Replik på ”Husarkitekter får pris för inredningsarkitektur – tankar om Guldstolen 2022”

Projektet som vinner inte är avhängigt huruvida den som ligger bakom projektet har titeln SIR/MSA eller SAR/MSA utan är baserat på en rad andra kriterier, skriver Guldstolenjuryn i sin replik till IA:s tankar om vinnaren av Guldstolen 2022.

Guldstolens pris för bästa inredning går till ett projekt, inte till en specifik inredningsarkitekt/arkitekt eller beställare. Det innebär att projektet som vinner inte är avhängigt av huruvida den som ligger bakom projektet har titeln SIR/MSA eller SAR/MSA utan är baserat på en rad andra kriterier.

Om man bortser från denna sakfråga så är en del av juryns motivering till Kunskapshuset i Gällivares vinst just det nära samarbetet mellan inredningsarkitekt, arkitekt och beställare. Detta tror vi i juryn har lett till byggnadens högkvalitativa koppling mellan exteriör och interiör. Projektets väl genomförda gestaltning och dess konceptuella idéer upplevs därför genomsyra HELA byggnaden, inte bara dess delar. Det anser juryn är väl värt att premiera och ett arbetssätt som i större utsträckning borde tillämpas i hela branschen.

Sveriges Arkitekters Akademi för inredningsarkitektur utser ledamöter till juryn för Guldstolen. Akademin arbetar även kontinuerligt med att utveckla och förfina bedömningskriterierna som är ett verktyg för juryn i arbetet med att välja ut de projekt som nomineras och prisas.

Guldstolenjuryn

Mia Erlandsson, arkitekt SIR/MSA, ordförande

Marcia Harvey Isaksson, arkitekt SIR/MSA

Karin Lundberg, arkitekt SIR/MSA, ledamot

Backa Carin Ivarsdotter, konstnär MFA


Warning: Uninitialized string offset 0 in /home/indicums/inredningsarkitektur.se/wp-content/themes/IA/assets/partials/article-author.php on line 4

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/indicums/inredningsarkitektur.se/wp-content/themes/IA/assets/partials/article-author.php on line 4

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/indicums/inredningsarkitektur.se/wp-content/themes/IA/assets/partials/article-author.php on line 9

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/indicums/inredningsarkitektur.se/wp-content/themes/IA/assets/partials/article-author.php on line 9
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/indicums/inredningsarkitektur.se/wp-content/themes/IA/assets/partials/article-author.php on line 40
role="img" alt="Replik på "Husarkitekter får pris för inredningsarkitektur – tankar om Guldstolen 2022"">

IA

2 maj 2022