Om oss

IA publicerar nyheter och inspiration från hela branschen. Materialet som publiceras är ett urval från våra samarbetspartners, sponsorer och från fristående skribenter. Artikelförfattarna står för sina åsikter. Som läsare är du välkommen att lämna synpunkter på innehållet. Vi i redaktionen uppmuntrar en mångfald av åsikter och perspektiv.

Inredningsarkitektur.se är ett initiativ startat av Indicum inredningsarkitekter med syftet att driva debatt och sprida kunskap om god inredningsarkitektur ur ett vidare perspektiv.

IA har flera samarbetspartners knutna till sidan, både företag som bistår med redaktionellt stöd och sponsorer som bidrar med material. IA ger utrymme för olika åsikter med det övergripande målet att innehållet ska vara kvalitativt och engagerande. Hör gärna av dig!

Vill du bidra med material eller stödja oss som sponsor?

Eller har du helt andra funderingar? Kontakta oss på redaktion@inredningsarkitektur.se

Sponsorer: Ogeborg, Stolab och Rekomo.

Redaktionsråd:
Kristin Östberg, Inredningsarkitekt, vd och grundare Indicum inredningsarkitekter, Akademin för inredningsarkitektur
Torsten Hild, Inredningsarkitekt, Akademin för inredningsarkitektur, professor HDK Steneby
Anna Lovehed, Inredningsarkitekt, Studio Nanok

Vill du vara med och påverka branschen och vara en del i redaktionsrådet? Maila: sofia@inredningsarkitektur.se