinpriset gick överraskande nog till en privatbostad och likaså Guldstolen tilldelades ett bostadsprojekt.Av tre nominerade...

Akademin för inredningsarkitektur i Göteborg

Fullspäckat schema när AIA sammanträder ◊ 2019-03-15Akademin för inredningsarkitektur har besökt nyöppnade Röhsska museet, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och träffat Sveriges nya riksarkitekt.Från vänster; Kristin Östberg, Helena Bjarnegård, Jonas...

Hur vill vi ha naturen?

Vilken natur föredrar du? Det är ju knappast någon nyhet att vi människor mår bra av att vistas i naturen. Flera publikationer, bland annat ”Naturen som kraftkälla” från Naturvårdsverket menar att naturen är den bästa platsen för återhämtning och rehabilitering. Vi...

inredningsarkitektur.se ett av tre tips

Annica Kvint väljer inredningsarkitektur.se En av Sveriges främsta arkitektur- och designskribenter, Annica Kvint tipsar i senaste utgåvan av tidskriften Arkitektur om en ny sajt: inredningsarkitektur.se. Annica är också verksam som arkitektur- och designkritiker i...

Ikonen Widemar

Widemars arv ◊ Text Amanda OstwaldÅret är 1942 och världen är mitt uppe i sitt största krig någonsin. Ett krig som får det planerade världsmästerskapet i fotboll att ställas in, en idag historisk lucka i Fifas resultattavla. Samma år föds Stephen Hawkins, den svenske...

Nominerade till Guldstolen 2018

Nominerade till Guldstolen 2018 Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad....

Tekla Evelina Severin

Tekla Evelina Severin Namn: Tekla Evelina SeverinYrke: Fotograf, set-designer, kolorist och inredningsarkitekt i eget företagDrömresmål: Många. Men bland annat JapanVilken är din yrkesroll?-Jag har inte en tydlig yrkesroll utan många. Jag är i botten...

Många samlade när inredningsarkitektur.se invigdes

Inredningsarkitektur.se firade och Jonas Bohlin överräckte stafettpinnen Nu är inredningsarkitektur.se officiellt lanserad. I Offeccts vackra lokaler, mitt i Stockholm skålade vi och knöt band. Jonas Bohlin höll tal och gav oss uppdraget att föra...

Trendspaning Stockholm Furniture Fair

Inspanat av inredningsarkitekterna ◊ Trendspaning — 2019-02-07 Vi bad några inredningsarkitekter rapportera om vad de upplevde vara årets trender på Stockholm Furniture and Light Fair i Älvsjö. Tre kategorier utkristalliserade sig och kunde ses även i modet under...

Neri&Hu om meningen med att skapa rum

Neri och Hu och besvikelse ◊ Text Amanda Ostwald  ◊ Foto Julia GrothVi möter Lyndon Neri och Rosanna Hu i en ljudisolerad glasmonter precis bredvid deras designinstallation ”The Unfoldning Village”. De blickar ut mot sitt stora, svarta och stiliserade hus och frågar...

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019 ◊ Trendspaning — 2019-01-29Så här års undrar vi alla vilka nyheterna kommer vara på Stockholms årliga möbelmässa i Älvsjö i februari. Inredningsarkitektur.se har fått span på några utvalda lanseringar och tycker sig se en...

Rosa – det nya paradigmet

Vart är rosa påväg? ◊ En krönika av Amanda OstwaldBara under förra århundradet genomgick rosa minst två stora förändringar. Färgen har dock aldrig stilla vilat. Den har alltid varit laddad och sällan sluppit ur att uppfattats som ställningstagande – för alla möjliga...

Ögonlocksakademin – en dröm att vila i

Uppsalas nya färgpudrade dröm  Ögonlocksakademin har länge funnits i Uppsala, men aldrig i denna skepnad. Indicum inredningsarkitekter heter studion som ligger bakom klinikens nya, sofistikerat rosa lokaler. Den delvis Uppsalabaserade studion arbetar alltid med ett...

Ny miljömärkning för inredningsprojekt

Hållbar interiör - en ny miljömärkning för inredningsprojekt Hållbar interiör är namnet på en ny holistisk miljömärkning. Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och miljöansvarig på Indicum inredningsarkitekter säger att det känns naturligt och på tiden att denna lucka...

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls I helgen hölls Sveriges Arkitekters stämma i Stockholm. Eva-Johanna Isestig, inredningsarkitekt och tidigare ordförande i Sveriges Arkitekter Västra Götaland, presenterade motionen ”Kommunicera...

Inredningsarkitekt om våra rums framtid

Säkerställ kvalitén på våra interiöra miljöer Hur står det till med inredningsarkitekturen? Vi har ett läge med minskade antal utbildningsplatser och stora pensionsavgångar och därmed en inredningsarkitektkår som systematiskt försvagas. Flera riktar in sej på...

Motion för att höja inredningsarkitektens röst

Motion för att höja inredningsarkitektens röst Efter att i decennier debatterat inredningsarkitektens roll i det svenska näringslivet anordnade tre inredningsarkitekter en dag ägnad just inredningsarkitektur. De åsikter och upplevelser som då framkom mynnade bland...

Mercado Mexico – en upptäcktsfärd i hjärtat av Göteborg

Välkommen till Mercado Mexicos förtrollade värld New Order arkitektur är studion som ligger bakom inredningen i en av Göteborg nya restaurangupplevelser. Mercado Mexico ligger i noden av Göteborgs natt - och krogliv och inrymmer drygt 170 gäster i alla sorters...

Bakom kulisserna hos anrik textilproducent

En brief - flera uttryck Till dig som undrar hur arbetet bakom den senaste textilprodukten på marknaden ser ut kan vi nu erbjuda en unik inblick. Det anrika textilföretaget Ludvig Svensson samlade fyra medarbetare som diskuterade hur de samarbetar när en produkt blir...

Kontor i förvandling – en effektiv förändring

Kontor i förvandling - en effektiv förändring Arbetsmiljön påverkar såväl välbefinnande och beteende som arbetskapacitet och kreativitet. Arbetsplatsens utformning är därför en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet. När du anlitar en inredningsarkitekt får du en...

Amanda Ostwald

Amanda Ostwald  Namn: Amanda Ostwald Yrke: Inredningsarkitekt MFA på Indicum Drömresmål: Många. T.ex. Kalabrien i Italien, fjordarna i Norge eller Zanzibar.  När och hur kom du på att du ville bli inredningsarkitekt? – Så länge jag kan minnas har jag föreställt mig...

Marie Lindblad

Marie Lindblad  Namn: Marie LindbladYrke: Handläggande inredningsarkitekt SIR/MSA på IndicumDrömresmål: San Sebastián i SpanienHar du alltid velat bli inredningsarkitekt? – Jag var tio år när jag första gången sa till mina föräldrar att när jag fyller 18 år ska jag...

Stoppa bullret med ljud

Stoppa bullret med ljud Martin Ljungdahl Eriksson är industridoktorand inom informatik, med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan i Väst. Han forskar kring möjligheterna att använda ljud som funktionella designelement för det samtida kontoret. Han har även...

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing Sveriges bredaste designutmärkelse heter Design S, Swedish Design Awards. Utmärkelsen riktar sig till allt från professionella designers, formgivare och arkitekter till enskilda utövare, producenter och företag som...

Mönsterexpertens perspektiv

Mönstret som borde varit omöjligt ◊ En krönika av Amanda Ostwald Det var en onsdagskväll i april och jag och min kollega Anna hade hängt kvar på ett event i stan lite för länge. Vi behövde hitta någonstans att äta. Anna tog med mig till en galleria för att visa mig...

En ljusdesigners tankar om branschen

En ljusdesigners tankar om branschen   Namn: Emil Hammar Bor: Södermalm Emil har läst JTH:s utbildning Ljusdesign och arbetar sedan examen 2014 som just ljusdesigner. När han inte jobbar ägnar han sig åt bilar, att vara i Dalarna samt att springa runt Djurgården, för...