Akademin för inredningsarkitektur i Göteborg

Besök på nyöppnade Röhsska museet, HDK och en träff med Sveriges nya riksarkitekt.

I veckan har Akademin för inredningsarkitektur sammanträtt i Göteborg och besökt Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), Röhsska museet och träffat Sveriges nya riksarkitekt Helena Bjarnegård. Sveriges Arkitekter har fyra akademier för de olika professionerna byggnads-, inrednings-, landskaps- och fysisk planeringsarkitekt, med uppdraget att vara ämnesutvecklande inom respektive professionsområde. Akademin för inredningsarkitektur är därför en viktig del i uppdraget att utveckla området inredningsarkitektur som inredningsarkitektur.se kommer följa med stort intresse.

Akademin beskriver mötet med riksarkitekten som mycket givande. Under mötet diskuterades framförallt problemet med att det råder underskott på inredningsarkitekter och att detta i sin tur leder till att andra aktörer utför inredningsarkitektens jobb. Intressanta diskussioner fördes om skillnader och likheter inom arkitektyrket och vilka möjligheter som finns för inredningsarkitekter i det arkitekturpolitiska programmet ”Gestaltad Livsmiljö”. Akademin lyfte även frågan om hållbarhet inom branschen och hur viktig en inredningsarkitekts roll är för att det ska ske en förändring mot ett mer hållbart tankesätt.

Ann Bergström och Nina Due på Röhsska

På Röhsska museet visade museichef Nina Due runt i det sedan två veckor nyöppnade designmuseet. Röhsska har delvis tagit avstamp i perspektivet ”Gestaltad Livsmiljö” för att utforma sin nya verksamhet. I den nya politiken lyfts Röhsska museet fram som en möjlig regional mötesplats för design och konsthantverk, med uppdrag att utveckla en sådan verksamhet från 2018 samt samverka med lokala, regionala och nationella aktörer inom området. Röhsska museet vill etablera sig som den självklara samarbetspartnern och mötesplatsen för form- och designområdena och dess aktörer i Göteborg och Västra Götaland. Akademin ser positivt på Röhsskas utveckling och kommer söka samarbete framöver.

På Högskolan för Design och konsthantverk hade akademin ett givande möte med inredningsarkitektur-intresserade studenter och svarade på många frågor om branschen och ämnet. Exempel på frågor som kom upp var ”Är det viktigt med en jättebra portfolio när man söker jobb?” och ”Vilka kunskaper saknas oftast när studenter kommer ut på arbetsmarknaden?” Ett möte med ansvariga för utbildningen på skolan ägde även rum, där de olika perspektiven på inredningsarkitekters utbildning och kompetens diskuterades.

Amanda Ostwald

1 mar 2019