Sveriges Arkitekter satsar på inredningsarkitektur

Förhoppningarna hos inredningsarkitekterna var höga inför Sveriges Arkitekters stämma som hölls 21-22 november. Det var ovanligt många motioner och många kom från inredningsarkitekter. Torsten Hild, den inredningsarkitekt som låg bakom nio motioner, lyckades få igenom sju. Nu ljusnar det för inredningsarkitekturen som tidigare inte fått mycket uppmärksamhet inom organisationen, om vi skall tro motionärerna.

Tidskriften Arkitekten har liksom IA tidigare uppmärksammat Torsten Hilds nio motioner till Sveriges Arkitekters stämma. Inför mötet som hålls vartannat år har organisationens styrelse gått genom alla motioner och skrivit förslag till beslut åt stämman. Av Torsten Hilds motioner hade styrelsen rekommenderat bifall till en, avslag till en, och att de övriga skulle anses besvarade. Det senare betyder att punkterna anses vara redan uppmärksammade och inte behöver ytterligare resurser. Stämman ville dock annat, och gav sitt bifall till sju av de nio motionerna. Avslag blev det för en motion om att finansiera en bok om inredningsarkitektur, och en motion om priset Guldstolen ansågs besvarad.

– I praktiken innebär det att styrelsen nu skall arbeta med dessa frågor under den kommande tvåårsperioden, säger Torsten Hild, inredningsarkitekt, professor i möbeldesign och ordförande i Akademin för inredningsarkitektur. Det handlar om att avsätta mer resurser i form av en kommission, handlingsplaner, påverkansarbete för att lyfta inredningsarkitekturens värde, byggnadsarkitekernas normativitet, jobba för fler studieplatser, hemsidan, med mera. 

En ”massiv satsning” på inredningsarkitekturen och inredningsarkitekterna enligt Arkitekten.

Goda nyheter för studenterna är att de fick med en ny programpunkt i Sveriges Arkitekters verksamhetsprogram 2021-2022, att styrelse och kansli skall förbättra sin kontakt med studentgruppen för att inkludera dem i verksamheten.

Här kan ni se hela Torstens plädering som sker ca 03:25:00 in i stämman. Mycket nöje!

Frida Prime

24 nov 2020