Inredning som räddar liv

Kan inredningsdesign rädda liv? I tider av flera svåra kriser och konflikter runt om i världen så slog Läkare Utan Gränser upp dörrarna till en helt tom butik i syfte att göra just detta. En butik designad för att rädda liv, mitt på Stureplan i Stockholm, blev resultatet. Olivia Åhman, som går sista året på Konstfacks Inredningsarkitektur och möbeldesign, berättar för IA om designprocessen och hur det var att ta en livsviktig butik från idé till verklighet. - När jag förstod att jag kunde skapa rum med möjlighet att involvera hela stadsrummet, blev det uppenbart hur jag med hjälp av design kan bidra till att rädda liv, säger Olivia Åhman.

Läkare Utan Gränsers enkla butik, som gick under namnet ”En enkel butik – med livsviktigt innehåll”  hade hyllor som ekade tomma och galgar som saknade upphängda plagg. En tydlig symbolik; det blev en butik där ett begränsat antal val istället möjliggjorde valet att rädda liv. Butiken fungerade som en förlängning av Läkare Utan Gränsers ordinarie insamling där alla kunde skänka en gåva till hjälporganisationen som verkar i över 70 länder över hela världen. 

Olivia Åhman, foto: Christoffer Skogsmo

Hej Olivia! Berätta om bakgrunden till projektet och hur du gick tillväga för att designa och inreda butiken?

– Läkare Utan Gränser kom till mig med en tydlig vilja om att öppna en helt tom butik och vilka känslor som skulle vara kopplade till den. Jag fick samtidigt en stor designfrihet, vilket var både utmanande och otroligt spännande! För mig handlade det mycket om att lära känna organisationen och syftet med den. Dels att få en förståelse för det arbete som dagligen utförs och även de icke platsspecifika miljöer och rum som medarbetare ständigt befinner sig i. Jag har främst jobbat med igenkänningsfaktorer i material och transformerat dem till form, där idén har varit att skapa effekt med enkla medel. En ständig utmaning har varit att designa en butik som väcker både uppmärksamhet och nyfikenhet, men samtidigt visar det allvar som ligger bakom.  

Hur kan design användas för att föra fram budskap, vad är viktigt i en sådan process? 

– Design är en viktig del inom alla fält, i allas vår vardag, oavsett plats eller situation. Jag tror att det just handlar om att göra färg, form eller material relaterbart och tillgängligt. Gör vi det, hamnar det emotionella i rummet och vi får i bästa fall en bredare förståelse och acceptans för det som sker parallellt med vår vardag. Butikens budskap, att det är enkelt att rädda liv, tydliggjordes dessutom genom att den var “tom” på innehåll. Vi plockade bort alla val.  Även om vi på distans aldrig helt och hållet kan förstå de kriser som organisationen arbetar under, så tror jag att det är jätteviktigt att vi förstår vår möjliga plats i det både som designer, men också som medmänniska.  

Foto Christoffer Skogsmo

“Kan inredning vara livräddande” – utveckla gärna mer tankar kring detta!

– Givetvis! På så många plan. Innan jag tog mig an uppdraget hade tanken aldrig slagit mig, hur jag som inredningsarkitekt och formgivare kunde bidra till en organisation som Läkare Utan Gränser och deras viktiga arbete. När jag förstod att jag kunde skapa rum med möjlighet att involvera hela stadsrummet, blev det uppenbart hur jag med hjälp av design kan bidra till att rädda liv. Min uppfattning är att omgivningen har erkänt sig känna en relation till Läkare Utan Gränser och deras arbete. Att vi har lyckats ge dem ett enkelt val – att rädda liv. 

Sofia Hermansson

7 nov 2022