Våren har kommit till Konstfack

Konstfacks vårutställning är i full gång och examinerande studenter visar upp sina slutprojekt. Årets utställning är färgfylld, tredimensionell och består till stor del av rumsligt orienterade verk.

Många av de utställda verken på Konstfacks vårutställning 2019 är rumsliga. Även den så ofta tvådimensionellt orienterade inriktningen Grafisk design och illustration presenterar i år överväldigande rumsliga projekt.

Jasmine Berge och Maja Korpi är exempel på studenter från denna inriktning vars examensprojekt tar stora rum i anspråk, och gör det med bravur. De båda arbetar i videoformat och får den rörliga, ljusbaserade bilden att hypnotisera sina besökare till att tro att utanför rummets väggar finns just nu ingenting av vikt.

Restorativa rum av Helena Gahnhed låter sin användare ligga mjukt och titta uppåt mot tre meditativt dinglande former

Helena Gahnheds projekt Restorativa rum är ett annat i raden av hypnotiserande, rogivande verk som får sin användare att glömma tid och rum och minnas hur det känns att bara vara i nuet. Helenas projekt är även ett fint exempel på hur dessa mjuka och glada tema-färger för året används för att tjäna verkets syfte högst medvetet.

Cecilia Margareta Tjärnbergs Content aware auto fill form – Märklig men bekant är ett projekt som utforskar hur formen förändras när den rör sig mellan det fysiska och det digitala rummet

Mattias Selldéns projekt Square Birch är en observation av den moderna människans relation till naturen uttryckt i två uppsättningar möbler och föremål för hemmet

Amanda Ostwald

23 maj 2019