Vad gör en retailarkitekt?

I vår artikelserie "Vad gör..." sätter vi ljuset på alla de olika yrkestitlar inom arkitektur, konst och design som finns men som kanske inte alltid är helt enkla att särskilja från varann. Vem kan vad, och vilken typ av spetskompetens krävs för varje yrkesroll? Vi träffar Johannes Lagerås som arbetar som retailarkitekt med fokus på att utveckla kommersiella miljöer åt varumärken och kedjor.

Berätta, vad gör en retailarkitekt?

Kort sagt, en retailarkitekt (eller konceptarkitekt som tjänsten också kallas) ritar och utvecklar kommersiella miljöer åt varumärken och kedjor.

Hur kom du på att du ville arbeta med detta?

Det fysiska mötet med varumärken har alltid fascinerat mig. Jag började min bana med konceptuveckling på Urban Outfitters för ett antal år sedan – ett koncept som då bestod i lika delar mötesplats, visuell smällkaramell och butik.

Exponeringen som kommersiella koncept får är ju enorm jämfört med många andra projekt. Den möjligheten, att skapa inspirerande och nyskapande miljöer för vardagen, är en stor drivkraft!

Vad har du för utbildning och bakgrund?

Jag har en master inom Design och Produkt-utveckling på KTH. Mina kollegor kommer från olika bakgrund, från arkitekter till industridesigners och möbelformgivare. Den akademiska bakgrunden kan med andra ord variera, men alla på WorkShop har mångårig erfarenhet från att utveckla det kommersiella rummet. Oftast krävs det arbetslivserfarenhet för att tolka, utveckla och sälja in koncept. En erfarenhet som inte är så lätt att införskaffa i en akademisk miljö.

Hur ser en typisk dag yrkesmässigt ut för en retailarkitekt?

Vi arbetar mycket med 3D-modellering och skapar rumsliga miljöer för våra kunder.

Nästan lika mycket arbetar vi sedan med presentationen av våra koncept. Det strategiska insiktsarbetet kring hur ett varumärke ska tolkas är således är en stor del av vardagen för en retailarkitekt. Hur ska ett koncept kommunicera, realiseras och verka hållbart över tid. Det har sina utmaningar i en kommersiell kontext..

En del av arbetet består sedermera i framtagning av bygg- och ritningsunderlag för att förverkliga konceptet.

Vanliga inslag i arbetet är således 3D-modellering, mood boards, visualiseringar, materialförslag, detaljerade underlag och presentationsarbete.

Hur kan ett uppdrag för just en retailarkitekt se ut; när efterfrågas din kompetens?

Vi på WorkShop arbetar med alla former av möten mellan varumärke och konsument. Det sträcker sig från allt från flaggskepps-koncept och ”hospitality” (museum, restauranger och kontor) till popup-butiker och dagligvaruhandel.

Dagens konsument ställer mycket högre krav på den fysiska miljön för att bemöda sig besväret att välja bort online-shopping.

Vår ambition är att skapa fysiska möten där varumärket får berätta sin historia, där besökaren får interagera och engagera sig på ett sätt som är svårt att efterhärma i en annan kontext. Och allt detta ska manifesteras ur ett estetiskt, hållbart och kommersiellt gångbart perspektiv.

Utmanande! Men kul!

Hur skulle du beskriva just en retailarkitekts kompetens; vad kan en retailarkitekt som tex inte en inredningsarkitekt eller husarkitekt eller designer kan?

Dels finns det ett antal insikter kring hur konsumenter rör sig i en retail-miljö som kräver viss förkunskap, men framför allt krävs det en talang för att tolka varumärken till det fysiska rummet och att sedan förmedla sina idéer på ett engagerande sätt.

Som retailarkitekt behöver man således vara lite av varje skulle jag säga – inredningsarkitektens öga krävs för komposition, designerns känsla för färg och material – val och även kunskap kring hur och var kommunikativa element placeras.

Återigen, utmanande. Men det är så kul att få arbeta med helhetsupplevelsen!

Mer om Johannes verksamhet:

Creative Director

Kontakt: johannes.lageras@work-shop.com

WorkShop, St Paulsgatan 22 Stockholm