Fredag = klimataktivism

Vi bör vara oroliga för klimatet, men inte till den gräns att vi blir handlingsförlamade. Det har aldrig varit enklare att agera, menar Henrik Lindholm, grundare till ArchitectsForFuture. För IA berättar han hur arkitekturbranschen kan ta mer ansvar.

Klimatarbetet tar förstås aldrig slut, oavsett veckodag, jobb, kön, identitet eller ålder. IA pratar med Henrik Lindholm, inredningsarkitekt och medgrundare till nätverket Architects Climate Action Network, Sverige, som startades som ett initiativ inom miljö och klimatrörelsen för att fördjupa hållbarhetsfokuset inom arkitekturbranschen.

– Det finns en enorm styrka i att veta att det finns minst 700 personer som tycker att vi inom den svenska arkitektbranschen borde hålla oss inom de gränser som vi undertecknade i Parisavtalet. Det är vårt ansvar att minska branschens klimatpåverkan. Facebookgruppen ArchitectsForFuture samlar dessa viljor och engagemang, säger han. Det finns kraft i kollektivet.

Du har uttryckt att rumslig konstnärlighet och hållbarhetsarbete kan stå i konflikt, då det ena alternativet ibland handlar om ökad konsumtion av nya råvaror och det andra att reducera. Hur kan man eskalera klimatarbetet i inredningsprojekt utan att riskera förlora känsla och mänsklighet?

– Det är en spännande tid vi lever i för båda perspektiven efterfrågas från kunder, stora som små. Det kan vara utmanande att sitta med projekt där beställare inte delar ens ambition att skapa både hållbara och själfulla interiörer, när vi vet att det går att göra med hjälp av noggranna val och envishet. Vi märker dock att allt fler efterfrågar exempelvis återbruk och de projekt som genomförs med tydlig hållbarhetsprofil får stort genomslag, både medialt och i branschen. Det finns ett växande intresse för vad långsiktighet och hållbara val kan ha för goda spinoff-effekter.

Kan man säga att vi går från nyfikenhet och intresse till aktion?

– Det vill jag säga. Intresse har funnits länge, men svårigheten har varit att sätta konkreta mål och staka ut en handlingsplan. Vi börjar nu röra oss mot scenarios där vi kan både räkna och mäta konsekvenserna av våra val – och kunderna börjar efterfråga det, såväl som märkningar och certifieringar. Samtidigt blir vi också bättre som bransch på att erbjuda den tjänsten. Men som ”take away” vill jag nämna en tumregel för kunder till inredningsarkitekter att tänka på – ju högre grad återbruk desto billigare och hållbarare blir det.

Vad innebär hållbarhet egentligen och hur uppnår man det?

– Vi har lååångt kvar innan vi uppnår riktig hållbarhet. Som begrepp tolkar jag det att gå plus minus noll vad gäller utsläpp och klimatpåverkan. Inget genomfört projekt – vad jag känner till – är hållbart ur den aspekten, utan efterföljande kompensationsåtgärder. Frågan är om det ens är relevant att prata i de termerna eller att ställa sådana krav där vi är nu. Så fort man sätter pennan till pappret, tar bilen, eller något så enkelt som att äta kött eller att flyga i yrket… Allt man gör bidrar till yrkespersonens klimatpåverkan. Det bästa man kan göra är att göra så mycket som möjligt som har positiv inverkan utifrån den kunskap individen har i dagsläget – och att ständigt vara öppen för att utvidga sin kunskap.

Vad har du för tips till branschkollegor, beställare och kunder för att agera i positiv riktning?

– Jag vill uppmana alla beställare att ställa återbrukskrav på er inredningsarkitekt. På det sättet kan man ta en stor tugga av klimatpåverkan direkt ur projektet. Det finns leverantörer som kan tillgodose återbruk även till de som inte har befintligt bestånd.

– Jag vill uppmuntra till att lägga mer tid och resurser på förarbete och nulägesanalys. Ett lyckat återbruksprojekt förutsätter god koll på ingående möbelbestånd.

– Jag tycker även man ska ställa krav på ett hållbart förfarande. Att inte stoppa in giftiga textilier eller kromgarvade läder i miljöer, liksom att inte föreskriva möbler som kommer gå sönder efter ett eller två år. Det ska finnas en ordentlighet och ett ansvarstagande genom hela processen, inom allt från resande till materialval. Säg nej till dåliga förslag!

– Vill man köpa nytt, exempelvis kontorsinredning, är ett tips att tänka långsiktigt genom att köpa in möbler som betingar stort andrahandsvärde. När man senare ska flytta eller göra sig av med möblerna kan man lukrativt sälja produkterna på andrahandsmarknaden och få tillbaka en stor del av investeringen.

Vad ställer det för (nya?) krav på inredningsarkitekten?

– Det är vore synd om ovana att jobba med återbruk hindrar arkitekten från att kunna erbjuda och förklara värdet av hållbara val. Det engagemang individen känner personligen har en förmåga att läcka över på projekten, så om du tycker något är viktigt kommer din tjänst också bestå av de värdena. Viktigt är att informera sig om nödläget och yrkesspecifika åtgärder! Så länge människor behöver gestaltade miljöer kommer inredningsarkitekter fortsatt behöva eskalera klimat- och hållbarhetsarbetet.

Vi är mitt i en pågående pandemi som många trott eller hoppats skulle leda till bred omställning. Drivs du av rädsla att vi kommer missa chansen?

– Ja, absolut. Eller, delvis. Vi bör alla vara skrämda. Som företagsledare tycker jag man har ansvar att tydligt förmedla varför man bör införa klimatåtgärder. Jorden kommer gå in i ekologisk kollaps om vi inte gör något. Vi står inför planetär ekosystemkollaps, som enligt FN:s forskare kommer inledas redan inom detta årtionde. Och det gäller också privatpersoner. När vi stänger laptoppen på fredagen och går hem stannar inte uppvärmningen av atmosfären. Vi måste vara beredda att jobba med vår egen hållbarhet 24/7. Att vi bör agera kraftfullt nu är ingen åsikt – det är fakta. Ingen säger att det är lätt, men det har heller aldrig varit enklare med alla verktyg som nu finns för att räkna ut sitt personliga klimatavtryck.

På tal om radikala åtgärder har du sagt att hållbarhet på många sätt fortfarande är radikalt inom inredning och arkitektur. Hur vänder man den utvecklingen?

– Det finns mycket kvar att jobba med. Normen måste flyttas längre ut på den radikala flanken. Arkitekter och inredningsarkitekter beslutar inte om ny eller återbrukad inredning – det gör marknad och efterfrågan. Därför måste normen inkludera hållbara lösningar. Hållbara på riktigt! Hållbarhet som sträcker sig utanför ritbordet, ut i den personliga övertygelsen. Jag tror information och att våga vara obekväm är nyckeln!