Inspiration, fakta och verktyg för bättre interiörer

Här hittar du allt om inredningsarkitektur på ett och samma ställe. Syftet är att öka kunskapen och intresset för inredningsarkitektur både som ämne och som yrkesdiciplin. Den här plattformen är öppen för dig, oavsett om du är yrkesverksam inredningsarkitekt eller intresserad privatperson.

Ett kontor i fasad

Ett kontor i fasad

Joyn Studio presenterar en filmisk arbetsplats

Mittemot anrika Lilla bantorget i centrala Stockholm stoltserar ett hus med stora, välvda glaspartier i bottenplan. Genom fönstren skymtas en dramatisk, röd scenografi med inspiration från Bergmanfilmen Viskningar och rop. Innanför dörren öppnar Tiger of Swedens showroom upp sig för sina besökare. Det stora rummet i mitten inhyser klädföretagets hela senaste kollektion, exponerad som i en exklusiv butik. De angränsande mindre rummen fokuserar på utvalda delar av kollektionen, som gjorda för den som vet vad hen vill ha. Inredningsarkitekterna på stockholmsbaserade Joyn Studio har skapat en unik och grafisk inredning som andas svenskt kulturarv.

År: 2018
Inredningsarkitekt: Joyn Studio
Beställare: Tiger of Sweden
Omfattning: ca 950 kvm
Fotograf: Erik Lefvander

Det stora rummet med plats för hela senaste kollektionen

Läs mer och se alla bilder här.

Relaterat

Vinnare Guldstolen 2018

Vinnare Guldstolen 2018

Vinnare av Guldstolen 2018

◊ 2019-03-20

På arkitekturgalan i går kväll korades samtliga vinnare av årets stora arkitekturpriser. Kasper Sahlinpriset gick överraskande nog till en privatbostad och likaså Guldstolen tilldelades ett bostadsprojekt.

Av tre nominerade återstod ett projekt efter gårdagskvällens arkitekturgala i Konserthuset i Stockholm. Vinnaren av inredningsarkitekturpriset Guldstolen blev i år Biblioteket No 5, ett bostadsprojekt i centrala Stockholm. Inredningsarkitektur.se frågade en av de ansvariga arkitekterna, Konrad Milton hur det kändes att få priset.

– Det här känns väldigt roligt. Utmaningen med projektet låg till stor del i att väldigt mycket av byggnaden var borta och vi hade därför inte den ursprungliga karaktären av huset att förhålla oss till. Hade vi arbetat själva med huset skulle vi antagligen gjort som vanligt, tittat på originalritningar och sen anpassat ombyggnationen till dessa men eftersom vi jobbade tillsammans med Mats Theselius fick projektet ett eget nytt formspråk. Mats är bra på att gå sin egen väg, med hans influens skapade vi tillsammans nånting nytt.

Konrad Milton, arkitekt på Jägnefält Milton

Team

Ansvarig arkitekt: Jägnefält Milton i samarbete med Mats Theselius: Mats Theselius, designer, arkitekt SAR/MSA Konrad Milton, arkitekt MSA Carl Jägnefält, Rolf Alexander, marknadschef.
Beställare: Glommen & Lindberg: Rolf Alexander, marknadschef, Anders Silfverhjelm, projektutvecklare.
Övriga arkitekter: arkitekt SAR/MSA Åsa Esséen, Saga Rudehill Olcén, Gustav Toftgaard, John Moström, arkitekt MSA Sara Patriksson.

Juryns motivering

Guldstolens vinnare påminner oss om att inlevelse i miljö och omsorg om detaljer ger livskvalitet som kommer många generationer tillgodo. Inredningsarkitekturen präglas av tillit mellan beställare och arkitekt, förståelse för de boendes vardag liksom förmågan att berätta historien vidare genom hundra år av skråmor och poesi, patina och guldkant, alldagligt och unikt.

Biblioteket No 5. Foto Henrik Nero

Biblioteket No 5. Foto Henrik Nero

Om juryn

Pristagare utses av en jury, bestående av fem ledamöter, utsedda av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur. Juryn ska bestå av tre inredningsarkitekter/arkitekter (varav minst två med inredningsarkitektkompetens), en konstnär och en journalist.

Årets jury består av arkitekt SAR/MSA Fredric Benesch, arkitekt MSA och journalist Malin Zimm, arkitekt SIR/MSA Anna Harbom, konstnär Mikael Pauli, arkitekt SIR/MSA Molly Möller. Jurysekreterare är Ina Flygare, grafisk formgivare på Sveriges Arkitekter.

Relaterat

Akademin för inredningsarkitektur i Göteborg

Akademin för inredningsarkitektur i Göteborg

Fullspäckat schema när AIA sammanträder

◊ 2019-03-15

Akademin för inredningsarkitektur har besökt nyöppnade Röhsska museet, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och träffat Sveriges nya riksarkitekt.

Från vänster; Kristin Östberg, Helena Bjarnegård, Jonas Bohlin, Milma Loeskow, Torsten Hild, Kersti Sandin Bülow

I veckan har Akademin för inredningsarkitektur sammanträtt i Göteborg och besökt Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), Röhsska museet och träffat Sveriges nya riksarkitekt Helena Bjarnegård. Sveriges Arkitekter har fyra akademier för de olika professionerna byggnads-, inrednings-, landskaps- och fysisk planeringsarkitekt, med uppdraget att vara ämnesutvecklande inom respektive professionsområde. Akademin för inredningsarkitektur är därför en viktig del i uppdraget att utveckla området inredningsarkitektur som inredningsarkitektur.se kommer följa med stort intresse.

Akademin beskriver mötet med riksarkitekten som mycket givande. Under mötet diskuterades framförallt problemet med att det råder underskott på inredningsarkitekter och att detta i sin tur leder till att andra aktörer utför inredningsarkitektens jobb. Intressanta diskussioner fördes om skillnader och likheter inom arkitektyrket och vilka möjligheter som finns för inredningsarkitekter i det arkitekturpolitiska programmet ”Gestaltad Livsmiljö”. Akademin lyfte även frågan om hållbarhet inom branschen och hur viktig en inredningsarkitekts roll är för att det ska ske en förändring mot ett mer hållbart tankesätt.

Ann Bergström och Nina Due på Röhsska

På Röhsska museet visade museichef Nina Due runt i det sedan två veckor nyöppnade designmuseet. Röhsska har delvis tagit avstamp i perspektivet ”Gestaltad Livsmiljö” för att utforma sin nya verksamhet. I den nya politiken lyfts Röhsska museet fram som en möjlig regional mötesplats för design och konsthantverk, med uppdrag att utveckla en sådan verksamhet från 2018 samt samverka med lokala, regionala och nationella aktörer inom området. Röhsska museet vill etablera sig som den självklara samarbetspartnern och mötesplatsen för form- och designområdena och dess aktörer i Göteborg och Västra Götaland. Akademin ser positivt på Röhsskas utveckling och kommer söka samarbete framöver.

På Högskolan för Design och konsthantverk hade akademin ett givande möte med inredningsarkitektur-intresserade studenter och svarade på många frågor om branschen och ämnet. Exempel på frågor som kom upp var ”Är det viktigt med en jättebra portfolio när man söker jobb?” och ”Vilka kunskaper saknas oftast när studenter kommer ut på arbetsmarknaden?” Ett möte med ansvariga för utbildningen på skolan ägde även rum, där de olika perspektiven på inredningsarkitekters utbildning och kompetens diskuterades.

Akademin för inredningsarkitektur möter studenter samt Kalle Klockars och Ulf Dalnäs från HDK

Relaterat

Hur vill vi ha naturen?

Hur vill vi ha naturen?

Vilken natur föredrar du?

Det är ju knappast någon nyhet att vi människor mår bra av att vistas i naturen. Flera publikationer, bland annat ”Naturen som kraftkälla” från Naturvårdsverket menar att naturen är den bästa platsen för återhämtning och rehabilitering. Vi behöver se naturen, och helst vistas i den, för att må bra. Naturen tillhandahåller också den bästa akustiska miljön för oss människor.

Genom tusentals år har hörseln utvecklats i naturen, som är fylld av organiska former och naturliga ljud. Människans två öron gör att vi kan höra ljudvågor i 360 grader runt vårt huvud. Hjärnan i sin tur har en otrolig förmåga att kunna urskilja och identifiera dem, varifrån ett ljud kommer och vart det är på väg. Detta ger oss en förståelse om vår omgivning som i sin tur skapar trygghet. Idag spenderar många av oss största delen av våra liv i en artificiell inomhusvärld i rum utformade med plana ytor och få naturliga ljud. I en dåligt utformad akustisk miljö kan inte hörselsinnet förmedla rätt information till hjärnan. Detta gör att många arbetsplatser tenderar att upplevas som otrygga och obekväma endast via den dåliga ljudbilden.

Eftersom att hörselsinnet inte går att ”stänga av” är utmaningen att skapa en fungerande akustik för alla tillfällen under en arbetsdag. För att öka vårt välbefinnande behöver vi därför skapa en inomhusvärld som påminner så mycket som möjligt om naturen, en plats som återspeglar en akustik som vår hjärna känner igen och som ger oss en mental trygghet.

Ljudabsorbenten JungleWall

I en tidigare artikel har inredningsarkitektur.se pratat med Martin Eriksson Ljungdahl om lösningen med att tillsätta ljud för att öka trivseln i en arbetsmiljö. I samtal med möbelproducenten Glimåkra of Sweden och designstudion Superlab framhålls en annan typ av lösning på samma problem – att fejka natur.

För alla som berörs av en artificiell ljudmiljö inomhus är det intressant att veta att hjärnan registrerar artificiell natur på liknande sätt som den riktiga. De båda intrycken ger samma lugnande effekt. I rapporten ”Naturen som kraftkälla” skriver Naturvårdsverket bland annat att naturen har restorativa effekter och att patienter i återhämtningsfas kan må bättre bara av att titta på en bild med naturmotiv eller uppleva en miljö som är akustiskt lik naturen.

Enligt inrednings- och industridesignern Niklas Madsen prioriteras växterna ofta in sist i designprojekten på arbetsplatsen, trots all information kring naturens betydelse för människans välbefinnande. Niklas menar också att skötseln och den avancerade tekniken för större växtväggar dessutom känns komplicerad och kostsam för företag. Hans egen designstudio Superlab löste detta problem genom att ta fram produkten JungleWall; en serie ljuddämpande blad i olika mönster. 

-Det var viktigt att återspegla en naturlig känsla i JungleWall, därav avståndet mellan blad och vägg som ger en effektfull rörelse i bladen, säger Niklas. Han tillägger att responsen på JungleWall har varit oerhört positiv, både för det estetiska intrycket den ger och för funktionen.

Produkterna Airbloom, Airleaf, Årstider, Snowflakes och Amazonas från olika producenter

Denna produktgrupp kallas i branschen för artificiell natur och är inte ett ovanligt inslag i inredningen på arbetsplatser. Designertrion Claesson Koivisto Rune har formgivit flertalet produkter som är stiliserade avbilder av inslag i naturen och som återfinns i många inredningsprojekt runtom i landet. Ljudabsorbenterna Airleaf och Airbloom av formgivaren Stefan Borselius är båda uppenbara replikor av naturfenomen och likaså vanliga inslag i t.ex. kontorsmiljöer. Arpers möbelserie Leaf består av funktionella, stiliserade löv i metall och Ludvig Svenssons tyg Årstider återger akvarelliga frukter i olika färger. Detta är bara några av flera exempel på människans avbildning av naturen in i inredning.

Förutom tidigare nämnda ljudabsorbenter som visuellt liknar naturen är arbetsplatser en storkonsument av ljudabsorbenter i tak. Det är snarare standard än undantag att taken i kontor, speciellt i stora kontorslandskap är täckta av ljudabsorbenter av olika slag. Detta är återigen ett artificiellt sätt att likna naturens eget tak himlen, som inte återger något ljud alls till den som vistas under den. Med andra ord verkar vi, både visuellt och ljudmässigt, hitta vägar att skapa rum som efterliknar naturen. Artificiell natur är ett sätt, som återfinns på flera arbetsplatser och som enligt forskning fungerar väl.

Relaterat

”Det krävs en speciell förmåga och närvaro för att gestalta rum som stimulerar fantasin och samtidigt skänker trygghet och harmoni. När inredningsarkitekter inte medverkar, blir resultatet ofta allmänt och opersonligt. Den mänskliga skalan, det taktila och omtänksamma saknas. Nya Citytermi­nalen i Stockholm är ett exempel på att ingen inredningsarkitekt varit involverad.”

– Jonas Bohlin
Vad ställer framtidens inredningsarkitekter ut?

Vad ställer framtidens inredningsarkitekter ut?

Inredningsarkitektstudenter i Greenhouse

◊ Trendspaning — 2019-02-06

Samma månad som tidskriften arkitektur skriver att svensk arkitektur och inredningsarkitektur behöver bli mer jämlik ställer studenterna från Sveriges inredningsarkitekturskolor ut verk som förkroppsligar längtan efter ett mer inkluderande samhälle. 

HDK lät samtliga av sina studenter söka till årets utställning i Greenhouse. Bland premisserna fanns tre ord som utgjorde begynnelsen av en mening, vilken studenterna fick i uppdrag att avsluta. Utifrån ”A second ago” har tolv olika verk vuxit fram som alla förmedlar ett förtrollande poetiskt budskap om att stanna upp, om tidens flyktighet och alltings förgänglighet. Johanna Deneckes verk Confused understryks med meningen A second ago I made sense. Verket består av två stolar med uppenbart obekväm sittfunktion. Johanna säger att verket handlar om tonåren, en förvirrad period i livet då allting alltid verkar växa ur proportion. Och hur fin den perioden kan vara.

HDK-studenten Sanna Schilling illustrerar förändring i sitt bord Panta Rhei – everything flows. Med meningen ”..a man cannot step into the same river twice” vill Sanna synliggöra den konstanta förändring vi alla ständigt genomgår och således också vikten av att omfamna den. Vid bordets vågformade kanter kan en skiva glida över en annan, likt jordens kontinentalplattor eller vågor över en strand. Detta gör att bordet förändras, likt de personer som samlas runt det.

Träbord Panta Rhei av Sanna Schilling, spegel Belle av Sofie Wallenius och The seaside campers may have been enjoying roast oysters av Danielle Hélène Goulé. I spegeln syns även verket Confused av Johanna Deneckes. Alla fyra är studenter vid HDK.
Foto Julia Groth

Avgångsstudenterna på Konstfacks kandidatprogram Inredningsarkitektur och möbeldesign har alla skapat produkter för en mer varierad och inkluderande offentlig miljö. Inte helt oväntat är många av produkterna sittmöbler eller möbler för annan typ av avlastning. Motsvarande klass på Beckmans designhögskolas formlinje har likaså de skapat en serie av möbler avsedda för avlastning eller sittstöd. Denna klass avslutar hela sitt projekt med meningen ”Wherever we think we end up is only our next point of departure”; en mening som direkt knyter an till medvetenheten om att allting förändras och att ingenting är för evigt. Meningen vittnar om hopp och en ambition att nyfiket bejaka människan och dess ständigt skiftande behov.

Samtliga verk av studenterna på Beckmans formprogram. Foto Frida My

Tidskriften Arkitektur antar en barsk retorik som i sammanhanget ter sig faderlig. Den kontrasterar väl mot studenternas hoppfulla och mjuka ton. De båda parterna strävar i samma riktning och framhåller vikten av att rummen vi skapar bör vara mer inkluderande samt skapas på ett mer inkluderande vis. Tidskriften tar sitt faderliga ansvar och banar väg för studenternas ömma, skarpa och framåtblickande budskap. Och studenterna ackrediterar tidskriftens ställningstagande genom sina djupa och breda studier av våra gemensamma, mänskliga rum.

Organism av Oscar Persson Lidgren och Urban Sprout av Mathijs van Gageldonk, båda studenter på Konstfack. Foto Julia Groth

Relaterat

Studenterna driver på utvecklingen i hållbarhet på Konstfack

Studenterna driver på utvecklingen i hållbarhet på Konstfack

Han utbildar framtidens inredningsarkitekter

Namn: Sergio Montero Bravo
Roll: Lärare på Konstfack och inredningsarkitekt
Drömresmål: Alltid först och främst norra Chile där jag har mina rötter och dit jag ofta längtar. Därefter platser där jag träffar människor som driver intressanta projekt där jag kan vara delaktig och utvecklas och samtidigt ha roligt med allt vad det innebär.  

Vilken är din yrkesroll?

-Jag säger ibland att jag är inredningsarkitekt och ibland att jag är intresserad av de rumsliga aspekterna av konst, design och arkitektur. Det är svårt för jag känner ofta att jag står med en fot i båda rollerna. Jag är ju inredningsarkitekt men ibland känns den rollen för begränsande. Samtidigt är det ofta som jag upplever att metoderna jag använder i min roll som inredningsarkitekt är väldigt användbara för att gestalta i andra sammanhang. Så jag har antagligen minst två yrkesroller.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

-Även om det borde vara 50% med min egen verksamhet och 50% i det akademiska så har det inte blivit så på senare år. Jag arbetar i dagsläget 100% på Konstfack för att skolan behöver det just nu. Annars eftersträvar universitetet att alla dess lärare har en egen konstnärlig verksamhet inom sina ämnen för att ge studenterna en bra inblick i professionen.

-En typisk arbetsdag innebär att jag försöker sätta igång studenterna på morgonen genom föreläsningar. Men jag tror att det är viktigt att de får testa sina idéer praktiskt så jag brukar även planera in workshops och övningar. Sedan innebär mitt jobb också att konstant utveckla pedagogiska metoder, mycket handledning med studenter och många möten med kollegor.

-Att planera kurserna är också en stor del av min arbetsuppgift, en komplex och rolig sådan. Att bryta ner teoretisk kunskap till gestaltningsmetoder är något jag brinner för, det är viktigt när jag utformar mina kurser. Min erfarenhet som verksam i olika typer av projekt och olika sätt att arbeta med designprocesser är viktiga i kunskapsöverförandet. Eftersom jag själv inte gärna står i centrum så skapar jag gärna kurser så att de innehåller mycket diskussion, grupparbete och praktiska metoder där vi utforskar ämne och kontext tillsammans.

First Hotel Fridhemsplan, ett av Sergios många inredningsarkitekturprojekt

Hur skulle du beskriva ditt val av yrke och din väg dit?

-Jag påbörjade min utbildning i Italien, först i Florens och sedan i Rom, där jag läste en kandidat i inredningsarkitektur. Efter det arbetade jag på arkitektbyråer i Rom i två år. Både utbildningen och yrkeslivet då handlade mycket om form, att utveckla arkitektoniskt formsäkra rum, och inte så mycket mer. Sedan läste jag min master i inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack och startade efter det en egen verksamhet som sysslade med alla möjliga kommersiella inredningsarkitekturprojekt, ofta i samarbete med kollegor från studietiden. Parallellt med uppdragen för att utforma hotell, butiksinredningar och bostäder påbörjade jag många experimentella projekt som inte genererade några inkomster. Jag upptäckte att det var viktigt för mig att få fortsätta att arbeta utforskande och med fokus på mitt intresse för social och ekologisk design och arkitektur. Samtidigt gick jag tillbaka till skolbänken och läste en ettårig kurs i arkitektur inom hållbar stadsplanering på Kungliga Konsthögskolan.

-Alla dessa experimentella projekt som jag ägnat mig åt har gjort att jag lärt mig väldigt mycket som jag ville förmedla och helst utforska vidare. På så sätt upptäckte jag det akademiska som en lämplig plattform för att utmana, utvidga och utveckla en mer utforskande praktik. Jag började undervisa i förberedande designutbildning och i hållbar design på ett universitet i Shanghai dit jag reste regelbundet under två år. När då Konstfack utlyste att de sökte en lärare till programmet för inredningsarkitektur och möbeldesign med fokus på viktiga samhällsfrågor så kände jag att det skulle möjliggöra båda dessa ambitioner som jag hade. Från Konstfacks sida hade jag antagligen inte varit en intressant kandidat utan min slitiga, icke-inkomstdrivande utforskande praktik, så allting löste sig till det bästa.

Casa Delle Agriculture Animalia Mundi Lab i Italien, ett projekt där Sergio involverade studenter från Konstfack

Vad är ditt viktigaste uppdrag i att utbilda morgondagens inredningsarkitekter?

-Att utveckla ämnet så att det kan ta sig an klimatförändringar, men fortfarande med respekt för yrket och med stort fokus på gestaltning. Det är också viktigt för mig att skapa kurser som tar sig an ämnet genom lek och humor. Att tänka att vi ska rädda världen tror jag ger upphov till onödig ångest. Jag tror inte på att det att det är vår uppgift eller att vi ens kan rädda värden, den räddar sig bäst själv. Istället vill jag snarare att framtidens inredningsarkitekter ska bejaka jorden och förhålla sig till den på ett medvetet sätt. För att minimera risken att hamna i ångest och missuppfatta sin uppgift utformar jag gärna kurserna så att de tar sig an uppgiften lekfullt, det ska vara roligt att ta sig an vår tids viktigaste utmaning. Jag har upptäckt att det fungerar väldigt bra ur flera aspekter, lek och humor är viktiga redskap för kreativiteten i en lärandeprocess, för att experimentera, testa, att våga misslyckas för att lyckas. Något vi lätt glömmer bort när vi blir upptagna med att vara vuxna, trots att vi alla har varit med om att ramla för att lära oss cykla.

Har du något drömuppdrag som du ännu inte fått göra, eller har du kanske gjort det? Eller både och?

-Ja, absolut! Att rita mitt eget hus. Det ska ligga nära Nordmaling i Västerbotten, vid en älv. Där skulle jag få möjlighet att sätta mycket av mina idéer i verket och utforska dem under en längre tid. Jag har samlat på mig så mycket kunskap under alla mina år. Att bygga något i relation till en plats och dess ekosystem, skulle vara den ultimata möjligheten att experimentera med all kunskap. Det tar ju tid att testa sig fram till vad som är så kallat hållbart och tyvärr så få vi sällan den möjligheten såsom samhället är uppbyggd idag, allt ska gå snabbare och effektivare. Så vi utsätter oss själva och planeten för mer och mer stress. Men mitt intresse är att utforska kunskapsområden genom konst, design och arkitektur som motverkar denna stress.

Tensta Museum på Arkdes av Sergio Montero Bravo

Känner du dig någonsin ensam i ditt arbete som lärare och pionjär inom detta ämne?

-När jag började arbeta på Konstfack gjorde jag det. Det var inte riktigt någon annan i kollegiet som delade mitt intresse för hållbarhet i design och jag var ofta ensam med mina idéer som jag gärna hade bollat med någon. Nu har mycket förändrats. Mina kolleger har alla ett mycket större intresse för klimatet och hållbarhet idag. Numera diskuteras det som en självklarhet att ta hänsyn till hållbarhet i design. Och framförallt så är studenterna väldigt pålästa och engagerade och kräver att det finns med i utbildningen. Det i sin tur utmanar mig som planerar kurser, jag skulle inte kunna komma undan med att undervisa i ämnet så som det tidigare har gjorts. Jag måste hela tiden hålla mig uppdaterad inom viktiga samtida frågor och det är precis så jag vill att det ska vara.

-Jag ser själv hur mycket som har förändrats sedan jag läste min kandidat och master fram till nu då jag upplever en helt annan medvetenhet på Konstfack. Den här utvecklingen känns otroligt hoppfull och är tack vare studenterna. Jag hoppas bara de får utrymme att arbeta fritt med dessa frågor när de möter branschen.

Studentarbeten från Konstfacks inredningsarkitektur- och möbeldesignprogram. Foto Daniel Reynius och Hannes Tennberg

Se mer av Sergios projekt på www.sergiomonterobravo.com

Relaterat

inredningsarkitektur.se ett av tre tips

Annica Kvint väljer inredningsarkitektur.se En av Sveriges främsta arkitektur- och designskribenter, Annica Kvint tipsar i senaste utgåvan av tidskriften Arkitektur om en ny sajt: inredningsarkitektur.se. Annica är också verksam som arkitektur- och designkritiker i...

Ikonen Widemar

Widemars arv ◊ Text Amanda Ostwald Året är 1942 och världen är mitt uppe i sitt största krig någonsin. Ett krig som får det planerade världsmästerskapet i fotboll att ställas in, en idag historisk lucka i Fifas resultattavla. Samma år föds Stephen Hawkins, den svenske...

Nominerade till Guldstolen 2018

Nominerade till Guldstolen 2018 Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad....

Tekla Evelina Severin

Tekla Evelina Severin Namn: Tekla Evelina SeverinRoll: Fotograf, set-designer, kolorist och inredningsarkitektDrömresmål: Många. Men bland annat JapanVilken är din yrkesroll?-Jag har inte en tydlig yrkesroll utan många. Jag är i botten inredningsarkitekt men jobbar...

Många samlade när inredningsarkitektur.se invigdes

Inredningsarkitektur.se firade och Jonas Bohlin överräckte stafettpinnen Nu är inredningsarkitektur.se officiellt lanserad. I Offeccts vackra lokaler, mitt i Stockholm skålade vi och knöt band. Jonas Bohlin höll tal och gav oss uppdraget att föra...

Trendspaning Stockholm Furniture Fair

Inspanat av inredningsarkitekterna ◊ Trendspaning — 2019-02-07 Vi bad några inredningsarkitekter rapportera om vad de upplevde vara årets trender på Stockholm Furniture and Light Fair i Älvsjö. Tre kategorier utkristalliserade sig och kunde ses även i modet under...

Neri&Hu om meningen med att skapa rum

Neri och Hu och besvikelse ◊ Text Amanda Ostwald  ◊ Foto Julia GrothVi möter Lyndon Neri och Rosanna Hu i en ljudisolerad glasmonter precis bredvid deras designinstallation ”The Unfoldning Village”. De blickar ut mot sitt stora, svarta och stiliserade hus och frågar...

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019 ◊ Trendspaning — 2019-01-29Så här års undrar vi alla vilka nyheterna kommer vara på Stockholms årliga möbelmässa i Älvsjö i februari. Inredningsarkitektur.se har fått span på några utvalda lanseringar och tycker sig se en...

Rosa – det nya paradigmet

Vart är rosa påväg? ◊ En krönika av Amanda OstwaldBara under förra århundradet genomgick rosa minst två stora förändringar. Färgen har dock aldrig stilla vilat. Den har alltid varit laddad och sällan sluppit ur att uppfattats som ställningstagande – för alla möjliga...

Ögonlocksakademin – en dröm att vila i

Uppsalas nya färgpudrade dröm  Ögonlocksakademin har länge funnits i Uppsala, men aldrig i denna skepnad. Indicum inredningsarkitekter heter studion som ligger bakom klinikens nya, sofistikerat rosa lokaler. Den delvis Uppsalabaserade studion arbetar alltid med ett...

Ny miljömärkning för inredningsprojekt

Hållbar interiör - en ny miljömärkning för inredningsprojekt Hållbar interiör är namnet på en ny holistisk miljömärkning. Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och miljöansvarig på Indicum inredningsarkitekter säger att det känns naturligt och på tiden att denna lucka...

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls I helgen hölls Sveriges Arkitekters stämma i Stockholm. Eva-Johanna Isestig, inredningsarkitekt och tidigare ordförande i Sveriges Arkitekter Västra Götaland, presenterade motionen ”Kommunicera...

Inredningsarkitekt om våra rums framtid

Säkerställ kvalitén på våra interiöra miljöer Hur står det till med inredningsarkitekturen? Vi har ett läge med minskade antal utbildningsplatser och stora pensionsavgångar och därmed en inredningsarkitektkår som systematiskt försvagas. Flera riktar in sej på...

Motion för att höja inredningsarkitektens röst

Motion för att höja inredningsarkitektens röst Efter att i decennier debatterat inredningsarkitektens roll i det svenska näringslivet anordnade tre inredningsarkitekter en dag ägnad just inredningsarkitektur. De åsikter och upplevelser som då framkom mynnade bland...

Mercado Mexico – en upptäcktsfärd i hjärtat av Göteborg

Välkommen till Mercado Mexicos förtrollade värld New Order arkitektur är studion som ligger bakom inredningen i en av Göteborg nya restaurangupplevelser. Mercado Mexico ligger i noden av Göteborgs natt - och krogliv och inrymmer drygt 170 gäster i alla sorters...

Bakom kulisserna hos anrik textilproducent

En brief - flera uttryck Till dig som undrar hur arbetet bakom den senaste textilprodukten på marknaden ser ut kan vi nu erbjuda en unik inblick. Det anrika textilföretaget Ludvig Svensson samlade fyra medarbetare som diskuterade hur de samarbetar när en produkt blir...

Kontor i förvandling – en effektiv förändring

Kontor i förvandling - en effektiv förändring Arbetsmiljön påverkar såväl välbefinnande och beteende som arbetskapacitet och kreativitet. Arbetsplatsens utformning är därför en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet. När du anlitar en inredningsarkitekt får du en...

Amanda Ostwald

Amanda Ostwald  Namn: Amanda OstwaldRoll: Inredningsarkitekt MFAÅr i yrket: TreNär och hur kom du på att du ville bli inredningsarkitekt? – Så länge jag kan minnas har jag föreställt mig och fantiserat om rum, det har varit mina tankars tillflyktsort. Jag minns att...

Marie Lindblad

Marie Lindblad  Namn: Marie LindbladRoll: Handläggande inredningsarkitekt SIR/MSAÅr i yrket: Fem Har du alltid velat bli inredningsarkitekt? – Jag var tio år när jag första gången sa till mina föräldrar att när jag fyller 18 år ska jag flytta till Stockholm, börja på...

Stoppa bullret med ljud

Stoppa bullret med ljud Martin Ljungdahl Eriksson är industridoktorand inom informatik, med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan i Väst. Han forskar kring möjligheterna att använda ljud som funktionella designelement för det samtida kontoret. Han har även...

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing Sveriges bredaste designutmärkelse heter Design S, Swedish Design Awards. Utmärkelsen riktar sig till allt från professionella designers, formgivare och arkitekter till enskilda utövare, producenter och företag som...

Mönsterexpertens perspektiv

Mönstret som borde varit omöjligt ◊ En krönika av Amanda Ostwald Det var en onsdagskväll i april och jag och min kollega Anna hade hängt kvar på ett event i stan lite för länge. Vi behövde hitta någonstans att äta. Anna tog med mig till en galleria för att visa mig...

En ljusdesigners tankar om branschen

En ljusdesigners tankar om branschen   Namn: Emil Hammar Bor: Södermalm Emil har läst JTH:s utbildning Ljusdesign och arbetar sedan examen 2014 som just ljusdesigner. När han inte jobbar ägnar han sig åt bilar, att vara i Dalarna samt att springa runt Djurgården, för...