Nu ser vi resultaten av de nya kontorslösningarna

En av de frågor som diskuterats flitigast inom vår bransch det senaste året har varit kontorets roll efter pandemin. Kommer de att behövas, hur ska ytorna användas på bästa sätt och vilka behov tror vi att medarbetarna skulle uppskatta? Därför är det extra roligt att som inredningsarkitekt få arbeta på uppdrag av företag som var tidiga med att besluta sig för ambitiösa satsningar av sina lokaler för att attrahera medarbetarna att komma tillbaka.

Coworkingslokaler har blivit alltmer populära under senare tid och är idag de ett komplement till kontors- och hemarbete.  I ett projekt som jag nyss avslutat ville vi skapa samma känsla som finns på en extern lokal men i ett kontorshus. 

Det fanns en ljusgård i bygganden som var väldigt kal och tidigare använts till matsal, resten av dagen stod lokalen mestadels tom. Den beslutade vi att göra om till en attraktiv mötesplats som hade stor kontrast till kontorsplatserna. Utmaningen var att skapa en helt ny identitet i ytan. Därför gestaltade vi ett starkt koncept där caféet särskiljer sig tydligt mot jobbdelen samtidigt som det finns ett gemensamt formspråk. Vi ville skapa ett hjärta där medarbetare kunde ses, samtala och arbeta i stora eller små grupper.

Majoriteten av befintliga material och fast inredning i hela projektet har återbrukats, fräschats upp och kompletterats med nya detaljer. Vi har jobbat mycket med grafiska element. Ritat om special-snickerier och arbetat med ytorna för att få en annan funktion som ligger mer i tiden.

Caféet är en viktig del av den nya coworking loungen. Det ska förstärka den moderna platsen och uppmuntra till en hälsosam livsstil. Matkonceptet som tidigare bestod av standardluncher gjordes om för att erbjuda något till varje tillfälle under dagen. Kalla och varma alternativ, färska produkter med stor focus på hållbarhet och hälsa. Caféet ska bli en naturlig hub för energi och påfyllnad under hela arbetsdagen.

Cirkeln är ett genomgående mönster och ett arkitektoniskt uttryck som känns igen i hela inredningen. Den runda formen symboliserar flera viktiga delar för det nya inredningskonceptet. Den cirkulära livsstilen, dagens olika måltider och skeden samt ett återförenande av anställda och kollegor. Något som hela detta projekt syftar till.

Jag ser fram emot att se fler ambitiösa projekt som testar nya vägar och gjorts om till följd av pandemin. Kontorets roll har inte minskat den har bara förändrats. Utmaningarna som kom med corona har på många sätt hjälpt oss utveckla våra kontor till något bättre. Låt oss tillsammans lyfta de goda exempel som kommer framöver. 

Anna Harbom,

Inredningsarkitekt SIR/MSA

Strategisk Arkitektur