Nya verktyget Hint ska hjälpa inredningsarkitekter arbeta hållbart

Genom projektet Hållbar interiör öppnas nu dörren till plattformen som ska hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att förstå hållbarhetens olika delar. I det digitala verktyget Hint får du information om en lokal som sedan räknas samman i en preliminär hållbarhetsprognos för byggnadens eller lokalens interiör.

Kreativa och affärsmässiga avväganden kopplade till hållbarhet i en lokal är inte alltid självklara. Med Hållbar interiörs verktyg nya Hint kommer det bli tydligare vad som påverkar och hur du bäst arbetar långsiktigt miljömedvetet med din lokal. Som utgångspunkt för detta har RISE, Research institute of Sweden, utvecklat och sammanställt ett antal mätbara kriterier. De väger in drift, organisation, byggnad och inventarier och självklart är även andelen återbrukad inredning avgörande.

– Vi är superglada över att äntligen börja få ut vårt arbete till aktörer i branschen. Det finns en stor efterfrågan på ett verktyg som Hint.  Alla vill kunna agera mer hållbart, både hyresgäster och inredningsarkitekter, säger Kristin Östberg, inredningsarkitekt och initiativtagare till Hållbar interiör.

Här kan användaren i detta tidiga skede få en förståelse kring vilka faktorer som väger tungt och som man kan ta hänsyn till i uppstarten av ett lokalprojekt.  Hållbar interiör har som mål att påverka hela inredningsbranschen i en långsiktigt hållbar riktning och tar även fram en ny miljöcertifiering för interiöra miljöer.

– Men en certifiering är så mycket mer än ett intyg om att man uppnått en viss hållbarhet med sin lokal.Det är en lång väg dit och ett långsiktigt åtagande. Med verktyget vill vi försöka guida alla inblandade längs vägen och nu kan man ta det allra första steget, Sascha Firle, IT-projektledare för Hint.

Om Hållbar interiör

Hållbar interiör erbjuder det digitala hållbarhetsverktyget Hint som underlättar i resursmedvetna förändringsprocesser av interiörer. Hållbar interiör utvecklar också en miljöcertifiering som säkerställer att de långsiktiga och hållbara värdena uppfylls i en inredning. Projektet har som mål att sätta en ny standard för hur en inredning värderas och hur rumslig gestaltning kan kopplas samman med cirkulära affärsmodeller och långsiktigt hållbara värden.

Hållbar interiör är ett forskningsprojekt med stöd från Vinnova i steg 1 och 2 genom programmet Utmaningsdriven innovation. Det drivs som ett samverkansprojekt med 22 projektparter, däribland Rise, Tengbom, SGBC, Malmö Stad, TMF, IDC, RP, Rekomo och Flokk m.fl. Steg 2 beräknas vara avslutat i september 2022.

Sofia Hermansson

12 maj 2022