IA söker ny redaktör

Tror du på inredningsarkitekturens möjligheter att påverka samhällsutvecklingen? Har du erfarenhet av digitalt redaktörskap? Vill du vara med och föra inredningsbranschen framåt och skapa engagerande kommunikation? Inredningsarkitektur.se behöver dig!

Inredningsarkitektur.se är ett initiativ startat av Indicum inredningsarkitekter med syftet att driva debatt och sprida kunskap om god inredningsarkitektur ur ett vidare perspektiv.

På den digitala plattformen publiceras nyhetsartiklar och debattinlägg från fristående skribenter och sakkunniga inom området inredningsarkitektur och möbelformgivning.

Webbplatsens innehåll och långtgående inriktning arbetas fram i samråd med samarbetspartners och sponsorer. Den löpande utgivningsplanen sätts samman av en arbetsgrupp bestående av ansvarig redaktör och ett redaktionsråd.

Inredningsarkitektur.se ger utrymme för varierade åsikter med det övergripande målet att innehållet ska vara informativt, engagerande och av hög kvalitet. Allt för att sprida kunskap om yrkesprofessionen inredningsarkitekt och ämnesinriktningen.

Tror du på inredningsarkitekturens möjligheter att påverka samhällsutvecklingen? Har du erfarenhet av digitalt redaktörskap?

”Vill du vara med och föra inredningsbranschen framåt och skapa engagerande kommunikation?”

Inredningsarkitektur.se behöver dig!

Som webbredaktör för Inredningsarkitektur.se skapar och publicerar du material på vår webbplats. Du samordnar och planerar innehållet med stöd från sponsorer och redaktionsråd. Vid sidan av det kreativa arbetet med att komma på format och vinklingar för innehållet består arbetet också av text- och bildredigering samt koordinering av administrativa uppgifter kopplade till våra pågående samarbeten.

Har du en bakgrund inom design- och inredningsjournalistik? Är du skribent och tycker det låter lockande med ett långtgående samarbete och fakturering månadsvis? Har du ett starkt eget driv och vet hur man engagerar? Är du idérik och van att ta ett stort eget ansvar?

Skicka din ansökan idag! Mejla till karin.weiborg@indicum.se
Uppdraget startar januari 2022.

Bild av Luise and Nic från Unsplash

IA redaktionen

29 Oct 2021