”Hela syftet med Hållbar Interiör är att lyfta blicken och ändra slit-och-slängbeteenden i inredningsprojekt”

Införandet av utbildning inom hållbar inredningsarkitektur är av avgörande betydelse för att möta dagens och framtidens behov av en hållbar utveckling inom inredningsbranschen. Nu har utbildningsmaterial tagits fram genom forskningsprojektet Hållbar Interiör, i samarbete med RISE, för Konstfack och HDK Valand, och ska rusta studenterna för att arbeta miljövänligt och hållbart.

Det material som nu under hösten 2023 blir en del av kursutbudet vid skolorna består av fem separata moduler genom vilka studenterna får lära sig om hållbara materialval, energieffektivitet, återvinning, cirkulär ekonomi och hälsosamma interiörer. Som framtida inredningsarkitekter kommer studenterna att ha en betydande påverkan på miljön genom sina designval och materialval.

Genom att integrera det aktuella forskningsprojektets fokus i utbildningen kan de utveckla de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att skapa interiörer som är miljövänliga och hållbara. Detta kommer att göra dem mer kvalificerade och relevanta på arbetsmarknaden, där hållbarhet blir alltmer efterfrågat, och där det krävs att man är uppdaterad på det senaste inom området.

”Hållbar Interiörs utbildningsmaterial kan vara ett sätt att få in en mera branschspecifik blick på hållbarhet”

– För att verkligen få till en beteendeförändring är det otroligt viktigt få med framtidens behovsägare och beställare på banan, vi sätter dessutom stort värde på deras synpunkter och inspel i forskningsprojektet Hållbar interiör, säger  Kristin Östberg, inredningsarkitekt och huvudprojektledare för Hållbar interiör. 

Utbildningsmaterialet är grunden för en kurs indelad i fem delar med utgångspunkt från forskningsprojektet Hållbar Interiör. Hållbar Interiör är finansierat av Vinnova – den svenska innovationsmyndigheten. Utbildningsmaterialet togs fram under våren 2022 av forskare vid RISE Research Institutes of Sweden AB, med stöd från projektparter i Hållbar Interiör. Kursen är uppbyggd med avsikten att läraren ska presentera alla fem modulerna i tur och ordning.

”Utbildning av studenter och blivande inredningsarkitekter är en viktig investering för att vi ska nå våra mål.”

– Hållbar Interiörs utbildningsmaterial kan vara ett sätt att få in en mera branschspecifik blick på hållbarhet och hur hållbarhetsaspekter konkret implementeras i inredningspraktikens alla projektskeden. Vi kommer testa delar av utbildningsmaterialet i kandidatutbildningen nu under hösten. Det blir första gången materialet används, och vi hoppas det kan bli ett verktyg framöver, antigen i sin nuvarande form eller en variation av det, säger Thomas Paltiel, arkitekt och lektor på Konstfack. 

– Hela syftet med Hållbar Interiör är att lyfta blicken och ändra slit-och-slängbeteenden i inredningsprojekt. Utbildning av studenter och blivande inredningsarkitekter är en viktig investering för att vi ska nå våra mål. Vi ser fram mot att ta emot feedback från lärare och studenter för att under nästa steg av projektet utveckla utbildningsmaterialet. Det är viktigt att utbildningen håller hög kvalitet, att materialet är användarvänligt för lärarna och att innehållet är relevant för studenterna, säger Derek Diener, senior forskare på RISE. 

I en värld där hållbarhet är en prioritet, är det av yttersta vikt att utbildningsinstitutioner som Konstfack och HDK Valand spelar en aktiv roll i att utbilda och forma nästa generation inredningsarkitekter. Genom att implementera utbildningsmodulerna inom hållbar inredningsarkitektur kan dessa skolor ge sina studenter de verktyg och den kunskap de behöver för att driva hållbarhet framåt inom inredningsbranschen.

Omarbetad text av redaktör för IA, ursprungligen skriven av: Cecilia Tjärnberg, Hållbar Interiör

Läs mer om modulerna och Hållbar Interiör på Hållbar interiörs webbplats