IA guidar bland miljömärkningar för design och arkitektur

Globalt och nationellt finns det en uppsjö av olika miljömärkningar kopplat till produkter, byggnader och material. Googlar man begreppet får man upp miljontals träffar, vissa seriösa, medan andra kommer från företag som helt saknar trovärdighet. Vi pratar med Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF, som bringar klarhet i några typer av märkningar och certifieringssystem kopplat till design och arkitektur.

Vi står inför stora utmaningar kopplat till klimatet, som avfallshantering, plast i hav och natur, skogsbränder… Ni vet hur det ser ut. Många företag som handlar med varor vill göra det rätta och motverka denna negativa miljöpåverkan, vilket är beundransvärt – och enda rimliga vägen framåt om man ska vara ärlig. Men det är en djungel av olika märkningar och certifikat där ute, framtagna för att underlätta, men som ofta försvårar processerna på grund av otydlighet.

Robin Ljungar. Foto: Sören Andersson

”Det är ofta svårt att veta vilka krav man ska ställa som beställare.”

– Vi ser att många aktörer vill efterfråga bra produkter från ansvarstagande producenter och leverantörer. Men man måste kunna efterfråga på ett klokt och ansvarsfullt sätt och det är ofta svårt att veta vilka krav man ska ställa som beställare, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

Av just denna anledning har TMF satt ihop en värdefull lista som förtydligar några aktuella miljömärkningar och certifieringar utifrån vad man ska köpa in. Robin delar in dem i fem kategorier eller produktgrupper:

Byggvaror – kopplat till sådant man bygger hus av och inreder med, som gips, tapet, fönster, fästmassa, lim, färg, etc.
Certifiering av byggnader – kopplat till hur man certifierar en fastighet, som BREAM, LEED, Miljöbyggnad, osv.
Träråvara – kopplat till allt som har med trä att göra, som möbler, parkettgolv, listverk, spårbarhet osv.
Textil – allt ifrån gardiner och mattor till inredning och möbler
Möbler & inredning – allt som rör det interiöra rummet, som skrivbord, stolar osv.

TMF:s lista underlättar för den som ska kravställa eller föreskriva vad som ska köpas in i exempelvis ett inredningsprojekt, men också för företag som vill verifiera att det man säljer lever upp till kraven.

– Det är alltid en balansgång med miljömärkningar. Utan ett system är det jättesvårt, men har man för många blir det otydligt av den anledningen. Helst vill man ha så få som möjligt, men ett urval som är relevanta och har förtroendeingivande avsändare, säger Robin.

17 märkningar att känna till

Träråvara

FSC – Forest Stewardship Council
FSC är en oberoende internationell medlemsorganisation. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem. Systemet omfattar trä och andra skogsprodukter för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
PEFC är en global och fristående organisation som tillhandahåller ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Svenska PEFC:s skogsstandard omfattar skogsskötselstandard, social standard och miljö- standard.

Byggvaror

Basta
Basta jobbar för att fasa ut användningen av särskilt far- liga kemiska ämnen och tillhandahåller en databas med anläggningsprodukter som klarar organisationens krav. Informationen i systemet kvalitets- säkras genom regelbundna revisioner av leverantörerna. Basta är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL, Svenska Miljöinstitutet och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som utvecklar och äger ett system för miljöbedömning av byggvaror. Deras webbaserade verktyg ska underlätta val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön.

Sunda Hus
Sunda Hus arbetar för att fasa ut farliga ämnen i byggnadens hela livscykel och tillhanda- håller både rådgivning och ett webbaserat system. Till skillnad från Basta och Byggvarubedömningen är Sunda Hus ett vinstdrivande företag.

Certifieringar av byggnader

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Green Building
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Deras certifieringssystem handlar enbart om energieffektivisering i byggnader.

Breeam
Breeam är ett miljöklassningssystem från Storbritannien. Med över 250 000 certifierade byggnader är Breeam det mest använda certifieringssystemet i världen. Sweden Green Building Council har anpassat det till svenska förhållanden.

LEED
Certifieringen Leed riktar in sig på minskad användning av resurser – som mark, vatten, energi och byggnadsmaterial. Utvecklat och administrerat av icke-vinstdrivande US Green Building Council.

Möbler & inredning

Möbelfakta
Möbelfakta är ett märknings- system för möbler anpassat till fastställda Europastandarder. Utöver omfattande miljökrav innefattar Möbelfakta även krav på kvalitet och socialt ansvarstagande. Möbelfakta är det enda märkningssystem som har alla dessa tre delar. Ägs och administreras av Trä- och Möbelföretagen (TMF).

EU Ecolabel
Under sommaren 2016 kommer en reviderad version av EU Ecolabel för möbler att publiceras. Tidigare fanns en version som bara gällde trämöbler men nu har man en betydligt bredare ansats där en rad olika typer av möbler för såväl offentlig bruk som hem- miljö kan märkas. Denna märkning blir den första egentliga miljömärkningen för möbler som är gemensam för hela EU.

Svanen
Märkningen Svanen för möbler och inredning säkrar bland annat trä från uthålligt skogsbruk i tillverkningen, minimal påverkan från miljö- och hälsofarliga ämnen och minskad klimat- och energipåverkan. Svanen är en nordisk märkning och ägs av bolaget Miljösverige AB, som i sin tur ägs till 100 % av staten.

Textil

EU Ecolabel (EU-blomman)
EU Ecolabel är en gemensam miljömärkning för EU-länderna. För att få använda märket måste tillverkaren visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation.

Svanen
Svanenmärkta textilier inne- bär att ta ett helhetsgrepp för miljöpåverkan under produktens livscykel, från odling av bomull till färdiga kläder och textilier. Svanen ställer krav på ekologisk odling, krav på kemikalier i beredningen till färdiga produkter (blekning, färgning, efterbehandling etc) samt krav på rening av utsläpp.

ÖKO-Tex
ÖKO-Tex standard 100 är en av de mest kända märkningarna för textilier, läder, tillbehör och producenter som prövats för hälsofarliga ämnen. I Sverige sköts certifieringen av Swerea.

Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Bra Miljöval är en tredjepartscertifiering, det vill säga en oberoende märkning som inte är kopplad till säljaren eller köparen. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en miljöorganisation.

GOTS – Global Organic Textile Standard
GOTS är en internationell miljömärkning för naturfiber och reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Kriterierna omfattar även sociala krav.