Utsidan har blivit insida

Förra året lanserade Offecct sin nya ljudabsorberande panel Soundwave® Ennis. Den blockbaserade akustikpanelen består av valfritt antal fyrkantiga imitationer av ett avancerat mönster hämtat från en speciell del av arkitekturhistorien. Mönsterrättigheterna ägs av stiftelsen Frank Lloyd Wright Foundation som förvaltar arvet från en av vår tids största arkitekter.

Frank Lloyd Wright (1867–1959) var en amerikansk arkitekt som bland annat skapade präriestilen som anses vara USA:s första inhemska arkitekturstil. Wright ansåg att alla, oavsett ekonomisk och social ställning, har rätt till ett liv i skönhet. Han var en föregångare på flera områden, bland annat inom utvecklandet av öppna planlösningar och nya byggtekniker samt införandet av naturliga och lokala material i arkitekturen. För Frank Lloyd Wright var en byggnads interiör lika viktig som dess exteriör och därför skapade han inredningar där allt, även möbler och mönster, var specialdesignade. Landmärken som Falling Water (1935) och Solomon R Guggenheim Museum, invigt 1959 har blivit obligatoriska besöksmål för generationer av arkitekter. Frank Lloyd Wright är allmänt erkänd som en av de främsta arkitekterna genom tiderna och hans banbrytande insatser i sökandet efter en organisk arkitektur fortsätter att utöva ett stort inflytande än idag. Kännetecknande för Frank Lloyd Wrights arkitektur är att den var ett uttryck för hans ambition att med de allra senaste teknologiska landvinningarna förbättra de miljöer där våra liv utspelas. Målsättningen framträder tydligt i projekt som Larkin Building i Buffalo (1904), där han öppnade upp den traditionellt slutna kontorsmiljön för naturligt ljus, och Solomon R Guggenheim Museum (1959) där en vägg skapar en oavbruten konstupplevelse för besökarna.

Ennis House

Under tidigt tjugotal var betong ett både nytt och ekonomiskt material, men det hade konstnärliga begränsningar och det var för att bryta sig loss från dessa som Frank Lloyd Wright utvecklade ett system för att bygga hus med fyrkantiga betongblock. På det sättet kunde han förena sin fascination för standardiseringens möjligheter med viljan att skapa okonventionell arkitektur. Betonghusen kom att kallas textilblockhus på grund av konstruktionstekniken där betongblocken sattes samman på rad med hjälp av järnrör. Fyra hus byggdes enligt metoden och för varje utvecklade Frank Lloyd Wright ett unikt mönster som dekoration av betongblocken. Inspirationen till mönstren kom från naturen men även från äldre mexikansk och centralamerikansk arkitektur vilket gav byggnaderna ett fullkomligt unikt och än idag fascinerande uttryck. Av de fyra experimentella textilblockhus som uppfördes är det bara Ennis House som ritades för paret Charles och Mabel Ennis, byggt 1924, som står kvar idag. Ennis House är idag i privat ägo och upptaget i The National Register of Historic Places.

Ennismönstret på insidan

Genom ett svensk-amerikanskt samarbete med Frank Lloyd Wright Foundation har det historiska Ennismönstret blivit pånyttfött i en svenskproducerad akustikpanel. Hade Wright kunnat förutse hur intensiva dagens ljudmiljöer är hade han säkerligen ägnat denna kvalitetsaspekt av tillvaron stor möda och intresse. Frank Lloyd Wrights Ennis House har genom sitt intrikata mönster figurerat i futuristiska Hollywood-filmer och gjort ett avtryck i arkitekturhistorien. Nu har mönstret anpassats för Offeccts kollektion Soundwave®, en kollektion med akustikpaneler av återvunnen polyesterfiber.

– Akustikpanelen med Ennis-mönstret från Offecct, fångar dramat och skönheten i detta tidlösa verk. Ennis-mönstret är inte bara vackert, dess raffinerande geometri har också potentialen att absorbera ljud, säger Stuart Graff, VD på Frank Lloyd Wright Foundation.

Ljudabsorbenten Soundwave® Ennis från Offecct

Amanda Ostwald

28 maj 2019