Hållbarhet

Hållbarhet, återbruk och miljö är ett tema och ämne som återkommer i flertalet av de artiklar vi publicerar här på IA. Nedan hittar du ett urval av artiklar på temat och mer om forskningsprojektet Hållbar Interiörs arbete för miljöcertifiering och verktyg för att kunna mäta hållbarhet i projekt.

Vad är Hållbar interiör?

Hållbar interiör erbjuder det digitala hållbarhetsverktyget Hint som underlättar i resursmedvetna förändringsprocesser av interiörer. Hållbar interiör utvecklar också en miljöcertifiering som säkerställer att de långsiktiga och hållbara värdena uppfylls i en inredning. Läs mer om Hållbar Interiörs arbete här.

Hint

Det digitala verktyget Hint guidar användaren genom en process där hållbarheten i en lokal tydliggörs steg för steg. Redan nu erbjuder vi alla att testa hur det kan komma att fungera. Följ länken nedan så kommer du till en det digitala verktyget. Med enkla fakta och snabba klick får du en första hållbarhetsprogos för just din lokal. Läs mer om Hint här.

IA guidar bland miljömärkningar för design och arkitektur

17 miljömärkningar att känna till

Träråvara

FSC – Forest Stewardship Council
FSC är en oberoende internationell medlemsorganisation. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem. Systemet omfattar trä och andra skogsprodukter för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
PEFC är en global och fristående organisation som tillhandahåller ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Svenska PEFC:s skogsstandard omfattar skogsskötselstandard, social standard och miljö- standard.

Byggvaror

Basta
Basta jobbar för att fasa ut användningen av särskilt far- liga kemiska ämnen och tillhandahåller en databas med anläggningsprodukter som klarar organisationens krav. Informationen i systemet kvalitets- säkras genom regelbundna revisioner av leverantörerna. Basta är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL, Svenska Miljöinstitutet och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som utvecklar och äger ett system för miljöbedömning av byggvaror. Deras webbaserade verktyg ska underlätta val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön.

Sunda Hus
Sunda Hus arbetar för att fasa ut farliga ämnen i byggnadens hela livscykel och tillhanda- håller både rådgivning och ett webbaserat system. Till skillnad från Basta och Byggvarubedömningen är Sunda Hus ett vinstdrivande företag.

Certifieringar av byggnader

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Green Building
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Deras certifieringssystem handlar enbart om energieffektivisering i byggnader.

Breeam
Breeam är ett miljöklassningssystem från Storbritannien. Med över 250 000 certifierade byggnader är Breeam det mest använda certifieringssystemet i världen. Sweden Green Building Council har anpassat det till svenska förhållanden.

LEED
Certifieringen Leed riktar in sig på minskad användning av resurser – som mark, vatten, energi och byggnadsmaterial. Utvecklat och administrerat av icke-vinstdrivande US Green Building Council.

Möbler & inredning

Möbelfakta
Möbelfakta är ett märknings- system för möbler anpassat till fastställda Europastandarder. Utöver omfattande miljökrav innefattar Möbelfakta även krav på kvalitet och socialt ansvarstagande. Möbelfakta är det enda märkningssystem som har alla dessa tre delar. Ägs och administreras av Trä- och Möbelföretagen (TMF).

EU Ecolabel
Under sommaren 2016 kommer en reviderad version av EU Ecolabel för möbler att publiceras. Tidigare fanns en version som bara gällde trämöbler men nu har man en betydligt bredare ansats där en rad olika typer av möbler för såväl offentlig bruk som hem- miljö kan märkas. Denna märkning blir den första egentliga miljömärkningen för möbler som är gemensam för hela EU.

Svanen
Märkningen Svanen för möbler och inredning säkrar bland annat trä från uthålligt skogsbruk i tillverkningen, minimal påverkan från miljö- och hälsofarliga ämnen och minskad klimat- och energipåverkan. Svanen är en nordisk märkning och ägs av bolaget Miljösverige AB, som i sin tur ägs till 100 % av staten.

Textil

EU Ecolabel (EU-blomman)
EU Ecolabel är en gemensam miljömärkning för EU-länderna. För att få använda märket måste tillverkaren visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation.

Svanen
Svanenmärkta textilier inne- bär att ta ett helhetsgrepp för miljöpåverkan under produktens livscykel, från odling av bomull till färdiga kläder och textilier. Svanen ställer krav på ekologisk odling, krav på kemikalier i beredningen till färdiga produkter (blekning, färgning, efterbehandling etc) samt krav på rening av utsläpp.

ÖKO-Tex
ÖKO-Tex standard 100 är en av de mest kända märkningarna för textilier, läder, tillbehör och producenter som prövats för hälsofarliga ämnen. I Sverige sköts certifieringen av Swerea.

Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Bra Miljöval är en tredjepartscertifiering, det vill säga en oberoende märkning som inte är kopplad till säljaren eller köparen. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en miljöorganisation.

GOTS – Global Organic Textile Standard
GOTS är en internationell miljömärkning för naturfiber och reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Kriterierna omfattar även sociala krav.

Läs mer och artikeln i sin helhet här

Urval av IA:s artiklar på temat

”Hon ser optimistiskt på framtiden – och vill vara en del i den hållbara omställningen”

”Studenterna driver på utvecklingen i hållbarhet på Konstfack”

”Det räcker inte med att peka på problemet”

”Hur grön är din inredning?”

”Ett drömkontor utan miljökompromisser”

”Nya verktyget Hint ska hjälpa inredningsarkitekter arbeta hållbart.”