Praktiskt återbruk på riktigt med Ogeborg Cares

Hyresmarknaden har fram tills nu saknat fungerande system för att kunna ta till vara textilgolv när kommersiella lokaler byggs om för en ny hyresgäst. Som en följd av detta skickas mattor - som i många fall nästan är helt nya - till återvinning. Genom tjänsten Ogeborg Cares förlängs mattornas liv och skickas inte till återvinning förrän de är helt uttjänta.

Ett långsiktigt, hållbart och miljösmart sätt att bruka resurser, och ett sätt att samverka med fastighetsägare som vill prioritera hållbarhet. Vad är då Ogeborg Cares rent praktiskt? Kortfattat kan man sammanfatta tjänsten som ett slags serviceprogram som hjälper fastighetsägare med allt det praktiska för att kunna hantera och återinstallera textilgolven i sina fastigheter med förnyad produktgaranti.

På detta sätt gör Ogeborg det möjligt att återbruka före materialåtervinning – det är de ensamma i Sverige om. Med Ogeborg Cares sköts allt från ax till limpa och som följd får kunden ett hållbart, miljömedvetet resultat i form av minskat avfall och lägre klimatavtryck.

”Fastighetsägarna gör massor just nu för att minska sitt klimatavtryck för att möta våra nationella och internationella klimatmål.”

Varför är det så ovanligt – ni är ju ensamma i Sverige om detta system?

– Varför vi är ensamma om att erbjuda en helhetslösning handlar nog mest om svårigheten att ställa om som företag från en linjär affärsmodell där produkter tillförs marknaden med ett TB och sedan lämnar man över ansvaret till kunden, säger Martin Pollak, projektledare på Ogeborg.

– Vi har bestämt oss att ta steget in i den cirkulära ekonomin även om det får stora konsekvenser för vår verksamhet i grunden. Vi gör det inte för att vi måste utan för att det är rätt och den enda vägen framåt som världen ser ut.

Vilken respons har ni fått från kunder?

– Responsen är fantastisk! Många vill veta mer och vi har några spännande piloter igång redan. Fastighetsägarna gör massor just nu för att minska sitt klimatavtryck för att möta våra nationella och internationella klimatmål. Deras fokus har fram till nu främst legat på energieffektivisering av byggnader. Nu ser jag tecken varje dag på fokus har skiftat till att minska sin avfallsström* och klimatavtrycket i ombyggnadsprocessen vilket är oerhört glädjande, säger Martin.

(* Av samhällets totala avfall kommer ca 40% från Bygg- & Fastighetssektorn)

Sofia Hermansson

25 apr 2022