Så inreder du medvetet med mattor

Att göra ett kunnigt och medvetet val av mattor kan vara trådigt, minst sagt. Även produkter av återvunnet material ger upphov till miljöpåverkan. Så hur ska man resonera? Martin Pollak, Miljö- och hållbarhetsansvarig på Ogeborg, delar sina bästa tips för att tänka hållbart vid val av interiöra textilier.

Det finns ett problem. Mattor köps nästan uteslutande in som heltäckande och lös inredning idag. Och efter ett antal års bruk vill kunden förändra sin inredning, eller så sker det en hyresgästanpassning av lokalen, varpå allt rivs ut och skickas till återvinning trots att mattorna inte är utslitna. Detta vill Ogeborg ändra på och med deras system för återbruk förlänger de produkternas livscykler genom att finna nya brukare.

Det är dock en komplex värld där ute, med ett överflöd av information. Det kan vara svårt att avgöra om exempelvis en matta tillverkad av 100 procent återvunnet material är bättre än en motsvarande produkt med 40 procent återvunnet material, men som är 100 procent klimatkompenserad.

Välj en matta som fungerar över lång tid, menar Martin Pollak.

– Att välja en klimatneutral produkt är ett ställningstagande för minskad miljöbelastning, likväl som val av produkter med hög andel återvunnet material, säger Martin Pollak, Miljö- och hållbarhetsansvarig på Ogeborg.

Martins tre tips för medvetna val av mattor

1. Rätt matta för ändamålet
”Den enskilt största miljöpåverkan en matta har som inredningsdetalj handlar om hur länge den kan användas utan att behöva bytas ut. Alla andra miljöfaktorer som innehåll, andel förnybart material, hur mycket av produkten som kan materialåtervinnas osv, är underordnat detta faktum.

Om luggen i en matta till exempel är gjord av förnybart material (ull, sisal osv) men inte klarar slitagekraven för den plats där mattan skall brukas så är den ett dåligt miljöval jämfört med en matta med lugg av syntet. Så i många fall när det gäller offentliga miljöer är ett icke förnyelsebart material bättre vilket kan vara lite lurigt att förstå.”

2. Långsiktig design
”Medger valet av mattans material, färg och design att mattan enkelt kan underhållas och därmed upplevas vacker och tidlös så minskar även risken för att kunden skall vilja byta ut mattan för att den inte längre fyller sitt syfte.

Exempelvis kommer en för ljus enfärgad matta i en entré att upplevas solkig efter ett tag för att den är svårare att hålla fräsch över tid. Likaså kommer en matta med färg/design som baserats på en övergående inredningstrend ha svårt att få en plats i en miljö som förändras över tid som ett kontor eller ett hem.”

3. Ett rent innehåll
”Sträva efter att produkter skall vara giftfria och ha ett innehåll som minimerar riskerna vid tillverkning och brukandeskede. De skall även vara resurseffektiva, alltså tillverkade av så hög andel återvunnet material som möjligt och på ett sådant sätt att ny återvinning är möjlig när produkten tjänat ut i slutet av sin livscykel.

Återbruk är alltid att föredra före återvinning. Det är en trend som är här för att stanna.
Vi är alla medvetna om att vi i framtiden behöver ta ett större gemensamt ansvar för att minska resursslöseriet. Inom inredningsbranschen finns flera fantastiska initiativ där tillverkare och distributörer jobbar med att skapa system för återbruk av sina och andras produkter. Som 100gruppens fantastiska arbete för framtidens hållbara interiörer och Centrum för Cirkulärt Byggande.”

En självklarhet att ta ansvar

Sedan 2007 har Ogeborg regelbundet investerat i projekt som minskar den globala miljöbelastningen. Fram till 2017 skapade företaget motsvarande miljöbesparing som dess reella klimatavtryck, alltså ett klimatneutralt företag. Nu är ambitionen och målet att maxa detta än mer genom att kompensera för mer än vad man förorsakar.

– Ambitionen är att ge tillbaka för alla år som vi drev företaget utan den medvetenhet som finns idag om vårt ansvar för den globala miljön. På det sättet hoppas vi påverka branschen och leda genom att skapa förändring, säger företagets vd Helene Ogeborg.