Nominerade till Guldstolen 2018

Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Atrium Ljungbergs kontor

Smedjegatan 2C, Nacka

Ansvarig arkitekt: Koncept: Charlotta Skog projektansvarig, arkitekt SAR/MSA Daniel Wengelin, huvudansvarig, Daniel Kutlesovski, projekterande, Jesper von Post, design och projekteringsansvarig.

Beställare: Atrium Ljungberg AB huvudkontor, Pehr Westman.

Övriga: Kenneth Wiström, platschef TL Bygg, Semina Mujkanovic, entreprenadingenjör TL Bygg, Peter Klarqvist, Senior Sales/ PL SENAB interiors, Manfred Gustafsson, LE Svenssons Snickeri, Sara Rydberg- Nilsson, stylist Studio Hilda, David Brännlund, AF Elteknik.

Juryns motivering: Gestaltningen av denna arbetsplats hålls samman av återkommande material och rationella detaljer, som skapar funktionella och rikt varierade rum. Den intelligent hanterade lokallösningen möjliggör växelverkan mellan intimt och storslaget uttryck, med hjälp av taktila material och genomtänkt disponering av ytan. De påkostade miljöerna kommer många tillgodo genom att elastiskt härbärgera medarbetare som fritt rör sig mellan platser och uppgifter. Många sorters arbetsplatser ryms i planen, allt från ett expanderbart kök med potential att bli kontorets arena, till en bänk med utsikt, en verkstad och mötesrum med betongglasväggar. Arbetsplatsens varierade miljöer karakteriseras av lika delar funktion och elegans, hårt och mjukt, klassiskt och nytänkt – kombinerade till en avslappnad och välkomnande atmosfär.

Atrium Ljungbergs kontor. Foto Martin Kelam

Biblioteket No 5, Stockholm

Bältgatan 5, Stockholm

Ansvarig arkitekt: Jägnefält Milton i samarbete med Mats Theselius: Mats Theselius, designer, arkitekt SAR/MSA Konrad Milton, arkitekt MSA Carl Jägnefält, Rolf Alexander, marknadschef.

Beställare: Glommen & Lindberg: Rolf Alexander, marknadschef, Anders Silfverhjelm, projektutvecklare.

Övriga arkitekter: arkitekt SAR/MSA Åsa Esséen, Saga Rudehill Olcén, Gustav Toftgaard, John Moström, arkitekt MSA Sara Patriksson.

Juryns motivering: Interiörerna i detta bostadshus utgår från såväl historiska referenser som personliga minnen och mynnar i ett projekt med sällsynt inlevelse och en miljö med alldeles eget uttryck. Den uttalade ambitionen är att skapa miljöer som består genom generationer av brukare, efter förebild i tidigare åldrars kvalitativa bostadsbyggande. Bostadshuset rymmer många berättelser, återspeglade i detaljer och omtanke. Interiören har uppnått en grad av mjukhet och omtanke som kan hänföras till den djupa inlevelse som förts in i designuppgiften. Varje del av interiören är hantverksmässigt utförd i tidlöst trygg kvalitet, med referenser till såväl 1970-talets mjölkpaket som amerikansk Art Deco och ryskt teporslin. Rummen liksom de gemensamma ytorna präglas av den drivande idén om att långsiktigt hållbarhetstänkande vilar på en välgestaltad grund.

Biblioteket No 5. Foto Henrik Nero

Boulebar Tryckeriet

Liljeholmsvägen 14, Stockholm

Ansvarig arkitekt: Bornstein Lyckefors Arkitekter: arkitekt SAR/MSA Johan Olsson, arkitekt SAR/MSA Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA Andreas Lyckefors.

Beställare: Boulebar: Henrik Kruse, delägare

Övriga: Boulebar: Sara Sandström, marknadschef, Rong Guan, inredningsarkitekt. Bornstein Lyckefors: arkitekt MSA Viktor Stansvik, handläggande arkitekt, arkitekt MSA Petr Herman, handläggande arkitekt, arkitekt MSA Joel Gödecke, medverkande arkitekt, arkitekt MSA Ainhoa Etxeberria, medverkande arkitekt.

Juryns motivering: Ett välgenomfört koncept för en årstidsoberoende aktivitet, för nordiska förhållanden inhyst i rum med industriell karaktär och skala som omformats för att skapa bästa förutsättningar för gemenskap och umgänge. Genom enkla material i balans med det råa ramverket trollar interiören fram vårkänslan mitt i vintern, löser upp gränsen mellan inne och ute och skapar en inbjudande och lekfull stämning. Utomhusmarkörer som baldakiner, belysningsstolpar, skärmtak och kiosker är utförda med glimten i ögat och samspelar med växtlighet och möbler med parkkänsla. En enkel färgpalett och medveten grafisk form tål både nostalgiska inslag och stramare materialval. Interiörkonceptet är en god tonträff, skapad med glädje utifrån beställarens passion för stålets möte med gruset.

Boulebar Tryckeriet. Foto Alexander de Cuveland

Om juryn

Pristagare utses av en jury, bestående av fem ledamöter, utsedda av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur. Juryn ska bestå av tre inredningsarkitekter/arkitekter (varav minst två med inredningsarkitektkompetens), en konstnär och en journalist.

Årets jury består av arkitekt SAR/MSA Fredric Benesch, arkitekt MSA och journalist Malin Zimm, arkitekt SIR/MSA Anna Harbom, konstnär Mikael Pauli, arkitekt SIR/MSA Molly Möller. Jurysekreterare är Ina Flygare, grafisk formgivare på Sveriges Arkitekter.

Amanda Ostwald

18 feb 2019


Warning: Undefined variable $tag_layers in /home/indicums/inredningsarkitektur.se/wp-content/themes/IA/assets/partials/article-author.php on line 50

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/indicums/inredningsarkitektur.se/wp-content/themes/IA/assets/partials/article-author.php on line 50