Ett drömkontor utan miljökompromisser

Fackförbundet Vision bestämde sig för att deras kontor behövde göras om för att passa deras nya arbetssätt. Det som tidigare var ett traditionellt kontorshus med cellkontorslösningar och långa slutna korridorer med separerade våningsplan, mötte målbilden av en ökad integration mellan avdelningarna och kollegorna. Låt oss se närmre på hur arbetet har gått och vad som ligger till grund för framgången.

Visions mål var att skapa en arbetsplats som öppnade upp för att alla skulle känna sig välkomna att jobba hos dem. De började med att dela in lokalen i tre olika ben: Teknik/Ledarskap/Rum.

Foto: Rekomo

– Ett av målen var att minst 75% av inredningen skulle vara återbrukad på ett eller annat sätt, berättar Dexter som arbetar på Vision.

De hörde av sig till arkitektkontoret Megaron, konsultbolaget inom internationell utveckling Hifab, och Rekomo som säljer, köper och hyr ut begagnade kontorsmöbler för att ta hjälp.

– När vi utredde huset fann vi att det fanns stora kvaliteter men att det behövde ses över flödesmässigt. Vi öppnade upp mellan våningsplanen och ökade ytan in mot innergården så att det skapades naturliga kommunikationsvägar utan att behöva trapphusen som transportväg mellan planen, berättar Catharina som är arkitekt på Megaron.

Megaron arbetade både med ombyggnationen och inredning/koncept vilket gav ett totalt övergripande samarbete mellan olika externa och interna kompetenser. För att få fram ett hållbart koncept var lyhördhet över Visions önskemål viktigt. I ett tidigt skede genomfördes intervjuer med samtliga avdelningar samt olika workshops för att ringa in målbild och koncept. De började med att genomföra just intervjuer och workshops för att fånga in det som saknades och önskades.

– Vi har haft ett mycket tätt samarbete med Rekomo för att hitta rätt möbler med rätt uttryck där Rekomo bistått med mycket kunskap och tips om möjliga vägar för att följa inredningskonceptet och den återbruksfaktor som Vision hade, säger Catharina. Vi är stolta över slutresultatet som är en blandning av begagnade, egna och inköpta möbler. Det roliga är att ingen ser om det är gammalt från Vision, inköpt via Rekomo eller helt nytt.

Lisa från Rekomo berättar att de lyckades skapa ett levande kontor som var både mysigt, omfamnande och varmt.

– Mattor och tapeter hade redan tydliga uttryck, och för att ta tillvara på dem, snarare än att addera ytterligare stilar, valde vi att lyfta och rama in de delarna. Genom att addera fler möbler som tar upp mycket plats rent stilmässigt, hade det lugnet som vi sökte helt enkelt gått förlorat.

De alla är överens om att det som legat till grund, utöver spetskompetenser, har varit deras vilja att samarbeta och hitta lösningar.

– Ibland måste vi erkänna att vissa saker inte finns på andrahandsmarknaden. Men eftersom det vi håller på med inte har med liv och död att göra, har det gått att ersätta det vi letat efter. Ganska ofta fick vi tag i möbler som faktiskt passade ännu bättre in, än de vi bestämt oss för, säger Dexter.

– Anledningen till att vi har kunnat skräddarsy lösningar, har varit genom att vara lyhörda för Visions behov men vi har också hållit fast i konceptet från början till slut. Vi har tagit hänsyn till syn, hörsel, rörelse och psykiska olikheter i val av möbler och i planeringen av lokalen, fyller Catharina i.

Slutligen var det inte bara de ytliga och visuella målen som nåddes. Utöver att bevara rätt känsla och nå behoven, har miljön varit prioriterad längs hela projektet.

– Med tanke på den stora ytan som har möblerats, är det är inte många träd som har behövt fällas och bara ett fåtal metalldelar som har behövts tillverkas. Möblerna som blev över och som inte passade in i det nya konceptet köpte Rekomo upp av Vision och det mesta har redan lämnat Rekomos lager för nya kontor, berättar Lisa.