”Människan är fortfarande helt avgörande när det gäller konstnärskap”

Att AI kommer att påverka yrket inredningsarkitekt kan vi nog vara säkra på vid det här laget. Frågan är snarare hur, och på vilka sätt den dels kan komplettera men också utmana den kompetens och yrkeskunskap inredningsarkitekter har, i framtiden. Vi djupdök i temat och frågade Tor Lindstrand, lärare i inredningsarkitektur på Konstfack, om hur han ser på AI-teknikens inverkan på yrket.

Hej Tor! På vilket sätt tror du att AI kommer förändra yrket inredningsarkitekt?

Det stora som har hänt det senaste året är att det som kallas GPT, Generative Pre-Trained Transformer, som är en teknik som funnits flera år nu har fått ett användarvänligt gränssnitt och blivit tillgängligt för i princip alla. Sedan finns det något som kallas för AGI, Artificial General lntelligence. Det här är ett AI system som skulle kunna vara jämförbart, eller avsevärt mycket mer intelligent än människan. Det är den sortens AI som beskrivs i science-fiction filmer, en sorts teknologi med eget medvetande och egen agens, och där är vi ännu inte. Det känns som att i diskussioner om AI så blandas dessa två saker ofta ihop. 

”Mycket av det tidsödande arbete som inredningsarkitekter lägger på möblering och alternativ kan komma att effektiviseras ”

Den sortens generativ AI som i Chat GPT betyder att utifrån stora mängder data i språk- och bildmodeller så kan systemet själv generera nytt innehåll. Den här tekniken kan få stort inflytande på en hel rad yrkesgrupper. Man kan tänka sig att om man skapade stora mängder data över exempelvis planlösningar så kan systemet enkelt ta fram olika optimerade planlösningar, om man sedan gör ändringar kan systemet själv lätt anpassa möblering och funktionsprogram, systemet kan kontrollera krockar, tillgänglighet, dagsljusinsläpp.

Så mycket av det tidsödande arbete som inredningsarkitekter lägger på möblering och alternativ kan komma att effektiviseras i stor utsträckning. Samma sak gäller att ta fram bilder, färgsättning, elevationer, mängdförteckningar och rumsbeskrivningar. Det program och plattformar som finns ute nu är fortfarande mycket begränsade, men tekniken finns så det är mest än fråga om när förändringen kommer att ske. Redan idag finns tekniken inbyggd i exempelvis Photoshop, så det kommer ske stora förändringar de kommande åren. 

På vilket sätt skulle AI kunna användas för inredningsarkitekter – kan det ta över helt eller mer funka som komplement?

Det kommer helt klart att vara ett komplement för inredningsarkitekter under lång tid framöver, jag tror att i princip alla inredningsarkitekter som arbetar med stora projekteringsjobb kommer att påverkas.

”Det som vi idag kallar konstnärlighet ligger fortfarande bortom vad systemen själv kan göra”

Vilken kompetens kommer krävas, eller kanske inte behövas, om vi ser en framtid där AI blir allt mer integrerat i arbetet?

Jag tänker att program som Autodesk Revit har påverkat yrket på liknande sätt. Med generativ AI kommer allt som handlar om upprepning att effektiviseras alltmer. Mycket av denna yrkeskunskap och kompetens som idag inredningsarkitekter och arkitekter gör kommer att utföras av program.

Hur tänker du kring konstnärlighet versus det mer praktiska som AI kan göra, kan detta förändra ”statusen” på exempelvis mer unikt konstnärskap?

Den här frågan är den mest intressanta och kopplar till diskussionen mellan de två olika AI systemen som jag nämnde tidigare. GPT är bra på att sätta samman innehåll utifrån redan existerande innehåll, det är som en blixtsnabb kollagemaskin. Detta är också dess begränsning. Systemet har ingen fantasi, om vi med fantasi menar något som inte kan ha några förutbestämda ramar.

Det som vi idag kallar konstnärlighet ligger fortfarande bortom vad systemen själv kan göra, där är fortfarande människan helt avgörande. GPT är ett verktyg precis som andra och det kommer finnas inredningsarkitekter som förstår hur detta verktyg kan användas konstnärligt.

Sedan kommer det säkert också utmana och öppna upp för andra sätt att tänka kring rumslig gestaltning. När kameran kom förutspådde många att måleriet skulle dö, men det blev precis tvärtom. Kameran öppnade vägen för det abstrakta måleriet. På samma sätt kanske vi nu också står inför en explosion av förändring och konstnärlig utveckling. Om vi däremot till slut lyckas skapa en artificiell generell intelligens, då är det mer än inredningsarkitektens arbetsvillkor som står på spel.