Akademins ordförande: ”Vi behöver missionera vår kompetens”

IA träffar Åsa Haremst, ny ordförande för Sveriges arkitekters akademi för inredningsarkitektur och arkitekt på White Arkitekter. Hon delar med sig av personliga drivkrafter såväl som de stora utmaningar yrkeskåren står inför just nu.

Hej Åsa! Vad innebär din nya roll och uppdraget som ordförande?

– Jag har tagit över ordförandeposten i Sveriges arkitekters akademi för inredningsarkitektur efter Torsten Hild, som har gjort ett jättebra jobb. Mitt uppdrag handlar om att leda akademins möten, företräda akademin i offentliga sammanhang, vara en talesperson helt enkelt. Som tur är består akademin av väldigt kompetenta ledamöter med olika bakgrunder och erfarenheter, så jag tänker att vi gör mycket tillsammans för att uppnå bästa resultat.

Vad är dina personliga drivkrafter som yrkesperson?

– Oj, det k an bli ett vääääldigt långt svar, men jag brinner verkligen för det gestaltade rummet. Att vi med vår kunskap kan gestalta rum och miljöer så att folk mår bra – eller till och med bättre! Det är min absoluta övertygelse att det gör skillnad hur en miljö är formad. Men jag brinner också för det vackra. Det vackra i utblickar, det vackra i ett material, eller det vackra i hur ljuset faller…

”Vi kan inte prioritera bort djupet i gestaltning och låta det mest bestå av yta”

Vilka stora utmaningar har inredningsarkitekter i Sverige idag?

– Vi behöver missionera om att just vår kompetens inom gestaltning är livsviktig. Vi kan inte prioritera bort djupet i gestaltning och låta det mest bestå av yta. Då förlorar vi något viktigt och resultaten blir inte hållbara.

– En annan utmaning i branschen är prisdumpning. Där tror jag det enda hållbara är att satsa på kunder som förstår att det kostar att köpa vår kunskap till ett rimligt pris. För de finns. Men det är klart att det är lätt att säga och sedan är verkligheten en annan. Det är inte försvarbart att vår bransch medverkar till att nedvärdera vårt värde genom att sälja ut sig till orimligt låga priser.

På vilket sätt kan akademin arbeta för att stärka inredningsarkitekters ställning i branschen?

– Genom att synas i olika sammanhang. Vi har inte lagt upp akademins arbete än, men målet är att vi ska delta i debatter och media under året som kommer.

Har du något råd till nyexaminerade inredningsarkitekter som söker jobb i pandemins efterdyningar och mitt i rasande klimatkris? 

– Fundera över vad du brinner för. Hur vill du helst jobba? Sätt upp några långsiktiga mål. De kommer kanske inte infrias direkt, men bra att ha en plan tycker jag. Man ska ju trots allt jobba ett ganska så långt liv, så då är det viktigt att man trivs och har kul på jobbet. Men i början får man kanske hoppa på vad som finns för att samla på sig erfarenheter som man har nytta av i den fortsatta yrkeskarriären. Var öppen – ge inte upp!

Åsa Haremst, SIR/MSA, SAR/MSA, är arkitekt på White Arkitekter i Malmö.

Akademin för inredningsarkitekter har som uppdrag att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt.