Konst på jobbet får dig att prestera bättre

Forskning visar med all önskvärd tydlighet att konst på jobbet ökar vårt välmående och våra prestationer. Inredningsarkitekten Emma Wanner har djupdykt i ett exempel från Exeter University och resonerar kring egna upplevelser av att exponeras för konst på jobbet.

Konst är något som alltid skapat en nyfikenhet hos mig. Under mina designstudier fick jag ett väldigt starkt intresse när jag började se en koppling mellan just konst och design och hur det kan implementeras för att förhöja omgivningen. Design är så pass komplext att det kan anses som en form av just konst. Jag är lyckligt lottad att få jobba med båda och samtidigt vara på en plats där vackra ting alltid är runt omkring mig. Ting som ständigt byts ut beroende på vad för projekt som är aktuellt i studion just där och då.

Bild: Unsplash

Att skapa effektfull miljö är något som alla designers strävar efter. Men att förstå vilken inverkan konst kan ha – utöver det rent estetiska – är inte alltid lika tydligt. Nu talar vi inte om planscher med motivationstexter eller stora färgglada loggor för att fylla upp tomrum, utan välkurerade och uttänkta objekt. Jag vill även understryka att ordet konst kan vara väldigt svårdefinierat och i många fall en subjektiv idé för många. Själv vill jag fokusera på den ”allmänna idén” av konst på arbetsplatsen och ge en förståelse för hur den kan tas fram och vilken effekt konsten har, exempelvis att kunna vara inkluderande, stressreducerande, och hur den kan ge ökad produktivitet och allmänt välmående.

Ett bra exempel är Fr Dr. Craig Knight från Exeter University som har studerat psykologi inom arbetsplatser i över 20 år. En av hans mer direkta undersökningar med researchgruppen ”identity realisation” var baserade på en timmes arbete i fyra olika kategorier av arbetsmiljöer.

Resultatet av denna undersökning var de som jobbade i kontoret enriched hade en ökning på femton snabbare resultat och mindre klagomål angående deras hälsa. De som jobbade på kontoret empowered hade ungefär trettio procent i samma kategori som ovan, medan de i ett lean kontor inte hade någon ökning, och de som fick sina personliga yttryck ändrade fick samma resultat som de i lean.

Bild: Unsplash

Utöver detta experiment så bekräftar även psykologi och biologi samma resultat; både hjärnans och kroppens direkta reaktion på så kallad ”vacker konst” men även hur det uppmuntrar kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och beslutstagande. Det skapar även utrymme för diskussion mellan kollegor och gäster. För att uppnå något som alla parter är nöjda med är det viktigt att involvera de anställda i valen på arbetsplatsen och på mindre skala och ge utrymme för personligt uttryck på arbetsstationerna. Något som ofta uppskattas är att involvera lokala konstnärer och att ha objekt i cirkulation för att framhäva fler konstnärer och få en känsla av miljöombyte.

Själv tycker jag att det är viktigt att balansera konst som känns unik och exklusiv men samtidigt känns inbjudande för alla att få ta del av. Konst bör var uttänkt och inte agera som något som fyller upp väggen eller enbart är dekorativt. Det behöver heller inte vara en väldigt dyr investering. Konsten kan vara inspirerad av platsen, av de anställda eller agera som kontrast för att framhäva platsen i sig. Konst ska inbjuda for diskussion och nyfikenhet.

Bild: Unsplash

Under min tid i ett kreativt co-working space där jag jobbade for Navet hade jag en konstrestaurerare vid skrivbordet bredvid mig. Varje gång någon gick förbi hans skrivbord kikade de över hans axel, ställde en fråga eller startade en konversation. Det var definitivt en väldigt positiv ingång för att lära känna de olika personerna på en co-working och det var alltid intressant att få se vad han skulle ta med sig kommande vecka. Ett mindre praktiskt förhållningssätt på många arbetsplatser, men återigen ett väldigt svart på vitt exempel på konstens inverkan på omgivningen.