”Jag vill lyfta den fantastiska kompetens som vi utbildade inredningsarkitekter har”

I vår serie ”Vad gör..” där vi lyfter fram olika yrkesroller och titlar som är besläktade med varandra, har turen nu kommit till titeln inredningsarkitekt. IA har träffat Anna Harbom som arbetar som just inredningsarkitekt på Strategisk arkitektur, och djupdykt i inredningsarkitektens breda palett av kompetenser, kunnande och helhetsfokus såväl som gedigna utbildning.

Hej Anna! Varför valde du att arbeta som inredningsarkitekt?

Valet att arbeta som inredningsarkitekt kom från mitt stora intresse av att utforma miljöer och möbler. Jag började studera formgivning på folkhögskola som en hobby och kunde då inte tro att det skulle leda vidare till mitt drömyrke. Jag sa till mig själv att jag skulle unna mig att göra det jag älskar i ett år, men det ledde till flera års studier och senare på högskolenivå. Idag är jag otroligt tacksam över mitt yrke och så glad över valet att bli inredningsarkitekt.

Vad gör en inredningsarkitekt mer specifikt?

Jag tycker att vår främsta uppgift är att utveckla och formge miljöer med originalitet och verkshöjd som möter kundens förväntningar. Vi ska utmana och på samma gång vara inspirerande. För att lyckas med det är det viktigt att inredningen är anpassad efter rummets krav och funktion och samtidigt skapar en yta där människor trivs att vara i. Det handlar om allt ifrån färgsättning, konstruktion, ljus, akustik, detaljering och materialitet. Dessutom skapa miljöer som är hållbara miljöer över tid.

Vad behöver man kunna som inredningsarkitekt, i vilka sammanhang efterfrågas din kompetens?

Jag arbetar främst med kontor och har kommersiella kunder, inte privata. I uppdragen behövs vår kompetens ofta i tidiga skeden då kunden efterfrågar analyserar av en yta utifrån deras behov, val av funktioner och krav på miljön. Här har vi har en viktig roll som rådgivare och tillsammans med vår kund kommer vi fram till hur vi använder lokalens fulla potential.

I flera uppdrag är vi med från start till mål, det vill säga från behovsanalys till färdig inredning. Som inredningsarkitekt så måste vi kunna översätta kundens behov till konkreta lösningar, både funktion och konceptuellt.

Vad har du för bakgrund och utbildning?

· Högskolan för design och konsthantverk HDK, Magisterutbildning, utbildning: Produktdesignutbildning.

· Designprogrammet i Kalmar- Nybro, Kandidatexamen Utbildning: Produktdesignutbildning

· Två år förberedande utbildning inom formgivning på folkhögskola.

Hur kan ett uppdrag för en inredningsarkitekt se ut?

Vi arbetar ofta väldigt tätt med våra kunder och då vanligtvis genom hela processen, från analys till färdigt resultat. Arbetet kan exempelvis innebära processledning i tidiga skeden där vi tar fram program- och behovsanalyser och håller i olika inspirationsföreläsningar. När analysfasen är klar resulterar det i att vi tar fram lokalprogram och finns som stöd vid lokalsökning om det skulle behövas.

I den konceptuella fasen i projekten jobbar vi med att ta fram det interiöra gestaltningskonceptet. Här inkluderar vi kunderna genom workshops för att lära kända varandra bättre och vilka behov som är viktiga. Därefter börjar vi nästa fas som är gestaltning. Den innebär ofta projektering av lokaler och inredning (byggdelar, planlösningar, fast och lös inredning).

Brukar din yrkesroll blandas ihop med andra snarlika titlar, och vad tänker i så fall du om det?

Ja, allt fler yrken verkar inom inredningens fält såsom husarkitekter, stylister, inredare och designers med flera. Det tycker jag är något positivt! Likaså att våra kunder kan alltmer om design och intresserar sig. Men deras kunskap skiljer sig från oss och våra uppdrag skiljer sig åt.

Som jag ser det så vill jag lyfta den fantastiska kompetens som vi utbildade inredningsarkitekter har i förmågan att ta fram övergripande planlösningar och gå in i detaljer så som materialitet och färgsättning. Vi arbetar även med att fördjupa oss i detaljer i inredning som gör att vi utvecklar miljöer där människor trivs att vara i och som har en verkshöjd i konstnärlig nivå och originalitet.

I mitt arbete så hoppas jag på att kunna ta fram hållbara projekt som blir förebild för andra och miljöer där människor kan mötas och mår bra i.