Från vikvägg till vårdprodukt

Redan innan det var ett trendigt ord på var företags sajt och människas läppar agerade Glimakra of Sweden hållbart och långsiktigt. Nu ställer man om i fabriken för att hjälpa till när samhället krisar genom att leverera adekvata vikväggar till vården.

Plötsligt stod hela världen inför en oväntad och oöverträffad kris – viruset Covid-19 och dess massiva effekter på allt ifrån världsekonomin till människors hälsa och vardag. Man kan knappast vara förberedd på allt som händer, men med en strategi som talar om långsiktighet och ett agerande som är på tårna kommer man långt. Det enda vi med viss säkerhet vet just nu är att världsläget aldrig, eller inte på lång tid, kommer bli sig likt. Då gäller det att anpassa sig för att överleva. Det gör Glimakra genom att lyssna till marknaden och samhällets skriande behov av hjälp i vården.

– Med lokal produktion är steget till innovation och snabb anpassning inte långt, vilket är något vi utnyttjat på bästa sätt för att vara med och göra skillnad i denna allvarliga situation, säger produktchef Kari Pylkkönen.

Viking väcks till liv

Företaget har satt igång en process att anpassa en rad långlivade produkter under namnet Glimakra Medical, vilka nu får rycka in och stötta i vårdmiljöer där det uppstått ett akut behov av avkärmningsprodukter till följd av Coronaepidemin. Ett exempel är en vikskärm som tidigare fungerade som ljudabsorberande golvskärmar. Nu producerar man den istället med lättrengörliga och avtorkningsbara ytor i HPL-laminat.

– För Glimakra är det en winwin-situation. Vi är så klart glada över att kunna bidra till samhället och människors hälsa i dessa tider, men det innebär också att vi kan hålla vår produktion och verksamhet igång, vilket är viktigt långsiktigt, säger företagets vd Anders Barrklint.

De produkter som levereras till vården har en lång och beprövad historia inom företaget vilket gör dem pålitliga och hållbara för det slitage och hårda bruk som vårdmiljöer kräver.

Vikväggarna utgör adekvat avskärmning mellan sängar i en sjukhussal där man snabbt kan behöva tillfällig avskärmning.

Hållbart före det var ett begrepp

Utmaningar som idag är globala ödesfrågor var okända i Glimåkra by på 1950-talet när företaget grundades. Likaså begreppet hållbart. Ändå är det tankar och värderingar som byggde bolaget och som än idag sitter djupt rotade i företagets kärna. Därför har man kvar lokal produktion i största möjliga mån.

– Det är enda sättet att verkligen vara lyhörd och totalt anpassningsbar inför samtidens skiftningar. Vi kan lägga all tid, pengar och energi i världen på produktutveckling och innovation, men att svara upp på marknadens akuta behov genom att utveckla det vi har är vad jag anser är långsiktig innovation, fortsätter Anders Barrklint.

Glimakra of Sweden

28 Apr 2020

#Avskärmning #Glimakra #Vårdmiljö #vikvägg