Nytt verktyg ska miljöcertifiera interiörer

Hållbar interiör har tagit fram ett verktyg som ska, så långt det är möjligt, kunna mäta hur hållbara och lokala specifika byggprojekt faktiskt är. Projektet syftar till kunna erbjuda kunden en certifiering och en värdefull miljömärkning på hållbara inredningsprojekt.

Mäta hållbarhet, går det? Ja, med hjälp av ett verktyg – med konkreta kriterier och mått – ska det bli enklare att synliggöra att mål och krav om exempelvis resursförbrukning och cirkularitet uppfylls i interiöra byggprojekt. Verktyget, Hållbar interiör, ska hjälpa till att arbeta med lokaler på ett hållbart och långsiktigt sätt genom att guida kunder till att göra rätt val, men också visa på effekterna av valen på ett kommunikativt sätt.

Hållbar Interiör fokuserar huvudsakligen på tre saker:

– Kriterier för minskad klimat- och miljöpåverkan kopplat till interiörer/lokaler

– En certifiering baserat på dessa kriterier

– Ett digitalt verktyg. 

Målet är att kunden ska kunna få hjälp och information om hur man kan certifiera sin lokal och även få mer insikt i miljöpåverkan på de val man gör.

– Vi som arbetar som inredningsarkitekter vet hur komplicerat det är att göra rätt i våra projekt och en certifiering som tar hänsyn till hela interiören – inte bara enstaka möbler – blir en stor hjälp i vårt dagliga arbete, säger Kristin Östberg på Indicum/Hållbar Interiör. 

Det saknas en miljöcertifiering för själva lokalen, menar Kristin Östberg på HI. Bild: Unsplash/Patrick Schneider

Finns det ett behov av den här typen av certifiering?  

– Det finns certifieringar på allt som har med byggnader att göra: fastigheter, möbler och råvaror men det saknas en miljöcertifiering för själva interiören. Vi vet genom studier att den finns en stor klimatbesparingspotential i möbler och inredning och kan vi uppmuntra till mer återbruk och cirkulärt tänkande kring detta så har vi vunnit mycket.  

– Vi hoppas att vårt projekt höjer statusen på interiöra frågor generellt, de kommer alltför långt ner i priolistan idag. Interiöra delar är dessutom inte så reglerade som delar som hör till fastigheter, det hoppas jag också ändras. En certifiering medför att statusen kommer höjas, vilket leder till att inredningsarkitekter får mer att säga till om i byggprojekt, vilket i sin tur leder till mer långsiktigt hållbara byggnader totalt sett, menar Kristin Östberg. 

I korthet: Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokalprojekt. Läs mer på Hållbar Interiörs webbplats