Snart lättare för inredningsarkitekter att få SIR-titel

IA har tidigare lyft frågan om SIR-titelns förfarande då man, trots en lång och gedigen utbildning, måste ansöka om SIR-titel genom invalsnämnden genom att lämna olika arbetsprover som visar på både konstnärlig och yrkesmässig färdighet.

Nu har styrelsen på Sveriges Arkitekter dock tagit ett kliv i rätt riktning genom ta ställning till ett förslag som innebär att personer som antagits och gått igenom Konstfacks masterprogram i inredningsarkitektur inte kommer att behöva granskas av invalsnämnden – det ska räcka med granskning av betyg för att få SIR-titel. Tidigare godkändes det inte om man hade sin kandidatexamen från något annat lärosäte än just Konstfack, men nu hoppas vi att detta är ändrat och i hamn.

Det här är för många en jobbig process och lite av en chock att man ska behöva bevisa sin yrkesskicklighet trots att man kanske har en master i inredningsarkitektur och flera års yrkeserfarenhet. Inredningsarkitekter är dessutom en liten yrkesgrupp som behöver bli fler, och det här problemet har därför en negativ påverkan på hela yrkeskåren.

IA menar att denna utdragna och snåriga process leder till att flera kvalificerade inredningsarkitekter inte ansöker om titel. Detta påverkar branschen i stort eftersom det är den enda yrkestitel som finns i Sverige.

Foto: Unsplash/Unseen Studio