Samverkansprojekt för cirkulär interiör visades upp under designveckan

Under Stockholm Design Week 2022 bjöd Atrium Ljungberg, Rebel Light, Martela, Holmris B8, Ogeborg och White Arkitekter in till Studio Slaktis. Här demonstreras cirkulär interiör i praktiken och här skapas en plattform för samtal och workshops i syfte att öka takten i omställningen mot hållbara byggda miljöer.

I studion, som ligger i Slakthusområdet i Stockholm, demonstreras inrednings- och ljuskoncept med återbrukbara produkter och material. Tanken bakom projektet var i korthet att stärka och utveckla konceptet cirkulär interiör och visa upp vad som redan finns att ta del av. Samtliga produkter som används i Studio Slaktis har levererats med en plan för hur de ska komma till sin andra och tredje ägare, när den första inte längre behöver produkterna.

Ogeborgs bidrag till platsen var mattor som enkelt kan tas med och återbrukas när AL flyttar sitt projektkontor till nästa lokal.

– Vi vill med vår medverkan visa att det går att skapa cirkulära kontor och arbetsytor redan nu. Varför vänta? Om vi kan öka graden av återbruk istället för att tillföra ny inredning gör vi stor klimatnytta, säger Martin Pollak, Hållbarhetsansvarig på Ogeborg, till IA.

Vad är bakgrunden till detta?

– Sanningen är att endast ca 3,4 % av den svenska samhällsekonomin idag är cirkulär*och som alla vet är klimatkrisen i världen ett obestridligt faktum.

Alla måste hjälpa till om vi ska kunna vända trenden. Ogeborg tar sitt ansvar genom att skynda på omställningen mot det cirkulära samhället genom att erbjuda cirkulära produkter och tjänster redan idag, säger Martin Pollak.

Sofia Hermansson

21 sep 2022