Om IA

IA är en plattform för kunskap, inspiration och opinion inom inredningsarkitektur som publicerar nyheter och inspiration från hela branschen. Materialet som publiceras är ett urval från våra samarbetspartners, sponsorer och från fristående skribenter. Artikelförfattarna står för sina åsikter. Som läsare är du välkommen att lämna synpunkter på innehållet. Vi i redaktionen uppmuntrar en mångfald av åsikter och perspektiv.

Inredningsarkitektur.se är ett initiativ startat av Indicum med syftet att driva debatt och sprida kunskap om god inredningsarkitektur ur ett vidare perspektiv.

IA har flera samarbetspartners knutna till sidan, både företag som bistår med redaktionellt stöd och sponsorer som bidrar med material. IA ger utrymme för olika åsikter med det övergripande målet att innehållet ska vara kvalitativt och engagerande. Hör gärna av dig!

Sponsorer 2024: Hållbar interiörRekomo och Input interior

Redaktör

Matilda är en skrivande arkitekt som under 30 år gjort en rad böcker, publikationer och utställningar om svensk samtids- och 1900-tals arkitektur, inredning och design, Matilda driver egen verksamhet, förutom som redaktör och skribent har hon uppdrag inom strategisk kommunikation och PR, hennes uppdragsgivare är i huvudsak arkitektkontor, museer, organisationer samt företag inom kommunikation- och media. 

Att spara på jordens resurser kräver mod. Jag ägnar mig sedan länge åt långsiktigt hållbar utveckling genom att i min skrivande yrkesroll lyfta fram och synliggöra goda exempel och att kritiska våga granska. Med kraftfull kommunikation kan viktiga budskap föras fram. Att synliggöra värdet i det som redan finns är ett livsnödvändigt sådant.

Kontakt

Vill du bidra med material eller stödja oss som sponsor?

Eller har du helt andra funderingar? Kontakta oss på redaktion@inredningsarkitektur.se