Nu ska Hållbar Interiör lanseras på marknaden

Glädjande nyheter för projektet Hållbar interiör som nu fått beviljat fortsatt stöd från Vinnova. HI har arbetat med att utveckla en miljöcertifiering för lokaler och ett digitalt verktyg, Hint, som används för att mäta miljöpåverkan inom en verksamhet. Steg 3 innebär att Hållbar interiör nu är redo att lanseras på marknaden och testas skarpt.

Vinnova har glädjande beslutat att bevilja fortsatt stöd för Hållbar Interiör och arbetet med framtagning av en miljömärkning för inredningsprojekt.

– Vi är glada att många nya projektpartners har anslutit sig. Vi är en hel bransch som arbetar mot samma mål, och det är tydligt att bristen på hållbarhetskrav har väckt en stor efterfrågan, säger Kristin Östberg, projektledare för Hi, samt VD och inredningsarkitekt på Indicum.  

Projektet har växt i takt med att medvetenheten ökat om att interiöra projekt är komplexa och komplicerade när det finns höjda krav på hållbarhet. På marknaden saknas det idag en motsvarighet till Hi. Det finns ingen miljöcertifiering, inget verktyg som Hint för inredningsarkitekter, designers och arkitekter. I och med de nya krav som ställs på verksamheter att arbeta mer hållbart, behövs en ny gemensam branschstandard för alla att förhålla sig till. Även Boverket planerar att införa nya lagkrav på utökad miljödeklaration som kan komma att omfatta även fast inredning och ytskikt. Det kommer ställa höga krav på aktörer och företag att sätta sig in i de nya regelverken och hur de bäst följs.

Hi och Hint är därför redo att testas av användare. En önskad utgång är att certifieringen och verktyget samlar så många användare som möjligt i gemensam sak. Under steg tre ska projektet testas, testas och testas av Hi’s samarbetspartners. Förhoppningsvis genererar det fler användare och målsättningen är att utveckla vidare genom fortsatt testning, utveckla de kriterier som Hållbar interiör bygger på och därmed även dess potential att växa inom olika användningsområden.

– Marknaden saknar och behöver en certifiering och innovativa verktyg, som de vi tagit fram. Det finns hög efterfrågan och ett stort tomrum på motsvarande produkter idag, så prognosen är god att få ut Hi på marknaden, säger Kristin Östberg.

Läs mer om Hållbar Interiör här