Flera motioner gällande inredningsarkitektur till SA

Höst betyder årsstämma med Sveriges Arkitekter – för många en möjlighet att påverka branschen och bidra till förändring. IA har tagit del av några av de motioner som rör inredningsarkitektur.

Nu gäller det! Den 21-22 november håller Sveriges Arkitekter årsstämma, något som sker vartannat år. Datumet för att skicka in motioner är nyligen passerat och IA har lagt örat mot marken för att lyssna in vad landets inredningsarkitekter vill förändra och förbättra.

Som IA skrivit om tidigare fortsätter priset Guldstolen att provocera och frustrera många i branschen, men kanske framförallt inspirera – att göra bättre. Minst två motioner kräver att prisets kriterier uppdateras för att återspegla ämnet och yrket på ett mer relevant sätt. Det efterfrågas också fler tävlingskategorier inom området för inredningsarkitektur.

Torsten Hild är en av de som skickat in inte mindre än tio motioner. Han säger:

– Det är bra att det kommer upp många motioner som berör inredningsarkitektur. Det visar att området är både viktigt och eftersatt. Om Sveriges Arkitekter bestämmer sig för att driva inredningsarkitektfrågor på ett tydligt sätt är det jättebra och en stark motor i vårt arbete med att lyfta ämnet och yrkets betydelse i samhället.

Övriga aspekter och förbättringar som branschen efterfrågar från Sveriges Arkitekter genom inskickade motioner är bland annat:

Vad händer nu? Just nu jobbar kansliet med att förbereda motionerna för stämman i november. Därefter tar SA beslut om vilka motioner som antas. Alla motioner får ett svar från styrelsen. I väntan på 2020 års svar kan du läsa motionerna och svaren från 2018 här.

Frida Prime

15 okt 2020