En ny vardag för inredningsarkitekter

Hur har affärerna och uppdragen påverkats för inredningsarkitekterna? Vad är det nya business as usual? IA tar tempen på branschen med hjälp av redaktionsrådet som återger hur en ny vardag ser ut kantad av utmaningar kopplade till Covid-19.

Vad blir den största skillnaden att återgå till jobbet som inredningsarkitekt efter sommaren 2020?

– Det är en ny vardag, men en vi vant oss vid snabbt – kanske för att vi måste och för att alla har stått inför samma utmaning. Vi har jobbat hemifrån mer eller mindre sedan mars och våra projekt har inte påverkats av det. Vi var helt digitala redan innan. Det som eventuellt kommer upplevas annorlunda är att vi inte ses öga mot öga lika ofta och att även lokala projekt nu också hanteras digitalt, säger Mer.

Hur har er affär och era uppdrag påverkats av Corona-situationen?

– På hotellsidan ser vi en tydlig osäkerhet. Kontor är också något avvaktande eftersom många fortfarande jobbar på distans och träffas digitalt, men vi förutspår att ombyggnad och inredning av kontor sakta kommer att öka framöver i takt med att vi återgår till arbetsplatserna på deltid. Självklart med Corona-säkrade rutiner, säger Reform.

– Vi har märkt en minskad efterfrågan från våra privata kunder, men hos offentliga upphandlare som kommuner, landsting och universitet fortsätter affärerna och behoven som vanligt. Även så hos stora bolag som anlitar inredningsarkitekttjänster genom upphandling. Vi har behövt minska vår personalstyrka något som en konsekvens av detta, säger Indicum.

”Behovet av att mötas och umgås inomhus försvinner inte för att det pågår en epidemi”

– Behovet av att mötas och umgås inomhus försvinner inte för att det pågår en epidemi, så vår kärnaffär består – att skapa trivsamma miljöer där människor möts och umgås. Däremot är förutsättningarna och behoven annorlunda och vi märker en ökad efterfrågan av digital arkitektur. Vissa av våra leveranser är enbart digitala, där syftet aldrig ens var att bygga något fysiskt. Den typen av uppdrag lär bara öka i omfattning och efterfrågan, säger Mer.

Kommer uppdragens natur förändras utifrån nya behov och krav kopplat till Corona?

– Det är en intressant tid för vårt yrkesområde där så mycket handlar om det fysiska rummet och mänskligt beteende. Våra uppdrag handlar alltid om mått och avstånd, men nu mer än någonsin – i en pågående epidemi – är det viktigt att medvetandegöra vikten av rumsliga aspekter. Både att studera dem och revidera dem, för att minimera nya utbrott i framtiden, säger Indicum.

– Våra arbetssätt, metoder och verktyg kommer bli än mer digitala. Så har vi jobbat länge, men nu är det en ny påtvingad situation som skyndar på utvecklingen, säger Reform.

– I takt med att konvent, mässor och stora event blir helt digitala kommer vi troligen se en ny projektform etableras: det digitala rummet, fortsätter Indicum.

– Som inredningsarkitekter har vi alltid varit bra på att leverera trygga, inkluderande och funktionella miljöer. Nu har vi en ny aspekt att ta hänsyn till, att ingen människa ska känna sig exkluderad, rädd eller orolig på grund av att exempelvis tillhöra en riskgrupp. Uppdraget att gestalta miljöer där vi kan samexistera på lika villkor består, säger Mer.

Kommer inredningsarkitektur ”se ut” på ett annat sätt post Corona, om vi tillåter oss att prata stil för en stund?

– Vi kommer nog se en stor skillnad i hur framförallt kontor och arbetsplatser utformas med ännu mer fokus på möten och samarbete. Det har potential att bli mer visuellt stimulerande än skrivbordslandskap. Därtill kommer varumärkesspegling bli ännu viktigare och mer framstående än vi redan ser. Som arkitekter måste vi utveckla våra tjänster att inkludera framtidssäkring för snabba förändringar, såväl som fortsätta leverera visuellt starka koncept, säger Reform.

– Kanske kommer denna epidemi fungera som en påminnelse om att vi inte är odödliga och att vi lever i en värld där vi måste samexistera. Kanske kommer respekt för liv och allt levande påverka allt från mode till inredning och arkitektur i en framtid då vi behöver agera mer kliniskt och avståndstagande gentemot varandra. Kanske kommer mänskliga avtryck betonas i högre grad då ytskikt och material kommer bli allt mindre taktila och tilltalande för mänsklig beröring. Att människor därtill behöver vara mer separerade och uppdelade kan få till följd att det uppstår behov av något som tar bort det ödsliga, känslan av tomrum, något som skapar mänsklig kontakt och trygghet. Kanske kommer vi se färgsättningar, belysning och möbler som på lustfyllda sätt plockar fram den mänskliga upptäckarglädjen. Eller så vänjer vi oss vid kliniska miljöer och tycker det är positivt att smuts syns, att allt doftar sprit och att rummen är luftiga och rymmer mer än oss själva. Det nya trygga, istället för doften av skog och jord, blir doften av handsprit och synen av tomma rena ytor. Rymliga och luftiga rum med starkt ljus och blänkande material blir det nya svarta…, säger Indicum.