Inspiration, fakta och verktyg för bättre interiörer

Här hittar du allt om inredningsarkitektur på ett och samma ställe. Syftet är att öka kunskapen och intresset för inredningsarkitektur både som ämne och som yrkesdiciplin. Den här plattformen är öppen för dig, oavsett om du är yrkesverksam inredningsarkitekt eller intresserad privatperson.

Det här är ABW – ett förtydligande

Det här är ABW – ett förtydligande

Det här är ABW – ett förtydligande

 

Som inredningsarkitekter upplever vi ofta oro och förvirring hos kunder och organisationer när vi pratar om ABW – aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är inte för alla, ingen universallösning, utan kräver specifika förutsättningar, skriver Jenny Öberg som här förtydligar begreppen, processen och de resultat man kan förvänta sig.

Synen på arbete och hur vi arbetar förändras konstant. Digitaliseringen och globaliseringen gör det möjligt att arbeta överallt och när som helst. Detta gör att vi behöver hitta rätt balans mellan arbetsliv och privatliv för hälsosamma, hållbara arbetsplatser. Är ABW, dvs ett aktivitetsbaserat arbetssätt, svaret på hur människor och organisationer ska arbeta överallt?

Vi som inredningsarkitekter, projektledare och förändringsledare, som arbetat med processen och har lång erfarenhet, vill med denna text hjälpa till att förtydliga vad ABW är och inte är.

I workshopformat har vi arbetat med att definiera ABW ur olika perspektiv. Detta är vad vi tillsammans kommit fram till, skriver Jenny Öberg.

Syftet med ABW

Om rätt förutsättningar finns så kan ABW stödja en organisation och dess medarbetare i att uppnå ett arbetsliv med rätt balans. Man kan skapa mer effektiva arbetsmiljöer på sina dyrbara kontorsytor, där alla medarbetares behov för att utföra olika arbetsuppgifter är tillgodosedda. Det innebär att effektivitet och produktivitet kan öka.

Aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att effektivitet och produktivitet kan öka.

Vi har sett att medarbetarnöjdheten och upplevd produktivitet kan öka med upp till 30 procent (till nivåer över 80 procent) och att sjukskrivningar kan minska med upp till 50 procent, där man gått från cellkontor och öppna kontorslandskap till ABW (enligt medarbetarundersökningar före och efter ABW hos Coca-Cola, H&M IT, Tui).

Att ytbehovet för kontorsytor skulle vara mindre än vid de traditionella kontorslösningarna stämmer ibland men ibland inte. Generellt ser vi att ytor kring ca 10 kvadratmeter per person ofta kan vara tillräckliga, förutsatt att verksamheten inte kräver funktioner som upptar stor yta som exempelvis konferensanläggningar, lärosalar, laboratorier etc. Kontorsytorna kan utnyttjas optimalt och effektivt med en ABW-lösning som utgår från byggnadens förutsättningar och arbetsflödena. Kontoret kan bli den sociala mötesplats som de flesta medarbetare efterfrågar och vill gå till.

Vad är ABW och vad är det inte?

Vilka är då rätt förutsättningar och vilka är fallgroparna? Passar det vår organisation? Varför finns en så stor oro över att införa ABW hos många organisationer?

En förutsättning för aktivitetsbaserat arbetssätt är att det bygger på tillit och engagemang

Utgångspunkten i ABW är alltid organisationens visioner, värderingar och strategier samt människans behov för att kunna arbeta utifrån dessa. En förutsättning för ABW är att organisationens värdegrund bygger på tillit och engagemang. Det gäller sedan att hitta rätt mix av arbetsplatsmiljöer, digitala verktyg och attityder i beteendet hos medarbetare och ledare. ABW handlar om hela arbetssättet och inte bara om lokal- eller möblering.

Om förutsättningarna inte finns, och en process ändå drivs igenom, så är det upplagt för ett misslyckande. Olika aktörer har olika agendor, allt från att sälja så mycket nya möbler som möjligt till att ta genvägar för att pressa tidsplaner och kortsiktiga kostnader. Vi har sett problematiken figurera i media och det har skapat ett orättfärdigt rykte om ABW som resulterar i oro för de oinvigda. Man har i de misslyckade fallen inte haft rätt förutsättningar, man har inte gjort rätt analys och man har genomfört det på fel sätt. Så per definition, om du inte kan arbeta aktivitetsbaserat på grund av feldimensionerade miljöer eller brist på rätt verktyg så är det inte aktivitetsbaserat.

Ett aktivitetsbaserat kontor ska stötta en mängd funktioner för att motsvara definitionen av ABW. Bilder från Coca-Cola, NCC och H&M IT genom Reform Arkitekter.
Foto: Hannes Söderlund, Åke E:son Lindman, Jason Strong

Hur skapar man ett ABW-kontor?

Lokalen och planlayouten ska användas för att skapa förutsättningar för både arbetsro och samvaro. Livliga knutpunkter kring kommunikationsnav som trappor och kaffestationer behöver skärmas av från ytor för arbetsro. Mötesrum för många personer bör inte ligga i ytor för arbetsro, då riskeras störningar när mötesdeltagarna går in eller ut i rummet. Man kan generalisera och tala om olika zoner men lösningen på störningsproblematik ligger i att utforma planlayouten rätt samt att vara överens om vilka beteenden som passar i vilka ytor.

Funktioner som ska stödjas i ett generellt ABW- kontor:

 • Enskilt arbete med djupt fokus, dvs akustiskt och visuellt avskärmat från intryck
 • Enskilt arbete men i ett socialt sammanhang, dvs i en mer öppen miljö men akustiskt och visuellt omhändertaget
 • Telefonsamtal/ videosamtal utan att störa andra, akustiskt och ibland visuellt avskärmat
 • Samarbete, spontant och planerat. Både i akustiskt och visuellt avskärmad samt i öppen omhändertagen miljö
 • Möten, spontana och planerade. Både i akustiskt och visuellt avskärmad samt i öppen omhändertagen miljö (ett generellt tips här är att 75% av alla möten som hålls har max 3 deltagare)
 • Socialt umgänge, paus, äta och fika
 • Reflektion och vila, möjlighet till ett avbrott och att ”rensa hjärnan”

Hur gör man rätt analys?

En adekvat analys bygger på beläggningsmätningar som visar hur många som befinner sig på kontoret vid olika tidpunkter. Det vill säga vilken nyttjandegraden är i lokalerna. Här vill vi tillägga att en självuppskattning från medarbetarna ofta visar att man tror sig vara på arbetsplatsen nästan 100 procent av tiden, men att den faktiska siffran oftast hamnar under 50 procent. Hemarbete och arbete på annan plats är en faktor som ska beaktas och som påverkar beläggningsgraden på kontoret i hög grad.

Medarbetarenkäter krävs för analys av fördelning av antal platser och ytor. Alla medarbetare ska få chansen att svara på vilka behov just de har för att kunna arbeta på bästa sätt.

Hur ser olika mobilitetsmönster för olika personer ut? Är vissa personer mycket stationära och vissa mycket mobila? Hitta rätt lösningar för alla. Gör prognoser för framtida expansion, dvs ”framtidssäkra lokalerna”. Undersök möjligheter att dela på gemensamma ytor i fastigheten eller i co-working-ytor. Utför utvärderingar och uppföljning löpande. Och kom ihåg, det är inte klart när ni flyttat in. Då fortsätter utvecklingen i vår snabba föränderliga värld.

Sammanfattning

Eftersom olika organisationer har olika förutsättningar gällande visioner, värderingar och strategier, så finns ingen universallösning för hur arbetssätt och kontor bör utformas.

Aktivitetsbaserat arbetssätt ställer krav på ledarskap och självledarskap

För att ABW ska passa din organisation så krävs tillit till att medarbetarna kan utföra sina uppgifter självständigt, utan en övervakande chef. Det ställer nya krav både på ledarskap och självledarskap. För att ABW ska fungera krävs även digitala verktyg och lösningar som gör att man kan nå sin information och kan kommunicera från valfri plats.

Analysen och förändringsprocessen är avgörande för huruvida det blir framgång eller flopp. Det är komplexa processer med många komponenter som ska klaffa. Det är inte enbart en lokal- och möbleringsfråga utan en förändring av arbetssätt som påverkar hela organisationen på djupet. Här är inredningsarkitektens övergripande analys, kompetens och processledning avgörande.

Texten är skriven av Jenny Öberg på Reform, en del av Reflex Arkitekter, som tillsammans med GoToWork initierat arbetet med att definiera ABW.

Medverkande på ABW-workshops:
Jeanette Persson, H&M, Malin Chapo, Reform Arkitekter, Wivian Eidsaunet, Spectrum Arkitekter, Lisa Ekstrand, Reform Arkitekter, Karolina Hammar, PE Arkitektur, Anna Harbom, Reform Arkitekter, Catarina Jogården, NCC, Hasse Jönsson, JLL, Anna-Lena Mårtensson, MER, Fredrik Lantz, Skanska, Thea Lautrup, Reform Arkitekter, Jenny Lidén, GoToWork, Christina Ljosåk, GoToWork, Sara Lüdke, GoToWork, Sini Nenonen, Reform Arkitekter, Eva Ahlqvist Popp, Sweco, Mats Påhlberg, Tui, Maria Rudberg, Reform, Peter Sahlin, Reform Arkitekter, Karin Ståhl, GoToWork, Ylva Thim, GoToWork, Camilla Waxin, Atrium Ljungberg, Emelie Waxin, Mywindow, Andrea Zingmark, GoToWork, Irene Öman, NCC, Kristin Östberg, Indicum

Relaterat

Ett (hårt) slag för inredningsarkitekturen

Ett (hårt) slag för inredningsarkitekturen

Ett (hårt) slag för inredningsarkitekturen 

Det var en passionerad och tydlig Torsten Hild som framträdde med ett brandtal på Arkitekturgalan 2020. På cirka fyra minuter klargjorde han vad som verkligen behövs och saknas i vår bransch.

Enligt en amerikansk studie spenderar vi omkring 90 procent av vår tid inomhus – trots det nämns inte inredningsarkitektur en enda gång i det arkitekturpolitiska programmet Gestaltad Livsmiljö. Ett misstag right? Nope. Kunskapsbrist, menar Torsten Hild. Kunskapen om inredningsarkitektur utarmas, eroderas lite mer för varje dag. Är väl inte så farligt, det blir ju ändå fina välgenomtänkta och gestaltade miljöer. Nej, menar Torsten. Det är vi människor som i slutändan drabbas av otillräckliga miljöer ofta designade av grupper med generell kunskap.

Först i inredningsarkitekturen möter den byggda miljön hela människan. Enligt Torsten behöver vi fler utbildningsplatser och fler experter.

 

Relaterat

Debatt: Guldstolen lämnar mer att önska

Debatt: Guldstolen lämnar mer att önska

Guldstolen lämnar mer att önska

◊ Debatt — 2020-02-16

Vi har ett pris i Sverige som uppmärksammar ”inredning av hög arkitektonisk kvalitet”. Under de senaste fem åren har endast en inredningsarkitekt mottagit detta pris. Detta väcker frågor. Inte minst kring prisets kriterier och syfte, men också kring inredningsarkitektens närvaro i projekten, skriver Kristin Östberg och Torsten Hild.

De nominerade projekten till Guldstolen 2019 var av extremt skild karaktär; från ett offentligt kulturhus och en minimalistisk butik på dyra gatan till en bar och ett hotell. Det senare, Blique by Nobis av Wingårdhs, vann som bekant.

Denna text handlar dock inte om vidare rätt projekt vann eller inte, utan vill snarare ifrågasätta hur det är möjligt att jämföra så olika projekt utifrån samma kriterier.

Lobbyn i Blique by Nobis, foto: Bruno Ehrs – Bar Portal, foto: Åke E:son Lindman – Selma Lagerlöfs center, foto: Åke E:son Lindman – J. Lindeberg-butiken, foto: Irina Boersma

Att det bara finns ett pris i Sverige som delas ut till ”inredning av hög arkitektonisk kvalitet” – har ni hört något mer svävande uttryck? – säger kanske mer om hur långt efter branschen ligger gällande kunskap och insikter kring vad en inredningsarkitekt gör och kan än vad det säger om oss aktiva. Precis som med övriga priser rörande arkitektur borde det rimligen finnas fler kategorier inom området för inredningsarkitektur. Exempelvis som den mest hållbara interiören, bästa pedagogiska interiören, mest främjande av välmående och varför inte uppmärksamma den bästa leverantören? Rimligen borde man också skilja på kategorierna offentligt och privat, då alla som varit delaktiga i båda sorters projekt vet vilka olika förutsättningar man har att arbeta med i exempelvis en restauranginredning eller i ett jobb för ett statligt verk. I ena fallet är upplevelsen allt, kundens business, och i det andra fallet är man extremt styrd av funktion, budget och strikta ramverk för upphandling.

Det kan finnas flera anledningar till det, så klart. Kanske främst att vi som inredningsarkitekter i Sverige ofta jobbar med delar i ett projekt, varför det kan bli svårt att nominera eller eventuellt ta åt sig äran för ett pris. Men är det då projektet det är fel på eller prisets kriterier? Eller kan inte inredningsarkitekter skapa interiörer som vinner priser, är det för få interiörer som är skapade av inredningsarkitekter? Eller vad beror det på?

 

Kristin Östberg Inredningsarkitekt MSA/I
Torsten Hild Inredningsarkitekt MSA/I

Relaterat

Miljömärkningar för design och arkitektur – en behändig guide

Miljömärkningar för design och arkitektur – en behändig guide

Miljömärkningar för design och arkitektur – en behändig guide

 

Globalt och nationellt finns det en uppsjö av olika miljömärkningar kopplat till produkter, byggnader och material. Googlar man begreppet får man upp miljontals träffar, vissa seriösa, medan andra kommer från företag som helt saknar trovärdighet. Vi pratar med Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF, som bringar klarhet i några typer av märkningar och certifieringssystem kopplat till design och arkitektur.

Vi står inför stora utmaningar kopplat till klimatet, som avfallshantering, plast i hav och natur, skogsbränder… Ni vet hur det ser ut. Många företag som handlar med varor vill göra det rätta och motverka denna negativa miljöpåverkan, vilket är beundransvärt – och enda rimliga vägen framåt om man ska vara ärlig. Men det är en djungel av olika märkningar och certifikat där ute, framtagna för att underlätta, men som ofta försvårar processerna på grund av otydlighet.

”Vi ser att många aktörer vill efterfråga bra produkter från ansvarstagande producenter och leverantörer. Men man måste kunna efterfråga på ett klokt och ansvarsfullt sätt och det är ofta svårt att veta vilka krav man ska ställa som beställare.”

Robin Ljungar, hållbarhetschef TMF

Av just denna anledning har TMF satt ihop en värdefull lista som förtydligar några aktuella miljömärkningar och certifieringar utifrån vad man ska köpa in. Robin delar in dem i fem kategorier eller produktgrupper:

Byggvaror – kopplat till sådant man bygger hus av och inreder med, som gips, tapet, fönster, fästmassa, lim, färg, etc.
Certifiering av byggnader – kopplat till hur man certifierar en fastighet, som BREAM, LEED, Miljöbyggnad, osv.
Träråvara – kopplat till allt som har med trä att göra, som möbler, parkettgolv, listverk, spårbarhet osv.
Textil – allt ifrån gardiner och mattor till inredning och möbler
Möbler & inredning – allt som rör det interiöra rummet, som skrivbord, stolar osv.

TMF:s lista underlättar för den som ska kravställa eller föreskriva vad som ska köpas in i exempelvis ett inredningsprojekt, men också för företag som vill verifiera att det man säljer lever upp till kraven.

– Det är alltid en balansgång med miljömärkningar. Utan ett system är det jättesvårt, men har man för många blir det otydligt av den anledningen. Helst vill man ha så få som möjligt, men ett urval som är relevanta och har förtroendeingivande avsändare, säger Robin.

17 märkningar att känna till

Träråvara

FSC – Forest Stewardship Council
FSC är en oberoende internationell medlemsorganisation. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem. Systemet omfattar trä och andra skogsprodukter för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
PEFC är en global och fristående organisation som tillhandahåller ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Svenska PEFC:s skogsstandard omfattar skogsskötselstandard, social standard och miljö- standard.

Byggvaror

Basta
Basta jobbar för att fasa ut användningen av särskilt far- liga kemiska ämnen och tillhandahåller en databas med anläggningsprodukter som klarar organisationens krav. Informationen i systemet kvalitets- säkras genom regelbundna revisioner av leverantörerna. Basta är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL, Svenska Miljöinstitutet och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som utvecklar och äger ett system för miljöbedömning av byggvaror. Deras webbaserade verktyg ska underlätta val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön.

Sunda Hus
Sunda Hus arbetar för att fasa ut farliga ämnen i byggnadens hela livscykel och tillhanda- håller både rådgivning och ett webbaserat system. Till skillnad från Basta och Byggvarubedömningen är Sunda Hus ett vinstdrivande företag.

Certifieringar av byggnader

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Green Building
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Deras certifieringssystem handlar enbart om energieffektivisering i byggnader.

Breeam
Breeam är ett miljöklassningssystem från Storbritannien. Med över 250 000 certifierade byggnader är Breeam det mest använda certifieringssystemet i världen. Sweden Green Building Council har anpassat det till svenska förhållanden.

LEED
Certifieringen Leed riktar in sig på minskad användning av resurser – som mark, vatten, energi och byggnadsmaterial. Utvecklat och administrerat av icke-vinstdrivande US Green Building Council.

Möbler & inredning

Möbelfakta
Möbelfakta är ett märknings- system för möbler anpassat till fastställda Europastandarder. Utöver omfattande miljökrav innefattar Möbelfakta även krav på kvalitet och socialt ansvarstagande. Möbelfakta är det enda märkningssystem som har alla dessa tre delar. Ägs och administreras av Trä- och Möbelföretagen (TMF).

EU Ecolabel
Under sommaren 2016 kommer en reviderad version av EU Ecolabel för möbler att publiceras. Tidigare fanns en version som bara gällde trämöbler men nu har man en betydligt bredare ansats där en rad olika typer av möbler för såväl offentlig bruk som hem- miljö kan märkas. Denna märkning blir den första egentliga miljömärkningen för möbler som är gemensam för hela EU.

Svanen
Märkningen Svanen för möbler och inredning säkrar bland annat trä från uthålligt skogsbruk i tillverkningen, minimal påverkan från miljö- och hälsofarliga ämnen och minskad klimat- och energipåverkan. Svanen är en nordisk märkning och ägs av bolaget Miljösverige AB, som i sin tur ägs till 100 % av staten.

Textil

EU Ecolabel (EU-blomman)
EU Ecolabel är en gemensam miljömärkning för EU-länderna. För att få använda märket måste tillverkaren visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation.

Svanen
Svanenmärkta textilier inne- bär att ta ett helhetsgrepp för miljöpåverkan under produktens livscykel, från odling av bomull till färdiga kläder och textilier. Svanen ställer krav på ekologisk odling, krav på kemikalier i beredningen till färdiga produkter (blekning, färgning, efterbehandling etc) samt krav på rening av utsläpp.

ÖKO-Tex
ÖKO-Tex standard 100 är en av de mest kända märkningarna för textilier, läder, tillbehör och producenter som prövats för hälsofarliga ämnen. I Sverige sköts certifieringen av Swerea.

Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Bra Miljöval är en tredjepartscertifiering, det vill säga en oberoende märkning som inte är kopplad till säljaren eller köparen. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en miljöorganisation.

GOTS – Global Organic Textile Standard
GOTS är en internationell miljömärkning för naturfiber och reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Kriterierna omfattar även sociala krav.

Relaterat

”Vi har sett problematiken figurera i media och det har skapat ett orättfärdigt rykte om ABW som resulterar i oro för de oinvigda.”

– Jenny Öberg
3 tongivande hotelltrender med Nadia Tolstoy

3 tongivande hotelltrender med Nadia Tolstoy

3 tongivande hotelltrender

Dagens hotellaktörer behöver framförallt ta hänsyn till tre aspekter kopplat till samtidens zeitgeist, menar Nadia Tolstoy, inredningsarkitekt och trendspanare. De är digitaliseringens framfart, varumärket och grannskapet. Och för det krävs det mod att våga pröva nytt.

Bilder: Rum av Victor Lam (Unsplash) och Nadia Tolstoy av Christoffer Skogsmo

Varumärken i dag är inte dåtidens varumärken. Kunder i dag är inte dåtidens kunder. Människorna är desamma, men med nya krav, behov och beteenden förändras affären. Och hotellen påverkas i högsta grad av denna svängning. I dag vill konsumenten ha mer än säng, badkar och utsikt. Hen vill känna, engageras och tycka om, såväl vad gäller hotellets miljö som dess värdegrund.

Hennes favoritord är zeitgeist, det tyska uttrycket för en tidsålders ande. Nadia Tolstoy guidar oss genom ett samhälle i förändring, de trender som styr och hur de påverkar situationen för dagens hotellaktörer:

Lobbyn blir co-working-yta. Bild: Mika Baumeister

Co-working och konferens är en utopi för många aktörer i dag. När gränssnitten för det traditionella sättet att arbeta förflyttas öppnar det upp för nya former av miljöer att mötas i.

Varför ska ett kontor i dag ha ett eget (ofta tomt) konferensrum när de kan hyra ett konferensrum på hotellet intill? Och när hotellet ger plats åt de arbetande nomaderna kan fler servicetjänster som dessa gäster behöver kopplas på. Den multinationella hotellkedjan Accor Hotels  satsar på att bli störst inom co-working i Europa och ska öppna 1200 nya co-working-kontor inom tre år. Anmärkningsvärt!

 

1 Hotellets beståndsdelar i bitar

I digitaliseringens framfart suddas tidigare distinkta affärs- och erbjudandegränser ut. Hotellen tvingas ut ur sin låda och modet att pröva nytt blir avgörande. Som en del i det sker just nu en dekonstruktion av hotellet och dess beståndsdelar.

– Roomservice utvecklas från en personlig tjänst till en digital service där gäster och kundmedlemmar exempelvis via hotellets app kan beställa mat från utvalda restauranger i kvarteret.

– Lobbyn som idé sprängs i bitar när incheckningen numer ofta sker digitalt och utvecklas till att bli hotellvarumärkets konstgalleri eller en co-working-yta.

Roomservice blir en app. Bild: Prosha Amiri

– Sist men inte minst ryker också hotellets restaurang som vi känt den. Köken blir pop-up-restauranger med koncept som förnyas gång på gång.

2 Det oumbärliga varumärket

Varumärket har aldrig inverkat så stort på människors val som i dag när konsumenter väljer utifrån personliga värderingar. Ett starkt varumärke är avgörande när andra branscher börjar äta av hotellets marknadsandelar.

– Titta på Good Hotel i London och deras sociala engagemang. De anställer långtidsarbetslösa personer från närområdet, ger dem en bra hotellutbildning som lär dem hotellbranschen. Varje öre av hotellets vinst återinvesteras i icke vinstdrivande verksamheter. De jobbar också med lokala hantverkare för att visa på lokal kunskap och talang. Då finns såklart en god anledning att bo på just det här hotellet. Då har jag gjort en god gärning, säger Nadia.

Ja, under varumärkesparaplyet händer mycket. Restaurang Urban Deli öppnar hotell. Den luxuösa gymkedjan Equinox i USA startar lyxhotell. Skovarumärket Camper öppnar hotell. Kontor flyttar in på hotell och vice versa.

– I grunden handlar det om styrka och tydlighet: förstår kunden varumärket förstår de också vad de kan vänta sig oavsett innehåll.

Casa Camper i Berlin. 

3 Vikten av grannskapet

– Vi ser en trend till lokal samverkan med närliggande aktörer, men också en längtan efter genuina upplevelser från områden man besöker. Hotell MJ´s i Malmö till exempel har idén att finnas i ett sammanhang i sitt närområde. De vill få ut hotellets gäster i ”the neighborhood” och få in dom som är grannskapet till hotellet. En del av hotellbesökarna förstår inte ens att de är på ett hotell. De ser det som en restaurang och en bar. Hotellet är sekundärt.

– Det här är spännande! Allt är så globaliserat i dag att det blir banalt och ointressant. Det en sofistikerad resenär suktar efter i dag är inte en generisk upplevelse. Nej, reser man hela vägen till Moskva vill man ha en rysk upplevelse. Allra helst en Moskvaupplevelse och allra helst det aktuella kvarterets upplevelse.

MJ’s satsar på att vara en tongivande aktör i sitt sammanhang, i sitt grannskap.

Sammanfattningsvis:

 • En hotellkedja eller enskild aktör kan omöjligt erbjuda eller leverera allt dagens kräsna konsument vill ha eller behöver.
 • Använd tekniken för att sy ihop de bästa erbjudandena från omkringliggande tjänste- och serviceleverantörer.
 • Satsa på ett starkt varumärke som kunderna förstår och som motsvarar den specifika målgruppens värderingar och förväntningar.
 • Riktigt unika upplevelser vinner i längden.

Nadia Tolstoy är global trendspanare och inredningsarkitekt på Tengbom.

Relaterat

Martin Johansson – den otippade VDn

Martin Johansson – den otippade VDn

Martin Johansson

Namn: Martin Johansson
Yrke: VD och familjefar
Drömresmål: Familjens sommarstuga
Favoritplats: Alla platser som man inte visste att man skulle uppskatta så mycket som man gjorde
Favorittid på dygnet: Tidig tidig morgon

Hur skulle du beskriva din relation till rumslighet och design?

-Den är ganska begränsad. Jag skulle säga att min relation till möbeldesign och rumslighet är att jag ödmjukt lämnar över uppgiften till någon annan. När jag började på Stolab var formgivare någonting vi endast tog in i en specifik fas i processen av att ta fram en ny produkt. Det har ju verkligen förändrats. Design har gått från att vara ett namn på ett papper till att utgöra en av tre hörnstenar i verksamheten på Stolab, där hantverk och marknadsföring är de andra två. Och där jag jobbar med marknadsföring.

Jag ser ju hur det blir när jag själv försöker inreda hemma. Det är ju pinsamt hur mycket jag försökt men hur illa det blir. Och jag ser hur bra det blir när ett proffs skapar en inredning eller en möbel, och jag förstår inte vad det är jag missar. Jag anser att det är av största vikt för Stolabs överlevnad att jag och alla andra icke-designers på Stolab avstår alla designuppgifter av företagets möbler. Vi får aldrig rita själva utan ska förhålla oss ödmjuka inför formgivarens kompetens. Det är designern som borgar för verkshöjden och som kan ge liv åt en produkt. Det är en kompetens som vilken annan och för Stolab en oumbärlig sådan.

När och hur kom du i kontakt med Stolab och när fick du den yrkesroll du har i dag?

-Min farfars far startade ett möbelföretag i Smålandsstenar som gick i arv inom familjen och i vilket jag började jobba när jag var 14 år gammal. Sedan fortsatte jag att arbeta i fabriken och sättet att tänka kring produktion och teknik blev naturligt för mig. Någonstans här beslutade jag mig för att i framtiden utbilda mig till ingenjör.

När jag var kanske 15 år gammal köpte en kompis boken ”1000 chairs”, en bok som startade mitt intresse. Jag läste min väns bok mycket och köpte mig tillslut ett eget exemplar. I denna bläddrade jag i oändlighet och lärde mig alla stolars namn utantill. Mitt intresse för stolar och möbler höll i sig men jag tänkte inte på det som en möjlig yrkesbana – man kan ju inte göra samma sak som sina föräldrar, tänkte jag. Så jag la bokstavligen boken på hyllan och påbörjade mina planerade ingenjörsstudier.

Efter ett år på ingenjörsprogrammet tog jag studieuppehåll och arbetade istället ett tag hemma i Smålandsstenar. Detta var precis under millennieskiftet och under den så kallade ”dot com-eran”. Jag började att intressera mig för ekonomin i allt som kretsade kring internet och kände inte längre för ingenjörsyrket. Istället för att plocka upp mina ingenjörsstudier började jag läsa ekonomi. Jag hade även träffat en tjej som jag blev tillsammans med under mitt studieuppehåll hemma i Smålandsstenar vars far ägde och drev Stolab. Jag tänkte inte mer på det, fortsatte plugga ekonomi och efter examen började jag jobba som revisor. När min flickvän Ida och hennes far Göran åkte till möbelmässan i Stockholm i februari hängde jag med någon dag och upplevde att jag tyckte det var väldigt roligt. Jag blev helt enkelt påmind om mitt intresse för stolar och möbler och trivdes i den kontexten.

År 2007 hade jag kommit till ett stadie i revisorsyrket där jag kände att jag inte ville avancera inom den branschen. Jag var 25 år och min vardag var att jag åkte till företag där folk blev rädda för mig. Det var inte den rollen jag ville ha och jag såg mig runt efter andra jobb. När jag plötsligt stod där med två olika jobberbjudanden som jag inte visste hur jag skulle välja mellan ringde jag min svärfar för att rådfråga honom. Han har alltid varit klok och strategisk och jag brukade vända mig till honom i såna här ärenden. I samtalet gav han mig både goda råd och ett tredje erbjudande – säljare på Stolab. Jag tyckte att hans erbjudande lät väldigt kul, och tackade slutligen ja till det. Jag började jobba på Stolab i maj år 2007 och ett år senare blev jag tillfrågad om jag ville bli VD. Det var absolut inget jag hade planerat och jag fick förankra det hemma och bland medarbetarna på Stolab innan jag kunde fatta mitt beslut. Den 1 september 2008 tillträdde jag som VD på Stolab, 29 år gammal. 

Martin med kolleger i Stolabs egen fabrik i Smålandsstenar. Foto Jesper Molin

Om du inte hade träffat Ida, vad hade du jobbat med i dag då?

-Då hade jag jobbat inom sportbranschen, antagligen som säljare. 

Vad är det som motiverar dig att driva Stolab?

-Jag brukar säga att det i alla fall inte är att tjäna ihop till en Lamborghini som ska stå på min parkeringsplats. Människorna däremot, de är det viktigaste Stolab har och en förutsättning för att jag ens ska känna motivation att driva företaget. Utan deras stöd hade jag inte kunnat göra mitt jobb.

Ett viktigt ansvar som jag har är att förvalta ett arv. Att göra det på bästa sätt är en stor motivator för mig. Jag vill att man i framtiden ska säga att Martins tid på Stolab var positiv. Stolab har ju på ett vis varit ett identiskt företag sedan starten 1907. Vi har gjort trämöbler med samma värdegrund i generationer. Samtidigt har företaget genomgått olika faser. De senaste 20 åren har Stolab gjort en stor resa och blivit ett starkt och genomtänkt varumärke. Vi har satt ord på företagets värdegrund och skapat kärnvärden som vi inte får gå utanför eller bortse ifrån. 

Hur ser du på svensk möbelindustri i framtiden? Hur är utvecklingen av konkurrenskraft i världen enligt dig?

-Just nu vill man att allt ska vara hantverksmässigt gjort, men det finns fortfarande en ambivalent stämning kring hantverket. Många klädföretag skulle till exempel inte kunna göra en reklam om att de har hantverksmässigt sydda kläder och visa en film av en fabriksarbetare i Bangladesh som sitter och syr. Det skulle ju snarare uppfattas som en dokumentation av orättvisa arbetsvillkor.

Jag är övertygad om att hantverket är viktigt men att det inte nödvändigtvis behöver betyda att något är gjort av en mänsklig hand. Förr i tiden gjordes mer för hand, även hos oss på Stolab, men det har av naturliga skäl försvunnit med tiden. Många av de fysiskt handpåläggande arbetsuppgifterna orsakade till exempel belastningsskador och andra besvär hos fabriksarbetare i hela Sverige. Ingen vill ju jobba på fabrik om det skadar ens kropp. Däremot vill folk arbeta med innovation och idéer. Av den anledningen tror jag att nyckeln till framgång i möbelbranschen är innovation inom produktionen, att kunna översätta hantverk till produktion. Det är viktigt att komma ihåg att det är essentiellt att kunna hantverket för att också kunna utveckla det. Man bör samtidigt se upp för billighetsfällan i sin innovation. Utveckling bör ske med integritet för att vara långsiktigt hållbar – även ekonomiskt. 

Om du fick förändra något inom möbelindustrin i världen – vad skulle det vara? 

-Att ingen ska arbeta på fabrik och må sämre när de går därifrån än när de kom. 

Vad skulle du vilja säga till Sveriges inredningsarkitekter? 

-Mycket prat om hållbarhet inom byggnation just nu. Men saknar den dialogen när det kommer till inredning. Ofta ser man stora projekt där jag tycker att kvalitén på inredningar är låg. Jag förstår att det är en fråga som arkitekten inte alltid kan styra, men tror det är viktigt att vara med hela vägen. Flytta pengar från bygget till inredningen. 

Relaterat

Att förändra en hel bransch

Att förändra en hel bransch ◊ Krönika — 2020-02-16 Ingen, nä ingen kan trolla åt mig, sjunger Ane Brun. Tråkiga vardag, jag struntar i dig, fortsätter hon. Och så höll även jag på att fortsätta, sen satte jag foten i Fredrik Paulsens Fun Fair och designveckan var...

Amanda lämnar över till Frida

Amanda lämnar över till Frida IA.se har haft en hektisk designvecka, som ju inte är över än, men kvällen den 6 februari var det extra festligt när det bjöds in till mingel på P.U.S.H skejtarena i Gallerian. Där lämnade Amanda Ostwald officiellt över redaktörskapet...

IAx3 på möbelmässan

inredningsarkitektur.se på Stockholm Furniture and Light Fair2020 är året då inredningsarkitektur.se är trefaldigt representerad på Stockholm Furniture and Light Fair. Vi har en monter, talar på scenen i Greenhouse och bjuder in till fest i skatehallen P.U.S.H i...

Rostiga svenska färger trendar

Höst 2019 ◊ Trendspaning — 2019-10-11 Med hösten 2019 kom också en tydlig trend. De, på filmduken oskiljaktiga komplementfärgerna blått och orange har i en höstlövstweakad, rostig version tagit över de sista månaderna av 2019. Muutos aktuella kommunikation av sin...

Inte vilket kontor som helst

Effektfull elegans på Riddarholmen Important Looking Pirates är Skandinaviens största animationsstudio för visuella effekter och digital animation. De jobbar med TV- och filmproduktioner såsom Westworld, Black Sails och Everest för kunder som Sony Pictures, HBO och...

Martin Johansson – den otippade VDn

Martin Johansson Namn: Martin Johansson Yrke: VD och familjefar Drömresmål: Familjens sommarstuga Favoritplats: Alla platser som man inte visste att man skulle uppskatta så mycket som man gjorde Favorittid på dygnet: Tidig tidig morgonHur skulle du beskriva din...

Ny redaktör för Inredningsarkitektur.se

Ny redaktör för Inredningsarkitektur.seFrån årsskiftet har Inredningsarkitektur.se en ny redaktör. Det är Frida Jeppsson Prime (yours truly) som tar över det redaktionella ansvaret och kommer att driva sajten framöver. Här raljerar hon kring vikten av "tillsammans"...

Säg hej till molnet – framtidens arbetsplats

Utforskande utställning om framtidens arbetsplats på Stockholm Furniture & Light Fair 2020 Med kontoret på fickan finns det ingen anledning att lämna hemmet. Eller? På Stockholm Furniture & Light Fair visas utställningen Re-defining the office, om vad som...

Nybekant designduo skapar Greenhouse

Greenhouse - där frön växer och det vilda frodas Under fem dagar i början av mörka, kalla februari får du chansen att uppleva det mest lekfulla, idérika och oväntade inom gränslandet för konst och design just nu. 37 oetablerade designer och 30 designskolor, som alla...

Podcasttips för inredningsarkitekter

Redaktionen tipsar om poddar som lär dig mer om inredningens mysterier Vi älskar inredningsarkitekter och vill göra arbetslivet för kåren maxat härligt. Mitt i allt kreativt jobb sitter man ändå där med icke-stimulerande rutinarbete flera timmar i sträck ibland. För...

Kvinnliga formgivare i fokus på Möbeldesignmuseum

Female Traces - en utställning om 20%◊ 2019-10-18Möbeldesignmuseum i Frihamnen i Stockholm invigde i lördags en självrannsakande utställning. Nu står en femtedel av deras möbler på display, med tillhörande personporträtt av varje formgivare. I helgen invigdes...

Marie Dreiman om Pallasmaa och Det osynliga

Det osynliga ◊ En krönika av Marie DreimanJord, vatten, luft och eld - de fyra elementen. Är det begrepp som vi kan relatera till inom arkitektur? Äger de giltighet i vår tid? Under rubriken Den tredje huden – inredningsarkitektur som ämne, arrangerade i våras...

Eyecatchers – här för att stanna?

Smycken i rummet◊ 2019-11-27Fenomenet eyecatcher har gjort karriär i inredningsvärlden under de senaste seklen. I och för sig svämmade det rumsliga idealet under 1700-talet bokstavligt talat över av eyecatchers, men då var det ingen som kallade nåt i sitt hem för det....

15 minuter inredningsarkitektur på 2 dagar lång arkitekturgala

Inredningsarkitekter trendspanar på arkitekturdagarna i Malmö ◊ 2019-09-04Sveriges Arkitekter på Form och Design Center i Malmö arrangerar den två dagar långa galan Arkitekturdagarna. På det programmet återfinns endast en punkt som rör inredningsarkitektur - Åsa...

Stolen som ger plats åt barn

Kali - inte bara ännu en stol I byn Jua Kali i norra Tanzania ligger ett barnhem med en lite annorlunda bakgrund. Arkitekten Caroline Nicholas såg ett behov av att hjälpa föräldralösa barn i sitt lokalområde och startade år 2007 organisationen Econef. Fem år senare...

Torkade blommor inne i Köpenhamn

Torkade blommor för instagram och planeten ◊ Trendspaning — 2019-06-26 Under årets 3 Days of Design i Köpenhamn öppnades många showroom upp och bjöd på det senaste inom sin bransch. I många av utställningarna syntes välkomponerade arrangemang av årets hetaste...

Helena drömmer om stimulerande vårdmiljöer och spansk mat

Helenas många perspektiv  Namn: Helena GahnhedYrke: Möbeldesigner. Och är nu i full färd med att söka praktik som inredningsarkitekt till hösten.Drömresmål: San Sebastián i Spanien. Jag längtar efter att njuta av mat, vin och kultur därifrån.Favoritplats: Ett hemligt...

När utsida blir insida – Frank Lloyd Wright och huset Ennis

Utsidan har blivit insidaFörra året lanserade Offecct sin nya ljudabsorberande panel Soundwave® Ennis. Den blockbaserade akustikpanelen består av valfritt antal fyrkantiga imitationer av ett avancerat mönster hämtat från en speciell del av arkitekturhistorien....

Sommar året om hos Boulebar Liljeholmen

En inredningspärla i sommaren Familjen Boulebar växer och har nu slagit upp dörrarna till sin nya medlem i Liljeholmen i Stockholm. Denna lummiga inomhuspark i två våningar inrymmer tre barer, 14 boulebanor och en restaurang som serverar sydfransk mat. Inredningen är...

Inredningsarkitektstudenten Alice om Konstfack, HDK och framtiden

Om livet som student på Konstfack och framtiden som inredningsarkitekt Namn: Alice AnderssonYrke: StudentDrömresmål: Madrid, en dröm som snart faktiskt kommer gå i uppfyllelse genom studieresa med KonstfackFavoritplats: Mormor och morfars fiskestuga på...

”Är det rimligt att makt går före kunskap?”

”Är det rimligt att makt går före kunskap?” ◊ 2019-05-24 Inredningsarkitekturen definieras av byggnadsarkitekter. Det är ett stort problem – inte bara för oss inredningsarkitekter, skriver Torsten Hild. I vårt samhälle definierar den starke den svage, och dagligen...

Framtidens inredningsarkitekter examineras

Våren har kommit till Konstfack ◊ 2019-05-23 Konstfacks vårutställning är i full gång och examinerande studenter visar upp sina slutprojekt. Årets utställning är färgfylld, tredimensionell och består till stor del av rumsligt orienterade verk.När huset som tidigare...

Storslagen minimalism på Södermalm

Minimalism i Mono Mono är ett boendekoncept beläget i den södra delen av Stockholms centrum, stadsdelen Södermalm. Mono sticker ut, både där det står på Södermalm men även sett till hela Sverige. Boendekonceptet har en unik design och atmosfär, och även en unik...

Brad Ascalon, design och Norden

Brad Ascalon   Namn: Brad Ascalon Yrke: Ett antal olika roller på ett antal olika företag. I min bredaste roll designar jag möbler och produkter utifrån möjligheterna som de kan ge kunderna på marknaden. Favoritplats: Jag och min fru har en sommarstuga på den östra...

Eva Larsson om sina 37 år som textildesigner

Drömjobbet på fabriken i Västergötland Namn: Eva LarssonYrke: TextildesignerDrömresmål: JapanFavoritplats: Rosendal (Halland)Favorittid på dygnet: MorgonHur har din resa till ditt nuvarande yrke sett ut?-Jag har, sedan min examen år 1982, arbetat i tre olika fabriker...

Alexander Lervik lanserar ny matta

Naturmaterial i fokus när Alexander Lervik designar för Ogeborg ◊ 2019-05-10Ogeborg introducerar ett nytt designsamarbete med Alexander Lervik och presenterar den handvävda serien Twine. Hårflätor har utgjort inspirationen bakom mönsterbilden, som skapats med hjälp av...

Ung design visar vägen i Milano

Ung design den mest intressanta ◊ Trendspaning — 2019-04-16 Lekfullhet och hållbarhet är tillsammans den röda tråden när svensk design intar Milano under designbranschens mest intensiva vecka. Trenderna får sitt skarpaste uttryck i verk designade av studenter och...

140 inredningsarkitekter samlade

Stor del av kåren samlad för att stärka svensk inredningsarkitektur ◊ 2019-04-26I går gick temadagen "Den Tredje Huden" av stapeln på Konstakademien i Stockholm. Cirka 140 yrkesverksamma inredningsarkitekter och studenter närvarade för att lära av varandra och stärka...

Ett kontor i fasad

Joyn Studio presenterar en filmisk arbetsplats Mittemot anrika Lilla bantorget i centrala Stockholm stoltserar ett hus med stora, välvda glaspartier i bottenplan. Genom fönstren skymtas en dramatisk, röd scenografi med inspiration från Bergmanfilmen Viskningar och...

Sverige levererar utåt

Ombytta roller på designscenen◊ 2019-04-15Ingrid Sommar skriver i senaste numret av Arkitektur om hur Stockholm Furniture and Light Fair år 2019 dominerades av manliga formgivare. När samma bransch två månader senare intar Milano är den manliga dominansen som...

Lysande 80-tal

Möbeldesignmuseum levererar en briljant nostalgitripp◊ 2019-03-29Möbeldesignmuseum i Frihamnen i Stockholm är värt ett besök vilken onsdag som helst under året, och den pågående utställningen om åttiotalets färgsprakande och revolutionerande design gör ett besök än...

Det personliga materialet i serieproduktionen

Att respektera träI Sverige älskar vi trämöbler. Det är ett material för en mer hållbar framtid, en framtid där formgivaren spelar en viktig roll. Vi bör respektera trä och tillvarata träspill, det visar Marie-Louise Hellgren i en möbel som formgivits med utgångspunkt...

Lisa Grape om att designa en bit av Sverige

Hur har det varit att skapa utställningen i Milano?◊ 2019-04-15 Namn: Lisa GrapeYrke: Inredningsarkitekt på Joyn StudioAktuell med: Nyligen hemkommen från Milano där hon med kolleger designat utställningen HEMMA Gone WildHur kommer det sig att Joyn Studio gör Hemma...

Hur jobbar möbelproducenterna med hållbarhet?

Hur grön är din inredning?Hur jobbar svenska inredningsföretag med hållbarhet? Om inredningsarkitekturen länge har saknat en samlad miljömärkning för sina projekt så vittnar möblerna som placeras i projekten om en annan tradition.Inredningsarkitektur.se har tidigare...

Studenterna driver på utvecklingen i hållbarhet på Konstfack

Han utbildar framtidens inredningsarkitekter  Namn: Sergio Montero Bravo Roll: Lärare på Konstfack och inredningsarkitekt Drömresmål: Alltid först och främst norra Chile där jag har mina rötter och dit jag ofta längtar. Därefter platser där jag träffar människor som...

Vad ställer framtidens inredningsarkitekter ut?

Inredningsarkitektstudenter i Greenhouse ◊ Trendspaning — 2019-02-06 Samma månad som tidskriften arkitektur skriver att svensk arkitektur och inredningsarkitektur behöver bli mer jämlik ställer studenterna från Sveriges inredningsarkitekturskolor ut verk som...

Lilla akustikskolan för arbetsplatsen

Lilla akustikskolanVi har sammanfattat information om ljudmiljön på arbetsplatsen och går här igenom de riktlinjer Arbetsmiljöverket arbetar efter. Akustik är ett komplicerat ämne och hur ljud påverkar människan varierar från situation till situation och från individ...

Vinnare Guldstolen 2018

Vinnare av Guldstolen 2018 ◊ 2019-03-20På arkitekturgalan i går kväll korades samtliga vinnare av årets stora arkitekturpriser. Kasper Sahlinpriset gick överraskande nog till en privatbostad och likaså Guldstolen tilldelades ett bostadsprojekt.Av tre nominerade...

Akademin för inredningsarkitektur i Göteborg

Fullspäckat schema när AIA sammanträder ◊ 2019-03-15Akademin för inredningsarkitektur har besökt nyöppnade Röhsska museet, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och träffat Sveriges nya riksarkitekt.Från vänster; Kristin Östberg, Helena Bjarnegård, Jonas...

Hur vill vi ha naturen?

Vilken natur föredrar du? Det är ju knappast någon nyhet att vi människor mår bra av att vistas i naturen. Flera publikationer, bland annat ”Naturen som kraftkälla” från Naturvårdsverket menar att naturen är den bästa platsen för återhämtning och rehabilitering. Vi...

inredningsarkitektur.se ett av tre tips

Annica Kvint väljer inredningsarkitektur.se En av Sveriges främsta arkitektur- och designskribenter, Annica Kvint tipsar i senaste utgåvan av tidskriften Arkitektur om en ny sajt: inredningsarkitektur.se. Annica är också verksam som arkitektur- och designkritiker i...

Ikonen Widemar

Widemars arv ◊ Text Amanda OstwaldÅret är 1942 och världen är mitt uppe i sitt största krig någonsin. Ett krig som får det planerade världsmästerskapet i fotboll att ställas in, en idag historisk lucka i Fifas resultattavla. Samma år föds Stephen Hawkins, den svenske...

Nominerade till Guldstolen 2018

Nominerade till Guldstolen 2018 Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad....

Tekla Evelina Severin

Tekla Evelina Severin Namn: Tekla Evelina SeverinYrke: Fotograf, set-designer, kolorist och inredningsarkitekt i eget företagDrömresmål: Många. Men bland annat JapanVilken är din yrkesroll?-Jag har inte en tydlig yrkesroll utan många. Jag är i botten...

Många samlade när inredningsarkitektur.se invigdes

Inredningsarkitektur.se firade och Jonas Bohlin överräckte stafettpinnen Nu är inredningsarkitektur.se officiellt lanserad. I Offeccts vackra lokaler, mitt i Stockholm skålade vi och knöt band. Jonas Bohlin höll tal och gav oss uppdraget att föra...

Trendspaning Stockholm Furniture Fair

Inspanat av inredningsarkitekterna ◊ Trendspaning — 2019-02-07 Vi bad några inredningsarkitekter rapportera om vad de upplevde vara årets trender på Stockholm Furniture and Light Fair i Älvsjö. Tre kategorier utkristalliserade sig och kunde ses även i modet under...

Neri&Hu om meningen med att skapa rum

Neri och Hu och besvikelse ◊ Text Amanda Ostwald  ◊ Foto Julia GrothVi möter Lyndon Neri och Rosanna Hu i en ljudisolerad glasmonter precis bredvid deras designinstallation ”The Unfoldning Village”. De blickar ut mot sitt stora, svarta och stiliserade hus och frågar...

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019 ◊ Trendspaning — 2019-01-29Så här års undrar vi alla vilka nyheterna kommer vara på Stockholms årliga möbelmässa i Älvsjö i februari. Inredningsarkitektur.se har fått span på några utvalda lanseringar och tycker sig se en...

Rosa – det nya paradigmet

Vart är rosa påväg? ◊ En krönika av Amanda OstwaldBara under förra århundradet genomgick rosa minst två stora förändringar. Färgen har dock aldrig stilla vilat. Den har alltid varit laddad och sällan sluppit ur att uppfattats som ställningstagande – för alla möjliga...

Ögonlocksakademin – en dröm att vila i

Uppsalas nya färgpudrade dröm  Ögonlocksakademin har länge funnits i Uppsala, men aldrig i denna skepnad. Indicum inredningsarkitekter heter studion som ligger bakom klinikens nya, sofistikerat rosa lokaler. Den delvis Uppsalabaserade studion arbetar alltid med ett...

Ny miljömärkning för inredningsprojekt

Hållbar interiör - en ny miljömärkning för inredningsprojekt Hållbar interiör är namnet på en ny holistisk miljömärkning. Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och miljöansvarig på Indicum inredningsarkitekter säger att det känns naturligt och på tiden att denna lucka...

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls I helgen hölls Sveriges Arkitekters stämma i Stockholm. Eva-Johanna Isestig, inredningsarkitekt och tidigare ordförande i Sveriges Arkitekter Västra Götaland, presenterade motionen ”Kommunicera...

Inredningsarkitekt om våra rums framtid

Säkerställ kvalitén på våra interiöra miljöer Hur står det till med inredningsarkitekturen? Vi har ett läge med minskade antal utbildningsplatser och stora pensionsavgångar och därmed en inredningsarkitektkår som systematiskt försvagas. Flera riktar in sej på...

Motion för att höja inredningsarkitektens röst

Motion för att höja inredningsarkitektens röst Efter att i decennier debatterat inredningsarkitektens roll i det svenska näringslivet anordnade tre inredningsarkitekter en dag ägnad just inredningsarkitektur. De åsikter och upplevelser som då framkom mynnade bland...

Mercado Mexico – en upptäcktsfärd i hjärtat av Göteborg

Välkommen till Mercado Mexicos förtrollade värld New Order arkitektur är studion som ligger bakom inredningen i en av Göteborg nya restaurangupplevelser. Mercado Mexico ligger i noden av Göteborgs natt - och krogliv och inrymmer drygt 170 gäster i alla sorters...

Bakom kulisserna hos anrik textilproducent

En brief - flera uttryck Till dig som undrar hur arbetet bakom den senaste textilprodukten på marknaden ser ut kan vi nu erbjuda en unik inblick. Det anrika textilföretaget Ludvig Svensson samlade fyra medarbetare som diskuterade hur de samarbetar när en produkt blir...

Kontor i förvandling – en effektiv förändring

Kontor i förvandling - en effektiv förändring Arbetsmiljön påverkar såväl välbefinnande och beteende som arbetskapacitet och kreativitet. Arbetsplatsens utformning är därför en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet. När du anlitar en inredningsarkitekt får du en...

Amanda Ostwald

Amanda Ostwald  Namn: Amanda Ostwald Yrke: Inredningsarkitekt MFA på Indicum Drömresmål: Oj, jättemånga. De blir ju bara fler ju mer jag reser. Men en megadröm är Zanzibar.När och hur kom du på att du ville bli inredningsarkitekt? – Så länge jag kan minnas har jag...

Marie Lindblad

Marie Lindblad  Namn: Marie LindbladYrke: Handläggande inredningsarkitekt SIR/MSA på IndicumDrömresmål: San Sebastián i SpanienHar du alltid velat bli inredningsarkitekt? – Jag var tio år när jag första gången sa till mina föräldrar att när jag fyller 18 år ska jag...

Stoppa bullret med ljud

Stoppa bullret med ljud Martin Ljungdahl Eriksson är industridoktorand inom informatik, med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan i Väst. Han forskar kring möjligheterna att använda ljud som funktionella designelement för det samtida kontoret. Han har även...

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing Sveriges bredaste designutmärkelse heter Design S, Swedish Design Awards. Utmärkelsen riktar sig till allt från professionella designers, formgivare och arkitekter till enskilda utövare, producenter och företag som...

Mönsterexpertens perspektiv

Mönstret som borde varit omöjligt ◊ En krönika av Amanda Ostwald Det var en onsdagskväll i april och jag och min kollega Anna hade hängt kvar på ett event i stan lite för länge. Vi behövde hitta någonstans att äta. Anna tog med mig till en galleria för att visa mig...

En ljusdesigners tankar om branschen

En ljusdesigners tankar om branschen   Namn: Emil Hammar Bor: Södermalm Emil har läst JTH:s utbildning Ljusdesign och arbetar sedan examen 2014 som just ljusdesigner. När han inte jobbar ägnar han sig åt bilar, att vara i Dalarna samt att springa runt Djurgården, för...