Hållbar inredningsarkitektur

I takt med att fler inser att vi inte längre kan fortsätta riva ut och bygga nytt har hållbarhet och klimatbesparing fått en självklar roll i inredningsarkitekturen. Hur en interiör gestaltas har stor påverkan på miljön.

”Miljön i betydelsen vårt omgivande ekologiska system är nära förbundet med inredningsarkitektur. Gestaltningen av det byggda rummet påverkar miljön som också är en förutsättning för rummet”

Citatet kommer från Torstens Hilds bok Inredningsarkitektur, ämnet och yrket och sammanfattar på ett bra sätt interiörens roll i ett miljöperspektiv.

Greenwashing

Miljö- och klimatfrågor har blivit en av de viktigaste samhällsfrågorna i vår tid, inte minst inom inredningsarkitekturbranschen. Att arbeta hållbart och ansvarsfullt har blivit en avgörande fråga för många, men det finns också exempel där företag idag använder sig av så kallad greenwashing – grönmålning – i sin marknadsföring för att framställa sin tjänst eller vara som mer klimatvänlig än den i själva verket är. IA har pratat med Gustav Martner, kreativ chef och talesperson för marknadsrättsliga frågor på Greenpeace Norden, om hur man som företag bör tänka kring användning av begrepp för att undvika vilseledande information. Läs artikeln i sin helhet här.

Gustav Martner Foto: Greenpeace Norden

Få koll på miljömärkningar

Globalt och nationellt finns det en uppsjö av olika miljömärkningar kopplat till produkter, byggnader och material. Googlar man begreppet får man upp miljontals träffar, vissa seriösa, medan andra kommer från företag som helt saknar trovärdighet. Vi pratar med Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF, som bringar klarhet i några typer av märkningar och certifieringssystem kopplat till design och arkitektur. Läs mer och artikeln i sin helhet här

Robin Ljungar TMF Foto: Sören Andersson

Hållbar interiör

Hållbar interiör är ett forskningsprojekt som drivs av inredningsarkitekter och som syftar till att höja värdet på interiören. Projektet utvecklar det digitala hållbarhetsverktyget Hint som underlättar i resursmedvetna förändringsprocesser av interiörer, samt en miljöcertifiering som säkerställer att de långsiktiga och hållbara värdena uppfylls i en inredning.

Hållbar interiör har som mål att sätta en ny standard för hur en inredning värderas och hur rumslig gestaltning kan kopplas samman med cirkulära affärsmodeller och långsiktigt hållbara värden. Det är ett forskningsprojekt med stöd från Vinnova i steg 1, 2 och 3 genom programmet Utmaningsdriven innovation. Läs mer om projektets spännande utveckling här.

Som en del i forskningsprojektet Hållbar interiör har forskarna Robert Boyer och Derek Diener på RISE (Research Institutes of Sweden) tagit fram fem undervisningsmoduler vars primära syfte har intentionen att fördjupa och nyansera vår förståelse av konceptet hållbarhet, inom sektorn för inredningsdesign. Projektet tar även fram utbildning i att skapa hållbara interiören även för den privata marknaden, läs mer om utbildning i Hållbar interiör här.

Fyra enkla tips på hur du kan skapa hållbara interiörer vid lokalförändringar, läs mer

Hållbar interiör, Vinnovafinansierat forskningsprojekt

Urval av IA:s artiklar på temat

”Hon ser optimistiskt på framtiden – och vill vara en del i den hållbara omställningen”

”Studenterna driver på utvecklingen i hållbarhet på Konstfack”

”Det räcker inte med att peka på problemet”

”Hur grön är din inredning?”

”Ett drömkontor utan miljökompromisser”