Arkitekter världen över manifesterade för klimatet

Under fredagen den 19 mars samlades arkitekter världen över i en global klimatmanifestation kopplat till Fridays for Future.

Svenska Architects For Future uppmuntrade medlemmar och följare att visa sitt missnöje under parollen #NoMoreBusinessAsUsual. En digital manifestation kommer av uppenbara skäl kanske aldrig uppnå samma glädje och kraft som en folksamling kan bidra till, men Architects For Future såg ett betydande engagemang. Mer så internationellt än på hemmaplan, exempelvis från systernätverk som ACAN och Architects 4 Future i Tyskland. Budskapet är tydligt – vi kan inte stoppa huvudet i sanden och fortsätta som vanligt.

Under hashtagen #ArchitectsUnite samlades tusentals arkitekter, tillika Europas gräsrots-rörelse för klimatet

Varför? Jo, för att:

1: Byggbranschen är, hur gärna vi än vill göra gott, en miljöbov

Utsläppen till följd av svensk byggindustri ökar inom samtliga miljöindikatorer enligt Boverkets årsredovisning från 2020. 2018 släppte Svensk byggindustri ut 17 652 000 ton CO2. 11,8 miljoner ton av detta bestod av inhemska utsläpp, vilket kan jämföras md biltrafikens totala utsläpp samma år som låg på 10,4 miljoner ton. Dessutom tillkom 5,9 miljoner ton utsläpp på grund av import av byggvaror.

Källa: Naturvårdsverket  

2: Tomma ord kopplat till miljöengagemang svämmar över och aktioner uteblir

Ingen tar ansvar för Architects Declare. ”Värdarna” som tog på sig värdskapet för AD i Sverige är svenska arkitektkontor. Ingen ansats har gjorts för att samla kraft kring uppropet eller för att organisera gränsöverskridande samarbete bolag emellan. 

3: Vi har alla ett ansvar gentemot jorden såväl som yrkesrollen

Arkitekter, och svenskar i stort, bryr sig i allt högre grad om hållbarhet. Architects For Future har sett en stor tillströmning av medlemmar under 2020, vilket vi tror beror på ökad förståelse för frågans eskalerande viktighet.

Sveriges Arkitekter har också utvecklat formuleringen kring de etiska reglerna att nu inkludera att ”arkitekten ska verka för ett hållbart samhällsbyggande”. Svart på vitt kan vi alltså inte köra på med business as usual.

Källa: sverigesarkitekter.se

Sammanfattningsvis är det oroande att engagemanget för miljöfrågan finns – men att krafttagen, både politiskt och inom näringslivet – uteblir. Så vad kan och vill vi inom Architects For Future göra? Vi är ett växande nätverk som genom ökad kunskap vill bidra till att förflytta normer och bryta ner dysfunktionella system. Hållbarhet börjar med dig. Vi finns på många ställen, gå med i nätverket via Facebook.

Uppvärmda hälsningar,
Architects For Future Sverige