Från Homs till Stockholm – Issa Ali vill bygga upp Syrien

Namn: Issa Ali
Yrke: Arkitekt
Favoritplats: Stockholm. Det är en fantastisk stad som tar hand om allt; byggnader, naturen, människorna och logistiken. Man kan liksom bada mitt i city, hur härligt som helst.
Drömresmål: Historiska platser i t.ex. Syrien, Egypten och Irak. Jag fascineras av platser som har betytt mycket för världen.
Dold talang: Stå-uppande

I vilken stad utbildade du dig till arkitekt?

– I Homs i Syrien. När jag år 2013 tog min arkitektexamen flydde jag från kriget i Syrien.

När kom du till Sverige och Stockholm?

– År 2014 kom jag hit. Och då tog det drygt ett år för mig att få mitt uppehållstillstånd, vilket gjorde att jag inte kunde göra någonting, varken jobba eller studera. Men under år 2015 fick jag uppehållstillstånd, flyttade in hos en svensk familj och började lära mig svenska. Jag började även samtidigt jobba på Skanska med vägservice och därefter som byggarbetare. Det var väldigt lärorikt att vara på den sidan av bygget också. När jag år 2016 fick jobb som arkitekt på Brunnberg och Forshed tackade jag ja direkt och slutade på byggfirman.

Issa har rest runt för att träffa sina forna studiekamrater som också är en del av projektet ASF Syrien. Här syns Issa tillsammans med Saher Al Aiek i Holland och Gahdeer Mostafa i Syrien

Hur var det att börja jobba som arkitekt i Sverige?

– Det var svårt men kul! Jag har verkligen lärt mig mycket sedan jag började jobba som arkitekt år 2016. Det svåraste var att förstå hela den svenska byggprocessen. Förutom att den skiljer sig från den syriska var det ju dessutom en helt ny vokabulär som jag blev tvungen att lära mig. Nu när jag har fått insikt i det svenska sättet att bygga känner jag mig väldigt inspirerad av det. Det kan gå långsamt ibland men det är demokratiskt och säkert vilket är det viktigaste. Jag kommer använda mig av den svenska byggprocessen i mitt arbete med att bidra till Syriens återuppbyggnad.

Issa tar gärna tillfället i akt att prata om sin situation för att belysa projektet ASF Syrien

Hur skulle du beskriva ditt projekt som ämnar hjälpa arkitekter i Syrien?

– Det är ett projekt som vi än så länge gör genom Arkitekter Utan Gränser Sverige, men vi satsar på att bli en egen organisation som kan jobba självständigt. Vi började arbetet för två år sedan, jag i Sverige, en i Holland och två i Syrien. Vi lärde känna varandra under arkitektutbildningen i Homs och har alla på olika vis drabbats av kriget. Idag är vi fem engagerade i Sverige med olika ursprung. Dessutom har vi nu grupper i Holland, Libanon och Syrien och i andra europeiska länder.

– Vårt främsta mål med projektet som vi kallar ASF Syrien är att återföra kunskap som har gått förlorad genom kriget. Strukturer har förstörts, resurser har tömts och kompetens har flytt landet. I ambitionen att återföra kunskap till Syrien kommer jag använda mig av det jag lärt mig om byggprocessen i Sverige, och mina kolleger om det som de har lärt sig i respektive land. För min del kommer jag att framhålla vikten av demokrati och säkerhet i byggprocessen. Jag vill att man i Syrien börjar bygga med tanke om dagsljusbehov, kultur och miljö, tillgänglighet och andra värden som spelar stor roll för det mänskliga måendet. Likaså att arkitektutbildningen fokuserar på att lära studenterna vikten av det mänskliga perspektivet och den demokratiska byggprocessen.

Vad är nästa steg för AFS Syrien?

– Vi har just haft vårt allra första uppstartsmöte. Det var först nu efter sommaren som alla engagerade i Sverige var på plats och kunde mötas. Det var ett bra möte och nästa steg är att skapa en struktur för projektet. Vi vill etableras i varje land där vi har representanter för att sedan kunna agera i Syrien. Det är just i den ordningen som det måste ske – först fullgod registrering av vår organisation, fler medlemmar, större kontaktnät och sedan insatser på plats i Syrien.

Vad skulle du säga är ASF Syriens största utmaning?

– Att vi vill bygga upp någonting i ett land som inte fungerar. Det som nu byggs i Syrien är fult och instabilt. Fokus i den befintliga återuppbyggnaden är inte att skapa miljöer med långsiktigt och hållbart tänk kring människans behov. Det är inte så konstigt eftersom allting i landet är så förstört, men det gör definitivt vårt uppdrag mycket svårare.

Amanda Ostwald

14 Sep 2019