Kontoret där återbruk kommer först

När LRF flyttade och drastiskt skalade ner sin kontorsyta var återbruk den faktor som fick styra projektet. Genom ett nära samarbete med Rekomo och arkitekten blev resultatet slående den stora skalan till trots.

Cirka 18 månader senare än tänkt välkomnade LRF sina medarbetare tillbaka till kontoret den 29 september 2021. En pandemi och många förändringar senare är företagets 300 medarbetare nu inflyttade i nya lokaler. Huvudkontoret flyttades cirka 100 meter, till en radikalt mindre yta. Men adressen är densamma. Likaså en stor del av möblerna och inredningen. Genom stort fokus på återbruk och ett nära samarbete med Rekomo har LRF gjort besparingar på cirka 99 ton koldioxid och omkring 30 procent av kostnaden på inredning.

Cirka 65 procent av inredningen på LRF:s kontor är begagnad och i vissa fall upprustad. Foto: Jason Strong

LRF har liksom många andra företag övergått till aktivitetsbaserat arbetssätt vilket ställt nya krav på arbetsmiljöerna. Konsekvenserna blev färre arbetsplatser, mindre ytor och nya arbetssätt. I denna transformation var ett ansvarsfullt tillvägagångssätt naturligt, såväl som att jobba med så mycket återbruk av möbler och inredning som möjligt.

Rekomo har levererat all lös inredning, från textilier och möbler till belysning och pennhållare.

Resultatet är en ny, återbrukad, möbelpark där 65 procent av inredningen är begagnad och i vissa fall fått nytt liv genom omlackering eller ny klädsel. Tillsammans med arkitektkontoret Nordisk Kombination har Rekomo tagit fram ett inredningskoncept med anknytning till skog, jord och svensk natur. Rekomo har levererat all lös inredning, från kundanpassade mattor, gardiner och arkivmöbler till bord, stolar, belysning och pennhållare. Givetvis återbrukat.

”Besökare har svårt att tro att det är återbrukad inredning när vi stolt berättar det. Extra nöjda är vi över att majoriteten av produkterna och materialen dessutom är svenska.”
– Krister Holger, Driftchef fastighet på LRF

Projektets omfattning var en utmaning logistiskt och tidsmässigt, men bra samverkan gav goda resultat.

En stor utmaning i projektet var skalan. Dels att hitta möbler och inredning som höll ihop stilmässigt och som uppnådde samtliga krav, men också att hitta bra logistiska lösningar i ett tidskritiskt projekt där både avveckling, rekonditionering, omtapetsering och leverans skulle ske nästan samtidigt. Rekomo har agerat vägledare och fullservicepartner för all inredning, från omhändertagande av befintliga möbler i kontorsbyggnaden på cirka 14 000 kvm, till leverans och montage av ny inredning.

Hela projektet har genomsyrats av att välja återbruk framför ny inredning så länge kraven kunde uppnås.

LRF är en intresse- och företagarorganisation som samlar företagare verksamma inom den gröna näringen. Verksamheten har en lång historia av samlad kompetens och flytten till ombyggda lokaler ger möjlighet till en innovativ verkstad där det mänskliga mötet lägger grunden för samarbeten och utveckling.

Frida Prime

1 dec 2021