Marie Lindblad

Möt Marie Lindblad, inredningsarkitekt på Indicum inredningsarkitekter. För IA berättar hon om (den inte spikraka) vägen som yrkeslivet ofta innebär.

Namn: Marie Lindblad
Yrke: Handläggande inredningsarkitekt SIR/MSA på Indicum
Drömresmål: San Sebastián i Spanien

Har du alltid velat bli inredningsarkitekt?

– Jag var tio år när jag första gången sa till mina föräldrar att när jag fyller 18 år ska jag flytta till Stockholm, börja på Konstfack och utbilda mig till designer. Riktigt så enkel blev inte resan. Jag tog min master i inredningsarkitektur på Konstfack 2014 – dessförinnan hann jag med en kandidat i form på Beckmans designhögskola samt ett par år på förberedande skolor i Lund och Göteborg. Men att jobba med något kreativt har nästan alltid varit en självklarhet för mig.

I vilken utsträckning har du haft nytta av dina formstudier?

– Att jag först intresserade mig för möbel- och produktformgivning tror jag har en positiv inverkan på min roll som inredningsarkitekt. Det har gett mig en ökad materialkännedom men också en ökad känsla för den lilla skalan. Att jobba med inredningsarkitektur handlar ofta om att se till skalor, det vill säga hur man förhåller sig till ett rum och dess olika element. För mig är inredningsarkitektur något som måste upplevas – det är först när man ser samspelet mellan människor, möbler och rum som man märker om inredning har lyckats. Därför tycker jag det är extra kul att jobba med inredning som ger något mer än bara en funktionell lösning.

Kan du ge ett exempel?

– För mig är en viktig del i arbetet att tänka konceptuellt, alltså att kunna plocka upp en vision eller värdegrund hos beställaren och sedan omvandla den till ett bärande inredningskoncept. I vissa projekt får man möjlighet att ta ut svängarna men ibland är det lätt att falla in i standardlösningar, till exempel när det gäller kontorsinredningar. Men genom att hitta en kombination av material, färger eller mönster går det ändå att skapa något mer personligt och unikt för just den specifika beställaren.

Har yrket blivit som du föreställde dig?

– Det som förvånade mig mest när jag började arbeta som inredningsarkitekt är den övergripande kunskapen man behöver ha i ett projekt. Ofta får man rollen som kundens representant gentemot hyresvärden och de övriga konsulterna i form av husarkitekter, elektriker och akustiker etc. Detta gör att man får en bred kunskapsbank och man lär sig att prata ett gemensamt språk där samarbete är A och O för att helheten ska bli lyckad. 

Har du något drömprojekt?

– Just nu är det att få jobba med en teater. Tänk att få skapa en miljö med en stor dos fantasi och kreativitet – dit människor går för att få en upplevelse, underhållas eller på något sätt beröras.

Amanda Ostwald

5 sep 2018


Warning: Undefined variable $tag_layers in /home/indicums/inredningsarkitektur.se/wp-content/themes/IA/assets/partials/article-author.php on line 50

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/indicums/inredningsarkitektur.se/wp-content/themes/IA/assets/partials/article-author.php on line 50