Så skapar du en attraktiv portfolio

För en inredningsarkitekt är en portfolio ett väldigt viktigt presentationsdokument där en får chans att lyfta fram sina färdigheter, kunskaper och erfarenheter. Det kan tyckas enkelt, men en bra portfolio kräver jobb och medvetenhet för att synas genom bruset. Hur skapar man en sådan, och dessutom en som ökar chansen att faktiskt bli anställd? Vi frågade rekryterare på två olika inredningsarkitektbyråer – här är deras bästa tips!

Kristin Östberg och Therese Löwstedt, Indicum Inredningsarkitekter

”Våga sticka ut och framhåll dina styrkor”

Jag är relativt ny i branschen och ska skapa min portfolio – vad är det första jag bör tänka igenom?

Kristin: En bra portfolio är viktig eftersom det oftast är det första professionella intrycket man får av en person. Ur ett arbetsgivarperspektiv så är det viktigt att i första hand snabbt kunna förstå personens styrkor och bredd för att bestämma sig om man vill kalla till intervju eller inte. Därför är det viktigt att portfolion ger en bra översikt över personens kompetens och visar tydligt på vilket sätt den här personen sticker ut. I intervjusituationen är det bra om portfolion stödjer det som personen vill berätta om sig själv, vilket borde vara den bredd av kunskap man besitter samt vilka styrkor man har inom området.

”Ta absolut inte med delar som inte är det bästa som du har gjort,”

Nämn några viktiga komponenter i en bra portfolio!

Kristin: Snygg och personlig grafisk design, oväntade inslag, delar som visar på att man behärskar yrkets alla dataprogram, delar som visar på gestaltningsförmåga och känsla för färgsättning.

Hur omfattande bör en portfolio vara – ska jag ta med allt, endast väl valda delar, kort/långt, mycket/lite – hjälp, hur ska jag tänka här?

Kristin: Den bör inte vara för lång, ta absolut inte med delar som inte är det bästa som du har gjort, bättre några få delar som är verkligt bra än att ta med flera som är medel bra.

”En bra portfolio innehåller något/några element som gör att den sticker ut i mängden.”

Klassiskt misstag i en portfolio som ni stöter på då och då, finns det, och i så fall vad?

Kristin: För mycket text som dessutom är svårbegriplig, vissa projekt eller skoluppgifter passar inte att ta med i en portfolio om de kräver långa texter för att få fram budskapet bakom. En portfolio behöver vara visuellt attraktiv och lättillgänglig eftersom det är en mängd olika personer med olika kunskap och bakgrund som ska titta på den.

Vad tittar ni som rekryterar på; finns det något som är extra viktigt att lyfta fram?

Therese: Den som tar emot och tittar på portfolion gör ofta en snabb första gallring och tittar då främst på bilder och helhetsintryck. Tänk på att portfolion ska vara kommunikativ och intressant även vid en snabb genombläddring. En bra portfolio innehåller något/några element som gör att den sticker ut i mängden. Använd dig av dina styrkor för att bli ihågkommen tex som hen som är så bra på mönster, färgsättning eller något helt annat.

”Satsa på kvalitet före kvantitet”

Johanna Munck af Rosenschöld, VD på Strategisk Arkitektur

Jag är relativt ny i branschen och ska skapa min portfolio – vad är det första jag bör tänka igenom?

Initialt när portfolion mailas över: satsa på kvalitet framför kvantitet, välj dina favoriter. Presentera mer i mötet med oss. Tänk också på tydlighet, och grafisk skicklighet – men designen får dock inte ta över. Nå fram med projektets story. Om man varit del av större projektgrupp så försök att förtydliga den personliga insatsen. Håll texter korta men inlevelsefulla!

Vad tittar ni som rekryterar på främst?

Genomförandekraft, idérikedom och personlighet. Driv! Nyfikenhet för oss som bolag, tänk igenom och motivera varför man söker just till oss. Eventuella specialistkunskaper såsom hållbarhet, kvalitet, ritverktyg kan du också lyfta fram.

Hur omfattande bör en portfolio vara, ska jag ta med allt, endast väl valda delar – hur?

I steg 1: håll det kort men försök visa upp erfarenhet och bredd. Om företaget önskar se mer detaljer kan det visas i nästa steg.

Klassiskt ”misstag” i en portfolio som ni stöter på då och då?

Tråkig layout och avsaknad av en röd tråd. För mycket osammanhängande material och ingen struktur. Otydlighet om vem som gjort vad i ett projekt. Stavfel, språkfel och översättningsfel – viktigt att se över sådant då det sänker helhetsintrycket.

Vad vill ni kunna se i portfolion hos den som söker en tjänst hos er? Vad kan jag lägga krut på och vad bör jag skippa?

Yrkesskicklighet. Att projekten är valda utifrån relevans för oss. Skippa för mycket fokus på enskilda ting, möbler och objekt, och fokusera mer på det rumsliga och arkitekturen.

Tips på vägen från rekryterarna

– Skala ner och håll det kort

– Visa på styrkor/element som sticker ut

– Håll en röd tråd i portfolion – undvik spretighet

– Korrläs! Stavfel och översättningsfel sänker helhetsintrycket

– Visa på din yrkesskicklighet

– Varför vill du jobba för just denna arbetsgivare? Framhåll!

Ledord: Personlighet, driv, skicklighet, kortfattat, visuellt attraktiv, genomförandekraft