Hur svårt kan det vara?

Vad är det med vårt yrke som gör att vår kompetens hela tiden blir ifrågasatt? Att ställa in möbler i ett rum, välja vilka gardiner och färger man vill ha, behövs det verkligen en universitetsutbildad person för att klara av att arbeta med detta, undrar oroväckande många kunder och samarbetspartners. Kristin Östberg är oroad över prutning, låga timarvoden och trött på att ständigt behöver förklara varför det är bättre att anlita en person som är utbildad inom området och som inte får provision på försäljning än att anlita någon som lever på att sälja möbler.

För det första; det är så många olika lager som spelar in när man arbetar med en interiör. Det är komplext, det handlar inte bara inredning och estetik utan mer om en helhetsupplevelse. Om människor och hur de interagerar och om hur upplevelsen får oss att må. Den här upplevelsen är svår att mäta och beskriva och det är kanske därför det är så svårt att sätta fingret på vår kompetens. Den inbegriper både kropp, tankar och känslor. Man kan dessutom lyfta upp det hela en nivå från människa till organisation; vårt yrke handlar om hur lokalen får företag att bli mer attraktiva och organisationer att arbeta mer effektivt.

Det är komplext, det handlar inte bara inredning och estetik utan mer om en helhetsupplevelse, skriver Kristin Östberg.

Många gånger fungerar vi inredningsarkitekter som en typ av managementkonsult som hjälper en ledningsgrupp att effektivisera delar av sin verksamhet. Vårt verktyg är interiören. Gör vi det bra resulterar det i att människor mår bättre och vi sparar pengar i längre sjukskrivningstal. Den rollen borde ge oss en skjuts i rätt riktning i form av höjda arvoden!

Det finns en strukturell obalans i vår bransch – detta bidrar till att vi har så låga arvoden, trots vår långa utbildning, menar Kristin Östberg.

Men varför har vi fortfarande så låga arvoden? Vi har alltid legat i lönenivå under husarkitekter, projektledare och andra tekniska konsulter i vår bransch, trots att vi många gånger har en längre utbildning. Ett självklart svar är den strukturella obalansen som finns i vår bransch mellan fastighet och lokal, mellan byggnad och inredning, som handlar om kultur, byggprocesser, status och genus.

En annan sak som jag tänker på är att vi många gånger konkurrerar med inredningsleverantörer, det vill säga säljare av inredning. De tar betalt i form av provision på försäljningen och hjälper sina kunder många gånger utan kostnad med att ”inreda” deras lokaler. Det befäster en uppfattning om att det är i princip gratis att låta ”inreda” sina lokaler.

”Vi behöver alltid prata om ämnet inredningsarkitektur som ett komplext ämne och inte en fråga om fint eller fult. Vi behöver prata om värdet av en interiör, där alla aspekter av en interiör tas med i beaktan.”

Ett annat svar tror jag är att många av våra kunder har själva kunskap i ämnet eftersom det här är ett ämne som är så intressant och kreativt. Det är jag helt överens med dem om och jag tycker också att det är synd att inte fler får chansen att utbilda sig inom området då det finns så få utbildningsplatser. Dessa kunder följer trender, hänger med i tv och tidningar, lägger stor vikt vid hur de inreder sina hem och då är steget inte långt till att ifrågasätta varför det behövs en universitetsutbildning för att göra samma sak som de gör själva hemma. Skönheten sitter i betraktarens ögon heter det och det är inte lätt att argumentera med en kund som värdesätter estetik och enväldigt bestämmer vad som är fint eller fult.

Vi behöver alltid prata om ämnet inredningsarkitektur som ett komplext ämne och inte en fråga om fint eller fult. Vi behöver prata om värdet av en interiör, där alla aspekter av en interiör tas med i beaktan. Och, vi behöver öka förståelsen för vilken stor potential det finns i att hålla en hög kvalité i sina lokaler. Att vi inredningsarkitekter har den kompetens som krävs för att se helheten och skapa hälsosamma arbetsplatser. Då blir det en självklarhet att anlita en utbildad inredningsarkitekt för att arbeta med interiörer.

Kristin Östberg

4 apr 2022