”Saknas en insikt om att inredningsarkitekter till stor del arbetar och verkar under andra förutsättningar än byggnadsarkitekter”

Inför årets SvArk stämma den 19-20 november hoppas Torsten Hild att det kommer upp fler motioner med bäring på inredningsarkitekternas roll och situation på arbetsmarknaden. - Jag önskar att styrelsen inte hemfaller åt samma förhållningssätt som de hade när de svarade på motionerna förra stämman; att det är något de redan gör integrerat i det pågående arbetet, ”business as usual”.

Under året har styrelsen arbetat med de fem motioner som gick genom 2020, men det är inte mycket av det som ännu blivit av. Det är bra att utbildningsutskottet har börjat titta på särarterna mellan de olika arkitektkompetenserna, vilket jag hoppas kommer att leda till en mer specifik skrivning i utbildningspolicyn bättre anpassad till de förutsättningar som inredningsarkitekter verkar under.

Arbetet med att upprätta handlingsplaner för inredningsarkitekternas roll och situation på arbetsmarknaden har inte verkställts. Tillsättandet av en kommission har inte blivit av heller, med hänvisning till att Akademin för inredningsarkitektur har den rollen, vilket inte är tillfredställande. Tanken med kommissonen var en grupp människor som fördjupar sig i enbart en fråga. Det kan inte en grupp ideellt arbetande medlemmar ta sig an. Kurserna har heller inte blivit av, och inte den digitala mötesplatsen.

Motionerna var en reaktion på att det inte är gott nog med att inredningsarkitekter skall nöja sig med det arbete som görs anpassat för byggnadsarkitekter. Det tycks saknas en insikt om att inredningsarkitekter till stor del arbetar och verkar under andra förutsättningar än byggnadsarkitekter.

Slutligen så hoppas jag att Sveriges Arkitekter inser att det är mycket kvar att göra och att de jobbar på med våra frågor; på ett mycket spetsigare sätt än vad som har gjorts hittills.