Inspiration, fakta och verktyg för bättre interiörer

Här hittar du allt om inredningsarkitektur på ett och samma ställe. Syftet är att öka kunskapen och intresset för inredningsarkitektur både som ämne och som yrkesdiciplin. Den här plattformen är öppen för dig, oavsett om du är yrkesverksam inredningsarkitekt eller intresserad privatperson.

Det här är ABW – ett förtydligande

Det här är ABW – ett förtydligande

Det här är ABW – ett förtydligande

 

Som inredningsarkitekter upplever vi ofta oro och förvirring hos kunder och organisationer när vi pratar om ABW – aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är inte för alla, ingen universallösning, utan kräver specifika förutsättningar, skriver Jenny Öberg som här förtydligar begreppen, processen och de resultat man kan förvänta sig.

Synen på arbete och hur vi arbetar förändras konstant. Digitaliseringen och globaliseringen gör det möjligt att arbeta överallt och när som helst. Detta gör att vi behöver hitta rätt balans mellan arbetsliv och privatliv för hälsosamma, hållbara arbetsplatser. Är ABW, dvs ett aktivitetsbaserat arbetssätt, svaret på hur människor och organisationer ska arbeta överallt?

Vi som inredningsarkitekter, projektledare och förändringsledare, som arbetat med processen och har lång erfarenhet, vill med denna text hjälpa till att förtydliga vad ABW är och inte är.

I workshopformat har vi arbetat med att definiera ABW ur olika perspektiv. Detta är vad vi tillsammans kommit fram till, skriver Jenny Öberg.

Syftet med ABW

Om rätt förutsättningar finns så kan ABW stödja en organisation och dess medarbetare i att uppnå ett arbetsliv med rätt balans. Man kan skapa mer effektiva arbetsmiljöer på sina dyrbara kontorsytor, där alla medarbetares behov för att utföra olika arbetsuppgifter är tillgodosedda. Det innebär att effektivitet och produktivitet kan öka.

Aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att effektivitet och produktivitet kan öka.

Vi har sett att medarbetarnöjdheten och upplevd produktivitet kan öka med upp till 30 procent (till nivåer över 80 procent) och att sjukskrivningar kan minska med upp till 50 procent, där man gått från cellkontor och öppna kontorslandskap till ABW (enligt medarbetarundersökningar före och efter ABW hos Coca-Cola, H&M IT, Tui).

Att ytbehovet för kontorsytor skulle vara mindre än vid de traditionella kontorslösningarna stämmer ibland men ibland inte. Generellt ser vi att ytor kring ca 10 kvadratmeter per person ofta kan vara tillräckliga, förutsatt att verksamheten inte kräver funktioner som upptar stor yta som exempelvis konferensanläggningar, lärosalar, laboratorier etc. Kontorsytorna kan utnyttjas optimalt och effektivt med en ABW-lösning som utgår från byggnadens förutsättningar och arbetsflödena. Kontoret kan bli den sociala mötesplats som de flesta medarbetare efterfrågar och vill gå till.

Vad är ABW och vad är det inte?

Vilka är då rätt förutsättningar och vilka är fallgroparna? Passar det vår organisation? Varför finns en så stor oro över att införa ABW hos många organisationer?

En förutsättning för aktivitetsbaserat arbetssätt är att det bygger på tillit och engagemang

Utgångspunkten i ABW är alltid organisationens visioner, värderingar och strategier samt människans behov för att kunna arbeta utifrån dessa. En förutsättning för ABW är att organisationens värdegrund bygger på tillit och engagemang. Det gäller sedan att hitta rätt mix av arbetsplatsmiljöer, digitala verktyg och attityder i beteendet hos medarbetare och ledare. ABW handlar om hela arbetssättet och inte bara om lokal- eller möblering.

Om förutsättningarna inte finns, och en process ändå drivs igenom, så är det upplagt för ett misslyckande. Olika aktörer har olika agendor, allt från att sälja så mycket nya möbler som möjligt till att ta genvägar för att pressa tidsplaner och kortsiktiga kostnader. Vi har sett problematiken figurera i media och det har skapat ett orättfärdigt rykte om ABW som resulterar i oro för de oinvigda. Man har i de misslyckade fallen inte haft rätt förutsättningar, man har inte gjort rätt analys och man har genomfört det på fel sätt. Så per definition, om du inte kan arbeta aktivitetsbaserat på grund av feldimensionerade miljöer eller brist på rätt verktyg så är det inte aktivitetsbaserat.

Ett aktivitetsbaserat kontor ska stötta en mängd funktioner för att motsvara definitionen av ABW. Bilder från Coca-Cola, NCC och H&M IT genom Reform Arkitekter.
Foto: Hannes Söderlund, Åke E:son Lindman, Jason Strong

Hur skapar man ett ABW-kontor?

Lokalen och planlayouten ska användas för att skapa förutsättningar för både arbetsro och samvaro. Livliga knutpunkter kring kommunikationsnav som trappor och kaffestationer behöver skärmas av från ytor för arbetsro. Mötesrum för många personer bör inte ligga i ytor för arbetsro, då riskeras störningar när mötesdeltagarna går in eller ut i rummet. Man kan generalisera och tala om olika zoner men lösningen på störningsproblematik ligger i att utforma planlayouten rätt samt att vara överens om vilka beteenden som passar i vilka ytor.

Funktioner som ska stödjas i ett generellt ABW- kontor:

 • Enskilt arbete med djupt fokus, dvs akustiskt och visuellt avskärmat från intryck
 • Enskilt arbete men i ett socialt sammanhang, dvs i en mer öppen miljö men akustiskt och visuellt omhändertaget
 • Telefonsamtal/ videosamtal utan att störa andra, akustiskt och ibland visuellt avskärmat
 • Samarbete, spontant och planerat. Både i akustiskt och visuellt avskärmad samt i öppen omhändertagen miljö
 • Möten, spontana och planerade. Både i akustiskt och visuellt avskärmad samt i öppen omhändertagen miljö (ett generellt tips här är att 75% av alla möten som hålls har max 3 deltagare)
 • Socialt umgänge, paus, äta och fika
 • Reflektion och vila, möjlighet till ett avbrott och att ”rensa hjärnan”

Hur gör man rätt analys?

En adekvat analys bygger på beläggningsmätningar som visar hur många som befinner sig på kontoret vid olika tidpunkter. Det vill säga vilken nyttjandegraden är i lokalerna. Här vill vi tillägga att en självuppskattning från medarbetarna ofta visar att man tror sig vara på arbetsplatsen nästan 100 procent av tiden, men att den faktiska siffran oftast hamnar under 50 procent. Hemarbete och arbete på annan plats är en faktor som ska beaktas och som påverkar beläggningsgraden på kontoret i hög grad.

Medarbetarenkäter krävs för analys av fördelning av antal platser och ytor. Alla medarbetare ska få chansen att svara på vilka behov just de har för att kunna arbeta på bästa sätt.

Hur ser olika mobilitetsmönster för olika personer ut? Är vissa personer mycket stationära och vissa mycket mobila? Hitta rätt lösningar för alla. Gör prognoser för framtida expansion, dvs ”framtidssäkra lokalerna”. Undersök möjligheter att dela på gemensamma ytor i fastigheten eller i co-working-ytor. Utför utvärderingar och uppföljning löpande. Och kom ihåg, det är inte klart när ni flyttat in. Då fortsätter utvecklingen i vår snabba föränderliga värld.

Sammanfattning

Eftersom olika organisationer har olika förutsättningar gällande visioner, värderingar och strategier, så finns ingen universallösning för hur arbetssätt och kontor bör utformas.

Aktivitetsbaserat arbetssätt ställer krav på ledarskap och självledarskap

För att ABW ska passa din organisation så krävs tillit till att medarbetarna kan utföra sina uppgifter självständigt, utan en övervakande chef. Det ställer nya krav både på ledarskap och självledarskap. För att ABW ska fungera krävs även digitala verktyg och lösningar som gör att man kan nå sin information och kan kommunicera från valfri plats.

Analysen och förändringsprocessen är avgörande för huruvida det blir framgång eller flopp. Det är komplexa processer med många komponenter som ska klaffa. Det är inte enbart en lokal- och möbleringsfråga utan en förändring av arbetssätt som påverkar hela organisationen på djupet. Här är inredningsarkitektens övergripande analys, kompetens och processledning avgörande.

Texten är skriven av Jenny Öberg på Reform, en del av Reflex Arkitekter, som tillsammans med GoToWork initierat arbetet med att definiera ABW.

Medverkande på ABW-workshops:
Jeanette Persson, H&M, Malin Chapo, Reform Arkitekter, Wivian Eidsaunet, Spectrum Arkitekter, Lisa Ekstrand, Reform Arkitekter, Karolina Hammar, PE Arkitektur, Anna Harbom, Reform Arkitekter, Catarina Jogården, NCC, Hasse Jönsson, JLL, Anna-Lena Mårtensson, MER, Fredrik Lantz, Skanska, Thea Lautrup, Reform Arkitekter, Jenny Lidén, GoToWork, Christina Ljosåk, GoToWork, Sara Lüdke, GoToWork, Sini Nenonen, Reform Arkitekter, Eva Ahlqvist Popp, Sweco, Mats Påhlberg, Tui, Maria Rudberg, Reform, Peter Sahlin, Reform Arkitekter, Karin Ståhl, GoToWork, Ylva Thim, GoToWork, Camilla Waxin, Atrium Ljungberg, Emelie Waxin, Mywindow, Andrea Zingmark, GoToWork, Irene Öman, NCC, Kristin Östberg, Indicum

Relaterat

Så inreder du medvetet med mattor

Så inreder du medvetet med mattor

Så inreder du medvetet med mattor

Att göra ett kunnigt och medvetet val av mattor kan vara trådigt, minst sagt. Även produkter av återvunnet material ger upphov till miljöpåverkan. Så hur ska man resonera? Martin Pollak, Miljö- och hållbarhetsansvarig på Ogeborg, delar sina bästa tips för att tänka hållbart vid val av interiöra textilier.

Välj en matta som fungerar över lång tid, menar Martin Pollak.

Det finns ett problem. Mattor köps nästan uteslutande in som heltäckande och lös inredning idag. Och efter ett antal års bruk vill kunden förändra sin inredning, eller så sker det en hyresgästanpassning av lokalen, varpå allt rivs ut och skickas till återvinning trots att mattorna inte är utslitna. Detta vill Ogeborg ändra på och med deras system för återbruk förlänger de produkternas livscykler genom att finna nya brukare.

Det är dock en komplex värld där ute, med ett överflöd av information. Det kan vara svårt att avgöra om exempelvis en matta tillverkad av 100 procent återvunnet material är bättre än en motsvarande produkt med 40 procent återvunnet material, men som är 100 procent klimatkompenserad.

– Att välja en klimatneutral produkt är ett ställningstagande för minskad miljöbelastning, likväl som val av produkter med hög andel återvunnet material, säger Martin Pollak, Miljö- och hållbarhetsansvarig på Ogeborg.

Martins tre tips för medvetna val av mattor

1. Rätt matta för ändamålet
”Den enskilt största miljöpåverkan en matta har som inredningsdetalj handlar om hur länge den kan användas utan att behöva bytas ut. Alla andra miljöfaktorer som innehåll, andel förnybart material, hur mycket av produkten som kan materialåtervinnas osv, är underordnat detta faktum.

Om luggen i en matta till exempel är gjord av förnybart material (ull, sisal osv) men inte klarar slitagekraven för den plats där mattan skall brukas så är den ett dåligt miljöval jämfört med en matta med lugg av syntet. Så i många fall när det gäller offentliga miljöer är ett icke förnyelsebart material bättre vilket kan vara lite lurigt att förstå.”

2. Långsiktig design
”Medger valet av mattans material, färg och design att mattan enkelt kan underhållas och därmed upplevas vacker och tidlös så minskar även risken för att kunden skall vilja byta ut mattan för att den inte längre fyller sitt syfte.

Exempelvis kommer en för ljus enfärgad matta i en entré att upplevas solkig efter ett tag för att den är svårare att hålla fräsch över tid. Likaså kommer en matta med färg/design som baserats på en övergående inredningstrend ha svårt att få en plats i en miljö som förändras över tid som ett kontor eller ett hem.”

3. Ett rent innehåll
”Sträva efter att produkter skall vara giftfria och ha ett innehåll som minimerar riskerna vid tillverkning och brukandeskede. De skall även vara resurseffektiva, alltså tillverkade av så hög andel återvunnet material som möjligt och på ett sådant sätt att ny återvinning är möjlig när produkten tjänat ut i slutet av sin livscykel.

Återbruk är alltid att föredra före återvinning. Det är en trend som är här för att stanna.
Vi är alla medvetna om att vi i framtiden behöver ta ett större gemensamt ansvar för att minska resursslöseriet. Inom inredningsbranschen finns flera fantastiska initiativ där tillverkare och distributörer jobbar med att skapa system för återbruk av sina och andras produkter. Som 100gruppens fantastiska arbete för framtidens hållbara interiörer och Centrum för Cirkulärt Byggande.”

En självklarhet att ta ansvar

Sedan 2007 har Ogeborg regelbundet investerat i projekt som minskar den globala miljöbelastningen. Fram till 2017 skapade företaget motsvarande miljöbesparing som dess reella klimatavtryck, alltså ett klimatneutralt företag. Nu är ambitionen och målet att maxa detta än mer genom att kompensera för mer än vad man förorsakar.

– Ambitionen är att ge tillbaka för alla år som vi drev företaget utan den medvetenhet som finns idag om vårt ansvar för den globala miljön. På det sättet hoppas vi påverka branschen och leda genom att skapa förändring, säger företagets vd Helene Ogeborg.

 

Artikeln är ett bidrag från Ogeborg.

Relaterat

Inredningsarkitektur i vården i en tid av kris

Inredningsarkitektur i vården i en tid av kris

Inredningsarkitektur i vården i en tid av kris

Vi befinner oss i en tid av global pandemi och en del av samhället som är extra utsatt och under press är vården. IA tittar närmare på vikten av flexibla vårdmiljöer och möjligheten att kunna anpassa rum för krishantering som spridningen av Covid-19.

Plötsligt befann vi oss alla och hela samhället i en akut situation med skriande behov av fler vårdplatser, specifikt för IVA-patienter. När oförutsedda händelser som en pandemi eller stor olycka inträffar måste vårdmiljöer vara reaktiva, varför det är viktigt att planera lokalerna på bästa sätt från början, berättar Åsa Haremst och Marie Lindblad för Inredningsarkitektur.se.

– I vanliga fall handlar mitt jobb som inredningsarkitekt i vårdprojekt om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla som vistas i miljöerna. Men när en kris uppstår blir aspekter som färger, material och den estetiska upplevelsen mindre viktig till fördel för praktiska funktioner som flöden och rätt förutsättningar för mänskligt bemötande, säger Åsa som jobbar på White i Malmö.

Åsa har över 30 års erfarenhet av inredning och vårdmiljöer. Just nu arbetar hon med Malmös nya sjukhus, ett gigantiskt projekt som bygger ihop det gamla sjukhuset med två nya högresande byggnader på omkring 10 våningar ovan mark.

– Vad gäller framtida verksamhetsförändringar som påverkar byggnader, tar vi främst höjd för att miljön ska vara flexibel och kunna byggas om, som att flytta väggar exempelvis. Men det är inget man gör för en pandemi som Corona, då gäller det istället att vara på tårna och kunna göra snabba lösningar som att ställa om ett 1-patientsrum till att ha plats för fyra, fortsätter hon.

Flexibilitet och robusthet är de viktigaste kraven att förhålla sig till för att rum och miljöer ska tåla att plötsligt användas på nya sätt eller för nya funktioner. Exempelvis kan man behöva ställa om väntrum och korridorer till patientplatser. Även den mänskliga aspekten ska nämnas, för i alla fall är det människor som tas om hand i vårdmiljöer, oavsett om de är där för vård eller är en del av den operativa verksamheten.

– Om vi kan underlätta för personalen på något sätt är det väldigt viktigt att planera in. Även utformningen av personalens lokaler som pausrum är väldigt viktiga för återhämtning. Definitivt under krissituationer, men även under mer normala förhållanden, säger Åsa.

Sjukhusledningens administrativa lokaler av Indicum Inredningsarkitekter. Foto: Jason Strong

Tar höjd för fler kriser

Kanske är Coronapandemin en händelse som ändrar fokus och uppdragens natur om vi ser framåt. Med stor säkerhet är det inte sista gången vi behöver genomlida en sån här situation. Indicum Inredningsarkitekter har arbetat med projekt av hög säkerhetsklass och krisplanering tidigare, men då har fokus främst legat på aspekter som har med säkerhet att göra, som olika krisrum för myndigheter där det ska vara omöjligt att spionera eller lyssna av pågående samtal. Nu står vi inför en annan typ av kris, menar Marie.

– Det kommer att krävas att sjukhusen har en planering för pandemier och liknande scenarion som vi upplever nu, redan när man påbörjar planerna för en ny, om- eller tillbyggnad. Framförallt bör man fokusera på entrédelarna där det ska finnas möjlighet att separera människor direkt för att förhindra smittspridning. Likaså väntrum och andra mer publika delar måste enkelt och snabbt kunna skärmas av, säger hon.

Stora möjligheter trots höga krav

Utmaningen med flexibilitet i vårdmiljöer och specifikt patientrum är de höga kraven på renlighet i ytor och material, samt den stora mängd teknik, utrustning och specialinredning som krävs. Det gör rummen svåra att möblera om per automatik, då varje kvadratmeter är uträknad baserat på hur vårdpersonal rör sig och nyttjar rummen.

– När krisen står för dörren och det är akut läge tar man sig inte tid att möblera om rum med bestämda funktioner. Flexibel användning av rum rör snarare lite enklare ytor som väntrum, mötesrum och personalrum. Vårdlokaler är oftast ytoptimerade och därför kan man behöva använda exempelvis ett personalrum som mötesrum eller ett vilrum som patientrum. Allt för att separera patienter och förhindra smittspridning, säger Marie.

Smittspridning generellt är ingen ny utmaning för inredningsarkitekter som jobbar med vårdmiljöer. Här är kraven höga och riktlinjerna supertydlig: alla ytor ska gå att sterilisera, torkas av med sprit. Det innebär ett begränsat utbud av material och texturer, där traditionella textilier aldrig är på tal eftersom hygienklassningen är extra hög.

Trots strikta krav går det att göra mycket med små medel, som en känsla av mattor och avtorkningsbara möbler i kulörta färger. Ungdomsrum av Indicum.

– Jag ser min främsta uppgift som att bidra till att vårdmiljöerna blir så bra som möjligt med de förutsättningar som finns. Man kan göra mycket trots många och höga krav. Kan vi genom hur vi gestaltar en miljö underlätta och stödja personalens arbete och få patienter eller anhöriga att må något lite bättre i en annars ofta jobbig situation, ja då är det ju värt väldigt mycket, menar Åsa.

– Inredningsarkitekter går sällan in och agerar i en akut krissituation, vår uppgift är snarare att förutse och lägga grunden för ett smidigt arbetssätt när oförutsedda händelser inträffar. Alltid med fokus på det mänskliga bemötandet, säger Marie.

Frida Jeppsson Prime

Relaterat

Jakten på en cirkulär receptionsdisk

Jakten på en cirkulär receptionsdisk

Jakten på en cirkulär receptionsdisk

En spricka på bilrutans glas innebär inte att du kasserar hela bilen, så varför tänka så kring möbler, menar Glimakra of Sweden som har målet inställt på den första helt cirkulära produkten.

Den cirkulära receptionsdisken Unique visades första gången på Stockholm Furniture & Light Fair 2020. 

När Glimakra of Sweden började titta på hur de kunde jobba med cirkulära möbler så var ett av målen att identifiera produkter som kunde få ännu längre livslängd med enkla medel. Man ville se vilka möbler som uppfyllde möjligheterna till en cirkulär anpassning utan att för den sakens skull kompromissa med designen.

Receptionsdisken Unique visade sig vara helt rätt produkt att starta upp med. Receptionsdiskar är ofta dyra specialbyggda enheter som fungerar unikt för varje kund. Historiskt när en skiva, bordsskiva eller front har fått en skada, så går det inte att kostnadseffektivt laga receptionsdisken och kunden blir tvungen att kassera och köpa en ny. Detta såg man som resursslöseri. Bara för att man får en repa på bilens vindruta slänger man ju inte hela bilen, resonerade företaget.

Tanken med en cirukulär receptionsdisk är att skapa en skalbar och modulär möbel, som kan levereras i platta paket och enkelt monteras på plats hos kunden. En receptionsdisk får ofta utstå ganska högt slitage, därför var det viktigt att delarna skulle gå att byta ut och renoveras enligt en cirkulär process.

Man har valt att jobba med en stilren och klassisk design för att möbeln ska leva länge.

– Disken består av planmöbelkomponenter, platta delar, vilket underlättar frakt till och från fabrik vid omlackering eller komplettering. Formen är klassisk och stilren, vilket vi tror kan bestå under lång tid – en förutsättning för en långsiktig och cirkulär produkt. Vi såg möjligheter att göra komponenterna renoverbara, men för att lyckas fick vi tänka om vad gäller hopsättningen för att undvika skruvar, skruvhål och smådelar, berättar Glimakras försäljnings- och marknadschef Christian Dahlström.

Samtliga träbaserade delkomponenter i receptionsdisken går att ta isär på ett enkelt sätt med klickteknik. Detta innebär att kunden kan skicka en äldre receptionsdisk (med klicksystemet) till fabriken och få den ommålad, eventuellt kompletterad med nya delar och få tillbaka den som ny.

Ett modulbaserat system skapar stor flexibilitet och formvariation.

Christians tips för att lyckas med en cirkulär produkt och ett mindset är helt enkelt att börja i det lilla:

– Fundera på vilka produkter i sortimentet som kan få bättre och längre hållbarhet. Titta på hela produktionsprocessen: från underleverantör till montering och frakt, och förbättra en bit i taget. Vad gäller just cirkuläritet så kan man titta extra på produktens hopsättning, materialval, ytbehandling och emballage för att avgöra vad man kan återanvända och hur. När man väl kommer in i tänket framträder möjligheterna, avslutar Christian.

Texten är ett bidrag från Glimakra of Sweden.

Relaterat

”Få anlitar Bauhaus för att planera elarbeten så tanken på att anlita produktleverantörer för att planera interiörer är svår att ta in.”

– Kristin Östberg
3 tongivande hotelltrender med Nadia Tolstoy

3 tongivande hotelltrender med Nadia Tolstoy

3 tongivande hotelltrender

Dagens hotellaktörer behöver framförallt ta hänsyn till tre aspekter kopplat till samtidens zeitgeist, menar Nadia Tolstoy, inredningsarkitekt och trendspanare. De är digitaliseringens framfart, varumärket och grannskapet. Och för det krävs det mod att våga pröva nytt.

Bilder: Rum av Victor Lam (Unsplash) och Nadia Tolstoy av Christoffer Skogsmo

Varumärken i dag är inte dåtidens varumärken. Kunder i dag är inte dåtidens kunder. Människorna är desamma, men med nya krav, behov och beteenden förändras affären. Och hotellen påverkas i högsta grad av denna svängning. I dag vill konsumenten ha mer än säng, badkar och utsikt. Hen vill känna, engageras och tycka om, såväl vad gäller hotellets miljö som dess värdegrund.

Hennes favoritord är zeitgeist, det tyska uttrycket för en tidsålders ande. Nadia Tolstoy guidar oss genom ett samhälle i förändring, de trender som styr och hur de påverkar situationen för dagens hotellaktörer:

Lobbyn blir co-working-yta. Bild: Mika Baumeister

Co-working och konferens är en utopi för många aktörer i dag. När gränssnitten för det traditionella sättet att arbeta förflyttas öppnar det upp för nya former av miljöer att mötas i.

Varför ska ett kontor i dag ha ett eget (ofta tomt) konferensrum när de kan hyra ett konferensrum på hotellet intill? Och när hotellet ger plats åt de arbetande nomaderna kan fler servicetjänster som dessa gäster behöver kopplas på. Den multinationella hotellkedjan Accor Hotels  satsar på att bli störst inom co-working i Europa och ska öppna 1200 nya co-working-kontor inom tre år. Anmärkningsvärt!

 

1 Hotellets beståndsdelar i bitar

I digitaliseringens framfart suddas tidigare distinkta affärs- och erbjudandegränser ut. Hotellen tvingas ut ur sin låda och modet att pröva nytt blir avgörande. Som en del i det sker just nu en dekonstruktion av hotellet och dess beståndsdelar.

– Roomservice utvecklas från en personlig tjänst till en digital service där gäster och kundmedlemmar exempelvis via hotellets app kan beställa mat från utvalda restauranger i kvarteret.

– Lobbyn som idé sprängs i bitar när incheckningen numer ofta sker digitalt och utvecklas till att bli hotellvarumärkets konstgalleri eller en co-working-yta.

Roomservice blir en app. Bild: Prosha Amiri

– Sist men inte minst ryker också hotellets restaurang som vi känt den. Köken blir pop-up-restauranger med koncept som förnyas gång på gång.

2 Det oumbärliga varumärket

Varumärket har aldrig inverkat så stort på människors val som i dag när konsumenter väljer utifrån personliga värderingar. Ett starkt varumärke är avgörande när andra branscher börjar äta av hotellets marknadsandelar.

– Titta på Good Hotel i London och deras sociala engagemang. De anställer långtidsarbetslösa personer från närområdet, ger dem en bra hotellutbildning som lär dem hotellbranschen. Varje öre av hotellets vinst återinvesteras i icke vinstdrivande verksamheter. De jobbar också med lokala hantverkare för att visa på lokal kunskap och talang. Då finns såklart en god anledning att bo på just det här hotellet. Då har jag gjort en god gärning, säger Nadia.

Ja, under varumärkesparaplyet händer mycket. Restaurang Urban Deli öppnar hotell. Den luxuösa gymkedjan Equinox i USA startar lyxhotell. Skovarumärket Camper öppnar hotell. Kontor flyttar in på hotell och vice versa.

– I grunden handlar det om styrka och tydlighet: förstår kunden varumärket förstår de också vad de kan vänta sig oavsett innehåll.

Casa Camper i Berlin. 

3 Vikten av grannskapet

– Vi ser en trend till lokal samverkan med närliggande aktörer, men också en längtan efter genuina upplevelser från områden man besöker. Hotell MJ´s i Malmö till exempel har idén att finnas i ett sammanhang i sitt närområde. De vill få ut hotellets gäster i ”the neighborhood” och få in dom som är grannskapet till hotellet. En del av hotellbesökarna förstår inte ens att de är på ett hotell. De ser det som en restaurang och en bar. Hotellet är sekundärt.

– Det här är spännande! Allt är så globaliserat i dag att det blir banalt och ointressant. Det en sofistikerad resenär suktar efter i dag är inte en generisk upplevelse. Nej, reser man hela vägen till Moskva vill man ha en rysk upplevelse. Allra helst en Moskvaupplevelse och allra helst det aktuella kvarterets upplevelse.

MJ’s satsar på att vara en tongivande aktör i sitt sammanhang, i sitt grannskap.

Sammanfattningsvis:

 • En hotellkedja eller enskild aktör kan omöjligt erbjuda eller leverera allt dagens kräsna konsument vill ha eller behöver.
 • Använd tekniken för att sy ihop de bästa erbjudandena från omkringliggande tjänste- och serviceleverantörer.
 • Satsa på ett starkt varumärke som kunderna förstår och som motsvarar den specifika målgruppens värderingar och förväntningar.
 • Riktigt unika upplevelser vinner i längden.

Nadia Tolstoy är global trendspanare och inredningsarkitekt på Tengbom.

Relaterat

Martin Johansson – den otippade VDn

Martin Johansson – den otippade VDn

Martin Johansson

Namn: Martin Johansson
Yrke: VD och familjefar
Drömresmål: Familjens sommarstuga
Favoritplats: Alla platser som man inte visste att man skulle uppskatta så mycket som man gjorde
Favorittid på dygnet: Tidig tidig morgon

Hur skulle du beskriva din relation till rumslighet och design?

-Den är ganska begränsad. Jag skulle säga att min relation till möbeldesign och rumslighet är att jag ödmjukt lämnar över uppgiften till någon annan. När jag började på Stolab var formgivare någonting vi endast tog in i en specifik fas i processen av att ta fram en ny produkt. Det har ju verkligen förändrats. Design har gått från att vara ett namn på ett papper till att utgöra en av tre hörnstenar i verksamheten på Stolab, där hantverk och marknadsföring är de andra två. Och där jag jobbar med marknadsföring.

Jag ser ju hur det blir när jag själv försöker inreda hemma. Det är ju pinsamt hur mycket jag försökt men hur illa det blir. Och jag ser hur bra det blir när ett proffs skapar en inredning eller en möbel, och jag förstår inte vad det är jag missar. Jag anser att det är av största vikt för Stolabs överlevnad att jag och alla andra icke-designers på Stolab avstår alla designuppgifter av företagets möbler. Vi får aldrig rita själva utan ska förhålla oss ödmjuka inför formgivarens kompetens. Det är designern som borgar för verkshöjden och som kan ge liv åt en produkt. Det är en kompetens som vilken annan och för Stolab en oumbärlig sådan.

När och hur kom du i kontakt med Stolab och när fick du den yrkesroll du har i dag?

-Min farfars far startade ett möbelföretag i Smålandsstenar som gick i arv inom familjen och i vilket jag började jobba när jag var 14 år gammal. Sedan fortsatte jag att arbeta i fabriken och sättet att tänka kring produktion och teknik blev naturligt för mig. Någonstans här beslutade jag mig för att i framtiden utbilda mig till ingenjör.

När jag var kanske 15 år gammal köpte en kompis boken ”1000 chairs”, en bok som startade mitt intresse. Jag läste min väns bok mycket och köpte mig tillslut ett eget exemplar. I denna bläddrade jag i oändlighet och lärde mig alla stolars namn utantill. Mitt intresse för stolar och möbler höll i sig men jag tänkte inte på det som en möjlig yrkesbana – man kan ju inte göra samma sak som sina föräldrar, tänkte jag. Så jag la bokstavligen boken på hyllan och påbörjade mina planerade ingenjörsstudier.

Efter ett år på ingenjörsprogrammet tog jag studieuppehåll och arbetade istället ett tag hemma i Smålandsstenar. Detta var precis under millennieskiftet och under den så kallade ”dot com-eran”. Jag började att intressera mig för ekonomin i allt som kretsade kring internet och kände inte längre för ingenjörsyrket. Istället för att plocka upp mina ingenjörsstudier började jag läsa ekonomi. Jag hade även träffat en tjej som jag blev tillsammans med under mitt studieuppehåll hemma i Smålandsstenar vars far ägde och drev Stolab. Jag tänkte inte mer på det, fortsatte plugga ekonomi och efter examen började jag jobba som revisor. När min flickvän Ida och hennes far Göran åkte till möbelmässan i Stockholm i februari hängde jag med någon dag och upplevde att jag tyckte det var väldigt roligt. Jag blev helt enkelt påmind om mitt intresse för stolar och möbler och trivdes i den kontexten.

År 2007 hade jag kommit till ett stadie i revisorsyrket där jag kände att jag inte ville avancera inom den branschen. Jag var 25 år och min vardag var att jag åkte till företag där folk blev rädda för mig. Det var inte den rollen jag ville ha och jag såg mig runt efter andra jobb. När jag plötsligt stod där med två olika jobberbjudanden som jag inte visste hur jag skulle välja mellan ringde jag min svärfar för att rådfråga honom. Han har alltid varit klok och strategisk och jag brukade vända mig till honom i såna här ärenden. I samtalet gav han mig både goda råd och ett tredje erbjudande – säljare på Stolab. Jag tyckte att hans erbjudande lät väldigt kul, och tackade slutligen ja till det. Jag började jobba på Stolab i maj år 2007 och ett år senare blev jag tillfrågad om jag ville bli VD. Det var absolut inget jag hade planerat och jag fick förankra det hemma och bland medarbetarna på Stolab innan jag kunde fatta mitt beslut. Den 1 september 2008 tillträdde jag som VD på Stolab, 29 år gammal. 

Martin med kolleger i Stolabs egen fabrik i Smålandsstenar. Foto Jesper Molin

Om du inte hade träffat Ida, vad hade du jobbat med i dag då?

-Då hade jag jobbat inom sportbranschen, antagligen som säljare. 

Vad är det som motiverar dig att driva Stolab?

-Jag brukar säga att det i alla fall inte är att tjäna ihop till en Lamborghini som ska stå på min parkeringsplats. Människorna däremot, de är det viktigaste Stolab har och en förutsättning för att jag ens ska känna motivation att driva företaget. Utan deras stöd hade jag inte kunnat göra mitt jobb.

Ett viktigt ansvar som jag har är att förvalta ett arv. Att göra det på bästa sätt är en stor motivator för mig. Jag vill att man i framtiden ska säga att Martins tid på Stolab var positiv. Stolab har ju på ett vis varit ett identiskt företag sedan starten 1907. Vi har gjort trämöbler med samma värdegrund i generationer. Samtidigt har företaget genomgått olika faser. De senaste 20 åren har Stolab gjort en stor resa och blivit ett starkt och genomtänkt varumärke. Vi har satt ord på företagets värdegrund och skapat kärnvärden som vi inte får gå utanför eller bortse ifrån. 

Hur ser du på svensk möbelindustri i framtiden? Hur är utvecklingen av konkurrenskraft i världen enligt dig?

-Just nu vill man att allt ska vara hantverksmässigt gjort, men det finns fortfarande en ambivalent stämning kring hantverket. Många klädföretag skulle till exempel inte kunna göra en reklam om att de har hantverksmässigt sydda kläder och visa en film av en fabriksarbetare i Bangladesh som sitter och syr. Det skulle ju snarare uppfattas som en dokumentation av orättvisa arbetsvillkor.

Jag är övertygad om att hantverket är viktigt men att det inte nödvändigtvis behöver betyda att något är gjort av en mänsklig hand. Förr i tiden gjordes mer för hand, även hos oss på Stolab, men det har av naturliga skäl försvunnit med tiden. Många av de fysiskt handpåläggande arbetsuppgifterna orsakade till exempel belastningsskador och andra besvär hos fabriksarbetare i hela Sverige. Ingen vill ju jobba på fabrik om det skadar ens kropp. Däremot vill folk arbeta med innovation och idéer. Av den anledningen tror jag att nyckeln till framgång i möbelbranschen är innovation inom produktionen, att kunna översätta hantverk till produktion. Det är viktigt att komma ihåg att det är essentiellt att kunna hantverket för att också kunna utveckla det. Man bör samtidigt se upp för billighetsfällan i sin innovation. Utveckling bör ske med integritet för att vara långsiktigt hållbar – även ekonomiskt. 

Om du fick förändra något inom möbelindustrin i världen – vad skulle det vara? 

-Att ingen ska arbeta på fabrik och må sämre när de går därifrån än när de kom. 

Vad skulle du vilja säga till Sveriges inredningsarkitekter? 

-Mycket prat om hållbarhet inom byggnation just nu. Men saknar den dialogen när det kommer till inredning. Ofta ser man stora projekt där jag tycker att kvalitén på inredningar är låg. Jag förstår att det är en fråga som arkitekten inte alltid kan styra, men tror det är viktigt att vara med hela vägen. Flytta pengar från bygget till inredningen. 

Relaterat

Med målet inställt på en certifiering för hållbara interiörer

Med målet inställt på en certifiering för hållbara interiörerInteriören står alltför ofta lågt i kurs. Samtidigt förstör vi vår planet, skriver Kristin Östberg, initiativtagare och ägare till projektet Hållbar Interiör som hon nu söker Vinnova-stöd för att driva. På...

Naturvårdsverket väljer återbrukad inredning

Naturvårdsverket väljer återbrukad inredningNär Naturvårdsverket bytte lokaler och flyttade in i Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad stod återbruk och återvinning i fokus. Bra för miljön, givetvis, men också något som skapar intern stolthet och som stärker...

Ett (hårt) slag för inredningsarkitekturen

Ett (hårt) slag för inredningsarkitekturen Det var en passionerad och tydlig Torsten Hild som framträdde med ett brandtal på Arkitekturgalan 2020. På cirka fyra minuter klargjorde han vad som verkligen behövs och saknas i vår bransch. Enligt en amerikansk studie...

Det här är ABW – ett förtydligande

Det här är ABW – ett förtydligande  Som inredningsarkitekter upplever vi ofta oro och förvirring hos kunder och organisationer när vi pratar om ABW – aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är inte för alla, ingen universallösning, utan kräver specifika förutsättningar,...

Debatt: Guldstolen lämnar mer att önska

Guldstolen lämnar mer att önska ◊ Debatt — 2020-02-16 Vi har ett pris i Sverige som uppmärksammar ”inredning av hög arkitektonisk kvalitet”. Under de senaste fem åren har endast en inredningsarkitekt mottagit detta pris. Detta väcker frågor. Inte minst kring prisets...

3 tongivande hotelltrender med Nadia Tolstoy

3 tongivande hotelltrenderDagens hotellaktörer behöver framförallt ta hänsyn till tre aspekter kopplat till samtidens zeitgeist, menar Nadia Tolstoy, inredningsarkitekt och trendspanare. De är digitaliseringens framfart, varumärket och grannskapet. Och för det krävs...

Miljömärkningar för design och arkitektur – en behändig guide

Miljömärkningar för design och arkitektur – en behändig guide  Globalt och nationellt finns det en uppsjö av olika miljömärkningar kopplat till produkter, byggnader och material. Googlar man begreppet får man upp miljontals träffar, vissa seriösa, medan andra kommer...

Från tågsäte till sneakers – tygernas förlängda liv

Från tågsäte till sneakers – tygernas förlängda livEfter ett liv på pendeltåg, spårvagnar och på bussar kan vem som helst behöva lite lugn och ro. Men för Svenssons textilier är slutet på livet i kollektivtrafiken början på ett andra liv. Som sneakers. Efter ett av de...

Att förändra en hel bransch

Att förändra en hel bransch ◊ Krönika — 2020-02-16 Ingen, nä ingen kan trolla åt mig, sjunger Ane Brun. Tråkiga vardag, jag struntar i dig, fortsätter hon. Och så höll även jag på att fortsätta, sen satte jag foten i Fredrik Paulsens Fun Fair och designveckan var...

Amanda lämnar över till Frida

Amanda lämnar över till Frida IA.se har haft en hektisk designvecka, som ju inte är över än, men kvällen den 6 februari var det extra festligt när det bjöds in till mingel på P.U.S.H skejtarena i Gallerian. Där lämnade Amanda Ostwald officiellt över redaktörskapet...

IAx3 på möbelmässan

inredningsarkitektur.se på Stockholm Furniture and Light Fair2020 är året då inredningsarkitektur.se är trefaldigt representerad på Stockholm Furniture and Light Fair. Vi har en monter, talar på scenen i Greenhouse och bjuder in till fest i skatehallen P.U.S.H i...

Rostiga svenska färger trendar

Höst 2019 ◊ Trendspaning — 2019-10-11 Med hösten 2019 kom också en tydlig trend. De, på filmduken oskiljaktiga komplementfärgerna blått och orange har i en höstlövstweakad, rostig version tagit över de sista månaderna av 2019. Muutos aktuella kommunikation av sin...

Inte vilket kontor som helst

Effektfull elegans på Riddarholmen Important Looking Pirates är Skandinaviens största animationsstudio för visuella effekter och digital animation. De jobbar med TV- och filmproduktioner såsom Westworld, Black Sails och Everest för kunder som Sony Pictures, HBO och...

Martin Johansson – den otippade VDn

Martin Johansson Namn: Martin Johansson Yrke: VD och familjefar Drömresmål: Familjens sommarstuga Favoritplats: Alla platser som man inte visste att man skulle uppskatta så mycket som man gjorde Favorittid på dygnet: Tidig tidig morgonHur skulle du beskriva din...

Ny redaktör för Inredningsarkitektur.se

Ny redaktör för Inredningsarkitektur.seFrån årsskiftet har Inredningsarkitektur.se en ny redaktör. Det är Frida Jeppsson Prime (yours truly) som tar över det redaktionella ansvaret och kommer att driva sajten framöver. Här raljerar hon kring vikten av "tillsammans"...

Säg hej till molnet – framtidens arbetsplats

Utforskande utställning om framtidens arbetsplats på Stockholm Furniture & Light Fair 2020 Med kontoret på fickan finns det ingen anledning att lämna hemmet. Eller? På Stockholm Furniture & Light Fair visas utställningen Re-defining the office, om vad som...

Nybekant designduo skapar Greenhouse

Greenhouse - där frön växer och det vilda frodas Under fem dagar i början av mörka, kalla februari får du chansen att uppleva det mest lekfulla, idérika och oväntade inom gränslandet för konst och design just nu. 37 oetablerade designer och 30 designskolor, som alla...

Podcasttips för inredningsarkitekter

Redaktionen tipsar om poddar som lär dig mer om inredningens mysterier Vi älskar inredningsarkitekter och vill göra arbetslivet för kåren maxat härligt. Mitt i allt kreativt jobb sitter man ändå där med icke-stimulerande rutinarbete flera timmar i sträck ibland. För...

Kvinnliga formgivare i fokus på Möbeldesignmuseum

Female Traces - en utställning om 20%◊ 2019-10-18Möbeldesignmuseum i Frihamnen i Stockholm invigde i lördags en självrannsakande utställning. Nu står en femtedel av deras möbler på display, med tillhörande personporträtt av varje formgivare. I helgen invigdes...

Marie Dreiman om Pallasmaa och Det osynliga

Det osynliga ◊ En krönika av Marie DreimanJord, vatten, luft och eld - de fyra elementen. Är det begrepp som vi kan relatera till inom arkitektur? Äger de giltighet i vår tid? Under rubriken Den tredje huden – inredningsarkitektur som ämne, arrangerade i våras...

Eyecatchers – här för att stanna?

Smycken i rummet◊ 2019-11-27Fenomenet eyecatcher har gjort karriär i inredningsvärlden under de senaste seklen. I och för sig svämmade det rumsliga idealet under 1700-talet bokstavligt talat över av eyecatchers, men då var det ingen som kallade nåt i sitt hem för det....

15 minuter inredningsarkitektur på 2 dagar lång arkitekturgala

Inredningsarkitekter trendspanar på arkitekturdagarna i Malmö ◊ 2019-09-04Sveriges Arkitekter på Form och Design Center i Malmö arrangerar den två dagar långa galan Arkitekturdagarna. På det programmet återfinns endast en punkt som rör inredningsarkitektur - Åsa...

Stolen som ger plats åt barn

Kali - inte bara ännu en stol I byn Jua Kali i norra Tanzania ligger ett barnhem med en lite annorlunda bakgrund. Arkitekten Caroline Nicholas såg ett behov av att hjälpa föräldralösa barn i sitt lokalområde och startade år 2007 organisationen Econef. Fem år senare...

Torkade blommor inne i Köpenhamn

Torkade blommor för instagram och planeten ◊ Trendspaning — 2019-06-26 Under årets 3 Days of Design i Köpenhamn öppnades många showroom upp och bjöd på det senaste inom sin bransch. I många av utställningarna syntes välkomponerade arrangemang av årets hetaste...

Helena drömmer om stimulerande vårdmiljöer och spansk mat

Helenas många perspektiv  Namn: Helena GahnhedYrke: Möbeldesigner. Och är nu i full färd med att söka praktik som inredningsarkitekt till hösten.Drömresmål: San Sebastián i Spanien. Jag längtar efter att njuta av mat, vin och kultur därifrån.Favoritplats: Ett hemligt...

När utsida blir insida – Frank Lloyd Wright och huset Ennis

Utsidan har blivit insidaFörra året lanserade Offecct sin nya ljudabsorberande panel Soundwave® Ennis. Den blockbaserade akustikpanelen består av valfritt antal fyrkantiga imitationer av ett avancerat mönster hämtat från en speciell del av arkitekturhistorien....

Sommar året om hos Boulebar Liljeholmen

En inredningspärla i sommaren Familjen Boulebar växer och har nu slagit upp dörrarna till sin nya medlem i Liljeholmen i Stockholm. Denna lummiga inomhuspark i två våningar inrymmer tre barer, 14 boulebanor och en restaurang som serverar sydfransk mat. Inredningen är...

Inredningsarkitektstudenten Alice om Konstfack, HDK och framtiden

Om livet som student på Konstfack och framtiden som inredningsarkitekt Namn: Alice AnderssonYrke: StudentDrömresmål: Madrid, en dröm som snart faktiskt kommer gå i uppfyllelse genom studieresa med KonstfackFavoritplats: Mormor och morfars fiskestuga på...

”Är det rimligt att makt går före kunskap?”

”Är det rimligt att makt går före kunskap?” ◊ 2019-05-24 Inredningsarkitekturen definieras av byggnadsarkitekter. Det är ett stort problem – inte bara för oss inredningsarkitekter, skriver Torsten Hild. I vårt samhälle definierar den starke den svage, och dagligen...

Framtidens inredningsarkitekter examineras

Våren har kommit till Konstfack ◊ 2019-05-23 Konstfacks vårutställning är i full gång och examinerande studenter visar upp sina slutprojekt. Årets utställning är färgfylld, tredimensionell och består till stor del av rumsligt orienterade verk.När huset som tidigare...

Storslagen minimalism på Södermalm

Minimalism i Mono Mono är ett boendekoncept beläget i den södra delen av Stockholms centrum, stadsdelen Södermalm. Mono sticker ut, både där det står på Södermalm men även sett till hela Sverige. Boendekonceptet har en unik design och atmosfär, och även en unik...

Brad Ascalon, design och Norden

Brad Ascalon   Namn: Brad Ascalon Yrke: Ett antal olika roller på ett antal olika företag. I min bredaste roll designar jag möbler och produkter utifrån möjligheterna som de kan ge kunderna på marknaden. Favoritplats: Jag och min fru har en sommarstuga på den östra...

Eva Larsson om sina 37 år som textildesigner

Drömjobbet på fabriken i Västergötland Namn: Eva LarssonYrke: TextildesignerDrömresmål: JapanFavoritplats: Rosendal (Halland)Favorittid på dygnet: MorgonHur har din resa till ditt nuvarande yrke sett ut?-Jag har, sedan min examen år 1982, arbetat i tre olika fabriker...

Alexander Lervik lanserar ny matta

Naturmaterial i fokus när Alexander Lervik designar för Ogeborg ◊ 2019-05-10Ogeborg introducerar ett nytt designsamarbete med Alexander Lervik och presenterar den handvävda serien Twine. Hårflätor har utgjort inspirationen bakom mönsterbilden, som skapats med hjälp av...

Ung design visar vägen i Milano

Ung design den mest intressanta ◊ Trendspaning — 2019-04-16 Lekfullhet och hållbarhet är tillsammans den röda tråden när svensk design intar Milano under designbranschens mest intensiva vecka. Trenderna får sitt skarpaste uttryck i verk designade av studenter och...

140 inredningsarkitekter samlade

Stor del av kåren samlad för att stärka svensk inredningsarkitektur ◊ 2019-04-26I går gick temadagen "Den Tredje Huden" av stapeln på Konstakademien i Stockholm. Cirka 140 yrkesverksamma inredningsarkitekter och studenter närvarade för att lära av varandra och stärka...

Ett kontor i fasad

Joyn Studio presenterar en filmisk arbetsplats Mittemot anrika Lilla bantorget i centrala Stockholm stoltserar ett hus med stora, välvda glaspartier i bottenplan. Genom fönstren skymtas en dramatisk, röd scenografi med inspiration från Bergmanfilmen Viskningar och...

Sverige levererar utåt

Ombytta roller på designscenen◊ 2019-04-15Ingrid Sommar skriver i senaste numret av Arkitektur om hur Stockholm Furniture and Light Fair år 2019 dominerades av manliga formgivare. När samma bransch två månader senare intar Milano är den manliga dominansen som...

Lysande 80-tal

Möbeldesignmuseum levererar en briljant nostalgitripp◊ 2019-03-29Möbeldesignmuseum i Frihamnen i Stockholm är värt ett besök vilken onsdag som helst under året, och den pågående utställningen om åttiotalets färgsprakande och revolutionerande design gör ett besök än...

Det personliga materialet i serieproduktionen

Att respektera träI Sverige älskar vi trämöbler. Det är ett material för en mer hållbar framtid, en framtid där formgivaren spelar en viktig roll. Vi bör respektera trä och tillvarata träspill, det visar Marie-Louise Hellgren i en möbel som formgivits med utgångspunkt...

Lisa Grape om att designa en bit av Sverige

Hur har det varit att skapa utställningen i Milano?◊ 2019-04-15 Namn: Lisa GrapeYrke: Inredningsarkitekt på Joyn StudioAktuell med: Nyligen hemkommen från Milano där hon med kolleger designat utställningen HEMMA Gone WildHur kommer det sig att Joyn Studio gör Hemma...

Hur jobbar möbelproducenterna med hållbarhet?

Hur grön är din inredning?Hur jobbar svenska inredningsföretag med hållbarhet? Om inredningsarkitekturen länge har saknat en samlad miljömärkning för sina projekt så vittnar möblerna som placeras i projekten om en annan tradition.Inredningsarkitektur.se har tidigare...

Studenterna driver på utvecklingen i hållbarhet på Konstfack

Han utbildar framtidens inredningsarkitekter  Namn: Sergio Montero Bravo Roll: Lärare på Konstfack och inredningsarkitekt Drömresmål: Alltid först och främst norra Chile där jag har mina rötter och dit jag ofta längtar. Därefter platser där jag träffar människor som...

Vad ställer framtidens inredningsarkitekter ut?

Inredningsarkitektstudenter i Greenhouse ◊ Trendspaning — 2019-02-06 Samma månad som tidskriften arkitektur skriver att svensk arkitektur och inredningsarkitektur behöver bli mer jämlik ställer studenterna från Sveriges inredningsarkitekturskolor ut verk som...

Lilla akustikskolan för arbetsplatsen

Lilla akustikskolanVi har sammanfattat information om ljudmiljön på arbetsplatsen och går här igenom de riktlinjer Arbetsmiljöverket arbetar efter. Akustik är ett komplicerat ämne och hur ljud påverkar människan varierar från situation till situation och från individ...

Vinnare Guldstolen 2018

Vinnare av Guldstolen 2018 ◊ 2019-03-20På arkitekturgalan i går kväll korades samtliga vinnare av årets stora arkitekturpriser. Kasper Sahlinpriset gick överraskande nog till en privatbostad och likaså Guldstolen tilldelades ett bostadsprojekt.Av tre nominerade...

Akademin för inredningsarkitektur i Göteborg

Fullspäckat schema när AIA sammanträder ◊ 2019-03-15Akademin för inredningsarkitektur har besökt nyöppnade Röhsska museet, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och träffat Sveriges nya riksarkitekt.Från vänster; Kristin Östberg, Helena Bjarnegård, Jonas...

Hur vill vi ha naturen?

Vilken natur föredrar du? Det är ju knappast någon nyhet att vi människor mår bra av att vistas i naturen. Flera publikationer, bland annat ”Naturen som kraftkälla” från Naturvårdsverket menar att naturen är den bästa platsen för återhämtning och rehabilitering. Vi...

inredningsarkitektur.se ett av tre tips

Annica Kvint väljer inredningsarkitektur.se En av Sveriges främsta arkitektur- och designskribenter, Annica Kvint tipsar i senaste utgåvan av tidskriften Arkitektur om en ny sajt: inredningsarkitektur.se. Annica är också verksam som arkitektur- och designkritiker i...

Ikonen Widemar

Widemars arv ◊ Text Amanda OstwaldÅret är 1942 och världen är mitt uppe i sitt största krig någonsin. Ett krig som får det planerade världsmästerskapet i fotboll att ställas in, en idag historisk lucka i Fifas resultattavla. Samma år föds Stephen Hawkins, den svenske...

Nominerade till Guldstolen 2018

Nominerade till Guldstolen 2018 Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad....

Tekla Evelina Severin

Tekla Evelina Severin Namn: Tekla Evelina SeverinYrke: Fotograf, set-designer, kolorist och inredningsarkitekt i eget företagDrömresmål: Många. Men bland annat JapanVilken är din yrkesroll?-Jag har inte en tydlig yrkesroll utan många. Jag är i botten...

Många samlade när inredningsarkitektur.se invigdes

Inredningsarkitektur.se firade och Jonas Bohlin överräckte stafettpinnen Nu är inredningsarkitektur.se officiellt lanserad. I Offeccts vackra lokaler, mitt i Stockholm skålade vi och knöt band. Jonas Bohlin höll tal och gav oss uppdraget att föra...

Trendspaning Stockholm Furniture Fair

Inspanat av inredningsarkitekterna ◊ Trendspaning — 2019-02-07 Vi bad några inredningsarkitekter rapportera om vad de upplevde vara årets trender på Stockholm Furniture and Light Fair i Älvsjö. Tre kategorier utkristalliserade sig och kunde ses även i modet under...

Neri&Hu om meningen med att skapa rum

Neri och Hu och besvikelse ◊ Text Amanda Ostwald  ◊ Foto Julia GrothVi möter Lyndon Neri och Rosanna Hu i en ljudisolerad glasmonter precis bredvid deras designinstallation ”The Unfoldning Village”. De blickar ut mot sitt stora, svarta och stiliserade hus och frågar...

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019

Gråa glimtar inför möbelmässan 2019 ◊ Trendspaning — 2019-01-29Så här års undrar vi alla vilka nyheterna kommer vara på Stockholms årliga möbelmässa i Älvsjö i februari. Inredningsarkitektur.se har fått span på några utvalda lanseringar och tycker sig se en...

Rosa – det nya paradigmet

Vart är rosa påväg? ◊ En krönika av Amanda OstwaldBara under förra århundradet genomgick rosa minst två stora förändringar. Färgen har dock aldrig stilla vilat. Den har alltid varit laddad och sällan sluppit ur att uppfattats som ställningstagande – för alla möjliga...

Ögonlocksakademin – en dröm att vila i

Uppsalas nya färgpudrade dröm  Ögonlocksakademin har länge funnits i Uppsala, men aldrig i denna skepnad. Indicum inredningsarkitekter heter studion som ligger bakom klinikens nya, sofistikerat rosa lokaler. Den delvis Uppsalabaserade studion arbetar alltid med ett...

Ny miljömärkning för inredningsprojekt

Hållbar interiör - en ny miljömärkning för inredningsprojekt Hållbar interiör är namnet på en ny holistisk miljömärkning. Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och miljöansvarig på Indicum inredningsarkitekter säger att det känns naturligt och på tiden att denna lucka...

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls

Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls I helgen hölls Sveriges Arkitekters stämma i Stockholm. Eva-Johanna Isestig, inredningsarkitekt och tidigare ordförande i Sveriges Arkitekter Västra Götaland, presenterade motionen ”Kommunicera...

Inredningsarkitekt om våra rums framtid

Säkerställ kvalitén på våra interiöra miljöer Hur står det till med inredningsarkitekturen? Vi har ett läge med minskade antal utbildningsplatser och stora pensionsavgångar och därmed en inredningsarkitektkår som systematiskt försvagas. Flera riktar in sej på...

Motion för att höja inredningsarkitektens röst

Motion för att höja inredningsarkitektens röst Efter att i decennier debatterat inredningsarkitektens roll i det svenska näringslivet anordnade tre inredningsarkitekter en dag ägnad just inredningsarkitektur. De åsikter och upplevelser som då framkom mynnade bland...

Mercado Mexico – en upptäcktsfärd i hjärtat av Göteborg

Välkommen till Mercado Mexicos förtrollade värld New Order arkitektur är studion som ligger bakom inredningen i en av Göteborg nya restaurangupplevelser. Mercado Mexico ligger i noden av Göteborgs natt - och krogliv och inrymmer drygt 170 gäster i alla sorters...

Bakom kulisserna hos anrik textilproducent

En brief - flera uttryck Till dig som undrar hur arbetet bakom den senaste textilprodukten på marknaden ser ut kan vi nu erbjuda en unik inblick. Det anrika textilföretaget Ludvig Svensson samlade fyra medarbetare som diskuterade hur de samarbetar när en produkt blir...

Kontor i förvandling – en effektiv förändring

Kontor i förvandling - en effektiv förändring Arbetsmiljön påverkar såväl välbefinnande och beteende som arbetskapacitet och kreativitet. Arbetsplatsens utformning är därför en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet. När du anlitar en inredningsarkitekt får du en...

Amanda Ostwald

Amanda Ostwald  Namn: Amanda Ostwald Yrke: Inredningsarkitekt MFA på Indicum Drömresmål: Oj, jättemånga. De blir ju bara fler ju mer jag reser. Men en megadröm är Zanzibar.När och hur kom du på att du ville bli inredningsarkitekt? – Så länge jag kan minnas har jag...

Marie Lindblad

Marie Lindblad  Namn: Marie LindbladYrke: Handläggande inredningsarkitekt SIR/MSA på IndicumDrömresmål: San Sebastián i SpanienHar du alltid velat bli inredningsarkitekt? – Jag var tio år när jag första gången sa till mina föräldrar att när jag fyller 18 år ska jag...

Stoppa bullret med ljud

Stoppa bullret med ljud Martin Ljungdahl Eriksson är industridoktorand inom informatik, med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan i Väst. Han forskar kring möjligheterna att använda ljud som funktionella designelement för det samtida kontoret. Han har även...

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing

New Order prisas för design av restaurangen Sing Sing Sveriges bredaste designutmärkelse heter Design S, Swedish Design Awards. Utmärkelsen riktar sig till allt från professionella designers, formgivare och arkitekter till enskilda utövare, producenter och företag som...

Mönsterexpertens perspektiv

Mönstret som borde varit omöjligt ◊ En krönika av Amanda Ostwald Det var en onsdagskväll i april och jag och min kollega Anna hade hängt kvar på ett event i stan lite för länge. Vi behövde hitta någonstans att äta. Anna tog med mig till en galleria för att visa mig...

En ljusdesigners tankar om branschen

En ljusdesigners tankar om branschen   Namn: Emil Hammar Bor: Södermalm Emil har läst JTH:s utbildning Ljusdesign och arbetar sedan examen 2014 som just ljusdesigner. När han inte jobbar ägnar han sig åt bilar, att vara i Dalarna samt att springa runt Djurgården, för...