Hon ser optimistiskt på framtiden – och vill vara en del i den hållbara omställningen

Agnes Elvin är precis färdig inredningsarkitekt med en teknisk kandidatexamen i Arkitektur från London Metropolitan University i bagaget, följt av en konstnärlig masterexamen i Rumslig gestaltning vid Konstfack som hon blev klar med sommaren 2022. Hur känns det att vara nybakad yrkesverksam och hur går tankarna kring framtidsplanerna, klimatkris och andra utmaningar i rollen som inredningsarkitekt? Vi tog ett snack med Agnes om just detta!

Hej Agnes! Du är snart färdig inredningsarkitekt – vad tar du med dig från din utbildning?

Genom mina två utbildningar, som har utförts i två geografiskt och kulturellt skilda miljöer och med fokus på två olika områden av arkitektur, har jag byggt nyansrik palett av kunskaper och erfarenheter som har varit och fortsätter att vara mycket värdefull för mig både professionellt och personligt. 

”En stor utmaning som vi alla står inför, både som privatpersoner och i våra olika yrkesroller, är att förhålla oss till den klimatkris som vi befinner oss i.”

Hur har dina tankar gått kring vad du skulle vilja göra efter examen, både innan du påbörjade utbildningen och nu när du är klar? 

Innan jag påbörjade min kandidatutbildning i arkitektur hade jag sedan många år tillbaka en tydlig bild av att jag i framtiden ville arbeta som arkitekt, utan att egentligen veta vad rollen innebar. Det jag visste var att jag ville arbeta med att forma de miljöer som vi människor lever våra liv i, något som jag nu tycker låter ganska otydligt och diffust. 

Under kandidaten insåg jag hur brett ämnet arkitektur sträcker sig, att det inom fältet finns många olika vägar att gå och att arkitektonisk design är mycket mer än det som möter ögat i ett färdigställt projekt. Det kan tänkas självklart att studier i Arkitektur, i en metropol och i modern tid har ett stort och övergripande fokus kring urbanism. Men i mina grundläggande studier, upplevde jag personligen en lätt besvikelse i att designprocessen ofta utgick ifrån stadens skala, istället för att utgå ifrån den individuella användarens upplevelse – i en skala som går att fysiskt relatera till som människa. Jag förstod då att det är just interiöra miljöer som jag vill arbeta med.

”Det har därför inom mig byggts upp en fortsatt växande dröm om att i framtiden arbeta i ett multidisciplinärt team, som besitter flera olika kompetenser inom design.”

Vilka utmaningar ser du med ditt yrkesval?

En stor utmaning som vi alla står inför, både som privatpersoner och i våra olika yrkesroller, är att förhålla oss till den klimatkris som vi befinner oss i. Vi måste alla ta ansvar för det avtryck vi gör på miljön och ta fram hållbara sätt att arbeta och leva på. Aspekten hållbarhet är tydligt viktig i vår bransch där vi arbetar i en skala där det vi skapar brukas och slits i relativt högt tempo, men också möjlig att verkställa då vi på många sätt arbetar med mätbara processer. Just i den Svenska branschen för Inredningsarkitektur ser jag flera initiativ för att pusha vårt arbete i en mer hållbar riktning, så som certifieringen Hållbar Interiör. Jag väljer att se optimistiskt på framtiden och ser fram emot att ta del i förändringen som Inredningsarkitekt.

Har några nya planer och framtidsdrömmar dykt upp under utbildningen?

Under min utbildning, och framför allt under mina två sista år vid Konstfack, har jag funnit stor glädje i att arbeta nära intill kreatörer inom andra estetiska discipliner, såsom produktdesign, grafisk design, konst etc. Det är på personlig nivå mycket kul och inspirerande att kunna dela och lära sig nya tekniker från människor runt omkring en, men det är också otroligt värdefullt och avgörande för resultatet av ens arbete att kunna få feedback från olika perspektiv. Det har därför inom mig byggts upp en fortsatt växande dröm om att i framtiden arbeta i ett multidisciplinärt team, som besitter flera olika kompetenser inom design.

Vilka fördelar och positiva aspekter ser du med ditt val?

Det som jag tycker är så häftigt med interiörer är hur ständigt närvarande de är i den moderna människans liv. Vi som bor i städer tenderar att spendera stora delar av våra liv inomhus, och även om de flesta människor kanske inte medvetet lägger märke till deras omgivning vid alla tillfällen, så tror jag att interiörer undermedvetet spelar en stor roll i vårt mående och våra förmågor. Jag tycker därför att det känns positivt att genom mitt arbete som Inredningsarkitekt kunna påverka människor tillvaro till det bättre, samtidigt som jag har roligt i processen.

Vad skulle du vilja tipsa andra om som är i din sits, men kanske också de som funderar på att läsa det du gjort?

Alla är så olika som individer och har olika förutsättningar kring sig, så det är svårt att ge tips som är relevanta för alla även om vi akademiskt och professionellt befinner oss i samma sits. Men det som personligen är viktigt för mig just nu är att vara tålmodig och att låta saker ta sin tid. Jag står just nu emellan två kapitel av mitt liv. Det jag lämnar bakom mig kändes tryggt och bekant och det jag har framför mig (som jag vet kommer att utgöra en mycket större del av mitt liv) känns skrämmande men samtidigt spännande. Mitt emellan dessa två kapitel, känner jag mig lite ensam och vilsen, när jag inte längre tillhör ett sammanhang såsom en klass. Men jag tänker att detta är en oundviklig och nödvändig fas innan jag hittar till min nästa samhörighet. 

Till den som funderar på att studera just Inredningsarkitektur, så vill jag tipsa om att besöka den eller de skolor som en är intresserad av. Dels går det att besöka under Öppet hus och lyssna på programpresentationer, vilket jag gjorde inför min ansökan till Konstfack. Jag fick då en tydlig överblick av utbildningen, samt ett varmt och personligt intryck av lärarna. Sen så kan det vara kul och berikande att gå på skolans öppna utställningar och prata direkt med studenter. 

Vad ser du mest fram emot efter din examen?

Nu direkt efter examen, ser jag fram emot att ta nytt och mer ansvar i arbetet. Parallellt till mina studier i Rumslig Gestaltning och fortlöpande arbetar jag på deltid och distans för ett av de små London-baserade arkitektkontor som jag anställdes vid i samband med min kandidatexamen. Och så småningom, när tiden är rätt, ser jag fram emot att bli del av ett större kollegium lokalt i Stockholm.

Sofia Hermansson

28 sep 2022