Hej inredningsarkitektur.se 

Gott nytt 2024   

Det säger jag både till er läsare och till mig själv, för jag ser verkligen fram emot att nu kliva in som redaktör för IA. Ett viktigt och spännande forum för presentation och diskussion om inredningsarkitektur och hållbarhet i vår samtid. Det är ämnen som intresserat mig länge, jag är en skrivande arkitekt som under 30 år gjort en rad böcker, publikationer och utställningar om svensk samtids- och 1900-tals arkitektur, inredning och design. Under flera år arbetade jag som redaktör för tidskriften Arkitektur och var även under en tid chefredaktör på RUM. Sedan 2017 har jag egen verksamhet, förutom att vara skribent och redaktör arbetar jag med strategisk kommunikation och PR och som projektledare. Mina uppdragsgivare är i huvudsak arkitektkontor, museer, kommuner, föreningar och organisationer. 

Under senare år har jag, som så många andra, fördjupat mig i hållbarhetsfrågorna. I synnerhet intresserar det mig hur vi inom design-, arkitektur- och byggsektorn på ett långsiktigt och klokt sätt bättre ska förvalta, förädla och vidareutveckla våra redan befintliga miljöer och fastigheter. Vi behöver lära oss arbeta med varsam demontering, att bättre vårda, lappa och laga både inredning och byggnader. 

Jag utbildade mig till arkitekt på Chalmers och KTH och har studerat restaureringskonst på Kungliga konsthögskolan 2021–22 och där främst med omvandling och transformation av efterkrigstidens stora fastighetsbestånd, inredning samt design från 1950–90-tal. Jag arbetar sedan en tid också som värderare av föremål och inredning på Myrorna centrallager. Det handlar om att sortera och bedöma värdet på en stor mängd varor som dagligen skänks till Myrorna. En del säljs i butikerna, annat som har ett högt värde, läggs ut för budgivning via Myrornas Tradera. Här är återbruket av välgjorda saker hela affärsidén och vinsten, ja den går, ända sedan slutet av 1800-talet, till välgörenhet.  

Både privat och professionellt ägnar jag mig ofta åt att bedöma och beskriva olika värden. Ekonomiska, ekologiska och sociala. Privat är jag en samlare av äldre föremål, kläder och möbler. Mitt hem är som en loppmarknad, allt jag har är second-hand, endast i undantagsfall köper jag nytt. Att leva resurssnålt, återanvända och återbruka är ett lustfylld och självklart sätt för mig att leva. Stilideal kommer och går, vad som är viktigast att definiera är vad som är av god kvalitet, bra material och tillverkat med omsorg och hantverksskicklighet. Vad som sedan anses fint eller fult, värdefullt eller värdelöst inom design, inredning och arkitekturer kommer vara en ständig tvistefråga.  

Men just nu finns det tyvärr andra, mycket allvarligare frågor att ta ställning till. Det handlar om vår existens, om ett jordklot som ska överleva. För att uppnå högt ställda klimatmål behöver vi alla bidra, det innebär att vara förändringsvillig, kunna tänka om och tänka nytt. Det är hög tid att sänka garden, visa förståelse och engagemang, ta ansvar, visa samsyn och det goda samarbetets kraft. Att spara på jordens resurser kräver mod. Jag ägnar mig sedan länge åt långsiktigt hållbar utveckling genom att i min skrivande yrkesroll lyfta fram och synliggöra goda exempel och att kritiska våga granska branschen. Med kraftfull kommunikation kan viktiga budskap föras fram. Att synliggöra värdet i det som redan finns är ett livsnödvändigt sådant. 

Ni får mer än gärna mejla mig och berätta om vad ni håller på med för storverk, i både liten och större skala. Vi behöver hjälpas åt att beskriva begreppet hållbarhet, fylla det med exempel. Att lyfta fram både det som är bra och det som är svårt är viktigt, genom att lära av varandra förändrar vi våra synsätt och beteenden. Nu börjar ett nytt år, det kommer troligtvis bli en fortsatt utmanande tid för många, världen är oroligt, både människor och ekonomin lider. Men vi får inte glömma att det ändå är 2024, en fin siffra, som 24 karat – kanske blir det ett guldår, vi får väl se…