Hållbar interiör – en ny miljömärkning för inredningsprojekt

Hållbar interiör är namnet på en ny holistisk miljömärkning. Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och miljöansvarig på Indicum inredningsarkitekter säger att det känns naturligt och på tiden att denna lucka i branschen fylls.

Miljömärkningar för produkter, så som Svanen och Krav, känner de flesta till. Även inom förvaltning och nybyggnation av fastigheter finns flera välkända miljömärkningar som till exempel svenska Miljöbyggnad eller internationella BREEAM och LEED. Däremot har det tidigare saknats en miljömärkning som omfattar hela den invändiga miljön, som tar både återbruk, ytskikt, material, möbelval och energiåtgång i beaktan.

Att återbruka möbler är den enskilt största vinsten för miljön i ett inredningsprojekt, såväl mängden avfall som koldioxidutsläpp minskas. Dessutom är det en stor ekonomisk vinst för kunden. Utöver andelen återbruk innefattar miljömärkningen Hållbar interiör till exempel att trä som används i inredningsprojektet ska vara spårbart och läder vegetabiliskt garvat.

– Det känns självklart att även interiörer, som inte sällan görs om eller renoveras mer frekvent än fastighetens exteriör, också bör ta hänsyn till vår miljö och planet. Och för att varje kund och varje projekt ska kunna använda sig av denna miljömärkning har vi arbetat fram tre olika nivåer; guld, silver och brons. Alla tre nivåer håller en hög lägstanivå och tar hänsyn till planeten, och de är pedagogiskt utformade för att de enkelt ska gå att applicera på ett inredningsprojekt. Det ska inte vara svårt att inreda hållbart, avslutar Therese.

Läs mer om Hållbar interiör på Indicums hemsida.

Renovering hos Karl Andersson och söner av klassikern Öresund

Fysisk närvaro i digital tillvaro

Fysisk närvaro i digital tillvaro

Fysisk närvaro i digital tillvaro Hur påverkas inredningsarkitekturen av att vi tillbringar allt mer tid i digitala miljöer? Det har alltid varit en utmaning att förmedla en vision utifrån en tvådimensionell ritning, men med VR kan avståndet mellan arkitekt och...

Från vikvägg till vårdprodukt

Från vikvägg till vårdprodukt

Från vikvägg till vårdproduktRedan innan det var ett trendigt ord på var företags sajt och människas läppar agerade Glimakra of Sweden hållbart och långsiktigt. Nu ställer man om i fabriken för att hjälpa till när samhället krisar genom att leverera adekvata vikväggar...

Jakten på en cirkulär receptionsdisk

Jakten på en cirkulär receptionsdisk

Jakten på en cirkulär receptionsdiskEn spricka på bilrutans glas innebär inte att du kasserar hela bilen, så varför tänka så kring möbler, menar Glimakra of Sweden som har målet inställt på den första helt cirkulära produkten.Den cirkulära receptionsdisken Unique...