Med målet inställt på en certifiering för hållbara interiörer

Interiören står alltför ofta lågt i kurs. Samtidigt förstör vi vår planet, skriver Kristin Östberg, initiativtagare och ägare till projektet Hållbar Interiör som hon nu söker Vinnova-stöd för att driva. På IA får vi följa projektet från inlämnande av ansökan till (förhoppningsvis) färdig produkt.

Nu är äntligen den 31 mars passerad och ansökan till Vinnova inskickad för att söka stöd för programmet Utmaningsdriven Innovation steg 2. Det har varit ett intensivt arbete med långa arbetsdagar för att få till en riktigt bra ansökan och framförallt skapa ett bra team som kan genomföra projektet i steg 2 som är själva utvecklingsdelen.

Jag har många gånger fått frågan varför jag gör detta. Varför jag tycker det är helt okej att Indicum går med förlust ett tag. Varför jag lägger så mycket av min tid och engagemang på ett separat projekt utan ett tydligt ekonomiskt värde. Jo, för att det finns viktigare saker än ekonomin att prioritera.

För mig handlar det om två delar: viljan att förändra synsättet på inredningsarkitektur och vetskapen om att vi har lite tid på oss för att agera innan det är för sent för vårt klimat.

”Interiören står alltför ofta lågt i kurs”

Jag drivs av vetskapen att inredningsarkitektur är viktigt för alla människor, grupper och i samhället i stort. Det är genom inredningsarkitekturen som människor upplever rummet och därför tycker jag att det är så konstigt att just denna disciplin prioriteras bort och inte värderas lika högt som exempelvis byggnadsarkitektur. Det finns flera exempel på detta, ett är den otroliga mängd lagar och regler som följer med ett bygge, ställt i kontrast till den totala avsaknaden av lagar och regler som finns när en hyresgäst flyttar in och ska bruka sina lokaler. Förutom Arbetsmiljöverkets riktlinjer om en god arbetsmiljö finns det inte så mycket att förhålla sig till. Ett annat exempel är den otydlighet och okunskap som finns kring yrket inredningsarkitekt, många tror att om man ska anlita professionell hjälp med att arbeta med sin interiör så är det ingen skillnad på om man anlitar en leverantör som säljer inredning, likväl som ett inredningsarkitektkontor. Den förra är inredare och den senare inredningsarkitekt – svårt att förstå skillnaden för en ovan beställare – men innebär en milsvid skillnad på nivån av kvalitet, kunskap och ekonomi. Få skulle troligen anlita Bauhaus för att planera elarbeten i en byggnad, men många anlitar alltså leverantörer som säljer inredningsprodukter till att även ta fram förslag på hur man ska arbeta med sina interiörer och vad man sen ska köpa för inredning. Interiören står alltför ofta för lågt i kurs, med andra ord.

Med vetskap om detta och en medvetenhet om att vi håller på att förstöra vår planet genom ogenomtänkta val och projekt vill jag bidra till att vi minskar miljöpåverkan på riktigt och inte bara på papperet eller genom att enbart prata om att vi gör det. Jag är en person som föredrar verkstad framför snack och därför startade jag upp projektet Hållbar Interiör på Indicum för ett antal år sedan. Och genom Vinnovas vägledning har projektet utvecklats till att bli ett samverkansprojekt.

I korthet handlar Hållbar Interiör om att öka interiörens värde och minska dess miljöpåverkan genom att ta fram en certifiering för interiörer och ett verktyg för inredningsarkitekter och hyresgäster som stödjer processen fram till certifiering. Certifieringen premierar återbruk, cirkularitet och höga miljökrav på nyinköp av inredning.

”Den största vinsten är minskad mängd avfall och CO2-utsläpp”

Vinsten med projektet är att vi inredningsarkitekter får ett verktyg som stödjer våra arbetsprocesser från inredningsförslag till inköp av inredning och som hela tiden visar hur stor miljöpåverkan ett projekt har. En annan vinst är att hyresgäster får en måttstock på vad som är hållbarhet i en lokalförändring, vilket betyder att de kan uppfylla sina miljömål och får ett verktyg i sitt arbete med hållbarhet. Den största vinsten är att vi minskar mängden avfall och CO2-utsläpp, förutsatt att Hållbar Interiör blir ett lyckat projekt som får stor spridning och acceptans.

Det har varit en rolig tid att tillsammans med vår projektgrupp i steg 1 planera för hur projektet ska genomföras och vilka mer vi behöver ha med i teamet. Framförallt har det varit roligt och peppande att få veta att så många andra aktörer i vår bransch tycker att det här är ett värdefullt projekt. Vi har fått med oss viktiga parter som Sweden Green Building Council (SGBC) som förvaltar Miljöbyggnad, LEED och BREEAM men även andra viktiga aktörer som TengbomVästra GötalandsregionenTMFFlokkInput interiörStolabLungdbergsRekomoRPSajklaIVL Svenska Miljö InstitutetSvanenTenant & Partner och Ogeborg. Dessa aktörer bidrar alla med mycket engagerade personer som har stor erfarenhet och en vilja att minska miljöpåverkan i vår bransch, vilket har gett mig mycket insikter och energi bara genom kontakt innan projektet har startat.

Nu håller vi tummarna för att få komma till intervju hos Vinnova i maj och sen få beviljat stöd så att projektet kan starta i september. Fortsättning följer…

Kristin Östberg, vd för Indicum inredningsarkitekter och medlem i Akademin för inredningsarkitektur, bloggar om arbetet med Hållbar Interiör under 2020 och vidare under projektets gång om det antas (hoppas!).