”Svårt att mäta det vi arbetar med” – Slutreplik på ”Vårt värde behöver översättas i mätbarhet för att ta skruv – men låt oss inte fastna i problemen”

Johannas ambition av att "vara bäst och inte billigast" är naturligtvis ett mål som de flesta bolag i branschen har, och hos vissa insatta kunder behöver man inte pruta eller konkurrera med låga arvoden. Många är dock inte insatta och många uppdrag fördelas genom upphandling, där timarvodena är låga sedan några år tillbaka och där utvärderingskriterierna snarare kan sammanfattas som "billigast och så bra det nu kan bli", skriver Kristin Östberg.

Idag kan ett timarvode i en upphandling av inredningsarkitekttjänster ligga på samma nivå som för 20 år sedan. Så, vad kan vi göra åt det? Här håller jag helt med Johanna om att vi ska bli bättre på att visa på mätbarheten av det vi skapar, även om det inte är så lätt eftersom det vi arbetar med är svårt att mäta.

Jag arbetar en del av min tid som ledamot i akademin för inredningsarkitektur där vi driver liknande frågor och har en del svar på hur vi kan hjälpa till med det här: det vill säga att öka värdet på våra tjänster. Jag kan ta med mig frågan om att hitta sätt att mäta värdet av vårt arbete och hur man kommunicerar dessa värden – det skulle kunna resultera i ett material som kan gynna oss alla.

Jag håller verkligen med om att det är en spännande och utvecklande tid för inredningsarkitekter just nu, och att det är vi som ska gå i täten och visa vem som ska leda arbetet med interiörer. Samtidigt ska vi vara öppna och tydliga med vilka andra aktörer som finns på banan och som vi konkurrerar med.

Kristin Östberg

28 apr 2022