”Vårt värde behöver översättas i mätbarhet för att ta skruv – men låt oss inte fastna i problemen” – Replik på Kristin Östbergs debattartikel ”Hur svårt kan det vara?”

Johanna Munck af Rosenschöld, VD på Strategisk Arkitektur, känner inte igen sig i den verklighet Kristin Östberg beskriver, men betonar samtidigt att det finns utmaningar med exempelvis inredningsleverantörer som erbjuder gratistjänster. – Vi måste bli bättre på att visa på mätbarheten av det vi skapar och våga prata om såväl hårda som mjuka resultat och effekter av vårt arbete, skriver hon.

I sin debattartikel beskriver Kristin Östberg inredningsarkitekternas vardag med prutning, låga timarvoden samt en pågående kamp för att förklara betydelsen av utbildad kompetens kontra provisionssäljande möbelaktörer. Jag välkomnar diskussionen men känner inte igen mig i hennes beskrivning varken från Strategisk Arkitektur där jag är VD med ett växande team på över 20 personer inom Interiör Arkitektur, eller från mina åtta år som ansvarig för inredningsarkitekterna på Tengbom där avdelningen femdubblades och innehade de högsta snittpriserna i koncernen. Att kunna ta bra betalt och visa på vad vi kan tillföra i varje projekt oavsett inriktning handlar om att i mötet med kunden befästa att vår kunskap och kompetens skapar långsiktiga värden – vi ska vara bäst, inte billigast!

Arkitektur är värdeskapande vilket kan mätas i såväl pengar som kvadratmetrar men även i ökad stolthet över lokaler, stärkt varumärke, ökad produktivitet, minskade sjukskrivningar etc. Vi måste bli bättre på att visa på mätbarheten av det vi skapar och våga prata om såväl hårda som mjuka resultat och effekter av vårt arbete.

Jag instämmer med Kristin kring utmaningarna med att inredningsleverantörer och andra erbjuder gratistjänster inom vårt fält. Men i stället för att fastna vid det som ett problem måste vi stå upp för och förklara vårt eget värde vilket ofta kommer behöva översättas i mätbarhet för att ta skruv.

Post pandemi märker jag en ökad efterfrågan av vår specifika kunskap att utveckla arbetsplatser och interiöra miljöer. Det är dags för oss att kliva fram, ta kommandot, visa vårt värde och ta möjligheten att förflytta vår roll till en ledande position. Låt oss tala siffror, kvadratmetrar och nyckeltal parallellt med att vi värnar det estetiska och mänskliga.

Kristin Östberg frågar ”Hur svårt kan det vara?” Säkerligen svårt, men spännande och utvecklande tänker jag!

Johanna Munck af Rosenschöld

22 apr 2022