Omställningen mot cirkulära processer går för långsamt

Strax före sommaren samlades Sveriges regering kring en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Målet är inställt på världens första fossilfria välfärdsland. Vi i möbelbranschen bär ett stort ansvar här och trenden mot mer återbruk är bra. Men det går för långsamt, skriver Rekomo.

Trenden kring återbruk har aldrig vart starkare. Andrahandsmarknaden blomstrar och välkända möbeljättar öppnar varuhus för begagnade möbler. Ändå köper svenska kontor årligen nyproducerade möbler för ca 5,7 miljarder kronor. Det betyder att nästintill oanvända möbler blir utbytta mot nyproducerade i långt högre takt än dess beräknade livslängd kräver.

Ser en tillbaka på snart 30 år i branschen och en ganska obetydlig utvecklingskurva är det lätt att ställa frågan: vad är det som tar sådan tid? Omställningen från linjärt till cirkulärt går för långsamt. Det blir extra tydligt när väletablerade och miljöpositiva koncept och tjänster hämmas av brist på flexibilitet från både kund och lagstiftning. Viljan att köpa begagnat finns i den offentliga sektorn, men systemen stödjer inte cirkulärt företagande på bästa sätt eftersom de är utvecklade efter en linjär samhällsstruktur. Det finns absolut en viss förändring och en positiv trend till återbruk men vi är fortfarande långt ifrån nollutsläpp.

”Världen har delad vårdnad över varje dåligt klimatval.”

Enligt rapporten The Circularity Gap från 2020 är välden just nu 8,6 procent cirkulär, vilket betyder att vi till och med tappat 0,4 procent från när samma rapport 2019 visade på nio procents cirkuläritet världen över. Vare sig vi tappar eller ökar närmar vi oss inte överhuvudtaget det som krävs för att nå Parisavtalets klimatmål innan deadline. Ja, nu pratar vi ur ett globalt perspektiv och det är precis vad vi borde göra eftersom hela världen har delad vårdnad över varje dåligt klimatval. Här ser vi att hållbara upphandlingsalternativ kan göra stor skillnad på både kort och lång sikt. Vare sig vi vill det eller inte sätter den offentliga sektorn normen för tillvägagångssätt för vårt land och vi, den privata sektorn, förstärker dessa och utvecklar genom nyskapande.  

Vad vi behöver för ökad omsättning av cirkulära möbler är dels ytterligare lagstiftning som stöttar med flexibilitet och enkel vägledning under upphandlingsförlopp. Givetvis högre krav på inköp av cirkulära möbler men även en djupare utveckling i system gällande utökat producentansvar. Detta för att sluta producera produkter av låg kvalitet med kritiska material. Vi behöver helt enkelt en beständighet för det vi skapar. Möjligheten att cirkulera produkter så länge som möjligt i samma cirkulära användningskedja måste finnas. Allt detta, och mycket mer måste ske och i betydligt mer brådskande takt än vi ser idag.

”Vi måste sluta tänka på dagens pris och istället tänka på morgondagens kostnader.”

Just nu lever konsumenter i allra högsta grad fortfarande i ett linjärt tankesätt, vilket innebär att vi behöver ytterligare stöttning från regeringen i form av att utbilda och kampanjera ett nytt sätt att konsumera i hela landet. Och hur gör vi det? Det kan vara lättare än vi tror. Se bara hur vi ställt om våra beteende sett till Coronapandemin. Ett förslag är att använda samma typ av kommunikationsstrategi som Sverige gjort under Covid 19-utbrottet, närmare bestämt kampanjen ”Tvätta händerna”. Kunskap och fakta för att ta oss ur vår självförvållade miljökris finns redan. Vi måste sluta tänka på dagens pris och istället tänka på morgondagens kostnader. Och vi måste påminnas dagligen.

”Det måste vara dyrare att göra fel val och inte tillfälligt billigare att göra rätt.”

Det ekonomiska systemet vi känner till idag tillhör det förflutna. Att investera i framtiden är därför det enda alternativet. Att ta ansvar för vår framtid ska löna sig och inte tvärt om. Det måste vara dyrare att göra fel val och inte tillfälligt billigare att göra rätt.

Vi uppmanar alla våra partners; inredningsarkitekter, projektledare och arkitekter med fler att vara pedagoger och innovatörer under den världsutveckling vi är mitt i. Vi uppmanar vår regering att göra det hållbara valet till det enda valet samt påskynda processer vi definitivt behöver och gladeligen tar emot.

Rekomo cirkulerar befintligt möbelbestånd för att skona både miljön och plånboken, något vi arbetat flitigt med sedan start 1992. Sedan dess har vi cirkulerat 23096,5 ton co2, men det går för långsamt.

På bilden: Tengboms kontor i Uppsala. Foto: Christoffer Skogsmo.

Rekomo

30 sep 2020