Naturvårdsverket väljer återbrukad inredning

När Naturvårdsverket bytte lokaler och flyttade in i Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad stod återbruk och återvinning i fokus. Bra för miljön, givetvis, men också något som skapar intern stolthet och som stärker varumärket.

En vanlig missuppfattning är att återbruk eller återvinning inte skulle löna sig, ställt i ekonomisk relation till det merarbete som det innebär. Men studier visar att det inte alls är fallet, utan att besparingarna i form av minskade inköpskostnader väger upp de ökade arbetskostnaderna. Studien från Centrum för Cirkulärt Byggande visar att återbruk av möbler och fasta interiöra byggprodukter medför minskade avfallsmängderna med mellan 12 och 18 ton, minskade växthusgasutsläpp på mellan 41 och 53 ton CO2 per kontor, samt minskade projektkostnader på 1,4–1,9 miljoner kronor per kontor. 

Det finns också ett starkt symbolvärde i att återbruka möbler. När Naturvårdsverket flyttade till nya lokaler i Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad ville de att deras medarbetare skulle känna igen möblerna från deras föregående lokal och uppleva stolthet över att de återbrukats och följt med i flytten.

Exempelvis har en stolsmodell tagits med under två flyttar. Denna gång har stolen lackats om och fått ny klädsel och stoppning. En bra anledning till att investera i bra kvalitet som håller över tid.

I lilla matsalen känner man igen sig, här är majoriteten av inredningen återbrukad. Foto: Christoffer Skogsmo

I Lilla Matsalen är all inredning antingen återbrukad eller upcyclad inför hyresgästanpassningen. Den pendlade belysningen och bokhyllorna är återbrukade från förra lokalen och gamla bordsstativ har fått nya skivor i kombination med omlackade stolar.

– Många tycker att detta rum är finast i hela kontoret, säger Anna Kåresjö, ansvarig inredningsarkitekt på Tengbom.

Växthuset är medtaget från förra lokalen, och bordet som står i det är byggt av spillbitar från snickerier. Över 90 procent av de nya möbler som köpts in för projektet uppfyller kriterierna för Svanenmärkning eller liknande.

Växthuset har följt med i flytten och bordet är tillverkat på plats av spillbitar. Foto: Christoffer Skogsmo

Är du intresserad av fler miljömärkningar för design och arkitektur? Kolla in IA:s behändiga guide.