Branschen kraftsamlar för minskat textilt svinn

TexChain är ett Vinnovafinansierat projekt med ambition att finna nya lösningar för ett cirkulärt system inom textilindustrin – en av de mest förorenade industrierna i världen. Tolv bolag från näringslivet medverkar i genomförbarhetsstudien som drivs och genomförs av Wargön Innovations.

På TexChains hemsida står det att läsa att vi står inför ett paradigmskifte där vi är på väg mot en cirkulär ekonomi och att vi går från att tala om råvaror och avfall till att bara prata om råvaror. Det innebär att allt har ett värde, för evigt. Detta är vad samverkansprojektet TexChain ämnar att titta på genom att ta tillvara på värdet i textila rester från en bransch där det mesta idag förbränns.

De har gjort en grov uppskattning att den svenska textilindustrin genererar omkring 6 000 – 14 000 ton restavfall, per år. Kan man finna nya användningsområden för denna massa innebär det inte bara nya affärsområden och utveckling av nya resurssmarta produkter, utan även en enorm miljöfördel.

Medverkande branscher

TexChain är finansierat av Vinnova och drivs av innovationsbolaget Wargön. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE och företag från totalt fyra branscher som använder textil som råvara ska de under tre år förändra branschen i grunden.

Ett av de medverkande företagen är Glimakra of Sweden som producerar ljudabsorbenter. De arbetar prioriterat med FN:s globala mål och specifikt med mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Ett led för företaget i att skapa hållbar produktion är att se över det restavfall som ett brett sortiment av tyger genererar, varför medverkan i TexChain lockande.

– I detta projekt börjar vi titta på problem som går utanför våra egna processer och tar därmed ett ansvar som blir allmännyttigt, förutsatt att vi kan lösa frågan kring hur vi kan hantera olika spillfraktioner från olika källor, säger Glimakras VD Anders Barrklint.

Ambitionen är skapa nytt av restavfallet, men också från de cirkulära produkter Glimakra erbjuder med ny tygklädsel. Förhoppningen är framförallt att restavfallet kan återbrukas och användas som ljudabsorberande stoppning i företagets akustiska möbler.

– Vi vill även kunna använda andras restmaterial då vårt eget inte kommer räcka så långt. Det kommer krävas att vi löser en del problem för att få det att fungera, där en av utmaningarna är att vi måste ha full spårbarhet på ingående materialen i våra produkter, fortsätter Anders.

Totalt deltar 32 parter varav några inom möbel- och inredningsbranschen är Kasthall, Materia, Martinson, Ludvig Svensson samt Trä- och möbelföretagen.