Inspiration, fakta och verktyg för bättre interiörer

Här hittar du allt om inredningsarkitektur på ett och samma ställe. Syftet är att öka kunskapen och intresset för inredningsarkitektur både som ämne och som yrkesdiciplin. Den här plattformen är öppen för dig, oavsett om du är yrkesverksam inredningsarkitekt eller intresserad privatperson.

Inte vilket kontor som helst

Inte vilket kontor som helst

Effektfull elegans på Riddarholmen

Important Looking Pirates är Skandinaviens största animationsstudio för visuella effekter och digital animation. De jobbar med TV- och filmproduktioner såsom Westworld, Black Sails och Everest för kunder som Sony Pictures, HBO och Netflix. 

När studion skulle flytta in på en av Stockholms häftigaste adresser, mitt på Riddarholmen, satsade de på att matcha sitt hus och att skapa en dramatisk interiör. Kontoret har många små utrymmen, två presentationssalonger med biosittning, gamerum, mötesrum, kontorslandskap m.m. Varje rum genomsyras av effektfull elegans som speglar både huset och Important Looking Pirates varumärke. Arbetsplatsen var en av tre finalister i tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2017.

År: 2016
Inredningsarkitekt: HOW Arkitekter
Beställare: AFA Fastigheter
Omfattning: ca 1000kvm
Fotograf: Per Kristiansen

Läs mer om Important Looking Pirates här, eller om projektet här.

Relaterat

Kvinnliga formgivare i fokus på Möbeldesignmuseum

Kvinnliga formgivare i fokus på Möbeldesignmuseum

Female Traces – en utställning om 20%

◊ 2019-10-18

Möbeldesignmuseum i Frihamnen i Stockholm invigde i lördags en självrannsakande utställning. Nu står en femtedel av deras möbler på display, med tillhörande personporträtt av varje formgivare. 

I helgen invigdes utställningen Female Traces på Möbeldesignmuseum i Stockholm. Enligt en av museets grundare, Kersti Sandin Bülow, är utställningen ett steg i ledet att göra möbeldesignbranschen mer jämställd. Möbeldesignmuseum besitter 300 designobjekt varav 60 av dessa har en kvinnlig upphovsperson. Detta är alltså bara 20% av museets möbler, och det är tyvärr också en representativ siffra för branschen.

För att lyfta fram dessa 20% har museet skapat en spatiös och ståtlig uppställning av dessa formgivares verk med tillhörande personporträtt.

-Det är en lyckokänsla att se alla foton på dessa starka och begåvade kvinnliga möbelformgivare. Porträtten utstrålar en inre styrka och stark personlighet – förebilder för framtidens möbeldesign, säger Kersti Sandin Bülow.

Utställningen pågår till och med 1 mars 2020. 

Foto Leo Bülow

Läs mer om utställningen Female Traces här.

Relaterat

Marie Dreiman om Pallasmaa och Det osynliga

Marie Dreiman om Pallasmaa och Det osynliga

Det osynliga

◊ En krönika av Marie Dreiman

Jord, vatten, luft och eld – de fyra elementen. Är det begrepp som vi kan relatera till inom arkitektur? Äger de giltighet i vår tid?

Under rubriken Den tredje huden – inredningsarkitektur som ämne, arrangerade i våras Akademien för inredningsarkitektur en heldag på Konstakademien i Stockholm. Där föreläste bland andra den finske arkitekten och arkitekturteoretikern Juhani Pallasmaa under rubriken The Sensuality of Matter – Material Imagination, Hapticity and Time. Han har blanda annat skrivit The Eyes of the Skin*, en bok som blivit ikonisk bland många arkitekter.

Pallasmaa inleder med att referera till den franska filosofen Gaston Bachelard, som argumenterar för att våra upplevelser och associationer av material relaterar till de fyra elementen, till vilka vi har en existensiell relation. Bachelard gör också en distinktion mellan upplevelse av form och upplevelse av material, och menar att det senare har en förmåga att beröra oss djupare och mer genomgripande med minnen, associationer och känslor och han ger också beröringen, det haptiska, en viktigare roll än ögat i att uppleva miljöer.

Med exempel från modernismens pionjärer illustrerade sedan Pallasmaa hur just dessa kvalitéer bannlystes och egenskaper som immaterialitet, transparens och viktlöshet hyllades, och skapade ett ideal som överlevt in i vår tid. Som vitt. ”White is extremly moral” deklarerade Corbusier.” Och ”vitt och fräscht” som uppskattande synonymer hörs ofta som avgörande argument för att en miljö anses attraktiv i vår tid.

Det är inte svårt att hitta referenser och förväntningar på hur den nya moderna arkitekturen skulle fostra människorna. I synnerhet i Sverige med den sociala ingenjörskonsten där arkitekterna tilldelades en särskilt viktig roll. Lorten skulle bort och den sanitära aspekten var en viktig drivkraft för modernismen också som formideal. Rena linjer blev arkitekternas honnörsord, och det vill jag påstå fortfarande är giltigt för stora delar av arkitektkåren. Och gärna rakt.

Skönhet i väst: perfektion. Marmorkub av Philipp Mainzer

Skönhet i öst: imperfektion. Glaserade kärl av Georges Hoentschel 1898-1902

Men vad var det för kvalitéer som sanerades bort? Pallasmaa lyfte fram upplevelsen av tid som en dimension som raderades. Material som inte åldras idealiserades, som glas, metall och nya släta material. Dels för att man eftersträvade det underhållsfria, ett argument som fungerar även idag men framför allt för att det representerade det ålderslösa och åtråvärda eviga tillståndet. Den fullkomliga lösningen som kan ersätta det gamla och slitna.

Tidens tand. Hur ofta planerar vi in den i våra miljöer? Perfektion som norm har blivit normalt. Material som får märken är en styggelse som man som arkitekt kan bli skadeståndsskyldig för. Så det blir laminatbordsskivor i stället för trä. Och imitationerna av trä blir mer och mer verklighetstrogna så ”ingen kan se skillnad numera”. Se ja, men att känna, räknas inte det? Strukturen som inte finns där. Värmen, ljudet, vikten. Associationen till träd. Går det verkligen lika bra med plast?

Då, nu och sedan. Pallasmaa resonerade intressant kring människans behov av att bli besvarad av de miljöer vi möter och vistas i. Miljöer med ett förflutet, ett nu och förväntningar på en framtid. Evighet om man så vill, men med helt andra värden än de modernismen idealiserar. Material med egna egenskaper, som tål patina och omsorgsfullt utformade rum som kan åldras, talar till oss, tar emot oss och vi blir själva närvarande i rummet och inför oss själva.

Pallasmaa lyfte också det perifera seendet, till skillnad från det fokuserade seendet, en platt bild på näthinnan. Vi upplever atmosfärer genom att ta in helheter och genom vår förmåga att uppleva miljöer med alla våra sinnen omedelbart. Det är en del av vår existens.

Hapticitet och det perifera seendet menar Pallasmaa utgör essensen av levd erfarenhet. Minnen av beröring av olika material talar till oss när vi återser dessa material och förmedlar en stark känsla som väcker personliga associationer. Och känslan infinner sig långt innan vi blir medvetna om vad vi ser.

Glaset fick ett särskilt utrymme i föreläsningen. Det material som mer än något annat kan symbolisera modernismens och även vår tids ideal av transparens. Människan som inte har något att dölja. Inga hemligheter. Allt tål att exponeras. Det blir en symbol för moralisk dygd.

Jag kan inte låta bli att associera till dagens norm med öppna miljöer och glasväggar på kontor. Att alltid vara sedd och inte kunna välja bort att se. Kan dessa miljöer bidra till att vi ofta tänker på oss själva utifrån, hur vi framstår, i stället för att tillåta oss att uppleva världen inifrån oss själva?

”Om en revolt är på gång så kommer den från våra fem sinnen”, var ett citat som Pallasmaa använde för att påpeka hur vår digitala och genomteknologiserade värld undertrycker våra sinnen på ett ohållbart sätt. I en värld som inte framträder fysiskt, där försvinner också människan. Våra kroppar upphör att vara giltiga. Det är inte hållbart. Vi vill ha mer än så.

Vill vi till och med tillbaka till naturen? Li Edelkoort påstår det och hon brukar ha rätt. Hon är en erkänd trendanalytiker från Holland som på Formex i augusti 2019, en mässa för inredningsdetaljhandeln, har skapat en utställning om vad vi längtar efter. Temat är Animism, en tanketradition som går tillbaka till förhistorisk tid och ser naturen som besjälad. Underteman som Feather, Pebbles, Waves och Seedpod för tankarna till de fyra elementen.

Kanske är det tid att prata om jord, vatten, luft och eld igen? Några pratar om Neurodesign, och Biophilic Design har seglat upp som ett värdesystem särskilt för utformning av arbetsplatser med kriterier för WELL-certifiering, kvalitéer med naturen som referens. Man känner igen parametrarna från forskning inom miljöpsykologi från 1970-talet och framåt. Kanske dags att damma av och tillämpa? Vitt, rakt och fräscht i all ära men det är sällan miljöer man minns.

Kan vi omprogrammera oss? I västerlandet hyllar vi det perfekta, konstgjorda, geometriska och gärna symmetriska som det sköna, medan i öst är det unika kvalitéer hos det imperfekta, det som uppstår i människans samspel med naturens material och egenskaper som värderas högst. Sånt som handen kan ”se”.

”Hur ska det kännas?” En enkel fråga, men med komplexa svar, som jag brukar ställa i inredningsprojektens tidiga skeden. Ibland kan den nästan väcka anstöt, verka flummig, men svaren brukar veckla ut sig till ett känslomässigt förbund med beställare och andra medverkande som bär genom projektet. Och det osynliga kan bli något vi kan prata om till och med på byggmöten. Den mest hårdnackade projektledare kan få något vekt i mungipan. För är det något som kan få oss att mjukna så är det våra sinnesupplevelser.

Reclaim the space and the body!


Marie Dreiman är i
nredningsarkitekt SIR/MSA och textildesigner MFA. Foto Annareet Gillblad

Relaterat

15 minuter inredningsarkitektur på 2 dagar lång arkitekturgala

15 minuter inredningsarkitektur på 2 dagar lång arkitekturgala

Inredningsarkitekter trendspanar på arkitekturdagarna i Malmö

◊ 2019-09-04

Sveriges Arkitekter på Form och Design Center i Malmö arrangerar den två dagar långa galan Arkitekturdagarna. På det programmet återfinns endast en punkt som rör inredningsarkitektur – Åsa Haremst och Kristin Östbergs trendspaning.

Arkitekturdagarna på Form och Design Center i Malmö äger rum 4 och 5 september och innehåller föreläsningar, workshops, panelsamtal och mycket mer. En av programpunkterna är en 15 minuter lång trendspaning om inredningsarkitekturen i Sverige. Det är inredningsarkitekterna Kristin Östberg och Åsa Haremst som ska prata om vad de spår inom sin bransch i framtiden.

Trendspaningen äger rum kl. 12:00 den 5 september och livestreamas för den som inte är i Malmö men som ändå vill se och lyssna. Detta är den enda programpunkten, under denna tvådagarskonferens, som handlar om inredningsarkitektur.

Se hela programmet här.

Relaterat

”Det krävs en speciell förmåga och närvaro för att gestalta rum som stimulerar fantasin och samtidigt skänker trygghet och harmoni. När inredningsarkitekter inte medverkar, blir resultatet ofta allmänt och opersonligt. Den mänskliga skalan, det taktila och omtänksamma saknas. Nya Citytermi­nalen i Stockholm är ett exempel på att ingen inredningsarkitekt varit involverad.”

– Jonas Bohlin
Rostiga svenska färger trendar

Rostiga svenska färger trendar

Höst 2019

◊ Trendspaning — 2019-10-11

Med hösten 2019 kom också en tydlig trend. De, på filmduken oskiljaktiga komplementfärgerna blått och orange har i en höstlövstweakad, rostig version tagit över de sista månaderna av 2019. 

Muutos aktuella kommunikation av sin armatur Ambit och nyheten Ridge vase

Ludvig Svenssons färger för hösten 2019 är några väl utvalda få

De tydliga blå och bruna kulörerna trendar även inom mode i år. Bilden ovan visar delar av höstkollektionen 2019 hos svenska modeföretaget Hope 

Svenska möbelproducenten Offecct lanserade sig i mörkt blått och brunt på årets Designers Saturday i Olso

Svenska möbelproducenten Lammhults lever även de i blått och brunt just nu

Sideboardet Add från Lammhults kommer i en snyggt tweakad färgskala för att matcha resten av sortimentet

Formgivarna Nick Ross och Ian Felton har, oberoende av varandra, lanserat sina verk i rost, brunt och blått

Nyheten Bonbon shade och servisen Enamel från Danska Hay talar till hösten

Relaterat

Från Homs till Stockholm – arkitekten Issa Ali vill bygga upp Syrien

Från Homs till Stockholm – arkitekten Issa Ali vill bygga upp Syrien

Issa Ali

Namn: Issa Ali
Yrke: Arkitekt
Favoritplats: Stockholm. Det är en fantastisk stad som tar hand om allt; byggnader, naturen, människorna och logistiken. Man kan liksom bada mitt i city, hur härligt som helst.
Drömresmål: Historiska platser i t.ex. Syrien, Egypten och Irak. Jag fascineras av platser som har betytt mycket för världen.
Dold talang: Stå-uppande

I vilken stad utbildade du dig till arkitekt?

-I Homs i Syrien. När jag år 2013 tog min arkitektexamen flydde jag från kriget i Syrien.

När kom du till Sverige och Stockholm?

-År 2014 kom jag hit. Och då tog det drygt ett år för mig att få mitt uppehållstillstånd, vilket gjorde att jag inte kunde göra någonting, varken jobba eller studera. Men under år 2015 fick jag uppehållstillstånd, flyttade in hos en svensk familj och började lära mig svenska. Jag började även samtidigt jobba på Skanska med vägservice och därefter som byggarbetare. Det var väldigt lärorikt att vara på den sidan av bygget också. När jag år 2016 fick jobb som arkitekt på Brunnberg och Forshed tackade jag ja direkt och slutade på byggfirman.

Issa har rest runt för att träffa sina forna studiekamrater som också är en del av projektet ASF Syrien. Här syns Issa tillsammans med Saher Al Aiek i Holland och Gahdeer Mostafa i Syrien

Hur var det att börja jobba som arkitekt i Sverige?

-Det var svårt men kul! Jag har verkligen lärt mig mycket sedan jag började jobba som arkitekt år 2016. Det svåraste var att förstå hela den svenska byggprocessen. Förutom att den skiljer sig från den syriska var det ju dessutom en helt ny vokabulär som jag blev tvungen att lära mig. Nu när jag har fått insikt i det svenska sättet att bygga känner jag mig väldigt inspirerad av det. Det kan gå långsamt ibland men det är demokratiskt och säkert vilket är det viktigaste. Jag kommer använda mig av den svenska byggprocessen i mitt arbete med att bidra till Syriens återuppbyggnad.

Issa tar gärna tillfället i akt att prata om sin situation för att belysa projektet ASF Syrien

Hur skulle du beskriva ditt projekt som ämnar hjälpa arkitekter i Syrien?

-Det är ett projekt som vi än så länge gör genom Arkitekter Utan Gränser Sverige, men vi satsar på att bli en egen organisation som kan jobba självständigt. Vi började arbetet för två år sedan, jag i Sverige, en i Holland och två i Syrien. Vi lärde känna varandra under arkitektutbildningen i Homs och har alla på olika vis drabbats av kriget. Idag är vi fem engagerade i Sverige med olika ursprung. Dessutom har vi nu grupper i Holland, Libanon och Syrien och i andra europeiska länder.

Vårt främsta mål med projektet som vi kallar ASF Syrien är att återföra kunskap som har gått förlorad genom kriget. Strukturer har förstörts, resurser har tömts och kompetens har flytt landet. I ambitionen att återföra kunskap till Syrien kommer jag använda mig av det jag lärt mig om byggprocessen i Sverige, och mina kolleger om det som de har lärt sig i respektive land. För min del kommer jag att framhålla vikten av demokrati och säkerhet i byggprocessen. Jag vill att man i Syrien börjar bygga med tanke om dagsljusbehov, kultur och miljö, tillgänglighet och andra värden som spelar stor roll för det mänskliga måendet. Likaså att arkitektutbildningen fokuserar på att lära studenterna vikten av det mänskliga perspektivet och den demokratiska byggprocessen.

Vad är nästa steg för AFS Syrien?

-Vi har just haft vårt allra första uppstartsmöte. Det var först nu efter sommaren som alla engagerade i Sverige var på plats och kunde mötas. Det var ett bra möte och nästa steg är att skapa en struktur för projektet. Vi vill etableras i varje land där vi har representanter för att sedan kunna agera i Syrien. Det är just i den ordningen som det måste ske – först fullgod registrering av vår organisation, fler medlemmar, större kontaktnät och sedan insatser på plats i Syrien.

Vad skulle du säga är ASF Syriens största utmaning?

-Att vi vill bygga upp någonting i ett land som inte fungerar. Det som nu byggs i Syrien är fult och instabilt. Fokus i den befintliga återuppbyggnaden är inte att skapa miljöer med långsiktigt och hållbart tänk kring människans behov. Det är inte så konstigt eftersom allting i landet är så förstört, men det gör definitivt vårt uppdrag mycket svårare.

Relaterat

Stolen som ger plats åt barn

Kali - inte bara ännu en stol I byn Jua Kali i norra Tanzania ligger ett barnhem med en lite annorlunda bakgrund. Arkitekten Caroline Nicholas såg ett behov av att hjälpa föräldralösa barn i sitt lokalområde och startade år 2007 organisationen Econef. Fem år senare...

Torkade blommor inne i Köpenhamn

Torkade blommor för instagram och planeten ◊ Trendspaning — 2019-06-26 Under årets 3 Days of Design i Köpenhamn öppnades många showroom upp och bjöd på det senaste inom sin bransch. I många av utställningarna syntes välkomponerade arrangemang av årets hetaste...

Helena drömmer om stimulerande vårdmiljöer och spansk mat

Helenas många perspektiv  Namn: Helena GahnhedYrke: Möbeldesigner. Och är nu i full färd med att söka praktik som inredningsarkitekt till hösten.Drömresmål: San Sebastián i Spanien. Jag längtar efter att njuta av mat, vin och kultur därifrån.Favoritplats: Ett hemligt...

När utsida blir insida – Frank Lloyd Wright och huset Ennis

Utsidan har blivit insidaFörra året lanserade Offecct sin nya ljudabsorberande panel Soundwave® Ennis. Den blockbaserade akustikpanelen består av valfritt antal fyrkantiga imitationer av ett avancerat mönster hämtat från en speciell del av arkitekturhistorien....

Sommar året om hos Boulebar Liljeholmen

En inredningspärla i sommaren Familjen Boulebar växer och har nu slagit upp dörrarna till sin nya medlem i Liljeholmen i Stockholm. Denna lummiga inomhuspark i två våningar inrymmer tre barer, 14 boulebanor och en restaurang som serverar sydfransk mat. Inredningen är...

Inredningsarkitektstudenten Alice om Konstfack, HDK och framtiden

Om livet som student på Konstfack och framtiden som inredningsarkitekt Namn: Alice AnderssonYrke: StudentDrömresmål: Madrid, en dröm som snart faktiskt kommer gå i uppfyllelse genom studieresa med KonstfackFavoritplats: Mormor och morfars fiskestuga på...

”Är det rimligt att makt går före kunskap?”

”Är det rimligt att makt går före kunskap?” ◊ 2019-05-24 Inredningsarkitekturen definieras av byggnadsarkitekter. Det är ett stort problem – inte bara för oss inredningsarkitekter, skriver Torsten Hild. I vårt samhälle definierar den starke den svage, och dagligen...

Framtidens inredningsarkitekter examineras

Våren har kommit till Konstfack ◊ 2019-05-23 Konstfacks vårutställning är i full gång och examinerande studenter visar upp sina slutprojekt. Årets utställning är färgfylld, tredimensionell och består till stor del av rumsligt orienterade verk.När huset som tidigare...

Storslagen minimalism på Södermalm

Minimalism i Mono Mono är ett boendekoncept beläget i den södra delen av Stockholms centrum, stadsdelen Södermalm. Mono sticker ut, både där det står på Södermalm men även sett till hela Sverige. Boendekonceptet har en unik design och atmosfär, och även en unik...

Brad Ascalon, design och Norden

Brad Ascalon   Namn: Brad Ascalon Yrke: Ett antal olika roller på ett antal olika företag. I min bredaste roll designar jag möbler och produkter utifrån möjligheterna som de kan ge kunderna på marknaden. Favoritplats: Jag och min fru har en sommarstuga på den östra...

Eva Larsson om sina 37 år som textildesigner

Drömjobbet på fabriken i Västergötland Namn: Eva LarssonYrke: TextildesignerDrömresmål: JapanFavoritplats: Rosendal (Halland)Favorittid på dygnet: MorgonHur har din resa till ditt nuvarande yrke sett ut?-Jag har, sedan min examen år 1982, arbetat i tre olika fabriker...

Alexander Lervik lanserar ny matta

Naturmaterial i fokus när Alexander Lervik designar för Ogeborg ◊ 2019-05-10Ogeborg introducerar ett nytt designsamarbete med Alexander Lervik och presenterar den handvävda serien Twine. Hårflätor har utgjort inspirationen bakom mönsterbilden, som skapats med hjälp av...

Ung design visar vägen i Milano

Ung design den mest intressanta ◊ Trendspaning — 2019-04-16 Lekfullhet och hållbarhet är tillsammans den röda tråden när svensk design intar Milano under designbranschens mest intensiva vecka. Trenderna får sitt skarpaste uttryck i verk designade av studenter och...

140 inredningsarkitekter samlade

Stor del av kåren samlad för att stärka svensk inredningsarkitektur ◊ 2019-04-26I går gick temadagen "Den Tredje Huden" av stapeln på Konstakademien i Stockholm. Cirka 140 yrkesverksamma inredningsarkitekter och studenter närvarade för att lära av varandra och stärka...

Ett kontor i fasad

Joyn Studio presenterar en filmisk arbetsplats Mittemot anrika Lilla bantorget i centrala Stockholm stoltserar ett hus med stora, välvda glaspartier i bottenplan. Genom fönstren skymtas en dramatisk, röd scenografi med inspiration från Bergmanfilmen Viskningar och...

Sverige levererar utåt

Ombytta roller på designscenen◊ 2019-04-15Ingrid Sommar skriver i senaste numret av Arkitektur om hur Stockholm Furniture and Light Fair år 2019 dominerades av manliga formgivare. När samma bransch två månader senare intar Milano är den manliga dominansen som...

Lysande 80-tal

Möbeldesignmuseum levererar en briljant nostalgitripp◊ 2019-03-29Möbeldesignmuseum i Frihamnen i Stockholm är värt ett besök vilken onsdag som helst under året, och den pågående utställningen om åttiotalets färgsprakande och revolutionerande design gör ett besök än...

Det personliga materialet i serieproduktionen

Att respektera träI Sverige älskar vi trämöbler. Det är ett material för en mer hållbar framtid, en framtid där formgivaren spelar en viktig roll. Vi bör respektera trä och tillvarata träspill, det visar Marie-Louise Hellgren i en möbel som formgivits med utgångspunkt...

Lisa Grape om att designa en bit av Sverige

Hur har det varit att skapa utställningen i Milano?◊ 2019-04-15 Namn: Lisa GrapeYrke: Inredningsarkitekt på Joyn StudioAktuell med: Nyligen hemkommen från Milano där hon med kolleger designat utställningen HEMMA Gone WildHur kommer det sig att Joyn Studio gör Hemma...

Hur jobbar möbelproducenterna med hållbarhet?

Hur grön är din inredning?Hur jobbar svenska inredningsföretag med hållbarhet? Om inredningsarkitekturen länge har saknat en samlad miljömärkning för sina projekt så vittnar möblerna som placeras i projekten om en annan tradition.Inredningsarkitektur.se har tidigare...

Studenterna driver på utvecklingen i hållbarhet på Konstfack

Han utbildar framtidens inredningsarkitekter  Namn: Sergio Montero Bravo Roll: Lärare på Konstfack och inredningsarkitekt Drömresmål: Alltid först och främst norra Chile där jag har mina rötter och dit jag ofta längtar. Därefter platser där jag träffar människor som...

Vad ställer framtidens inredningsarkitekter ut?

Inredningsarkitektstudenter i Greenhouse ◊ Trendspaning — 2019-02-06 Samma månad som tidskriften arkitektur skriver att svensk arkitektur och inredningsarkitektur behöver bli mer jämlik ställer studenterna från Sveriges inredningsarkitekturskolor ut verk som...

Lilla akustikskolan för arbetsplatsen

Lilla akustikskolanVi har sammanfattat information om ljudmiljön på arbetsplatsen och går här igenom de riktlinjer Arbetsmiljöverket arbetar efter. Akustik är ett komplicerat ämne och hur ljud påverkar människan varierar från situation till situation och från individ...

Vinnare Guldstolen 2018

Vinnare av Guldstolen 2018 ◊ 2019-03-20På arkitekturgalan i går kväll korades samtliga vinnare av årets stora arkitekturpriser. Kasper Sahlinpriset gick överraskande nog till en privatbostad och likaså Guldstolen tilldelades ett bostadsprojekt.Av tre nominerade...

Akademin för inredningsarkitektur i Göteborg

Fullspäckat schema när AIA sammanträder ◊ 2019-03-15Akademin för inredningsarkitektur har besökt nyöppnade Röhsska museet, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och träffat Sveriges nya riksarkitekt.Från vänster; Kristin Östberg, Helena Bjarnegård, Jonas...

Hur vill vi ha naturen?

Vilken natur föredrar du? Det är ju knappast någon nyhet att vi människor mår bra av att vistas i naturen. Flera publikationer, bland annat ”Naturen som kraftkälla” från Naturvårdsverket menar att naturen är den bästa platsen för återhämtning och rehabilitering. Vi...

inredningsarkitektur.se ett av tre tips

Annica Kvint väljer inredningsarkitektur.se En av Sveriges främsta arkitektur- och designskribenter, Annica Kvint tipsar i senaste utgåvan av tidskriften Arkitektur om en ny sajt: inredningsarkitektur.se. Annica är också verksam som arkitektur- och designkritiker i...

Ikonen Widemar

Widemars arv ◊ Text Amanda OstwaldÅret är 1942 och världen är mitt uppe i sitt största krig någonsin. Ett krig som får det planerade världsmästerskapet i fotboll att ställas in, en idag historisk lucka i Fifas resultattavla. Samma år föds Stephen Hawkins, den svenske...

Nominerade till Guldstolen 2018

Nominerade till Guldstolen 2018 Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad....

Tekla Evelina Severin

Tekla Evelina Severin Namn: Tekla Evelina SeverinYrke: Fotograf, set-designer, kolorist och inredningsarkitekt i eget företagDrömresmål: Många. Men bland annat JapanVilken är din yrkesroll?-Jag har inte en tydlig yrkesroll utan många. Jag är i botten...

Många samlade när inredningsarkitektur.se invigdes

Inredningsarkitektur.se firade och Jonas Bohlin överräckte stafettpinnen Nu är inredningsarkitektur.se officiellt lanserad. I Offeccts vackra lokaler, mitt i Stockholm skålade vi och knöt band. Jonas Bohlin höll tal och gav oss uppdraget att föra...

Trendspaning Stockholm Furniture Fair

Inspanat av inredningsarkitekterna ◊ Trendspaning — 2019-02-07 Vi bad några inredningsarkitekter rapportera om vad de upplevde vara årets trender på Stockholm Furniture and Light Fair i Älvsjö. Tre kategorier utkristalliserade sig och kunde ses även i modet under...

Neri&Hu om meningen med att skapa rum

Neri och Hu och besvikelse ◊ Text Amanda Ostwald  ◊ Foto Julia GrothVi möter Lyndon Neri och Rosanna Hu i en ljudisolerad glasmonter precis bredvid deras designinstallation ”The Unfoldning Village”. De blickar ut mot sitt stora, svarta och stiliserade hus och frågar...

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019 ◊ Trendspaning — 2019-01-29Så här års undrar vi alla vilka nyheterna kommer vara på Stockholms årliga möbelmässa i Älvsjö i februari. Inredningsarkitektur.se har fått span på några utvalda lanseringar och tycker sig se en...

Rosa – det nya paradigmet

Vart är rosa påväg? ◊ En krönika av Amanda OstwaldBara under förra århundradet genomgick rosa minst två stora förändringar. Färgen har dock aldrig stilla vilat. Den har alltid varit laddad och sällan sluppit ur att uppfattats som ställningstagande – för alla möjliga...

Ögonlocksakademin – en dröm att vila i

Uppsalas nya färgpudrade dröm  Ögonlocksakademin har länge funnits i Uppsala, men aldrig i denna skepnad. Indicum inredningsarkitekter heter studion som ligger bakom klinikens nya, sofistikerat rosa lokaler. Den delvis Uppsalabaserade studion arbetar alltid med ett...

Ny miljömärkning för inredningsprojekt

Hållbar interiör - en ny miljömärkning för inredningsprojekt Hållbar interiör är namnet på en ny holistisk miljömärkning. Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och miljöansvarig på Indicum inredningsarkitekter säger att det känns naturligt och på tiden att denna lucka...

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls I helgen hölls Sveriges Arkitekters stämma i Stockholm. Eva-Johanna Isestig, inredningsarkitekt och tidigare ordförande i Sveriges Arkitekter Västra Götaland, presenterade motionen ”Kommunicera...

Inredningsarkitekt om våra rums framtid

Säkerställ kvalitén på våra interiöra miljöer Hur står det till med inredningsarkitekturen? Vi har ett läge med minskade antal utbildningsplatser och stora pensionsavgångar och därmed en inredningsarkitektkår som systematiskt försvagas. Flera riktar in sej på...

Motion för att höja inredningsarkitektens röst

Motion för att höja inredningsarkitektens röst Efter att i decennier debatterat inredningsarkitektens roll i det svenska näringslivet anordnade tre inredningsarkitekter en dag ägnad just inredningsarkitektur. De åsikter och upplevelser som då framkom mynnade bland...

Mercado Mexico – en upptäcktsfärd i hjärtat av Göteborg

Välkommen till Mercado Mexicos förtrollade värld New Order arkitektur är studion som ligger bakom inredningen i en av Göteborg nya restaurangupplevelser. Mercado Mexico ligger i noden av Göteborgs natt - och krogliv och inrymmer drygt 170 gäster i alla sorters...

Bakom kulisserna hos anrik textilproducent

En brief - flera uttryck Till dig som undrar hur arbetet bakom den senaste textilprodukten på marknaden ser ut kan vi nu erbjuda en unik inblick. Det anrika textilföretaget Ludvig Svensson samlade fyra medarbetare som diskuterade hur de samarbetar när en produkt blir...

Kontor i förvandling – en effektiv förändring

Kontor i förvandling - en effektiv förändring Arbetsmiljön påverkar såväl välbefinnande och beteende som arbetskapacitet och kreativitet. Arbetsplatsens utformning är därför en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet. När du anlitar en inredningsarkitekt får du en...

Amanda Ostwald

Amanda Ostwald  Namn: Amanda Ostwald Yrke: Inredningsarkitekt MFA på Indicum Drömresmål: Oj, jättemånga. De blir ju bara fler ju mer jag reser. Men en megadröm är Zanzibar.När och hur kom du på att du ville bli inredningsarkitekt? – Så länge jag kan minnas har jag...

Marie Lindblad

Marie Lindblad  Namn: Marie LindbladYrke: Handläggande inredningsarkitekt SIR/MSA på IndicumDrömresmål: San Sebastián i SpanienHar du alltid velat bli inredningsarkitekt? – Jag var tio år när jag första gången sa till mina föräldrar att när jag fyller 18 år ska jag...

Stoppa bullret med ljud

Stoppa bullret med ljud Martin Ljungdahl Eriksson är industridoktorand inom informatik, med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan i Väst. Han forskar kring möjligheterna att använda ljud som funktionella designelement för det samtida kontoret. Han har även...

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing Sveriges bredaste designutmärkelse heter Design S, Swedish Design Awards. Utmärkelsen riktar sig till allt från professionella designers, formgivare och arkitekter till enskilda utövare, producenter och företag som...

Mönsterexpertens perspektiv

Mönstret som borde varit omöjligt ◊ En krönika av Amanda Ostwald Det var en onsdagskväll i april och jag och min kollega Anna hade hängt kvar på ett event i stan lite för länge. Vi behövde hitta någonstans att äta. Anna tog med mig till en galleria för att visa mig...

En ljusdesigners tankar om branschen

En ljusdesigners tankar om branschen   Namn: Emil Hammar Bor: Södermalm Emil har läst JTH:s utbildning Ljusdesign och arbetar sedan examen 2014 som just ljusdesigner. När han inte jobbar ägnar han sig åt bilar, att vara i Dalarna samt att springa runt Djurgården, för...