Forskning och utveckling för möbel- och inredningsbranschen

Nu skall möbel- och inredningsbranschen kroka arm för att klara hållbarhetsomställningen. Hittills har branschen haft en svag koppling till den akademiska världen och utvecklingsarbetet har ofta bedrivits lokalt och hos de enskilda företagen. Det skall bli ändring på det och branschen gör en kraftsamling för att driva på utvecklingen, skriver Torsten Hild.

En grupp organisationer som representerar akademin, näringslivet och samhället har gått samman för att bilda en ny organisation inriktad på forskning och utveckling. Alla har resurser i form av kompetens och verkstäder som de gör tillgängliga för de i branschen som vill vara med och driva utveckling i riktning mot ett hållbart och livskraftigt näringsliv.

Den nya organisationen har rollen av en paraplyorganisation som samlar de som redan håller på med forskning och utveckling inom möbel- och inredningsbranschen. Även om tankarna lätt kan ledas till Möbelinstitutet som lades ned 1996, kommer det inte att byggas något nytt centra eller science park utan det bygger på faciliteter som redan finns. De som är intresserade kommer att kunna närma sig den nya organisationen för att få hjälp med sina specifika utvecklingsfrågor.

Antingen kan det handla om att starta ett nytt projekt, eller så kan kunskapen hittas i den forskning och utveckling som redan gjorts och dokumenterats. Det kan handla om företag som är intresserad av ny teknik eller nya affärsmodeller. Andra som kan vara intresserade är designer och formgivare som vill utveckla sina idéer men inte har egna resurser för att driva den typen av utforskande processer.

En grupp organisationer som representerar akademin, näringslivet och samhället har gått samman för att bilda en ny organisation inriktad på forskning och utveckling. Foto: Unsplash

Bakom den nya ännu inte sjösatta organisationen står; Göteborgs universitet, Science Park Borås, IDC West Sweden Skaraborg, Interior Cluster Sweden, Trä- och Möbelföretagen, RISE och Västra Götalandsregionen. Till sommaren beräknas förberedelserna vara klara och branschen kommer att bli informerad och inbjuden att delta i form av olika erbjudanden.

Ett tillskott till den nya organisationens anläggningar är den testbädd för träbearbetning som nu byggs i anslutning till Göteborg universitets lokaler i Dals Långed. Det är en verkstadsmiljö med fokus på designdrivna utforskande processer som erbjuds branschens aktörer i syfte att driva utveckling mot en hållbar omställning av produktion och konsumtion. Den kommer att komplettera den textilinriktade verkstadsmiljö som finns i Borås, anläggningen fokuserad på industriella processer, automation och robotisering i Skövde, provningsanläggningen på RISE i Borås, och mycket mer. Kansliet för den nya organisationen kommer att drivas av Göteborgs universitet genom Mötesplats Steneby i Dals Långed.